QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Khi Khách hàng đặt mua Sản phẩm của Nhà cung cấp thông qua LaLa, Khách hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán như sau:

  1. Khách hàng thanh toán tiền mặt

Bước 1.        Khách hàng tạo đơn hàng trên App LaLa.

Bước 2.        Khi tài xế của Đơn vị Vận chuyển nhận được đơn hàng từ Khách hàng, tài xế sẽ đến địa chỉ của Nhà cung cấp nhận Sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho Nhà cung cấp.

Bước 3.        Khi tài xế đến giao Sản phẩm cho Khách hàng, tài xế sẽ thu giá trị Sản phẩm đã thanh toán cộng thêm phí vận chuyển, tổng mức thu bằng với tổng giá trị được thể hiện trên đơn hàng mà Khách hàng đã khởi tạo.

Bước 4.        Nhà cung cấp và Đơn vị Vận chuyển thực hiện theo Hợp đồng thanh toán hoa hồng Sản phẩm và hoa hồng vận chuyển cho LaLa theo hợp đồng thỏa thuận riêng của các bên.

  1. Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1.        Khách hàng tạo đơn hàng trên App LaLa.

Bước 2.        Khách hàng chọn hình thức thanh toán đơn hàng trực tuyến và chọn ngân hàng tương ứng.

Bước 3.        Khi Khách hàng thanh toán thành công thì đơn hàng của Khách hàng được tạo hoàn tất.

Bước 4.        Khi tài xế của Đơn vị Vận chuyển nhận được đơn hàng từ Khách hàng, tài xế sẽ đến địa chỉ của Nhà cung cấp nhận Sản phẩm.

Bước 5.        Tài xế đến giao Sản phẩm cho Khách hàng.

Bước 6.        Hàng tháng Nhà cung cấp, Đơn vị Vận chuyển và LaLa sẽ tiến hành đối soát và thanh toán giá trị Sản phẩm, phí vận chuyển, hoa hồng phát sinh liên quan.