Projekt

MS Access

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  1. Podstawowe wymagania bazy:
  1. zawiera co najmniej 4 tabele,
  2. zawiera co najmniej 8 kwerend, w tym co najmniej 4 kwerendy wybierające dane z kilku tabel,
  3. zawiera co najmniej 3 formularze i 2 raporty,
  4. baza jest częściowo wypełniona sensownymi danymi – w każdej tabeli powinno się znaleźć co najmniej po 10 rekordów.
  1. Wymagania zaawansowane:
  1. zawiera reguły poprawności dla danych typu liczba, data/czas, waluta
  2. umożliwia eksport wydruku tabeli, kwerendy w formacie arkusza kalkulacyjnego, tekstowym, XML do określonego miejsca na dysku (weryfikacja w trakcie obrony  projektu)