Vážení hráči, trenéři, rodiče,

 

v příloze naleznete aktualizované složení reprezentačních výběrů kategorií dospělých, U19 a U17. Novinkou je rozdělení výběrů na skupiny A a B.

Dospělí (+U22)

Do skupiny A jsou zařazeni hráči, kteří mají nebo by mohli mít potenciál kvalifikovat se na OH 2020 v Tokiu. Tato skupina bude s průběhem olympijské kvalifikace dále zužována/obměňována (předpoklad od 1. 7. 2019 max. 2-3 hráči). Pro tuto skupinu se počítá s mimořádnou individuální podporou právě pro kvalifikační turnaje.

Hráči jsou do reprezentace dospělých zařazováni vždy v konkrétní disciplíně.

Základním předpokladem pro vstup do reprezentace v kategorii dospělých (dle aktuálně platných Směrnic pro výběr reprezentace) je v tuto chvíli zisk 9200 bodů na SŽ v dané disciplíně, v kategorii U22 pak 7000 bodů.

U19

Podzimním MSJ v Kanadě začalo období tvoření týmu pro MEJ 2020. Výběr proto tvoří 8+8 hráčů převážně ročníků 2002 a mladších, který se v průběhu příštích dvou let bude zužovat. Skupina A (3+3) představuje jádro výběru tvořené hráči, kteří dlouhodobě prokazují vyšší výkonnostní úroveň než ostatní. Skupina B (5+5) pak sestává z nadějných hráčů, kteří v poslední době prokázali své kvality na domácích šampionátech nebo dokonce na mezinárodní úrovni, případně hráčů, kteří svým přístupem pomohou zkvalitnit práci v reprezentační skupině.

Předpokládáme, že nejčastěji na reprezentační akce (kempy, turnaje) budou zváni hráči ze skupiny A, které vždy doplní určitý počet hráčů ze skupiny B. Je samozřejmostí, že v případě výkonnostních posunů jednotlivých reprezentantů, se složení obou skupin bude obměňovat.

Lišit se bude i výše podpory, již hráči budou moci získat (vizte níže).

U17

Princip skládání reprezentačního výběru je zde stejný jako u U19. Zařazení do skupiny B (5+6) je motivačním prvkem, který má hráčům ukázat, že o nich vedení reprezentace ví, ale na úroveň nejlepších hráčů dané kategorie jim ještě něco chybí. Opačně hráči ze skupiny A (2+1) by měli vidět nejen, že jejich výsledky nezůstávají bez povšimnutí, ale také to, že jim na záda dýchá dalších x hráčů, kteří je mohou výkonnostně dohnat, nebo dokonce předčít.

Vrcholem práce s touto kategorií je ME U17 2019. Proto je výběr o něco užší (7+7) a směrem k šampionátu se dále zúží.

Podpora reprezentantů

Podpora dospělých reprezentantů bude i nadále vycházet ze stávajícího systému, který však dozná dílčích úprav. Zde opět budou klíčové požadavky ze strany MŠMT i výše dotací, jaké ČBaS ze státního rozpočtu nakonec dostane. Dále budeme hledat takový model, který bude sledovat nejen plnění reprezentačních povinností, ale více také výkonnostní progresi reprezentantů, kondiční připravenost hráčů, stejně jako reálnou náročnost prosazení se v každé z pěti disciplín. Upravený Systém podpory reprezentantů bychom rádi zveřejnili do poloviny února, pokud to situace na MŠMT umožní.

Také o podobě podpory reprezentantů v juniorských kategoriích budou do značné míry rozhodovat požadavky nastavené ze strany MŠMT. Lze očekávat, že podpora bude vyšší u hráčů zařazených do skupiny A, pro skupinu B se v tuto chvíli počítá pouze s podporou nepřímou na kempech (zajištění tréninkových podmínek na prezentační akci spolu s úhradou nákladů). Nicméně konkrétní formu a výši podpory budeme moci sdělit až v průběhu roku 2019, dle požadavků MŠMT a dle potřeb Ekonomické komise ČBaS.

Na závěr mi dovolte poděkovat vám jménem celé Trenérsko-metodické komise a realizačního týmu reprezentačních výběrů za spolupráci v roce 2018 a do roku nového vám popřát hodně sportovního i osobního štěstí.

S pozdravem,

Pavel Florián

Vedoucí sportovního úseku / Projektový manažer

Czech Badminton Federation

+420 721 837 279

pavel.florian@czechbadminton.cz