Published using Google Docs
FRP 2021 - PROGRAM KONFERENCE
Updated automatically every 5 minutes

Fórum rodinné politiky 2021 (7. - 8. září, Cubex Centrum Praha a také ONLINE)    Registrace a podrobnosti na www.forumrodina.mpsv.cz 

08:00 - 10:00

Registrace účastníků

10:00 - 11:00

Zahájení konference a úvodní panel

Jak krize urychlila zavedení některých prorodinných opatření? Co udržet, co změnit?
Jana Maláčová
, ministryně práce a sociálních věcí ČR

moderuje: David Klimeš

Hlavní bloky

Finanční zranitelnost rodin v časech pandemie

Pandemie dopadla drtivě nejen na ekonomiky států, ale i rodin. Výpadek příjmů, způsobený nejen omezením ekonomiky, ale i zavřením škol, prohloubil nerovnosti ve společnosti. Mezi muži a ženami, mezi pečujícími, ale i dětmi, v neposlední řadě také mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovníky.

Koho covidová krize nejvíce ohrozila a jak se podařilo pomoci nejzranitelnějším skupinám obyvatel či rodinám v nouzi. Jaké formy podpory zvolit v pokrizové době?

Programovým blokem bude provázet Markéta Bidrmanová, redaktorka Seznam Zprávy

Sál: A1

Dopady pandemie na duševní zdraví rodin

Covidová krize drtivě dopadla i na psychickou pohodu většiny obyvatel. Zejména těžce otřásla životem dětí, ale i rodin, které se ze dne na den ocitly uzavřené na několika metrech čtverečních. Podle aktuálních výzkumů narostl počet lidí trpících úzkostmi a středně těžkými depresemi. Více je také domácího násilí i závislostí.

Jak se rodiny vyrovnávali s psychickou zátěží způsobenou covidovými omezeními? Jaký vliv na duševní zdraví má finanční zajištění domácností? Co za specifické situace prožívali LGBT+ a jaké dopady měl koronavirus na oblast slaďování práce a rodiny?

Blok moderuje Apolena Rychlíková, novinářka a režisérka

Sál: A2

Společenská odpovědnost firem v časech pandemie


Krize nám ukázala, že bez aktivní podpory zaměstnavatelů nemůže sama o sobě dobře zafungovat skoro žádná státní podpora. Společenská odpovědnost mnoha firem pomohla překonat jejich zaměstnancům nejen problémy na trhu práce, ale i sladit zcela nové nároky na pracovní a rodinný život.

Krize však také otevřela mnoho let nedořešená témata: Jak moc mají zaměstnavatelé pomáhat ve slaďování pracovního a rodinného života? A jaká by k tomu měla být vhodná podpora státu? Změní rok na home-officech vnímání toho, odkud a jak se dá efektivně pracovat?

Blok moderuje David Klimeš, novinář a ekonomický komentátor

Sál: A3

11:00 - 12:00

1. Český sociální systém v době krize

Český sociální systém nabízí funkční ochranu a podporu svým občanům v různých životních fázích anebo tomu tak není? Jaká slabá místa odhalila současná pandemie? Jaké výzvy před námi stojí? 

František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ

Pavla Gomba, ředitelka české pobočky Unicef

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, člen NERV

Filip Pertold, ekonom, CERGE EI 


moderuje: Markéta Bidrmanová

2. Dopady pandemických omezení na duševní zdraví

Podle dlouhodobého sociologického výzkumu ovlivnila pandemická opatření oblasti duševního zdraví populace v Česku. S čím souvisí nárůst deprese a úzkosti během posledního roku? Na koho udeřila pandemie z psychického hlediska nejvíce? A jak je možné dopadům na duševní zdraví předcházet?

Vojtěch Bartoš, Ludwig-Maximilans-Universität in Munich (online)

Michal Pitoňák, Národní ústav duševního zdraví

Jan Schneider, předseda sekce služeb pro rodinu APSS

Marie Salomonová, ředitelka Nevypusť duši

moderuje: Apolena Rychlíková

3. Slaďování během pandemie aneb jak může vypadat solidarita a odpovědnost ze strany zaměstnavatelů?

Jak poslední dva roky poznamenaly vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů? Podpořil přechod do online světa sladění či naopak ukázal potřebu fyzického kontaktu? Jak zafungovaly státní podpory a jaké podpory využívají samotné firmy?

Klára Žižková, HR Lead, Microsoft s.r.o.
Jana Skalková, Byznys pro společnost

Jana Černínová, HR Partner, Kyndryl (dceřiná společnost IBM) (online)

moderuje: David Klimeš

12:00 - 13:00

Přestávka na oběd

13:00 - 14:00

4. Nízké mzdy, prekérní práce, skrytá chudoba

Pandemie odhalila situaci lidí v prekérních pozicích. Ukázalo se, že přicházejí jako první o příjem a sítem podpory nezřídka propadli. Kdo a proč byl z pomoci vyloučen? Jaké formy pomoci by měl sociální systém obsahovat?

Tomáš Pavelka, VŠE, ekonom ČMKOS

Lucie Trlifajová, sociální antropoložka, SPOT, Sociologický ústav AV ČR

Ilona Švihlíková, ekonomka, prorektorka pro kvalitu a rozvoj, Vysoká škola obchodní  

Martin Buchtík, sociolog, ředitel STEM

moderuje: Michal Pícl

5. Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Sexuální obtěžování se v ČR týká až poloviny žen, oběť zároveň většinou agresora zná. Stejně tak každá 3 žena se setkala s nějakou formou násilí. OSN Násilí na ženách a dívkách prohlásila za globální pandemií. Počet obětí sexuálního obtěžování a násilí se v době pandemie zvýšil až o polovinu. Přispěl k tomu stres, lockdown, nárůst spotřeby domácí konzumace alkoholu i omezení některých nástrojů pomoci.  Jak je nastaven systém ochrany a pomoci obětem v Česku? Jak můžeme využít současného zviditelnění skrytého problému v zefektivnění systému pomoci?  

Roman Bojko, HR ředitel, IKEA

Pavel Houdek, právník a instruktor sebeobrany

Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent (online)

Jitka Poláková, ředitelka ProFem

moderuje: Apolena Rychlíková

6. Více času na rodinu

Odbory volají po kratším pracovním týdnu, levicoví politici podporují čtyřdenní pracovní týden a pět týdnů dovolené pro všechny. Může si to česká ekonomika a společnost dovolit?

Šárka Čípová, Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Třinec (online)

Vít Samek, místopředseda ČMKOS

Lenka Šulová, psycholožka, FF UK

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, člen NERV

moderuje: Rut Kolínská

14:30 - 15:30

7. Rozdílné dopady pandemie na ženy a muže

Pandemie dopadla víc na ženy. Které profese zasáhla pandemie nejcitelněji?  Jak si domácnosti rozdělily péči o školáky, kteří zůstali doma? Jak dopadla pandemie na příjmy žen? Nevrátí covid-19 snahu o zrovnoprávnění žen (jejich prac. příležitostí + mezd) o 50 let zpátky?  Jak chce s příležitostmi pohnout nová vládní strategie rovnosti žen a mužů?

Šárka Homfray, právnička, odborářka

Radka Dudová, socioložka, Sociologický ústav

Jana Kočová, vedoucí sociální divize, Rozkoš bez rizika 

Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, ÚV

moderuje: Lenka Simerská

8.  Děti na okraji

Kruh chudoby a sociálního vyloučení často uzavírá další životní cestu. Během posledních dvou let se znatelně odhalila skupina dětí, které vypadávají dlouhodobě ze systému podpory a ze školního systému. V případě omezení základních služeb - škol a terénní práce - se dostávají zcela na okraj zájmu. Jakým způsobem pracovat s rodinami a podpořit děti v dalším životním směřování? Jak na tyto děti cílí opatření rodinné politiky a v čem by měl být systém lépe nastaven?

Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace, Člověk v tísni

Michal Ďorď, člen vládního výboru pro práva dítěte

Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi


moderuje: Apolena Rychlíková

9. Podpora pečujících (nejen) ze strany zaměstnavatelů

Pandemie ukázala, jak důležitá je “neviditelná” práce neformálně pečujících a jak významné je to téma ve společnosti. Jak lépe podpořit neformálně pečující, aby mohli zvládnout práci a péči o své nemocné blízké? Jak motivovat zaměstnavatele, aby byli přátelští vůči neformálně pečujícím?

Pavel Štern, ředitel programů, Byznys pro společnost

Petra Junger, manažerka útvaru Diverzity a inkluze, ČEZ

Lenka Waszutová, vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, Slezská diakonie

moderuje: David Klimeš


Večerní program 1. DNE

16:00 - 16:30

16:30 - 17:30

Pečující roku 2021 - slavnostní předávání ocenění
moderuje: Markéta Bidrmanová

Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím - slavnostní předávání ocenění
moderuje: David Klimeš

17:30 - 18:00

Přestávka

18:00 - 20:00

Politická diskuze: Dopady pandemie na rodinu a další směřování rodinné politiky

Hosté: Jana Maláčová, Markéta Pekarová Adamová, Olga Richterová, Magdalena Davis, Šárka Jelínková, Helena Válková

moderují
Markéta Bidrmanová a David Klimeš

2. DEN

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 10:00

10. Komplexní pomoc rodině v krizi – spolupráce obce, OSPOD, soc. práce, vzdělávacího systému

Komplexní pomoc rodině prostřednictvím spolupráce všech aktérů kolem rodiny. Jaký význam má síťování a jakým způsobem jej lze pojímat jako nástroj práce s rodinou? Jak během pandemie fungovaly sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jak lze dále využít jejich potenciál pro nejen preventivní práci s rodinou?

Bob Kartous, Pražský inovační institut

Petra Kačírková, ředitelka české pobočky Lumos

Jůzová Kotalová Kristýna, Odbor rodiny a ochrany práv dětí, MPSV 

Ferdinand Hrdlička, odd. strategie a analýz, MŠMT


moderuje: Markéta Bidrmanová

11. Dluhy a exekuce – existuje vůbec nějaké řešení?


Vysoká míra zadlužení českých rodin trvale narušuje schopnost více než 800 tis. lidí zlepšit své životy. To má vliv i na rodiny a příbuzné dlužníků. Jaké jsou dopady “epidemie exekucí”, co přináší aktuální legislativní návrhy a co lze dále lépe ošetřit?

Daniel Hůle, Člověk v tísni (online)

Barbara Halířová, Institut prevence a řešení předlužení

Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi

David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s

moderuje: Apolena Rychlíková

12. Podpora v oblasti technologické gramotnosti a duševního zdraví (nejen) ze strany zaměstnavatelů

Podpora programů duševního zdraví ze strany odpovědných zaměstnavatelů. Vztahy v rodině, online prostředí pro děti, změna režimu v rodinách v kontextu práce z domova, příležitost pro preventivní programy.

Julia Szymańska, Avast, Buď safe online

Šárka Vránová, Accenture, Program podpory mentálního zdraví zaměstnanců

Tomáš Posker, ředitel Oscarsenior

Jan Wagner, gestor a digitální kurátor projektu DigiKatalog, MPSV

moderuje: David Klimeš

10:30 - 11:30

13. Škola jako aktér pomoci rodině a dětem

Vzdělávání dětí není jen záležitostí školy nebo odpovědností rodiny, ale je výsledkem jejich vzájemné spolupráce spolu s aktivním postavením dítěte. V praxi se ale objevuje celá řada překážek, které této spolupráci brání. V diskusi bychom se proto rádi zaměřili na to, jak je možné tyto překážky překonávat, co se konkrétně osvědčuje v praxi.

Lukáš Seifert, vedoucí odd. strategie a analýz, MŠMT

Kateřina Konrádová, vedoucí advokačního týmu, Učitel naživo

Petr Nilius, klinický psycholog, psychoterapeut, Ostrava

Daniel Pražák, iniciativa Otevřeno

Karel Gargulák, EDUin

moderuje: Markéta Bidrmanová

14.  Služby péče a vzdělávání pro předškolní a mladší školní děti - proč potřebujeme veřejně dostupné služby?

Z rodičů se v období pandemie stali doslova superhrdinové. Se zavřením škol a předškolních zařízení byli nuceni se nedobrovolně stát učiteli, kuchaři nebo družináři. Proč potřebujeme veřejně dostupné služby, zejména pro nejmladší děti? Nestačí pouze dostatečná dávka například rodičovského příspěvku k zajištění služeb na soukromé bázi? Má stát zajistit dostupné služby anebo je to odpovědnost každého rodiče?  

Eliška Kodyšová, ředitelka Aperio
Filip Pertold, ekonom, CERGE EI 

Regína Dlouhá, Unie center pro rodinu a komunitu

Jan Schneider, předseda sekce služeb pro rodinu APSS

moderuje:
Apolena Rychlíková

15. Podpora rodin ze strany samospráv

Během pandemie se ukázal význam role místní samosprávy pro život občanů – vzájemná pomoc, nabídky pomoci například s obědy pro seniory nebo techniky pro děti s distanční výukou, ale i poskytování informací. Co lze využít jako trvalá opatření a jakým způsobem zodpovědně plánovat rozvoj obce, aby se v ní dobře žilo?

Dana Lipová, ředitelka nadace Sirius

Rut Kolínská, prezidentka Síť pro rodinu, z.s.

Ondřej Výborný, starosta Holice (dříve ředitel dětského domova)

Barbora Brozová Rittichová, Ministerstvo spravedlnosti ČR

moderuje: David Klimeš

12:00 - 13:00

16. Jak chránit dítě v rodičovském sporu?

Rodičovské spory mívají závažný dopad na děti, jejich psychický a někdy i zdravotní stav, vztahy k oběma rodičům a také jejich vlastní identitu. Rodiče mohou být svým sporem natolik pohlceni, že nedokážou být dětem dostatečnou oporou a ochránit je. Jak je nastaven systém podpory rodin ohrožených rodičovským sporem? Jak lépe uchopit institut kolizního opatrovníka? Co se v praxi osvědčuje a existují služby zaměřené přímo na děti?

Klára Ille, kancelář veřejného ochránce práv

Dagmar Kubičíková, vedoucí OSPOD Praha 8

Soňa Soukupová, soudkyně opatrovnického soudu, Chrudim

Jana Barvíková, socioložka, VÚPSV (online)

moderuje: Zdeněk Kapitán

17.  Duhové rodiny a postavení dětí v těchto rodinách

S jakými problémy či obtížemi bojují lesbičtí a gay rodiče? Existují vůbec nějaké rozdíly, jak stát přistupuje k těmto rodinám oproti rodinám s nestejnopohlavními rodiči? Poskytuje jim dostatečnou ochranu a pomoc včetně všech nástrojů sociální politiky?

Václav Mertin, dětský psycholog, katedra psychologie FF, Univerzita Karlova

Tereza Kadlecová, Prague Pride

David Pospíšil, sociální pracovník, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV, rodič

Olga Nešporová, socioložka a sociální antropoložka, VÚPSV


moderuje: Lucia Zachariášová

18. Jak pandemie poznamenala nové vztahy a single lidi hledající partnery?

De facto více než rok v lockdownu měl významný dopad i na seznamování či na životaschopnost nových/čerstvých vztahů. Jakým způsobem se karanténa promítla do způsobu seznamování a hledání partnera/partnerky? Jakým způsobem pandemie ovlivnila důležitost virtuálních kontaktů a online komunikace?

Josefína Bakošová, návrhářka, Terapie sdílením

Leona Plášilová, Národní ústav duševního zdraví

Honza Vojtko, psychoterapeut, párový terapeut

moderuje: Lenka Simerská

13:00 - 14:00

Oběd,  konec akce