МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

НАКАЗ

13.03.2018                                     м. Першотравенськ                               № 43

Про організоване закінчення

ІІІ чверті 2017-2018 навчального року

     На виконання статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа Міністерства  освіти і науки України від 07.06.2017 за  № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани  загальноосвітніх навчальних закладів», наказу міського відділу освіти від 16.06.2017 №177 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх  навчальних закладів I-III ступенів», з метою організованого закінчення              ІІІ чверті 2017 – 2018  навчального року та необхідністю забезпечення життєдіяльності школи, організації дитячого дозвілля в канікулярний період, збереження життя та  здоров’я учнів

НАКАЗУЮ:

1. Визначити останнім днем навчальних занять ІІІ чверті  22 березня 2018 року.

Термін весняних канікул з 23 березня 2018 року по  01 квітня 2018 року.

Перший день навчальних занять ІV четверті 02 квітня 2018 року.

2. Заступникам директора з  навчально - виховної роботи  Непокритій С.А.,                       Назаровій І.Г., Найдьону М.С.:

2.1. Здійснити відповідні заходи з  питань організованого закінчення ІІІ  четверті 2017 – 2018 навчального року.

2.2. Встановити контроль за  дотриманням нормативних документів Міністерства освіти і  науки України, Департаменту науки і  освіти, міського відділу освіти  з питань організованого закінчення ІІІ четверті.

2.3. Здійснити контроль за  роботою педагогічних працівників школи з  питань повного та  якісного виконання Державного стандарту базової і  повної загальної середньої освіти.

                                                                                                               До  20.03.2018 року.

3. Класним керівникам 1-11 класів:

3.1. Провести до 20 березня 2018 року класні учнівські та батьківські збори з тем «Підсумки навчальних   досягнень учнів та аналіз відвідування    школи за ІІІ четверть, завдання на        ІV четверть», «Організація охорони школи».

3.2. Довести до відома батьків результати навчальних досягнень учнів.

3.3. Довести до відома учнів план проведення весняних канікул, складений заступником директора з навчально - виховної роботи Найдьоном М.С. (додаток № 1).

3.4. Провести генеральне прибирання кабінетів, територій закріплених за класами                          21 – 22 березня 2018 року.  

3.5. Здати прибрані кабінети:

І поверх -  заступнику директора з навчально - виховної роботи Назаровій І.Г.;

ІІ поверх -  заступнику директора з навчально - виховної роботи Непокритій С.А.;

ІІІ поверх - заступнику директора з навчально - виховної роботи Найдьону М.С.

3.6. Здати 22.03.2018р. прибрані території закріплені за класами завідувачу господарством Тайхерт Н.Г.

3.7. Провести бесіди з тем:

       акта»;

3.8. Провести класоводам 1-4 класів диктант по застереженню від нещасних випадків під час весняних канікул.

3.9. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул, здати журнали реєстрації  інструктажів заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А. (22.03.2018).

3.10. Здати 22 березня 2018 року заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А. звіт про рух учнів за ІІІ четверть  (з письмовим поясненням причини вибуття учня з класу відповідно до Постанови КМУ від 13 вересня 2017 р. за  № 684 «Про затвердження Порядку ведення  обліку дітей шкільного віку та учнів»).  

3.11. Заповнити класні журнали згідно з  нормативними вимогами.

3.12. Здати 27.03.2018 року класні журнали:

- 5 – 11 класів заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А.;

- 1 – 4 класи  заступнику директора з навчально – виховної роботи Назаровій І.Г.  

3.13. Здати 27.03.2018 року звіт про відвідування учнями школи навчальних занять за                   ІІІ четверть з підтверджуючими документами щодо пропусків заступнику директора з  навчально - виховної роботи Найдьону М.С.          

4. Вчителям - предметникам та керівникам МК:

4.1. Здійснювати роботу з  питань повного та  якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і  повної загальної середньої освіти.

4.2. Здати  заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А.                   22.03.2018 року  звіт про виконання навчальних програм за ІІІ четверть.

4.3. Організувати вчителям - предметникам додаткові заняття під час весняних канікул для учнів, які мають низький рівень знань з предмету.

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Непокритій С.А.:

5.1. Перевірити ведення класних журналів та узагальнити матеріали  до  29 березня 2018 р.

5.2. Узагальнити звіти про виконання варіативної та інваріантної складової навчального плану за ІІІ четверть, підготувати проект наказу до 30 березня 2018 року.

6. Заступнику директора з навчально - виховної роботи Найдьону М.С.:  

6.1. Скласти до  15.03.2018 року план загальношкільних заходів на канікулярні дні.                                                                                                            

6.2. Затвердити плани заходів класних керівників на канікулярні дні до  20.03.2018 року.

7. Скласти до 15 березня 2018  року заступнику директора з навчально-виховної роботи Назаровій І.Г. план методичної роботи з педагогічним колективом  (додаток № 2).

8. Завідувачу господарством  школи Тайхерт Н.Г.

8.1. Провести генеральне прибирання шкільних приміщень до 30 березня 2018 року.

8.2. Здійснювати прибирання шкільного подвір’я (постійно).

9. Розмістити секретарю-друкарці Нольте Н.Є. даний наказ на web-сайті школи.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор загальноосвітньої  школи                                                Л.М.Вовк  

                                                                                                                                                                                                                     

Додаток №1                                                                                                                              

до наказу  по школі                                                                                                                            

від 13.03.2018  № 43

                                                                                                                                                                           

План

виховної роботи

Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

на період весняних канікул з 23.03.2018 по 01.04.2018

з/п

Зміст заходів

Термін та місце проведення

Відповідальні

виконавці

23.03.2018

    24.03.2018 …

                                           Додаток №2                                                                                                                              

до наказу  по школі                                                                                                                            

від 13.03.2018  № 43

План заходів

з методичної роботи на час весняних канікул на період

з 23.03.2018 по 01.04.2018 року

з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

Директор школи                                                                                  Л.М.Вовк