NOTA DE PREMSA

Avui dimecres 11 de desembre hem realitzat una reunió conjunta entre l’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE), FAPA Eivissa i l’Associació Pitiüsa per la Inclusió Educativa (APIES) amb la Directora l’IBSMIA (Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència), la Dra. Isabel Florez, i el coordinador autonòmic de l’OSMIB (Oficina de Salut Mental de les Illes Balears) el Dr. Oriol Lafau.

En ella els hem transmès la nostra preocupació davant la complicada situació en la qual es troben moltes famílies que empren el servei de salut mental infantil i juvenil, ja que es reiteren des de fa ja massa temps problemes que són recurrents: tardança en les cites, baixa freqüència en la realització de teràpies, manca de substitucions dels professionals en el moment necessari, falta de coordinació amb els centres educatius i diagnòstics realitzats amb massa premura per la gran quantitat de casos que han d’atendre els professionals del servei. Aquest fet provoca malestar i preocupació entre els usuaris, quan no l’abandonament del servei públic en la recerca d’altres serveis privats que els hi proporcioni opcions més adequades.

A la reunió se’ns ha comunicat la dificultat per trobar els professionals amb la titulació adequada i que aquest és el principal problema que s’estan trobant a l’illa d’Eivissa. De fet, ara mateix hi ha disponibles una plaça de psiquiatria i una de psicologia que no s’han cobert per no tenir persones disponibles per a ocupar aquest lloc de feina. S’han considerat diverses possibilitats per poder pal·liar, en la mesura del possible, aquesta situació. La primera opció serà donar difusió a la necessitat de trobar els professionals adients per ocupar aquestes places. També hem acordat tantejar altres possibilitats, que seran estudiades, com realitzar la part corresponent al servei amb itineràries des de l’illa de Mallorca, o realitzar convenis amb altres entitats que sí disposin d’aquests professionals.

També ha quedat palès la dificultat pressupostària del servei, i això impedeix desenvolupar alguns punts del Pla Estratègic de Salut Mental a les Illes Balears 2016-2022, més en concret en el seu punt 82 (Incorporar perfils professionals en els recursos de l’IBSMIA: logopedes i terapeutes ocupacionals) o en el seu punt 86 (Implementar l’Equip Comunitari d’Assistència Intensiva).

Entre els acords als quals hem arribat, també cal destacar que s’oferirà una formació a l’Illa d’Eivissa a partir del mes de març, per tractar algun dels aspectes que s’acordin entre els diferents sectors presents, que estan per determinar.

Esperem amb aquestes reunions, posar sobre la taula un problema greu que afecta moltes famílies eivissenques, i així poder ajudar en la recerca dels professionals necessaris, l’augment del pressupost per l’USMIA i una major coordinació entre els sector de salut i d’educació, tot això per “assegurar una cobertura pública de qualitat, equitativa, universal i accessible per igual a tots els menors de les Illes Balears”, com marca el Pla Estratègic abans esmentat.

APDE, FAPA Eivissa i APIES.