МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

НАКАЗ

05.12.2017                                             м.Першотравенськ                                             № 230

Про організоване закінчення

І семестру 2017-2018 навчального року

     На виконання статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листів Міністерства освіти і науки України: від 07 червня 2017 року за   №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 09 серпня 2017 року за №1/9-436,  наказу міського відділу освіти від

16 червня 2017 року за  №177 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх  навчальних закладів I-III ступенів», та з метою організованого закінчення І семестру 2017 – 2018  навчального року та необхідністю забезпечення життєдіяльності школи, організації дитячого дозвілля в канікулярний період, збереження життя та  здоров’я учнів

НАКАЗУЮ:

1. Визначити останнім днем навчальних занять І семестру  22 грудня 2017 року.

Термін зимових канікул з 23 грудня 2017 року  по  08 січня 2018 року.

Перший день навчальних занять IІ семестру 09 січня 2018 року.

2. Заступникам директора з  навчально - виховної роботи  Непокритій С.А.,                       Назаровій І.Г., Найдьону М.С.:

2.1. Здійснити відповідні заходи з  питань організованого закінчення І  семестру 2017 -2018 навчального року.

2.2. Встановити контроль за  дотриманням нормативних документів Міністерства освіти і  науки України, Департаменту науки і  освіти, міського відділу освіти  з питань організованого закінчення І семестру.

2.3. Здійснювати контроль за  роботою педагогічних працівників школи з  питань повного та  якісного виконання Державного стандарту базової і  повної загальної середньої освіти.

                                                                                                               До  20.12.2017 року.

2.4. Установити контроль за  дотриманням термінів семестрового оцінювання                           навчальних досягнень учнів.

                                                                                                               До 19.12.2017 року.

3. Класним керівникам 1-11 класів:

3.1. Провести 20-21 грудня 2017 року класні учнівські збори з теми «Підсумки навчальних   досягнень учнів та аналіз відвідування    школи за І семестр, завдання на        IІ семестр».

3.2. Довести до відома батьків результати навчальних досягнень учнів.

3.3. Надати учням табелі навчальних досягнень і  відвідування школи учнями за 

І семестр 22.12.2017 року.

3.4. Забезпечити безпечні умови для проведення новорічних святкових урочистостей

3.5. Довести до відома учнів план проведення зимових канікул, складений заступником директора з навчально - виховної роботи Найдьоном М.С.

3.6. Провести генеральне прибирання кабінетів до 22 грудня 2017 року.

3.7. Провести бесіди з тем:

3.8. Провести класоводам 1-4 класів диктант по застереженню від нещасних випадків під час зимових канікул.

3.9. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів під час зимових канікул та новорічних свят, здати журнали реєстрації  інструктажів заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А. (22.12.2017 року).

3.10. Здати заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А.       21 грудня 2017 року звіт про рух учнів за І семестр  (відповідно до п.11 Постанови КМУ від 13.09.2017 за № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів».  

3.11. Заповнити класні журнали згідно з  нормативними вимогами.

3.12. Здати класні журнали:

- 5 – 11 класів 26.12.2017 року заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А.;

- 1 – 4 класи  26.12.2017 року заступнику директора з навчально – виховної роботи Назаровій І.Г.  

3.13. Здати 22.12.2017 року звіт про відвідування учнями школи навчальних занять за                   І семестр з підтверджуючими документами щодо пропусків заступнику директора з  навчально - виховної роботи Найдьону М.С.          

4. Вчителям - предметникам та керівникам МК:

4.1.Здійснювати роботу з  питань повного та  якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і  повної загальної середньої освіти.

4.2. Провести семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів до 19.12.2017 року.

4.3. Здати 21.12.2017 року звіт про виконання навчальних програм (керівники предметних методичних комісій).

4.4. Здати 21.12.2017 року звіт про рівень навчальних досягнень з предмету.

4.5. Організувати вчителям - предметникам додаткові заняття під час зимових канікул для учнів, які мають низький рівень знань з предмету.

4.6. Організувати вчителям – предметникам додаткові заняття з командою учасників ІІІ туру Всеукраїнських предметних олімпіад.

5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Непокритій С.А. та                         Назаровій І.Г.:

5.1. Перевірити ведення класних журналів, журналів та узагальнити матеріали до                    04 січня 2018 року.

5.2. Узагальнити звіти про виконання варіативної та інваріантної складової навчального плану та рівень якості знань за І семестр, підготувати проект наказу до               29 грудня 2017 року.

5.3. Розробити та затвердити у встановленому порядку розклад занять на ІІ семестр 2017 - 2018 н.р - до 05.01.2018 року.

6. Заступникові директора з навчально - виховної роботи Найдьону М.С.:  

6.1. Скласти план загальношкільних заходів на канікулярні дні до 12.12.2017 року.

6.2. Затвердити плани заходів класних керівників на канікулярні дні 13.12.2017 року.

6.3. Організувати привітання дітей пільгового контингенту з  новорічними святами.

6.4. Забезпечити організоване проведення новорічних свят.

7. Скласти до 14 грудня 2017 року заступнику директора з навчально-виховної роботи Назаровій І.Г. план методичної роботи з педагогічним колективом.

8. Завідувачу господарством  школи Тайхерт Н.Г.:

8.1. Перевірити укомплектованість та придатність меблів у навчальних кабінетах                         до 22.12.2017 року.

8.2. Провести генеральне прибирання шкільних приміщень до 25 грудня 2017 року.

8.3. Провести протипожежні заходи перед новорічними святами та канікулами.

8.4. Здійснювати контроль за станом шкільного подвір’я та виконати роботу по приведенню подвір’я до належного стану.

9. Розмістити даний наказ на web-сайті школи.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор загальноосвітньої  школи                                            Л.М.Вовк