1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Općine Primošten,  primat će zahtjeve za upis djece jasličke i

predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe

od 02.svibnja -21. svibnja 2019godine

VRSTE PROGRAMA:

     

 1. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

 1. popunjenu i potpisan zahtjev i prijavu za upis (moguće preuzeti na web stranicama vrtića ili u dječjem vrtiću )
 2. presliku rodnog lista i OIB djeteta
 3. presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika i uvjerenje o prebivalištu
 4. e- radne knjižice zaposlenih roditelja
 5. potvrda o radnom statusu roditelja
 6. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta
 7. iskaznica cijepljenja – preslika,
 8. liječničku potvrdu pedijatra ili nadležnog liječnika
 9. ostalu dokumentaciju kojom se ostvaruje prednost pri upisu u dječji vrtić
 10. Roditelji djece koja već idu u vrtić, a kane i dalje ići, dužni su prijaviti svoju djecu za sljedeću pedagošku godinu, donijeti e-radne knjižice zaposlenih roditelja

 1. PREDNOST PRI UPISU

Kriteriji kojima se određuje prednost pri upisu djece u Dječji vrtić određeni su Zakonom o predškolskom odgoju (NN br.10/97. čl. 20. st.1.).

 1. REZULTATI PRIJAVA UPISA  djece  bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici www.primosten.hr/dv-bosiljak/ od .26.lipnja 2019.god. (šifrirano )

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku 15 dana od dana objave iste,podnijeti žalbu Upravnom Vijeću Dječjeg  vrtića.

NAPOMENA!!!

Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko ne bude dovoljan broj prijavljene djece u odnosu na propisane standarde, odgojne skupine neće se organizirati.

Prima se samo potpuna dokumentacija!

Dokumentacija predana izvan roka neće se razmatrati!