Vigrestad KFUK-KFUM speiderne

Speidaren har samling annakvar tysdag, motsatt av det Yngres har. Vi har som regel møtene ute i naturen eller i speidar rommet i kjellaren på misjonshuset.

Speidaren er for alle gutar og jenter frå 6.klasse til 10.klasse. Etter 10.klasse blir speidarane Rover.

 

I dag er det ca 20 stk som er med i Speidaren og 9 som er Roverar. Ønskjer ein å vere med i speidaren er det bare å ta kontakt med ein av leiarane, vi har opptak for nye speidarar kvar haust.

 

  Se facebook for program (lukket gruppe)

Kontakter

 

 

 

Navn

Rolle

Telefon

E-post

Njål Aarsland

Gruppeleiar

40 20 45 47

njal.aarsland@lyse.net

Eivind Siqveland

Kasserer

91 60 13 90

eivind@siqveland.no

Reidar Klausen

Leiar

97 70 59 71

reidar.klausen@lyse.net

Inger Varhaug

Leiar

48 13 07 72

ihaa@ha.kommune.no

Håkon Boganes

Leiar

98 20 85 00

boganes@lyse.net

MØTETID:  KL. 18.00 – 19:30/20.00

TA MED KNIV OG LYKT, OG HA ALLTID PÅ GODE KLÆR TILPASSET VÆRET.

 

Dersom du ikkje kan møta må du melda frå seinast kvelden før til Reidar på mobil 97 70 59 71.

 

Manglande oppmøte mange gonger , kan føra til at du vert beden om å slutta i speidaren.