Vigrestad KFUK-KFUM speiderne

Speidaren har samling annakvar tysdag, motsatt av det Yngres har. Vi har som regel møtene ute i naturen eller i speidar rommet i kjellaren på misjonshuset.

Speidaren er for alle gutar og jenter frå 6.klasse til 10.klasse. Etter 10.klasse blir speidarane Rover.

 

I dag er vi ca 30 speidere. Ønskjer ein å vere med i speidaren er det bare å ta kontakt med ein av leiarane, vi har opptak for nye speidarar kvar haust.

 

  Se facebook for program (lukket gruppe)

Kontakter

 

 

 

Navn

Rolle

Telefon

E-post

Njål Aarsland

Gruppeleder

40 20 45 47

njal.aarsland@lyse.net

Eivind Siqveland

Kasserer

91 60 13 90

eivind@siqveland.no

Reidar Klausen

Troppsleder

97 70 59 71

reidar.klausen@lyse.net

Irene Norland Siqveland

Leder

40 40 50 62

irenesiqveland@gmail.com

Olav Waldeland

Leder

46 85 01 14

waddlann@gmail.com

Josef Auklend

Leder

46 65 10 18

josef.auklend@gmail.com

MØTETID:  KL. 18.00 – 19:30/20.00

TA MED KNIV OG LYKT, OG HA ALLTID PÅ GODE KLÆR TILPASSET VÆRET.

 

Dersom du ikkje kan møta må du melda frå seinast kvelden før til Reidar på mobil 97 70 59 71.

 

Manglande oppmøte mange gonger , kan føra til at du vert beden om å slutta i speidaren.