Mình đã báo trước là nếu ace còn tiếp tục đổi pass thì mình sẽ khóa tk nhưng ace không những vẫn tiếp tục yêu cầu Riot đổi pass + có người gửi cả thư cho bộ phận hỗ trợ của Riot khiến mình phải đi giải quyết nên mình đã quyết định khóa cả hai đợi đợt sau sẽ thay đổi cách share. Mong ace thông cảm.