číslo

Trieda

Meno rodiča

1

I.A

 Zábojníková Jana

2

I.ŠA

 Faturová Katarína

3

I.ŠD

 Cipková Gabriela

4

II.A

 Podhorská Žofia

5

II.ŠA

 Moravcová Edita

6

II.ŠD

 Chudinová Monika

7

III.A

 Martinčová Mária

8

III.ŠA

 Krkošková Jana

9

III.ŠD

 Pečalka Ján

10

IV.ŠA

 Halasová Katarína

V šk. roku 2019/2020 bude rada rodičov pracovať v tomto zložení.