J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

 Vēstures un sociālo zinību nedēļas plāns,

2018. gada 2.-16. novembris.

Datums

Klase

Pasākums

Atbildīgais

2.11.

12.a, 10.a, 10.b klases

Atvērtā vēstures stunda "Fakti un maldināšana. Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana." Sociālās atmiņas pētniecības centrs, Dr.hist Uldis Neiburgs un Dr.hist. Jānis Šiliņš.

I. Čapase

7.11.

3.b klase, 5. stunda (208. kab.)

Audzināšanas stundas “Latvijas dzimšanas diena” 1.- 4. klasēs.

Klašu audzinātājas,

10. klašu skolēni,

I. Čapase

12.11.

7.a klase, 2. stunda (215. kab.)

„Ar ko Latvija var lepoties?”. Krustvārdu mīklas konkurss.

I. Čapase

13.11.

6.a klase, 2. stunda (216. kab.)

6.b klase, 6. stunda (216. kab.)

8.b klase, 3. stunda (216. kab.)

2.a klase, 5. stunda (205. kab.)

Tematiskā stunda «Latvijas valsts dibināšana».

Konkurss: „Ko tu zini par Latvijas valsts dibināšanu?”

Audzināšanas stundas “Latvijas dzimšanas diena” 1.- 4. klasēs.

L. Morozova

L. Morozova

Klašu audzinātājas,

9.b klašu skolēni,

I. Čapase

14.11.

10.a, 10.b klases

7.b klase, 5. stunda (216. kab.)

2.b klase, 5. stunda (206. kab.)

4.c klase, 6. stunda (211. kab.)

Ekskursija mākslas muzejā RĪGAS BIRŽĀ. Izstādes «Baltijas ozoli» apmeklējums.

Konkurss «Ko tu zini par Latvijas valsts simboliem?»

Audzināšanas stundas “Latvijas dzimšanas diena” 1.- 4. klasēs.

I. Čapase,

L. Vorobjova

L. Morozova

Klašu audzinātājas,

9.b klašu skolēni,

I. Čapase

15.11.

7.b klase, 2. stunda (215. kab.)

3.a klase, 5. stunda (202. kab.)

4.a klase, 6. stunda (204. kab.)

4.b. klase, 0. stunda (218. kab.)

10.-12. klases

10.b, 9. klases, 7.-8. stunda (aktu zālē)

„Ar ko Latvija var lepoties?”. Krustvārdu mīklas konkurss.

Audzināšanas stundas “Latvijas dzimšanas diena” 1.- 4. klasēs.

Radošo darbu konkurss “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā”.

Erudīcijas spēle - Kas? Kur? Kad? Tēma: ‘’Latvijas valsts proklamēšana”

I. Čapase

Klašu audzinātājas,

10.a klašu skolēni,

I. Čapase

J. Smolina

O. Lucika,

I. Čapase

16.11.

5.b klase, 4. stunda (216. kab.)

5.a klase, 2. stunda (216. kab.)

7.a klase, 3. stunda (216. kab.)

8.a klase, 1. stunda (216. kab.)

8.b klase, 5. stunda (215. kab.)

8.a klase, 2. stunda (215. kab.)

12. klase

1.a klase, 5. stunda (203. kab.)

1.b klase, 5. stunda (210. kab.)

Kopsavilkums par vēstures un sociālo zinības nedēļas aktivitātēm.

Tematiskā stunda ”Latvija - mana Dzimtene.”

Konkurss ”Ko tu zini par Latvijas valsts simboliem?

Krustvārdu mīklu konkurss ”Latvijas izcilā personība politikā, ekonomikā, kultūrā”.

Esejas konkurss „Latvijas valsts proklamēšana - vēsturisku apstākļu izraisīta nejaušība vai vēsturiska likumsakarība?”

Audzināšanas stundas “Latvijas dzimšanas diena” 1.- 4. klasēs.

L. Morozova

L. Morozova

I. Čapase

I. Čapase

Klašu audzinātājas, 10.a, 9.b. klašu skolēni, I. Čapase

I. Čapase,

L. Morozova,

J. Smolina

Sastādīja Irina Čapase