ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 Підволочиська   селищна  рада

РІШЕННЯ

від                  2017 року                                                                                                            №

Про затвердження Положення про порядок

розміщення та встановлення технічних елементів

(пристроїв) на будівлях та спорудах, що

перебувають на балансі   Підволочиського

управління житлово-комунального господарства

 

 З метою збереження інженерної інфраструктури об'єктів та впорядкування розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах території громади, забезпечення безпеки громадян, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про телекомунікації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг,   селищна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що перебувають на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства.(додаток 1).

2. Затвердити Примірний  договір  про встановлення строкового сервітуту (додаток 2).

3. Дане рішення  набирає чинності з моменту  його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти постійну  комісію з питань житлово-комунального господарства , комунальної  власності , промисловості, підприємництва та сфери  послуг.


Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що перебувають на балансі   Підволочиського

управління житлово-комунального господарства.

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах,  що   перебувають на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про телекомунікації” та інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах житлового, виробничого та громадського призначення, що  перебувають  на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства.

1.3. Положення є обов’язковим для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності на території територіальної громади  Підволочиської  селищної  ради , які беруть участь у відносинах щодо розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах комунальної власності.

 

1.4. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на будівлях та спорудах,  що  перебувають у  комунальній власності Підволочиської  селищної  ради  повинні бути сертифіковані на території України.

 

2. Поняття і терміни

 

2.1. Технічними елементами (пристроями), що розміщуються на будівлях та спорудах

є:

2.1.1. Індивідуальні телевізійні антени, антени супутникового телебачення. 2.1.2. Кабельні лінії електрозв’язку і електропостачання. 2.1.3. Технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж. 2.1.4. Пристрої та устаткування засобів зв’язку.

 

2.2. Будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

 

2.3. Споруди - об'ємна, площинна або лінійна наземна, надземна або підземна будівельна система, призначена для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення обладнання, матеріалів та виробів, тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.

 

2.4. Будівлі та споруди громадського призначення – будинки дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів, будинки та споруди охорони здоров'я і відпочинку, фізкультурно-оздоровчі та спортивні, будинки культурно-видовищних закладів дозвілля та культових закладів, підприємств торгівлі та громадського харчування, підприємств побутового обслуговування, закладів соціального захисту населення, будинки для науководослідних установ, проектних і громадських організацій та органів управлінь, інші технічні

споруди, в т.ч. опори.

 

2.5. Балансоутримувач будівлі (споруди) (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

2.6. Самовільне встановлення технічних елементів (пристроїв) – це розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без оформлення у визначеному порядку погодження на їх розміщення та порушення вимог цього Положення.

 

2.7. Ушкодження будівельних конструкцій будівель (споруд) – це погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв).

 

2.8. Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання (приймання) знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

 

2.9. Замовник – суб’єкт господарювання, з яким укладається договір на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівельних конструкціях будівель та споруд.

 

3. Обмеження та заборона на встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах

 

3.1. Забороняється:

3.1.1. розміщення технічних елементів (пристроїв): - на головних фасадах будівель (споруд), а також бокових фасадах стін, які розташовані на магістральних вулицях, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям;

- з ушкодженням зовнішніх будівельних конструкцій будівель (споруд); - з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів.

3.1.2. Встановлення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках без узгодження з власниками квартир багатоквартирних будинків.

 3.1.3. Встановлення технічних елементів (пристроїв) на дахах будівель (споруд) дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки. Після встановлення балансоутримувач  перевіряє якість проведення герметизації.

 

4. Порядок укладання договору строкового сервітуту для розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах

 

4.1. Для укладання договору строкового сервітуту для розміщення, встановлення технічних елементів (пристроїв) Замовнику необхідно звернутися з заявою (додаток 1) до балансоутримувача. В заяві зазначити перелік будівель (споруд), на яких планується розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв).

4.2. Балансоутримувач погоджує місця розміщення на будівлях (спорудах) та надає письмове погодження (додаток 2) на проведення зазначених робіт та звертається до Підволочиської селищної ради за отриманням дозволу  на укладення  договору.

 Після отримання погодження Замовник подає балансоутримувачу наступні документи: - копію свідоцтва про державну реєстрацію; - копію довідки ЄДРПОУ; - копію довідки про взяття на облік платника податку; - копію ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення НКРЗ щодо включення Замовника до реєстру суб'єктів господарювання у сфері телекомунікації; - схему ліній електрозв’язку або електропостачання з позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації мережі. Схема має бути виготовлена в масштабі 1:2000 (один до двох тисяч).

4.3. Балансоутримувач має право відмовити Замовнику в погодженні з таких причин:

 4.3.1. наявність в будівлі (споруді) технічних елементів (пристроїв) з аналогічними умовами прийому;

 4.3.2. наявність заборгованості Замовника за раніше надані балансоутримувачем місця з розміщення технічних елементів (пристроїв);

4.3.3. якщо Замовник впродовж 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше, не усунув їх та не повідомив про це балансоутримувача.

 

4.4. Договір строкового сервітуту на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) укладається згідно вимог Цивільного кодексу України.

 

4.5. Після виконання робіт Замовником оформляється Акт про виконання (додаток 3), який підписується балансоутримувачем будівлі (споруди).

 4.6. Суб’єкти господарювання, з якими були укладені договори на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях (спорудах) до моменту прийняття даного Положення, повинні укласти договір строкового сервітуту відповідно до порядку, передбаченого розділом 4 даного Положення.

 

5. Вимоги до розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

 

5.1. Технічні елементи (пристрої) розміщуються та встановлюються з дотриманням пожежних, санітарних, будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

5.1.1. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабеля живлення прокладаються в металевому рукаві або пластиковій гофрі з негорючого кабелю.

5.1.2. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

 5.1.3. В приміщеннях телекомунікаційна мережа прокладається в кабельних каналах.

5.1.4 Через проїжджу частину між будівлями (спорудами) прокладаються лише магістральні кабеля. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабеля не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними. При прокладанні магістралей необхідно застосовувати лише оптично-волоконний кабель.

 5.1.5. Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході в будівлю (споруду) та на вході в комутаційну шафу.

5.1.6. Замовник технічних елементів (пристроїв) повинен розміщувати обладнання в металевій шафі. При маркуванні шафи вказується її належність тому чи іншому Замовнику, з зазначенням контактних телефонних номерів.

 

5.2. На Замовника покладається відповідальність за стан технічних елементів (пристроїв), а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

Після проведення робіт по демонтажу Замовник в 10-денний термін відновлює елементи будівлі (споруди), які пошкоджені.

 

5.3. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів будівель (споруд) балансоутримувач за 10 днів до початку робіт повідомляє письмово власників технічних елементів (пристроїв) щодо вирішення ними питань про впорядкування, переносу або відновлення мереж.

 

5.4. При впорядкуванні, переносі або відновленні мереж Замовник за 10 днів до початку робіт повідомляє письмово балансоутримувача.

 

6. Методика розрахунку плати за надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж в будівлях та спорудах

  

6.1. Методику розрахунку плати за надання місць для прокладання телекомунікаційних мереж при створенні та подальшої експлуатації цих мереж з використанням майна, що перебуває на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства  (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління для створення та подальшої експлуатації телекомунікаційних мереж.

6.2. Плата за користування майном вноситься на  рахунок вказаний Балансоутримувачем будівель (споруд) користувачем (оператором) незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.

6.3. Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергію, сплачується користувачем (оператором) відповідним постачальникам послуг за окремими договорами.

6.4. Плата користувачем (оператором) проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до кінця поточного місяця.

6.5.  Кошти, отримані за користування майном спрямовуються  до місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади (до цільового фонду соціально-економічного розвитку).

6.6. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв’язку і електропостачання з використанням підземних технічних засобів телекомунікацій не стягується.

6.7. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж визначається за формулою:

Р = S х В

Р – Початкова  щомісячна плата за надання місця для розміщення ,  встановлення  та експлуатацію  на Об’єктах ТЕ/ТМ на Об’єктах;

S – неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

В – 20 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

6.8.  Плата за користування опорами територіальної громади  розраховується згідно формули:

Поп = Сосв/ Ка;

Поп – щомісячна плата за користування опорами;                                                         

 Сосв – собівартість утримання опор балансоутримувачем.                                          

 Ка – кількість користувачів спільного використання опор.

7. Відповідальність за порушення  порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання на Об’єктах

7.1. Самовільно розміщені, після прийняття цього Положення телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування на Об’єктах підлягають демонтажу у місячний термін з моменту отримання припису Балансоутримувача.

7.2.  У випадку не виконання Користувачем вимог цього Порядку останні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7.3. В разі пошкодження конструктивних елементів Об’єктів винні у цьому Користувачі повинні відновити зазначені конструкції Об’єкту  або відшкодувати Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди.

7.4   Балансоутримувач (власник) об’єкта не несе відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до пошкодження /викрадення ТЕ/ТМ користувача, або до погіршення якості послуг що надаються користувачем.

7.5. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів Балансоутримувач перед початком робіт повідомляє письмово власників телекомунікаційних мереж для вирішення питань щодо впорядкування, переносу або відновлення телекомунікаційних мереж.

7.6. Відповідальність за організацію заходів з виконання вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж покладається на Балансоутримувача.

Секретар ради                                                                                                          Б.С.Воловський


Додаток 1 до Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що перебувають на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства .

 

                                                                   З А Я В А

 

Прошу(симо) укласти договір на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв): ___________________________________________________________, які будуть розташовані на буд. № __ на вул.____________назва установи_________________.

 

Додаток: на ___ арк.

 

Підпис(си) фізичної чи юридичної особи (підпис) ___________________ (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

Додаток 2 до Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що перебувають  на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства

 

 

ПОГОДЖЕННЯ на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) ____________________________________________________________________

 

«_____»_______________20__р. №_____

 

Видано_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (ПІБ фізичної чи юридичної особи, назва установи, телефон) Ідентифікаційний код ___________паспорт серія____________№______________

Виданий________________________________адреса_________________________ Банківські реквізити_____________________________________________________ на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв), _________________________________________________________________________ (зазначити що саме) які будуть розташовані на буд. №__________вул.___________________________

 

 

 

Керівник (підпис) ____________________________ (прізвище, ініціали)                     м.п.


 

Додаток 3 до Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що перебувають на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства

 

АКТ виконання робіт з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) __________________________________________________________________

 

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі : _____________________________________________________________________________ (ПІБ балансоутримувача/власника будинку)

 

____________________________________________________________________________ (ПІБ представника замовника)

 

_____________________________________________________________________________ ( ПІБ представника підрядника у випадку залучення до виконання робіт)

 

«___» _________________ склали даний Акт, про те, що Замовником виконані роботи відповідно до договору на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) від «___»___________201__р. №_____ в повному обсязі.

 

Зауважень до виконання робіт немає.

 

 

Підписи _________________ _________________ _________________ _________________

 

 

 

 


ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

встановлення строкового сервітуту

смт Підволочиськ                                                                                 «__»       ____________20___року        

Замовник (Оператор):________________ _____________________________, в особі директора  _____________________  , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Підприємство-балансоутримувач :__________________________________________________, в  особі _________________ ______________________________________________, який  діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом надалі – "Сторони", уклали цей Договір встановлення Сервітуту (надалі Договір) про наступне:

2.1.Предметом даного Договору є встановлення Сервітуту.

2.2. Зміст Сервітуту:

1) Сервітут полягає у наданні Підприємством Оператору права користування  площами будинку,   розташованого за адресою: смт _______________________, вул. _________________ (надалі за текстом - Будинок), необхідними для розміщення телекомунікаційних мереж, технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій Оператора, а саме: нежитловими приміщеннями, приміщеннями загального користування, конструктивними елементами,каналами, нішами, замоноліченими трубами, трубами-стояками, закладними деталями, шафами для електропроводок в Будинку для розміщення, технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій Оператора з метою забезпечення надання телекомунікаційних послуг ,

2) Сервітут полягає у наданні Оператору права безперешкодного доступу до його технічних засобів телекомунікацій, які розміщені в Будинку Підприємства.

3) Сервітут не є виключним, він  може встановлюватися для інших суб’єктів господарювання, які  телекомунікацій та/або провайдерів в аналогічному обсязі наданому Оператору.

4) Сервітут є оплатним. Оператор здійснює оплату за надане Підприємством право користування частиною будинку для розміщення телекомунікаційних мереж на умовах, що визначені Договором.

5) Сервітут зберігає чинність у разі переходу права власності іншим особам на нерухоме майно, щодо якого він встановлений.

3. Обов’язки та права Оператора

3.1. Оператора :

- здійснює прокладання та технічне обслуговування,  ремонт, реконструкцію  телекомунікаційних мереж у відповідності до встановлених нормативів в сфері будівництва та телекомунікацій;

- забезпечує телекомунікаційні мережі (технічні засоби) маркуванням, що містить інформацію про власника мереж та/або експлуатуюче підприємство;

- дбайливо ставиться до майна Підприємства;

- не відчужує Сервітут, встановлений даним Договором.

- вчасно та в повному обсязі здійснює оплату відповідно до умов даного Договору.

3.2. З метою належного виконання своїх зобов’язань за Договором, Оператор має право залучати до проведення робіт третіх осіб. Порядок залучення третіх осіб Оператором доводиться до відома Підприємства на його вимогу у письмовій формі.

3.3. Представники Оператора та уповноважені ним особи мають право на безперешкодний доступ до будь-якого сегменту телекомунікаційних мереж, розташованих біля Будинку та/або в Будинку з метою виконання обов’язків, передбачених Договором.

4. Обов’язки та права Підприємства

4.1. Підприємство має право вимагати відшкодування в повному розмірі реальних збитків, завданих Оператором  внаслідок порушення умов цього Договору.

4.2. Підприємство спільно з Оператором вживають заходів для збереження та схоронності майна Оператора, розташованого біля Будинку та/або в Будинку.

4.3. Підприємство надає Оператору та його представникам і уповноваженим особам безперешкодний доступ до всіх сегментів телекомунікаційних мереж.

4.4 Підприємство зобов’язується письмово повідомляти Оператора про проведення біля Будинку та/або в Будинку видів робіт, які можуть вплинути на телекомунікаційні мережі, за 10 календарних днів до початку таких робіт.

4.5. Підприємство  надає Оператору право виконувати роботи  з розміщення телекомунікаційних мереж біля Будинку та/або в Будинку власними силами або з залученням до проведення робіт третіх осіб.

4.6. Вимагати припинення користування нерухомим майном у разі припинення дії Договору.

5. Плата за сервітут

5.1. За надання Підприємством права, передбаченого у п. 2.2 цього Договору Оператор  вносить плату в розмірі та на умовах, зазначених у п.п.6.7 та 6.8 Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що  перебувають на балансі   Підволочиського управління житлово-комунального господарства  

5.2 Оператор щомісячно перераховує загальну суму плати за користування в сумі ____________________ грн.  не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному, на розрахунковий рахунок 31514931700677, код ЄДРПОУ 37863778 , одержувач Підволочиська селищна рада, МФО 838012, код 50110000

5.3. Підставою для здійснення оплати за даним Договором є підписаний Сторонами Акт приймання-передачі наданих послуг.

5.4. Порядок та умови оплати може бути змінено за взаємною згодою Сторін.

6. Строк дії сервітуту

6.1. Строк дії Сервітуту, що надається  за даним Договором,  встановлюється  терміном на ________ роки.

7. Припинення сервітуту

7.1. Сервітут за даним договором припиняється у разі:

7.1.1. відмови від сервітуту Оператора  з письмовим повідомленням Підприємства не менше ніж за місяць;

7.1.2. спливу строку, на який встановлено даний сервітут;

7.1.3. припинення будь-якої з обставин, які були підставою для встановлення даного сервітуту;

7.1.4 в разі його дострокового розірвання за згодою сторін шляхом укладення відповідної угоди;

7.1.5. за рішенням суду на вимогу Підприємства за наявності обставин, які мають істотне значення.

7.2. При систематичному невиконанні умов цього договору кожна із Сторін має право вимагати припинення дії цього Сервітуту за даним Договором.

8. Відповідальність сторін

8.1. За не виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.

8.2. Сторони звільняються від відповідальності на час дії форс-мажорних обставин за невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликано цими форс-мажорними обставинами. "Форс-мажорні обставини" означають надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, зокрема, страйк, повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війни, воєнні дії. Факт дії форс-мажорних обставин доводить Сторона, що заявляє про такі обставини.

.

9. Інші умови

8.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

8.2  Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.3. У випадку, якщо за 30 календарних днів до моменту закінчення строку дії даного Договору, жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про намір припинити Договір, дія договору продовжується на той самий строк на тих самих умовах.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін.