Published using Google Docs
Algemene deelnemersvoorwaarden RSW Paroba
Updated automatically every 5 minutes

DEELNEMERS VOORWAARDEN PAROBA

Algemene voorwaarden

 1. De RSW Paroba wordt gehouden in het Amsterdamse Bos.
 2. Alle deelnemers zijn geregistreerd lid van Scouting Nederland.
 3. Samenstelling ploegen:
 1. Doelgroep Scouts:

Voor een evenwichtige verdeling binnen de ploegen hanteren wij de volgende regels:

 1. Doelgroep Explorers (Paroba XL):

Voor een evenwichtige verdeling binnen de ploegen hanteren wij de volgende regel:

 1. Sociale veiligheid binnen Scouting Nederland is vanzelfsprekend en heeft een belangrijke prioriteit om op al die niveaus binnen Scouting goed geborgen te worden. Behalve methodieken hoe je sociale veiligheid bespreekbaar maakt en toepast op ieder niveau, is het aanvragen van een VOG voor medewerkers (verklaring omtrent het gedrag) een van de middelen die wij gebruiken. Alle medewerkers die aanwezig zijn moeten een VOG hebben en de VOG moet vooraf geregistreerd zijn in Scouts Online.

 1. De deelnemer heeft voor aanvang van de Paroba kennis genomen van de Kampregels die vermeld staan op de website.

Betaling

 1. Kosten voor deelname moeten uiterlijk op 1 maart voorafgaande aan de Paroba zijn overgemaakt op:
 1. De deelnemerskosten UITSLUITEND via de groep en graag in één keer overmaken.
 2. Bij de deelnemerskosten zijn inbegrepen:

Verzekering

 1. Voor deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van- en schade aan materiaal en persoonlijke bagage evenals annuleringskosten zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan de deelnemer hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. Via het Landelijk servicecentrum van Scouting Nederland kan een reis- en bagageverzekering worden afgesloten. Deelnemende groepen zijn er zelf verantwoordelijk voor om goed verzekerd deel te nemen. De volledige informatie hierover is te vinden op de site van Scouting Nederland, http://www.scouting.nl .
 2. Scouting Nederland, Regio Amsterdam-Amstelland, noch de organisatie van de RSW Paroba kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemers en of deelnemende groepen tijdens RSW Paroba of gedurende de reis van en naar het evenement.

Overige voorwaarden

De huishoudelijke regels zijn terug te vinden op de website: http://paroba.nl

Door deelname aan RSW Paroba gaat iedere deelnemer hier mee akkoord en zijn de aanvullende regels onverkort van toepassing.  

 Pagina  van         Laatste wijziging: 14-01-2019 23:00