Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

Пророк вільної України

/до Шевченківських днів/

Сьогодні думи Шевченка

є невіддільні від дум нашого народу.

П. Тичина

     На  початку  березня,  впродовж  багатьох  років Україна та світова спільнота відзначає  дні  Тараса Григоровича Шевченка.

Ім’я, яке відоме далеко за межами нашої країни, творчість якого не залишає байдужим нікого. Великий Кобзар, геніальний письменник, вражаючий художник, незрівняний поет, відомий дисидент, солдат та засланець – ось невеликий перелік тих слів, якими сміливо можна охарактеризувати постать Шевченка.  

     Це людина, яка завжди боролася за свої переконання, за можливість втілювати і творити думки за допомогою художнього слова та пензля, за права кріпосного народу та право носити горде ім’я – українець. Це  ім’я відоме у кожному куточку земної кулі, його твори перекладають десятками мов, а гостре, немов меч, слово, назавжди залишить невмирущий слід у серцях мільйонів.

Пропонуємо ознайомитись з найкращими друкованими  виданнями з фонду бібліотеки, які пов’язані з іменем великого Кобзаря.

83.34Укр1-8

В35

    Вертій, О.І.

    Тарас Шевченко в національній свідомости українців [Текст]/ О.І.Вертій. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с.

63.3(4Укр-2К)5

З-45

    Згадайте, братія моя... : Київ Тараса Шевченка [Текст]/ [авт.: Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко та ін.]. - К. : Либідь, 2015. - 256 с.

85.143(4Укр)6я6

К28

    Касіян, В.І.

    Пророк. [Про Т.Г.Шевченка] [Текст]/ В.І.Касіян ; Есе. Я. Гоян. - К. : Веселка, 2006. - 430с.

83.34Укр1-8л6

Н12

    На Тарасовій Горі [Текст] : [путівник Шевченківського нац. заповідника в м. Каневі/ авт.-упоряд. В.П. Авраменко та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 80 с.

83.34Укр1-8

У45

    Україна Тараса Шевченка [Текст]/ [упоряд. Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко]. - Х. : Фоліо, 2014. - 573 с.

83.34Укр1я48

Ш37

    Шевченкова Криниця [Текст] : Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка/ Упоряд. В.Дорошенко. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Криниця, 2003. - 288с.

821.161.2.09

Ш37

    Шевченкознавство в сучасному світі [Текст] : монографія/ [Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2014. - 463 с.

821.161.2.09(082)

Ш37

    Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15/ [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2012. - 207 с.

821.161.2.09(082)

Ш37

    Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип.16/ [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2013. - 335 с.

83.34Укр1-8я1

Ш37

    Шевченко Тарас і Україна. У 2 ч. [Текст] : реком. бібліогр. покажч. : До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка. Ч.1. "Земля, яку сходив Тарас...": Україна в житті і творчості Т. Шевченка/ [уклад. О. Білик, О. Галганова]. - К. : НПБ України, 2014. - 216 с.

83.34Укр1-8я1

Ш37

    Шевченко Тарас і Україна. У 2 ч. [Текст] : реком. бібліогр. покажч. : До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка. Ч.2. "І мене в сім‘ї великій, в сім‘ї вольній, новій...": увічнення пам‘яті Кобзаря на українській землі/ [уклад. О. Білик, О. Галганова]. - К. : НПБ України, 2014. - 176 с.

85.143

Ш37

    Шевченко Тарас - художник [Текст] : повесть/ [вступ. слово, сост. А. Боронь]. - К. : Мистецтво, 2014. - 384 с.

Бурштинська Х. Від «Кобзаря» до поета Нації / Христина Бурштинська // Аудиторія. - 2016. - № 6. - С. 8-9.

Ляховський В. Велетень духу — геній думки, слова і пензля у просторі всесвіту і часу / В. Ляховський // Післядипломна освіта в Україні. - 2014. - № 2.- С. 14-19.

Олійник Н. Концепція української держави в творчості  Тараса Григоровича Шевченка / Наталія Олійник // Українська мова і л-ра в школах України. - 2016. - № 3. - С. 30-33.

Ходацька О. Шевченко єднає Україну / Ольга Ходацька // Справи сімейні. - 2015. - № 3. - С. 18-19.

 

Літопис долі Кобзаря

83.34Укр1-8

Б61

    Білоус, П.В.

    Віра Тараса Шевченка [Текст]/ П.В.Білоус. - Житомир : ФОП Євенок О.О., 2014. - 184 с.

83.34Укр1-8

В65

    Вічний як народ: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка [Текст] : Навчальний посібник для вуз/ Авт.-упор. О.І.Руденко, Н.Б.Петренко. - К. : Либідь, 1998. - 272 с.

83.34Укр1-8

Д43

    Дзюба, І.М.

    Тарас Шевченко: життя і творчість [Текст]/ І.М.Дзюба. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 720с.

83.34Укр1

Є92

    Єфремов, С.О.

    Шевченкознавчі студії [Текст]/ С.О.Єфремов. - К. : Україна, 2008. - 368с.

83.34Укр1-8

Ж91

    Жур, П.В.

    Труди і дні Кобзаря [Текст] : Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка/ П.В.Жур. - К. : Дніпро, 2003. - 520с.

83.34Укр1-8

К64

    Кониський, О.Я.

    Тарас Шевченко - Грушівський: Хроніка його життя [Текст]/ О.Я.Кониський ; упоряд. В.Л. Смілянська. - К. : Кліо, 2014. - 672 с.

83.34Укр1-8

Л48

    Лепкий, Б.

    Про життя і творчість Тараса Шевченка [Текст]/ Б.Лепкий. - К. : Пульсари, 2005. - 140с.

83.34Укр1-8

Ч-16

    Чалий, М.К.

    Життя і твори Тараса Шевченка [Текст] : звід матеріалів до його біографії/ М.К.Чалий ; пер. з рос. В. Смілянської. - К. : Веселка, 2011. - 263с.

83.34Укр1

Ч-18

    Чанін, С.В.

    Великий рід великої людини [Текст] : наук.-попул. нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід/ С.В.Чанін ; [С.В. Чанін]. - К. : Елібре, 2008. - 160с.

83.34Укр1-8

Ч-90

    Чумарна, М.І.

    За Тебе молюсь... Штрихи до портрета пророка. [Шевченко Т.Г.] [Текст]/ М.І.Чумарна ; [М.І. Чумарна]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 288 с.

Богуславська В. Роздуми про величну постать Кобзаря / В. Богуславська, Н.  Колеснікова // Українська мова і л-ра в школах України. - 2016. - № 6. - С. 36-38.

Бурштинська Х. «...Не поет, бо це занадто мало...» /  Христина Бурштинська // Аудиторія. - 2017. - № 8. - С. 3, 10-11.

Козачковський А.О. Із спогадів про Т.Г.Шевченка / А.О.Козачковський // Чумацький шлях. - 2014. - № 1. - С. 19-21.

Топачевський А. Шевченків обрій / А. Топачевський // Світогляд. - 2014. - № 4. - С. 8-13.

Шендеровський В. Божа місія Тараса / Василь Шендеровський // Світогляд.- 2013. - № 6. - С. 2-5.

Шкурка М. «Де ти бродиш моя доле? Не докличусь я тебе!» / Михайло Шкурка // Чумацький шлях. - 2017. - № 2. - С. 15-18.

Молоді про Шевченка

83.34Укр1-8

Б24

    Барабаш, Ю.Я.

    Тарас Шевченко: імператив України [Текст] : Історіо- й націософська парадигма/ Ю.Я.Барабаш. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 181с.

821.161.2.09

Ж87

    Жулинський, М.Г.

    Духовний будівничий України. [Шевченко Т.Г.] [Текст] : [книга-альбом]/ М.Г.Жулинський. - К. : Мистецтво, 2016. - 320 с.

83.34Укр1-8

З-12

    Забужко, О.С.

    Шевченків міф України [Текст] : Спроба філософського аналізу/ О.С.Забужко. - 2-ге вид.,випр. - К. : Факт, 2001. - 160 с.

821.161.2.09:398

Р75

    Росовецький, С.К.

    Тарас Шевченко і фольклор [Текст] : монографія/ С.К.Росовецький. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : Київський ун-т, 2014. - 415 с.

63.3(4Укр)52

С32

    Сергійчук, В.

    Українські державники: Тарас Шевченко [Текст]/ В.Сергійчук. - Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2014. - 312 с.

821.161.2.09

С48

    Слободян, О.Т.

    Інтенсив Тараса Шевченка [Текст] : герменевтичний об‘єм/ О.Т.Слободян, О.П.Яковина. - К. : Києво-Могилянська академія, 2016. - 288 с.

83.34Укр1-8

Т32

    Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка [Текст]/ [Ю.Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба та ін.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 376с.

83.34Укр1-8

Ц28

    Цвілюк, С.А.

    Історична мудрість Великого Кобзаря [Текст] : Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Т. Шевченка/ С.А.Цвілюк. - Одеса : Маяк, 2008. - 312с.

83.34Укр1-8

Ч-15

    Чайковський, Б.

    Тарас Шевченко [Текст] : роман-есе/ Б.Чайковський. - К. : Обереги, 2009. - 488с.

83.34Укр1-8

Ч-17

    Чамата, Н.

    Лірика Тараса Шевченка [Текст] : Аналізи й інтерпретації/ Н.Чамата. - К. : Києво-Могилянська академія, 2014. - 294 с.

ИЗО 83.34Укр1-8л6

Ш37

    Шевченко Тарас: мозаїка цілости : Каталог виставки шевченкіяни зі збірки В. Яцюка; Національний музей Т. Шевченка, липень-вересень 2011 р./ [упоряд. В. Яцюк]. - К. : Критика, 2012. - 49 c.

83.34Укр1-8

Ш37

    Шевченко Тарас: Текст і контекст. Великий льох [Текст] : [поема та коментарі до неї/ упоряд. В. Пархоменко]. - Черкаси : Вид. О. Вовчок, 2013. - 232 с.

821.161.2.09

Я47

    Яковина, О.П.

    Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність [Текст]/ О.П.Яковина, О.Т.Слободян. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 312 с.

Вовканич С. Шевченкове слово у викликах інформаційній спільноті / Степан Вовканич // Світогляд. - 2014. - № 4. - С. 38-43.

Красуляк З. Правда великого Кобзаря і правда сьогодення / З. Красуляк // Світлиця. - 2015. - № 1. - С. 39-40.

Мартин І. Шевченко — це сучасність / Ірина Мартин // Аудиторія. - 2016. - № 6. - С. 12.

Павлишин Н. З Кобзаревим словом у серці /  Н. Павлишин // Аудиторія. - 2017. - № 9. - С. 1.

У сяйві славетного імені

84.4Укр6

А72

    Антоненко-Давидович, Б.Д.

    Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки [Текст]/ Б.Д.Антоненко-Давидович. - К. : Вид-во гуманітарної літератури, 2005. - 559с.

84.4Укр6

В75

    Воронько, П.М.

    Повінь [Текст] : Вибрані твори/ П.М.Воронько. - К. : Криниця, 2004. - 608с.

84.4Укр6

Г61

    Голобородько, В.І.

    Летюче віконце [Текст] : Вибрані поезії/ В.І.Голобородько. - К. : Укр. письменник, 2005. - 463с.

84.4Укр6

Д71

    Дочинець, М.І.

    Криничар [Текст] : Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії : роман/ М.І.Дочинець. - Ужгород : Карпати, 2012. - 328 с.

84.4Укр6

К17

    Калинець, І.

    Поезії [Текст]/ І.Калинець ; вступ. сл. Е. Соловей. - Львів : Піраміда, 2008. - 608с.

84.4Укр6

К60

    Колесник, С.П.

    Чи будемо пересівати волю [Текст] : повість, оповідання, нариси/ С.П.Колесник. - К. : Укр. письменник, 2012. - 678 с.

84.4Укр6

К61

    Коломієць, О.Ф.

    Вибрані твори [Текст]/ О.Ф.Коломієць ; [упоряд. О.О. Коломієць]. - К. : Грамота, 2009. - 352с.

71.4(4Укр)я2

К90

    Кульчий, О.В.

    Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів [Текст]/ О.В.Кульчий, Т.М.Малярчук, Ю.В.Бентя. - К. : Кліо, 2013. - 352 с.

84.4Укр6

Л86

    Луценко, Д.О.

    Усе любов‘ю зміряне до дна [Текст] : Вибране/ Д.О.Луценко. - К. : Криниця, 2005. - 608с.

84.4Укр6

М42

    Медвідь, В.Г.

    Збирачі каміння [Текст] : Романи/ В.Г.Медвідь. - К. : Україна, 2006. - 864с.

84.4Укр6

М74

    Мовчан, П.М.

    Вибрані твори [Текст] : поезія/ П.М.Мовчан. - К. : Просвіта, 2008. - 536с.

84.4Укр6

Н59

    Нечерда, Б.А.

    Вибрані твори [Текст]/ Б.А.Нечерда. - Одеса : Маяк, 2004. - 608с.

84.4Укр6

О-54

    Олійник, Б.І.

    Вибране [Текст] : поезії, поеми/ Б.І.Олійник. - К. : Етнос, 2009. - 640с.

84.4Укр6=Рос

С31

    Сенцов, О.Г.

    Купите книгу - она смешная [Текст]/ О.Г.Сенцов. - Х. : Фолио, 2016. - 219 с.

84.4Укр6

С47

    Слабошпицький, М.Ф.

    Поет із пекла [Текст] : романи/ М.Ф.Слабошпицький. - К. : Грамота, 2008. - 832с.

83.34Укр6-8

С50

    Смерек, О.С.

    Романи Емми Андієвської: Художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності [Текст] : [монографія]/ О.С.Смерек. - Львів : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2007. - 191 с.

83.34Укр6-8

С88

    Стус, Д.

    Василь Стус: життя як творчість [Текст]/ Д.Стус. - 2-е вид., випр. - К. : Факт, 2005. - 368с.

84.4Укр6

Т16

    Талалай, Л.М.

    Вибране [Текст]/ Л.М.Талалай. - К. : Дніпро, 2004. - 448с.

84.4Укр6

Т46

    Тичина, П.Г.

    Золотий гомін [Текст] : вибрані твори/ П.Г.Тичина ; вступ. ст., упоряд. та примітки С.А. Гальченка. - К. : Криниця, 2008. - 608с.

84.4Укр6

Ф33

    Федорів, Р.М.

    Єрусалим на горах [Текст] : [роман]/ Р.М.Федорів ; вступ. сл. М. Слабошпицького. - К. : Вид-во гуманітарної літ-ри, 2008. - 608с.

71.41(4Укр)я2

Ш37

    Шевченківські лауреати (1962-2012рр.) [Текст] : енцикл. довід./ вступ. слово Б.І. Олійника; авт.-упоряд. М.Г. Лабінський. - Вид 3-є, змін. і допов. - К. : Криниця, 2012. - 864 с.

84.4Укр6

Я22

    Яворівський, В.О.

    Вибране [Текст] : [романи та повісті]/ В.О.Яворівський ; передмова П. Загребельного. - К. : Український письменник, 2009. - 704с.

Лауреати премії Шевченка [2016] // Справи сімейні. - 2016. - № 3. - С. 8.

Нові Шевченківські лауреати [2017] // Аудиторія. - 2017. - № 7. - С.14.

Творча спадщина

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    А правда наша п‘яна спить [Текст] : сатиричні вірші та поеми/ Т.Г.Шевченко. - К. : Толока, 2014. - 216 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Гайдамаки; Гамалія; Тризна; Катерина; Наймичка; Псалми Давидови; Тарасова нічь; Тополя; Букварь южнорусскій [Текст] : Прижиттєві видання творів 1841-1861 рр./ Т.Г.Шевченко. - факсимільні відтворення. - К. : Веселка, 2013. - 399 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Золоті вірші великого Кобзаря з коментарями [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; [Шевченко Т.Г.]. - Донецьк : БАО, 2008. - 416с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Поезії (Кобзар) [Текст] : повна збірка творів/ Т.Г.Шевченко ; вступна ст. Ф. Якубовського; прим. до тексту упоряд. О. Полторацький. - Вид. відтвор. 1927 р. - К. : Альтернативи, 2003. - 368 с.

821.161.2

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    У нашім раї на землі... [Текст] : вибрані поезії/ Т.Г.Шевченко ; упоряд. Г. Рогач ; худож. К. Штанко. - К. : Веселка, 2016. - 159 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Усі твори в одному томі [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Ірпінь : Перун, 2007. - 824с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Гайдамаки [Текст] : поема/ Т.Г.Шевченко. - Вид. переробл. - К. : Дніпро, 2015. - 104 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Думи мої, думи мої [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Одеса : Маяк, 2008. - 383с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Заповіт Великого Кобзаря [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Донецьк : БАО, 2008. - 416с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Кобзар [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Донецьк : БАО, 2014. - 480

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Спільною мовою [Текст] : переклади поезій : 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка присвячується/ Т.Г.Шевченко ; [Т.Г. Шевченко; упоряд. Н.А. Баракатова та ін.]. - Д. : Ліра, 2014. - 200 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Кавказ [Текст] : Поема: Переклади мовами народів світу/ Т.Г.Шевченко. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. - 160с. - (Вінок Кобзареві мовами народів світу). - Текст парал. 20 мовами світу.

821.161.2=511.141=161.2

S51

    Sevcsenko, T.

    Kobzos [Текст] = Кобзар/ T. Шевченко : valogatott versek/ T.Sevcsenko. - Ungvar : Карпати, 2005. - 256 o. - Угор. мовою.

Волочай В. Національний феномен «Кобзаря» Т.Г.Шевченка 1840р. в контексті сьогодення / В. Волочай // Вінницький край. - 2014. - № 1. - С. 144-152.

Погуляйло С. Кобзареву спадщину увічнивши / С. Погуляйло // Жінка. - 2016. - №  3. - С. 32-33.

Ходацька О. Завжди сучасний Тарас Шевченко: нове прочитання творів Кобзаря / Ольга Ходацька // Справи сімейні. - 2017. - № 3. - С. 22-23.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;     www.4uth.gov.ua