ПРАВИЛА ВСТУПУ, ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

В «МЕРЕЖІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ» В КОМПАНІЇ «FARMASI»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Дані Правила реєстрації в мережі прямих продажів» в компанії «FARMASI» (далі за текстом - Правила) регулюють порядок вступу в «мережу прямих продажів» в компанії «FARMASI», порядок виходу з мережі, позбавлення та передачу членства в мережі третім особам.

1.2. Особи, що приймають участь в Мережі стають Консультантами FARMASI з моменту початку членства в Мережі. Особа, яка не має статусу Консультанта FARMASI та не зареєстрована на сайті не може отримувати статуси, здійснювати закупівлі чи виступати від імені Мережі.

1.3. Консультант FARMASI вважається ознайомленим та таким, що безумовно погоджується з даними Правилами з моменту початку членства в Мережі. Комерційні умови для Консультантів FARMASI визначаються маркетинговим планом, або іншим внутрішнім документом, затвердженим керівним органом FARMASI належним чином. Компанія має право в будь-який час за власною ініціативою змінювати маркетинговий план без попередження про це третіх осіб та здійснивши реєстрацію в «мережі прямих продажів» в компанії «FARMASI» Консультанти погоджуються з таким положенням.

2.ВИЗНАЧЕННЯ:

2.1. Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМАСІ-УКРАЇНА».

2.2. Мережа - мережа прямих продажів в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФАРМАСІ-УКРАЇНА»;

2.3. Консультант FARMASI - фізична або юридична особа, якій було задоволено заявку на вступ в мережу прямих продажів в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фармасі-Україна», і яка здійснює закупівлі відповідно до комерційних умов Компанії.

2.4. Активний Консультант - Консультант, який розмістив замовлення в одному місяці і має позитивне сальдо продажів.

2.5. Уповноважений орган Компанії - структурний підрозділ компанії FARMASI, у повноваження якого входить вирішення спорів та розгляд заяв відповідно до даних Правил.

2.6. Наставник - Консультант FARMASI, який здійснює керівництво групою інших Консультантів FARMASI і може отримувати бонус відповідно до маркетингового плану.

2.7. Група Наставника - Консультанти та Наставники, залучені особисто Наставником, не враховуючи самого Наставника.

2.8. Статус - це звання, яке отримує Консультант при виконанні певних умов Маркетинг Плану.

2.9. Товар (Товари - в множині) - парфумерно-косметична продукція, аксесуари і т.п., друковані матеріали, в т.ч. рекламні, а також інші Товари, які продаються/ розповсюджуються Організатором.

2.10. Термін «прямий продаж» означає реалізацію продукції шляхом пропонування безпосередньо зацікавленій особі, без залучення засобів роздрібної торгівлі. Відповідальними за надання інформації, що підтверджує факт залучення засобів роздрібної торгівлі (адреса точки роздрібної торгівлі, фотографії, свідки тощо), є Регіональні Менеджери Організатора.

2.11. Каталог - друковане видання Організатора (в т.ч. періодичне видання Організатора - сезонний Каталог), яке носить рекламний характер та містить інформацію про перелік, характеристики та ціни на товари Організатора.

2.12. Термінація - виведення Консультанті з Мережі.

3. УМОВИ ВСТУПУ В МЕРЕЖУ

3.1. Будь-яка фізична особа, що має повну цивільну дієздатність та досягла 18 років, може стати членом Мережі та Консультантом FARMASI. Юридичні особи, що створені та діють відповідно до законодавства, можуть були членами Мережі та Консультантами FARMASI відповідно до даних Правил.

3.2. Компанія залишає за собою право відмовити в заявці фізичної або юридичної особи щодо вступу в Мережу з власної ініціативи без надання будь-яких пояснень щодо причин такої відмови.

3.3. Для вступу до Мережі та отримання статуту Консультанта FARMASI, особа подає заповнену заявку, шляхом заповнення відповідних форм на сайті Компанії, або реєструється за допомогою реферального посилання, наданого Наставником Компанії. Компанія розглядає належним чином подану особою заявку особи протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту подання, який фіксується сайтом автоматично. Якщо Компанія вважатиме це за потрібне, вона має право витребувати від особи, що бажає стати членом Мережі наступні документи:

- Для фізичних осіб: копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копія довідки про відсутність судимості

- Для юридичний осіб: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія свідоцтва платника податку на додану вартість, копія довідки про відсутність судимості особи, яка займає керівну посаду в юридичній особі.

Вказані в даному пункті документи мають бути надані особою протягом 24 годин з моменту отримання повідомлення від Компанії щодо надання документів. Строк розгляду Компанією заявки призупиняється на час, протягом якого особа подає вказані документи. У випадку ненадання особою документів, що витребовуються Компанією, заявка вважається відкликаною за ініціативою особи та не підлягає розгляду. Після розгляду заявки та поданих особою документів, уповноважений орган Компанії приймає рішення щодо вступу особи в Мережу та надання йому статуту Консультанта FARMASI, або у відмові у вступі.

3.4. В рішенні щодо вступу особи в Мережу та надання йому статуту Консультанта FARMASI, особа включається в Групу Консультантів під керівництвом обраного Наставника.

3.5. Консультант FARMASI має право подати заяву до уповноваженого органу Компанії щодо зміни Наставника лише з причин технічної помилки при реєстрації. Компанія має право відмовити Консультанту FARMASI у зміні Наставника якщо факт технічної помилки не підтверджено без обґрунтування обставин такої відмови.

3.6. Компанія має право змінити Наставника згідно з заявою Консультанта у випадку, якщо фактична адреса проживання Наставника або лідера такого відноситься до населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (території АР Крим та території проведення АТО (Операції об'єднаних сил) чи на будь-якій іншій території де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

3.7. Консультант FARMASI, який має статус Наставника не має права за власною ініціативою входити в групу іншого Наставника. Проте, у випадку якщо Консультант зареєстрований в 1-у лінію під компанією і має статус не вище 9%, він має право увійти в групу іншого Наставника зі збереженням своєї групи Консультантів. Для цього необхідно подати заяву на Регіонального Менеджера. Після погодження такого переводу Регіональним Менеджером, рішення про остаточний перехід приймає Директор з Продажів.

3.8. Консультант FARMASI має право змінити Наставника після реєстрації впродовж 2-х місяців, при умові, що в структурі такого Консультанта не має жодного зареєстрованого Консультанта.

3.9. Члени однієї родини першої та другої ступенів спорідненості (мати, батько, чоловік, жінка, діти, онуки, бабки та діди відносно один одного) не можуть бути членами різних груп, окрім як на підставі дозволу Компанії, проте, вони можуть бути Наставником та Консультантом FARMASI відносно один одного.

3.10. Компанія має право змінити Наставника згідно з заявою Консультанта/ Менеджера FARMASI, якщо Наставник порушує етичну поведінку по відношенню до Консультантів/ Менеджерів. Для цього необхідно подати заяву про переведення структури ( тільки до Наставника вище) на Регіонального Менеджера. Також в заяві необхідно аргументувати причину порушення правил етичної поведінки Наставника. Після погодження такого переводу Регіональним Менеджером, рішення про остаточний перехід приймає Директор з Продажів. Заяву про переведення структури необхідно подати Регіональному Менеджеру до 15 числа поточного місяця, якщо рішення буду розглянуто позитивно, переведення структури відбудеться на першому тижні наступного місяця протягом 5 робочих днів.

4.ПРИЗУПИНЕННЯ, ТА ЗАКІНЧЕННЯ ЧЛЕНСТВА В МЕРЕЖІ

4.1. Компанія залишає за собою право призупинити (заморозити) членство Консультанта FARMASI в Мережі з будь-якої причини, без попередження та будь-якого пояснення таких дій. Призупинення відбувається шляхом прийняття відповідного рішення уповноваженим органом Компанії.

4.2. Консультант FARMASI може бути позбавлений свого статусу примусово на підставі рішення уповноваженого органу Компанії в наступних випадках:

- Консультанта FARMASI було притягнуто до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів, таких як крадіжка, шахрайство, зловживання довірою, надання неправомірної вигоди, розтрата, підробку документів тощо;

- Консультантом FARMASI було порушено умови чи правила, що діють в Компанії, у тому числі - правил поведінки та спілкування;

- У випадку, коли були виявлені випадки демпінгу.

- У випадку прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про припинення співробітництва

- У випадку порушення етичної поведінки по відношенню до Консультантів/ Менеджерів.

- У випадку підтвердження фактів співпраці з іншими мереживими Компаніями.

4.3. Членство FARMASI може бути закінчене шляхом добровільного виходу з Мережі, передачі статусу Консультанта FARMASI або позбавлення такого статусу.

4.3.1. Статус Консультанта FARMASI може бути успадкований спадкоємцями, у випадку смерті Консультанта FARMASI. Особи, які є спадкоємцями Консультанта FARMASI можуть подати заяву про успадкування статусу померлого Консультанта FARMASI протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати отримання в установленому Законом порядку документів, що підтверджують право на спадкування такого померлого Консультанта. Особи, які бажають успадкувати статус Консультанта FARMASI мають відповідати вимогам, які ставилися внутрішніми положеннями та правилами до померлого Консультанта FARMASI. Питання успадкування статусу Консультанта FARMASI вирішує уповноважений орган Компанії, який виносить рішення про успадкування статусу Консультанта FARMASI чи відмову у спадкуванні.

4.3.2. Консультант FARMASI, який за станом здоров’я не може здійснювати діяльність в Мережі має право передати свій статус члену сім’ї першого ступеня спорідненості, яка визначається відповідно до законодавства України. Для передачі свого статусу, Консультант FARMASI подає письмову заяву уповноваженому органу Компанії. Уповноважений орган має винести рішення про передачу статусу Консультанта чи відмову в такій передачі протягом одного місяця з дати подання заяви.

4.4. Членство FARMASI може бути закінчене автоматично в наступних випадках:

- Якщо протягом 6-ти (шести) календарних місяців Консультант FARMASI не здійснював замовлення з дати розміщення останнього замовлення, відбувається автоматичне його виведення з Мережі (термінація).

- Якщо протягом 60-ти (шістдесяти) календарних днів Консультант FARMASI не здійснив жодного замовленням з дати реєстрації, відбувається автоматичне його виведення з Мережі (термінація).

У випадку термінації вся структура Термінованого переводиться до наставника, в групі якого був зареєстрований Термінований Консультант.

Термінований має право на поновлення статусу Консультанта FARMASI в Мережі. Для цього йому необхідно звернутися до свого безпосереднього Наставника, в групі якого він був зареєстрований або до будь-якого іншого Наставника.

Після поновлення статусу Термінований буде мати статус нового Консультанта. Попередня структура такого Консультанта, яка була в нього до термінації, після поновлення статусу не повертається. Вся група залишається у Наставника, в групі якого був зареєстрований Термінований Консультант.

- У випадку прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про припинення співробітництва

4.5. У випадку наявності заборгованості перед Компанією, особа поновлюється в статусі Консультанта FARMASI лише після погашення заборгованості особою.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Компанія може збирати, зберігати та опрацьовувати будь-які персональні дані щодо Консультантів FARMASI, які надаються останніми під час вступу в Мережу та здійснення діяльності. Персональними даними, які збираються на момент реєстрації особи в Мережі є:

- Прізвище, ім’я, по-батькові заявника, дата та місце народження, місце реєстрації, сімейний стан;

- Індивідуальний номер платника податків (ІПН);

- паспортні дані, адреса реєстрації та проживання;

- Зображення заявника (особиста фотографія);

- номер мобільного телефону, адреси електронної пошти.

Надаючи персональні дані для опрацювання Компанії, особа дає безумовну згоду на збирання, зберігання, опрацювання, а також передачу таких персональних даних афілійованим особам Компанії та іншим відповідним третім особам. Вказана обробка здійснюється з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, шляхом безоплатного використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. з правом публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, на інтернет-сайтах, в тому числі на сайті Компанії (farmasi.ua), будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання винагороди, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Компанією та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

5.2. Компанія має право надсилати на надані контакти Консультантів (телефонний номер, адреси електронної пошти тощо) повідомлення, що стосуються комерційних питань, такі як SMS, електронні листи, дзвінки. Консультанти надають згоду на надсилання таких повідомлень з моменту вступу в Мережу.

5.3. Консультанти FARMASI мають право надіслати Компанії запит щодо власних персональних даних. Консультант FARMASI має право вимагати від Компанії уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Запити суб'єкта персональних даних можуть оформлятися письмово, електронною поштою на адресу info@farmasi.ua.

6. ІНШЕ:

6.1. Дані Правила вступають в силу з моменту їх прийняття. Ці Правил регулюються законодавством України. Особа, яка має намір стати членом Мережі погоджується та підтверджує, що будь-який спір (позов), який може виникнути у зв’язку з даними Правилами розглядатиметься судами України. У разі, якщо будь-яке із положень цих Правил буде визнано незаконним, недійсним чи таким, що не підлягає виконанню, це не впливає на законність та дійсність інших положень.

6.2. Компанія має право вносити зміни до даних Правил в будь-який час без окремого погодження з третіми особами. Нова редакція Правил публікується та доноситься до широкого загалу та Консультантів FARMASI на офіційному сайті Компанії.

6.3. Консультант FARMASI зобов’язаний самостійно слідкувати за змінами Правил, і вважається таким, що погоджується з новою редакцією Правил з моменту опублікування нової редакції на офіційному сайті Компанії.

6.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Компанію відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.