Published using Google Docs
Tiedote NYKin sisäilmatilanteesta ja toimenpiteistä syksyllä 2017
Updated automatically every 5 minutes

Tiedote NYKin sisäilmatilanteesta ja toimenpiteistä syksyllä 2017

Tilanne:

 1. Kuntotutkimus Tähtiranta kesä-syksy 2016
 2. Korjaussuunnittelu kevät 2017
 3. Väistötilojen hankinta kevät-kesä 2017 (10 luokkaa)
 4. Tarjousmenettely korjauksista kesä 2017
 5. Urakoitsijan valinta 9/2017
 6. Päätös urakoitsijasta ja hankkeen rahoituksesta kunnanvaltuusto 9/2017
 7. Valitusaika 10/2017
 8. Remontin aloitus 11/2017

Kuvausta olosuhteista ja toiminnasta syksyllä 2017

Kesän aikana ensimmäiset viisi parakkiluokkaa valmistuivat koulun kentälle. Loput valmistuvat 15.9.2017 mennessä. Parakissa on yksi “puhdasilmaluokka”, johon on palkattu koulunkäynnin  ohjaaja Hanna Urmas-Lindemann. Luokassa on aloittanut opiskelunsa kaksi oppilasta.  Puhdastilan pelisäännöt ovat: 1) Oppilas, joka on  siirretty sinne opiskelemaan ei voi enää opiskella pääkiinteistön puolella 2) Mitään materiaaleja ei siirretä pääkiinteistöstä puhdastilaan 3) Opetuksesta vastaa rajallinen määrä opettajia 4) Ohjauksesta vastaa ohjaaja Hanna, vastuullinen luokanvalvoja on rehtori Mikko Jordman 5) Opiskelu on pääosin sähköisillä meteriaaleilla ja verkossa. Opetusta järjestetään 5 h / vko verkko-ohjauksen lisäksi. Arvioinnista ja opetussisällöistä vastaavat NYKin määrätyt aineenopettajat.

Tällä hetkellä meillä on paljon oppilaita ja opiskelijoita, joilla on oireita joko osassa tai kaikissa pääkiinteistön tiloissa. Lukion puolella on käytettyt monia joustavia opetusmenetelmiä, jotta opiskelijoille on voitu siirtymävaiheessa turvata opintojen eteneminen. Lukion osalta tilannetta helpottaa se, että lukiolaisia ei tarvitse valvoa - riittää että saadaan järjestettyä opetus, jossa on haastetta kyllä riittävästi, kun kyseessä on vaativa tutkintoon tähtäävä opiskelu.

Peruskoulun puolella on turvattava sekä perusopetuslain mukainen valvonta että opetussuunnitelman mukainen oppiminen. Ratkaisut ovat seuraavat:

 1. Oppilas opiskelee normaalisti luokkaopetuksessa.
 2. Oppilas opiskelee pääosin luokkaopetuksessa, mutta on osittain opiskelemassa parakin reserviluokassa eli tilassa, joka on puhdastilan vieressä ja jossa voi opiskella eri oppilaat eri aikoina, ja samalla osallistuen pääkiinteistön oppitunteihin soveltuvin osin. (Tällöin oppilas sopii tuntikohtaisesti oman opettajansa kanssa, osallituuko luokkaopetukseen  vai tekeekö opettajan määräämiä tehtäviä reservitilassa). Reservitilan oppilaaksi pääseminen edellyttää  oppilaan, huoltajan ja luokanvalvojan tekemää sopimusta, jonka perusteella oppilas lisätään ao. tilan oppilaslistaan. Sopimuksessa kuvataan myös omatoimisen opiskelun malli kun luokkaopetukseen ei pysty osallistumaan.  
 3. Jos oppilaan terveydentila sitä vaatii, rehtorin kanssa käytävän neuvottelun tuloksena oppilas voi päästä puhdastilan oppilaaksi. (Tällöin oppilas siirtyy kokonaan puhdastilan oppilaaksi eikä voi lainkaan olla tai edes käydä pääkiinteistön puolella, jotta turvataan puhdastilan terveellisyys myös vakavimmin herkistyneille.)  

Henkilökunnan joukossa on myös vakavasti herkistyneitä  ja oireista kärsiviä. Heidän osaltaan ratkaisut parakkiin siirtymisestä tehdään työterveyshuollon antamien arvioiden ja ohjeiden mukaan. Rehtorin tämän hetkinen arvio on, että kaikkiin kolmeen nyt vapaana olevaan parakkiluokkaan siirtyy heti opetusta, siis kolme opettajaa. Oletettavasti sama jatkuu myös loppujen parakkien osalta heti kun ne saadaan käyttöön.

Aikataulusta

 1. NYT: Puhdastila on jo käytössä.
 2. ENSI VIIKOLLA: Reservitila tulee käyttöön heti, kun saamme homesiivouksen ammattilaiset puhdistamaan sinne siirrettävät kalusteet. Asia on jo sovittu ja odottaa vain toteutusta, eli puhutaan päivistä.
 3. ENSI VIIKOLLA: Parakin kolme jäljelle jäävää tilaa otetaan samalla tavoin  käyttöön heti, kun niihin siirrettävät kalusteet on saatu ammattilaisten toimesta puhdistettua. Näihin tiloihin siirtyy opetusta terveydellisten perusteiden mukaan, työterveyshuollon ja oppilashuollon antaman informaation mukaan.
 4. 15.9.2017: Loput viisi parakkiluokkaa valmistuvat ja otetaan käyttöön em. perusteiden mukaan.
 5. Loka-marraskuun vaihteessa:
 1. korjaustyö alkaa Törmän osalta ja Törmän luokat siirtyvät kaikki parakeihin.
 2. kolme parakkiluokkaa lisää saadaan käyttöön (tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa).

Remontti etenee vaiheistettuna niin, että yksi rakennuksen osa kerrallaan on työn alla, alkaen Törmästä. Viimeisiksi jäävät Mikkola (yhdistetään jo suunniteltuun peruskorjaukseen) ja piharakennukset Sarjala ja Kivelä. Kaikkiaan työn keston osalta voidaan varautua 1,5-2 vuoteen.

Loppusanat

Tilanne on pitkällinen ja haastava, mutta nyt ollaan saamassa sekä pikaista apua väistötiloista että pitkäaikaista parannusta sisäilmakorjauksesta. Kiitos tilapalveluille siitä, että huoli on kuultu - tehty ulkopuoliselta tilattu kattava tutkimus,sen jälkeen erillinen korjaussuunnittelu ja nyt nopea toteutus. Kiitos myös oman toimialamme esimiehille sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvoselle ja opetuspäällikkö Kati Luostariselle, että huolemme on kuultu ja sitä on viety eteenpäin. Oppilaille, opiskelijoille, huoltajille ja henkilökunnalle kiitos yhteistyöstä ja pitkästä pinnasta.  Edessä oleva kaksi vuotta vaativat lisää  pitkää pinnaa ja joustavuutta, mutta sen seurauksena meille on luvattu terveet ja toimivat tilat pitkäksi aikaa. Jatkossakin akuuttien oireiden osalta

Terveisin rehtori Mikko Jordman 30.8.2017