Privacyverklaring

 1. Algemeen

Naam club:         Gymbat Blankenberge

Adres:                 Blankenbergse Dijk 36
837. Uitkerke (Blankenberge)

Emailadres:         info@gymbat.be

 1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender

Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

(Sporttechnische) diploma’s

 1. Wie verwerkt de gegevens?

 1. Verstrekking aan derden.

 1. Minderjarigen.

 1. Bewaartermijn.

 1. Beveiliging van de gegevens.

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens.

 1. Klachten.

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. Wijziging privacyverklaring.

banner