Psalm 1

Vandaag gaan we verder met de tweede poot van de vier waar elke christen op hoort te zitten. Nog even het geheugen opfrissen: Gebed, Gods Woord, Gemeenschap en Getuigenis. Vandaag zoomen we in op Gods Woord. We gaan grasduinen en graven in Gods Woord.

Psalm 119 heeft al voor drie vijfde deel geklonken in deze dienst. De andere twee delen komen na de preek. Een prachtig loflied op Gods Woord. Ik heb overwogen om Psalm 119 te bepreken, maar ik heb toch besloten om het alleen maar te laten horen en om een ander gedeelte centraal te stellen. Psalm 1. Laten we deze bekende psalm samen lezen.

Wat ik vanmorgen ga doen, heb ik nog nooit eerder gedaan…. Ik heb de tekst op een schoolbord geschreven en ik ga proberen met jullie de tekst te ontdekken, te observeren. Voordat we dit gaan doen, eerst even een filmpje. https://drive.google.com/file/d/1nem0aOTMrHgjilicMERWrn1aJyEEsyOP/view 

Dit filmpje geeft een ontzettend belangrijk onderdeel van bijbellezen weer: lezen, lezen, lezen. Blijf lezen, blijf kijken, blijf ontdekken. De student in het verhaal op het filmpje moest een vis bestuderen en zijn bevindingen opschrijven. Uren, dagen bestudeerde hij de vis en hij ontdekte steeds meer. Zo is het ook met Gods woord. Als je blijft kijken, ontdek je steeds meer. De reden dat ik heb leren preken en bijbelstudies maken, heeft te maken met mijn keuze om te leren kijken, studeren, observeren. Steeds maar weer naar de tekst kijken. Lezen, lezen en herlezen.

Wat helpt bij deze fase van bijbelstudie is dat je de tekst overschrijft. Liefst in meerdere vertalingen. Verschillende vertalingen helpen je namelijk om de verschillen te zien en je weet dan al meteen: daar moet ik extra aandacht aan geven. Ik doe dat vaak gewoon op mijn pc, maar dat kan ook letterlijk op een stuk papier. Het kan daarbij helpen om de tekst zo op te schrijven dat de hoofd en bijzinnen meteen helder worden. Ik heb dat geprobeerd op het bord. Zie je hoe de structuur van de tekst meteen opvalt? De hoofdzin is meteen duidelijk: welzalig de man, die niet…. MAAR, die wel…. WANT hij is als een boom en dat heeft drie gevolgen. Wat je daarbij moet leren is te letten op signaal woorden: MAAR, WANT, EN, DAAROM, ALS, TOCH, enz. Let ook op de werkwoorden. Ik zet ze in het overzicht allemaal op dezelfde plaats. Let op de bijzinnen: van de goddelozen, zondaars, spotters, HEERE.

Het begint met het eerste woord: welzalig. Wat betekent dat woord? Andere vertaling opzoeken: gelukkig zeggen de meeste andere vertalingen of rijk gezegend. Diepgaand, duurzaam geluk. Afgezet tegen geluk als instant gevoel…. Wanneer ben je in Gods ogen gelukkig? Je bent gelukkig te prijzen als je vreugde vindt in Gods wet, Mijn Woord. Denk daar nou eens over na. Wanneer ben jij gelukkig? Wanneer prijs jij iemand anders gelukkig? Wat is het ware geluk? Er zijn nog veel meer mensen en instanties die soortgelijke zaligsprekingen uitroepen over ons leven. De reclame roept dit namelijk ook: welzalig als je dit product gebruikt. Welzalig als je kijkt naar …. Welzalig als je mij koopt. Wiens woord waardeer jij het meest? Heeft Gods Woord impact op jouw leven? Vind jij Gods Stem belangrijk als het er om gaat om jouw ware geluk te vinden? Het hangt af van de waarde die jij hecht aan de Zender. Als God niet belangrijk voor je is, zul je je schouders ophalen als Hij je aanbeveelt om Zijn Woord te waarderen. Maar als Hij wel belangrijk is, dan neem je Zijn stem serieus.

Welzalig de man die niet … drie keer negatief en daarna twee keer positief en dan drie keer goede gevolgen. Let eens op de werkwoorden van de negatieve oproep: Wandelen, staan, zitten. Zie je de ontwikkeling? En dan de zelfstandige naamwoorden: de raad, weg, zetel. Zie je de ontwikkeling? Is die er ook bij goddelozen, zondaars en spotters? Nou, ten dele: spotters gedragen zich namelijk niet alleen slecht, maar spreken daarbij ook nog eens spottend over gelovigen en God en zijn daarmee nog verder verwijderd van berouw. Een spotter, iemand die openlijk laster spreekt, spot, is zo gehard dat ie in het openbaar zijn zondig zijn tentoon stelt en zich er niet voor schaamt….
Valt je nog iets op? Let eens op man/mens en goddelozen/zondaars/spotters. Enkelvoud/meervoud. De enkeling tegenover de groep. Hoe vaak is dit niet het geval in geestelijke zaken, dat je alleen staat!? Hier ligt een oproep om stand te houden tegenover de groepsdruk.

Je ziet de negatieve ontwikkeling... Drie keer is in Gods Woord ook een getal van volheid. Drie keer is scheepsrecht. Hier klinkt een waarschuwing in door dat je steeds dieper kunt vast komen te zitten in je zondige gedrag. Je draait jezelf vaster en vaster in je verkeerde gedrag…. Dit zou je de glijbaan van de zonde kunnen noemen. Als je één keer toegeeft aan een sigaret, kun je nog vrij makkelijk terug. Als je blijft doorgaan, kun je verslaafd raken, maar je kunt ook een ketting roker worden. Steeds dieper wegzakken in de zonde en daarmee ook in je ellende, want hoe dieper je wegzakt in zonde, hoe gebrokener je leven wordt. Het begint met een snelle blik richting die ene vrouw op je werk of in de kerk, dan ga je met haar praten, dan ga je koffie drinken, dan vertel je over je moeiten thuis, dan leg je je hand op haar schouder als ze huilt, dan breng je haar thuis, blijft hangen, geeft haar een knuffel, zoent haar…. Iedereen snapt dat je dan niet meer gelukkig te prijzen bent. Hoe gelukkig je je misschien op zo’n moment ook kan voelen op de glijbaan, want het is heerlijk om te glijden! Maar je komt eenmaal met je billen op de grond en dan zul je het bezuren…. Wat een levendige beschrijving van hoe het niet moet!

MAAR, let op dat woord. Het geeft een contrast aan. Dus niet zo, MAAR zo! Die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en (die) zijn wet overdenkt, dag en nacht. Let eens op de werkwoorden: vreugde vinden in en overdenken. Bijzondere werkwoorden, hè? Zo anders dan het actieve leven van de zonde (wandelen, stil staan, zitten). Hier gaat het niet om actie, maar om liefhebben, ergens vreugde in vinden. Gods Woord waarderen. En dan ook overdenken. Zoals Maria deed: zij overdacht al deze woorden in haar hart. Ze waardeerde ze! Ze had ze lief, koesterde ze. In psalm 119:131: Ik sper mijn mond wijd open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden. Verlangen naar Gods woord. In het christelijk geloof gaat het om liefhebben, niet om doen! Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart…. Mat. 22…. Overpeins de woorden van God. Maar dan zul je wel moeten lezen. Lezen, lezen, lezen, en waarderen er over nadenken. Tijd nemen om ze in je rond te laten zingen.

Ik weet dat er, net als vorige week, mensen zullen zijn die zeggen: Egbert, doe toch niet zo radicaal. Ik hou gewoon niet van lezen. Ik snap het vaak gewoon helemaal niet. Ik heb er toch niet voor geleerd. Ik ben niet zo fanatiek. Ik doe liever gewoon… niet zo overdreven. Ik doe heus geen gekke dingen, ik leef goed, maar Gods Woord lezen…. Dat lukt me gewoon niet. Deze mensen moeten goed naar deze tekst kijken en het ter harte nemen. Het is niet genoeg als je je inzet op te stoppen met zondigen, het is ook nodig om te verlangen naar Gods Woord. Wie niet verlangt naar Gods Woord, moet zich afvragen of hij wel van God houdt. Hoe kun je zeggen: Ik hou van de Here Jezus, maar ik kan zijn Woord niet uitstaan, als ik er in lees, dan raak ik gefrustreerd…. Heb je ooit echt wel eens geprobeerd om door te zetten? Of heb je je laten inpakken door gemakzucht?

Ik hoor de mensen denken: kijk uit, Egbert, kijk uit! Ik begin te koken!! Dat snap ik heel goed, maar ik leg hier gewoon Gods Woord uit, toch? God prijst je gelukkig als je Zijn Woord overdenkt, er van houdt. Ga ik dan mijn boekje te buiten als ik zeg dat je van Gods Woord moet houden, er naar moet verlangen?! Zeg ik iets wat er niet staat? Waar ik op stuit is niets anders dan je vlees, je zondige natuur, je oude mens die niet wil veranderen. En hoe herken ik dat! Nog te vaak zijn er dagen dat ik niet verlang naar Gods Woord. Te vaak zijn er dagen dat ik denk: nu maar even niet, eerst even mijn smartphone…. Eerst even werken…. Eerst even dit, even dat…. Ik ben niet meer dan jullie! We moeten allemaal strijden om Gods Woord elke dag lief te hebben, dag en nacht…. As je irritatie voelt, dan zou dat wel eens een signaal kunnen zijn van je vlees en je reactie zou moeten zijn: o jee, ik ben hoogmoedig… Ik moet me vernederen. Opnieuw erkennen dat ik mijn dingen belangrijker vind dan Gods dingen.

Weet je waar ik van onder de indruk ben geraakt in de afgelopen jaren dat ik voorganger ben? Ik ben mensen ontmoet die nauwelijks Nederlands konden lezen, maar die Gods Woord intens lief hadden. Ze lazen met moeite, maar elk woord was als honing op hun tong. Ze hadden weinig begrip, maar ze zochten naar antwoorden, ze bleven lezen, studeren, vragen stellen, enz. Ze hielden van Gods Woord.

Als je van Gods Woord gaat houden en er over na gaat denken, dan gebeurt er iets prachtigs. Let op het woordje WANT. Als je zo leeft, vertrouwt op Gods Woord die je geluk belooft als je van Zijn Woord houdt, dan zul je zijn als een boom. Niet een gammel boompje in de tuin, maar een dikke eik, een stevige palmboom. Zijn wortels zijn diep ingegraven in de grond waar ze water vinden. Voedingsbron voor een stevige boom. Dat water is Gods Woord en die boom ben jij.

Als je zo in Gods Woord geworteld bent, aangesloten bent, dan gebeurt er iets: je gaat vrucht dragen en je verliest geen blad. Een positieve benadering en een negatieve benadering. Vrucht dragen, geen blad verliezen. Waarvoor dienen vruchten? Voor voedsel, voor mens en dier. Uitdelen van de oogst. Niet op jezelf gericht. Blad verliezen. Waarvoor dienen bladeren eigenlijk? Houden zonlicht tegen, maken zuurstof aan, halen CO2 uit de lucht. Wat een rijk beeld, hè? Maar wie in Gods Woord blijft en daar van houdt, die zal merken dat al wat hij onderneemt zal lukken.

Dat zijn krasse laatste woorden! Al wat hij doet, zal goed gelukken. Dit is natuurlijk geen vrijbrief om te gaan speculeren op de beurs en om miljonair te worden of een succesvolle ondernemer en toch…. Wie Gods Woord overdenkt, het opbergt in het hart, er van houdt, die gaat denken zoals God en wie denkt als Hij is vriendelijk, vergevend, eerlijk, trouw, goed, vol zelfbeheersing, zachtmoedig, goedgeefs, goedlachs, serieus, enz. Je gaat meer en meer op Hem lijken, als je veel met Hem omgaat. En ik kan je verzekeren: wie zo’n karakter ontwikkelt, zal succesvol worden in dit leven, want het behoed je voor verkeerde keuzes.

Oh, wat is het belangrijk om te houden van Gods Woord. Als je nu merkt dat dit niet zo is, misschien lees je al jaren niet meer echt in Gods Woord. Misschien lees je nog wel, maar neem je eigenlijk niets op, omdat je er niet over nadenkt…. Neem je nu dan voor om vandaag op je knieën te gaan en te  belijden dat dit zo is. Vertel de Heer dat je er zo’n moeite mee hebt! Belijd je zonde van lauwheid ten aanzien van Gods Woord. En vraag Hem om je hart te vullen met liefde voor Zijn Woord. En misschien moet je ook gewoon beginnen met lezen. Daarom een uitdaging: vanaf 14 feb. de start van de 40 dagen tijd tot Pasen: Lees zes dagen per week (met zondag om in te halen) in Gods Woord. Ik heb een rooster gemaakt, dat je mee kunt nemen. Maar ik waarschuw je: Doe dit niet, als je niet van Gods Woord houdt. Vraag de Heer eerst om een hart dat van Zijn Woord houdt!!! Als je dit doet, heb je misschien ook wel geen rooster nodig, maar ik heb het jaren gedaan en dat was heel heilzaam.