Published using Google Docs
Made in UA Support Project - Правила проєкту
Updated automatically every 5 minutes

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

РІШЕННЯМ ПРАВЛІННЯ ГО «ТЕКБЮРО»

№1 від 25 квітня 2022 року

ПРАВИЛА
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-ПРОЄКТУ
«MADE IN UA SUPPORT PROJECT»
(надалі –  ПРОЄКТ)

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПРОЄКТУ.

Made in UA Support Project — наш спосіб підтримати бренди, які залишилися в Україні й продовжують працювати.

До участі запрошуються українські бренди, які виробляють товари на території України та потребують фінансової та/або консультативної підтримки задля збереження власної господарської діяльності в умовах війни росії проти України.

Такі виробники мають обов’язково бути зареєстровані суб’єктами господарювання-резидентами України з виробництвом, що розташоване в Україні (це може бути одяг, декор для дому, прикраси, косметика, іграшки або меблі тощо, тобто будь які фізичні товари).

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ.

Громадська організація «ТЕКБЮРО» - неурядова, некомерційна організація, метою діяльності якої є сприяння розбудові та розвитку в Україні мікро, малого та середнього бізнесу, підтримка підприємців та стартап-проєктів.

Спільно із програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (надалі - КЕУ) ми проводимо цей загальнонаціональний Проєкт для підтримки українських товаровиробників в умовах війни.

Завданням Проєкту є надання фінансової та інформаційної підтримки українським товаровиробникам, які продовжують власну господарську діяльність, а саме:

Партнерами Проєкту є:

АТ «Укрпошта», яка надає учасникам Проєкту пакети промокодів на логістичні послуги та послуги доставки за кордон та

Дія.Бізнес, які надають учасникам Проєкту консультації з визначення пріоритетних ринків, а також огляди трендів e-commerce у релевантній ніші обраних ринків, персоналізовані поради тощо..

Перелік Партнерів може розширюватися задля надання учасникам найякіснішої підтримки та можливостей досягнення мети Проєкту.

 1. ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАТОРА Проєкту
 1. Організатором Проєкту є Громадсько організація «ТЕКБЮРО», ідентифікаційний код юридичної особи 44061701, місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 22-А, кв.82.
 2. Засоби зв’язку з Організатором:
 1. Електронна пошта hellouamadeproject@gmail.com  
 2. Телефон +380675777490
 1. Офіційний сайт Проєкту https://www.uamadesupport.com  (надалі – Сайт)

 1. МЕТА ПРОЄКТУ
 1. Метою Проєкту є надання фінансової та інформаційної підтримки українським підприємцям-виробникам, які будуть обрані переможцями Проєкту в результаті голосування Конкурсної комісії (надалі – Журі).

 1. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
 1. Строки проведення Проєкту – з 27 квітня 2022 року до 27 липня 2022 року включно та включають в себе наступні етапи:
 1. Реєстрація учасників – з дати запуску Сайту до 10 травня 2022 року включно (надалі – Період реєстрації);
 2. Визначення переможців Проєкту уповноваженим Журі – з 11 до 31 травня 2022 року включно.
 3. Моніторинг результатів – до 01.10.2023 року.
 1. В моніторингу результатів Проєкту беруть участь всі його переможці, а також учасники, які не отримали стипендії, однак набули інші заохочення від партнерів Проєкту – за запитом Організатора.

 1. ТЕРИТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
 1. Проєкт реалізується в онлайн-форматі, що надає можливість безперешкодної участі в ньому учасників з усіх регіонів України..

 1. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЄКТУ
 1. Учасниками Проєкту можуть бути суб’єкти малого підприємництва (юридичні особи та фізичні особи-підприємці, зареєстровані відповідно до законодавства України), які потребують фінансової чи інформаційної підтримки для збереження власної діяльності в умовах війни росії проти України.
 2. Не можуть бути учасниками Проєкту Організатор, його партнери та інші афілійовані особи (в тому числі працівники Організатора та члени їх родин), а також підприємства, які здійснюють свою діяльність у сфері виробництва/реалізації̈ тютюнових виробів, алкогольних напоїв.
 3. Для участі в Проєкті потенційний учасник має подати онлайн-заявку, що розміщена за посиланням https://www.uamadesupport.com/intro/ .
 4. Учасник, за запитом Організатора, надає останньому документи, що підтверджують статус суб’єкта малого підприємства та інші документи та/або інформацію, що стосуються участі у Проєкті або виконання цих Правил.
 5. Беручи участь у Проекті, учасники також беруть на себе зобов’язання, у випадку перемоги, підписати відповідну угоду про надання стипендії (у формі благодійної пожертви). Не підписання/несвоєчасне підписання вказаної угоди є підставою для дискваліфікації учасника Проєкту та втрати права на отримання фінансової допомоги або інших заохочень.
 6. Виконуючи вимоги, вказані в п.5.3. цих Правил, Учасник безумовно погоджується з цими Правилами, бере на себе зобов’язання з їх належного виконання/дотримання, а також надає Організатору згоду на збір та обробку своїх персональних даних задля досягнення цілей та завдань, визначених у цих Правилах. Також учасник підтверджує, що у випадку отримання фінансової допомоги (стипендії), останній бере на себе безумовне зобов’язання зі сплати всіх податків та зборів, що мають бути сплачені останнім внаслідок отримання коштів (стипендії) від Організатора та Партнерів.
 7. За результатами Проєкту, за умови наявності фінансування, обрані Журі Учасники отримають фінансову допомогу (стипендії) у визначеному Журі розмірі та зобов’язуються щоквартально, у визначений Організатором строк, надавати останньому аналітичні звіти з історіями успіху та стандартні кількісні звіти КЕУ, розроблені MEL.

 1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОЄКТУ ТА НАДАННЯ СТИПЕНДІЙ
 1. За результатами Проєкту буде визначено 100 (сто) учасників, які отримають стипендії у визначеній Журі сумі (приблизний розмір кожної стипендій орієнтовно складатиме гривневий еквівалент 1 000 дол США). Вказана допомога перераховується на розрахункові рахунки відповідних переможців протягом двох місяців з дати оголошення результатів Проєкту (відбору).
 2. АТ «УКРПОШТА», що є партнером Проєкту, надасть одинадцятьом обраним Журі учасникам набори промокодів, які останні можуть використати для відправлень по всьому світу.
 3. Дія.Бізнес, що є партнером Проєкту, надасть десятьом обраним Журі учасникам персоналізовані консультації у їхній ніші, а також огляди трендів e-commerce.
 4. Розміри фінансової допомоги (стипендій) можуть бути збільшені (розширенні) або зменшені в односторонньому порядку за рішенням Організатора, у тому числі, у випадку залучення додаткових партнерів Проєкту.
 5. Визначення учасників Проєкту, які отримують фінансову та/або інформаційну підтримку здійснюється Журі шляхом внутрішнього закритого голосування, яке відбудеться у період до 31 травня 2022 року.  У випадку, якщо декілька учасників отримають однакову кількість голосів, перевага надаватиметься тому з них, хто раніше за часом подав заявку на участь у Проєкті .
 6. Оголошення переможців відбудеться після 31 травня 2022 року на Сайті.
 7. Надання матеріальної допомоги (стипендій) та будь-яких інших заохочень учасникам цього Проєкту є правом, а не обов’язком Організатора та Партнерів, яке реалізується ними на власний розсуд з урахуванням висновків Журі, визначених шляхом неупередженого голосування.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 1. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/переможцями, щодо прав на одержання заохочень за результатами Проєкту та з інших питань, стосовно його проведення.
 2. Беручи участь у Проєкті, учасники підтверджують обізнаність з вимогами цих правил та тим, що всі рішення Організатора (Журі) оскарженню не підлягають.
 3. Участь у Проєктіі здійснюється на засадах вільного волеявилення учасників, які, беручи участь в Проєкті зобов’язується виконувати вимоги цих Правил у повному обсязі.
 4. Організатор в жодному випадку не несе відповідальності за наслідки несплати Учасниками/Переможцями всіх передбачених законодавством України податків та зборів, а також за будь-які інші порушення законодавства та/або прав третіх осіб, допущених Учасником. Виявлення таких порушень може бути підставою для дискваліфікації Учасника з участі у Проєкті за рішенням Журі.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКІВ
 1. Організатор поважає права, що стосуються персональних даних суб’єктів персональних даних, які він отримує в межах проведення Проєкту та здійснення своєї діяльності, і прагне захистити їх. В тому числі це стосується персональних даних користувачів власних веб-ресурсів Організатора, зокрема Сайту.
 2. Збір та обробка персональних даних осіб, що беруть участь у Проєкті здійснюється виключно у відповідності до вимогу Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – Закон) та на підставі Положення про обробку та захист персональних даних в базі персональних даних ГО «ТЕКБЮРО».
 3. Використовуючи Сайт та беручи участь у Проєкті, суб’єкти персональних даних підтверджують наявність власної згоди та надають Організатору дозвіл на обробку їх персональних даних відповідно мети їх обробки.
 4. Організатор є володільцем персональних даних Суб’єкта у розумінні статті 1 Закону. Участники Проєкту та інші особи, які взаємодіють з Організатором або користуються його веб-ресурсами є Суб’єктами персональних даних (надалі – Суб’єкт).
 5. У разі виникнення запитань чи сумнівів стосовно поводження ГО «ТЕКБЮРО» з персональними  даними суб’єкта до ГО «ТЕКБЮРО» можна звернутися за  контактними даними, що вказані  на Сайті та у цих Правилах..
 6. Офіційна адреса ГО «ТЕКБЮРО» – Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 22-А, кв. 82, електронна пошта hellouamadeproject@gmail.com.
 7. ГО «ТЕКБЮРО» може збирати й обробляти персональні дані Суб’єкта:
 1. Персональні дані, які ГО «ТЕКБЮРО»  може збирати й обробляти, включає (але не обмежується):
 1. ГО «ТЕКБЮРО» збирає та обробляє персональну інформацію Суб’єкта як частину процесів ГО «ТЕКБЮРО», для проведення Проєкту.
 2. Під час відвідування Сайту ГО «ТЕКБЮРО» автоматично збирається певна інформація, яка не дозволяє ідентифікувати Суб’єкта. Ця інформація може включати в себе таке:
 1. Статистика перегляду

        ГО «ТЕКБЮРО» збирає інформацію про розділи Сайту, які в основному переглядають відвідувачі, частоту з'єднань із Сайтом, програмне та апаратне забезпечення, використане для відвідування Сайту, географію відвідувачів. Ця інформація дозволяє ГО «ТЕКБЮРО» зрозуміти, як відвідувачі працюють із Сайтом.

 1. Журнали

        Обладнання хостинг-провайдера ГО «ТЕКБЮРО» може записувати запити, зроблені відвідувачами Сайту, інформацію про програмне та апаратне забезпечення, які використовуються для відвідування Сайту, присвоєння IP-адреси, а також часу, пов'язаного з доступом. ГО «ТЕКБЮРО» використовує цю інформацію для підвищення безпеки Сайту.

 1. Файл cookie

        Файл cookie – це текстовий рядок, який Сайт передає файлу cookie браузера на комп'ютері Суб’єкта, щоб Сайт міг пам'ятати налаштування Суб’єкта. ГО «ТЕКБЮРО» використовує дані файлів cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів та покращувати досвід користувачів. Суб’єкт може вимкнути файли cookie за допомогою параметрів веб-переглядача:

 1. ГО «ТЕКБЮРО» може отримувати інформацію про Суб’єкта з інших джерел (у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних), а також від третіх осіб, які допомагають запобігати або виявити шахрайство.

ГО «ТЕКБЮРО»  також може отримувати інформацію про Суб’єкта із платформ соціальних мереж, включаючи, але не обмежуючись ними, коли Суб’єкт взаємодіє з ГО «ТЕКБЮРО» на цих платформах або отримує доступ до медіа-контенту ГО «ТЕКБЮРО». Інформація, яку ГО «ТЕКБЮРО» може отримати, регулюється налаштуваннями конфіденційності і процедурами відповідної соціальної мережі.

 1. ГО «ТЕКБЮРО» збирає та обробляє персональні дані Суб’єкта різними способами, у тому числі, через використання Сайту. ГО «ТЕКБЮРО» використовує таку інформацію для: відповідей на запитання Суб’єкта щодо заходів і проектів, які реалізовує, його діяльності тощо; удосконалення Сайту.
 2. ГО «ТЕКБЮРО» зберігатиме зібрані персональні дані, наскільки це необхідно для виконання мети обробки.
 3. Для визначення відповідного строку зберігання ГО «ТЕКБЮРО» розгляне обсяг і характер зібраних даних, у тому числі особливих категорій персональних даних, визначених частиною 1 статті 7 Закону, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання чи розголошення та цілі, для яких ГО «ТЕКБЮРО» обробляє персональні дані. Після закінчення строку зберігання зібрані персональні дані будуть знищені з урахуванням правил безпеки.
 4. ГО «ТЕКБЮРО» може передавати персональні дані Суб’єкта деяким третім особам, включаючи: Банківські установи; ІТ-провайдерів ГО «ТЕКБЮРО», треті сторони, що беруть участь у проведенні заходів, які організовує або співорганізовує ГО «ТЕКБЮРО». У разі необхідності, персональні дані також може бути надано органам державної влади та місцевого самоврядування, судам, урядовим установам та правоохоронним органам. ГО «ТЕКБЮРО» не продає, не здає в оренду та не надає персональні дані Суб’єктів у комерційних цілях іншим чином. Передання персональних даних можливо лише за письмовою згодою суб’єкта персональних даних.
 5. Суб’єкт має право: запитувати доступ до своїх персональних даних та дізнаватися про їх обробку; робити запит на виправлення персональних даних Суб’єкта; робити запит на знищення персональних даних Суб’єкта; вимагати обмеження обробки персональних даних Суб’єкта; заперечувати проти обробки персональних даних Суб’єкта; відкликати згоду (якщо така надана) на обробку персональних даних Суб’єкта та видалити свої персональні дані шляхом направлення запиту на пошту hellouamadeproject@gmail.com; подати скаргу щодо обробки ГО «ТЕКБЮРО» персональних даних Суб’єкта. Контактну інформацію місцевого наглядового органу можна отримати за адресою http://www.ombudsman.gov.ua/uk/page/applicant/. Суб’єкт може користуватись своїми іншими правами відповідно до законодавства про захист персональних даних.
 6. Якщо персональні дані видаляються за запитом Суб’єкта, ГО «ТЕКБЮРО»  зберігатиме лише такі копії інформації, які необхідні для захисту законних інтересів ГО «ТЕКБЮРО»  або третіх осіб, вирішення спорів або виконання будь-якої угоди, яку Суб’єкт уклав з ГО «ТЕКБЮРО».
 7. Сайт не спрямований і не призначений особам молодше 18 років. Якщо Суб’єкт молодше 18 років, він повинен не надавати ГО «ТЕКБЮРО» персональних даних без згоди батьків, опікуна, органів опіки та піклування. У разі виявлення ГО «ТЕКБЮРО» персональних даних Суб’єктів у віці до 18 років такі персональні дані будуть видалені.
 8. Уповноваженою особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при  їх обробці згідно із законодавством є керівник ГО «ТЕКБЮРО». Працівники, що мають доступ до персональних даних та здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків.
 9. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог законодавства про захист персональних даних несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила Проєкту є офіційним документом, який регулює порядок його проведення та розміщується на Сайті.  
 2. Зміни в ці Правила можуть вноситися в односторонньому порядку Організатором, в такому випадку зміни вступають в дію з моменту оновлення редакції цих Правил, розміщеної на вищевказаному сайті.
 3. Проект не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.