Published using Google Docs
Bioinformatyka i Analiza Danych Biomedycznych
Updated automatically every 5 minutes

Bioinformatyka i Analiza Danych Biomedycznych

Seminarium Magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Idea seminarium

Niebywale burzliwy rozwój molekularnej biologii spowodował rosnące zapotrzebowanie na zastosowanie narzędzi matematyki i informatyki w tej dziedzinie. Jest to obecnie bardzo intensywnie rozwijający się dział nauki stanowiący przedmiot zainteresowania zarówno firm prywatnych, jak i większości wiodących uczelni wyższych. Obliczeniowa biologia molekularna jest bardzo pojemnym działem, w którym stosowane są różnorodne metody matematyki i informatyki: algorytmika, kombinatoryka, metody probabilistyczne, statystyka.

Jest to seminarium magisterskie przeznaczone dla studentów informatyki, matematyki i bioinformatyki na wydziale MIM UW.

Tematami prelekcji są:

Informacje

Na seminarium zapraszają:

Norbert Dojer                

Paweł Górecki                

Anna Gambin                

Ewa Szczurek

(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)

Czas i miejsce

Seminarium odbywa się w czwartki, 12.15-13.45 na Wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego, Banacha 2 (wejście od Pasteura), sala  5840.

W semestrze zimowym 2020/2021 seminarium jest prowadzone w trybie zdalnym.

Tematy i terminy seminariów

Plan seminariów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19  seminarium odbywa się w trybie ON-LINE.

Data

Grupa analiz biomedycznych

Grupa analiz genomicznych

15.10.2020

  ES AG

 PG ND

22.10.2018

Paulina Szymczak

Paulina Dziadkiewicz
Incorporating genomic variation information into master thesis

29.10.2020

 Michał Kukiełka

 TBA

05.11.2020

 Barbara Domżał

Zastosowanie metryki Wassersteina w problemie regresji dla widm spektrometrycznych

 TBA

19.11.2018

 Marcin Pracki

Estymacja liczby jonów w eksperymencie spektrometrii masowej

 TBA

26.11.2020

Marzena Osipowicz

O pracy mgr

 TBA

03.12.2020

 Bartosz Staneta

 TBA

10.12.2020

  Kacper Domżał

 TBA

17.12.2020

  Igor Filipiuk

 TBA

07.01.2021

 Jan Mazur

Deep multiple instance learning classifies subtissue locations in mass spectrometry images from tissue-level annotations

 TBA

14.01.2021

 Damian Kokot

Toward Explainable Anticancer Compound Sensitivity Prediction via Multimodal Attention-Based Convolutional Encoders.

 TBA

21.01.2021

 TBA

 TBA

28.01.2021

 TBA

TBA