Delmålsguide för placeringar i SoSFS 2008:17

Placeringar

Delmål SoSFS 2008:17

Allmän anestesi        

2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17

Barn PMI Huddinge

2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Barnanestesi/intensivvård

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17

Capio St.Göran anestesi

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17

Capio St. Göran kardiologi

7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

IVA

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17

Echokardiografi-placering

2, 4

Hyperbarmedicin

2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17

Högspecialiserad smärta

2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17

KLAM

15, 16

Kvalitetsarbete

20

MIVA

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17

Neuroanestesi/intensivvård        

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17

Prehospital placering

2, 9, 10, 13, 14, 17

Södertälje

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17

Thoraxanestesi och intensivvård        

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17

Trauma & Akut

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17

Vetenskapligt arbete

19