1. УКРАЇНА

  2. БЕРШАДСЬКА МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

                                                                                                        м. Бершадь

Про Положення про депутатський фонд

для виконання депутатських повноважень

депутатами Бершадської міської ради щодо соціальної

підтримки малозабезпечених жителів міста

Керуючись частиною 25 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою соціальної підтримки малозабезпечених громадян, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. У рамках міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки.» ,  створити депутатський фонд  для виконання депутатських повноважень депутатами міської ради щодо соціальної підтримки малозабезпечених жителів міста та затвердити Положення  до нього, що додається.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  планово-бюджетну комісію, з питань економічних перетворень, регламенту, депутатської етики (голова комісії  В.Москаленко).

 

 

 

               Міський голова                                                         М. Кольченко

 

 

                                                              Положення

про депутатський фонд  для виконання депутатських повноважень депутатами міської ради щодо соціальної підтримки малозабезпечених жителів міста

 

                                        1.  Загальна частина

 

1.1. Положення про депутатський фонд - на виконання депутатських повноважень депутатами міської ради щодо соціальної підтримки малозабезпечених жителів міста Бершадь, у рамках  програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки.»  (далі – Положення), розроблено згідно із Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад». Депутатський фонд – це частина бюджетних асигнувань, передбачених міською програмою «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки.» на виплату одноразової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста.

1.2. Положення визначає загальні, організаційні та процедурні засади розгляду звернень малозабезпечених громадян, які проживають у м. Бершадь і потребують соціального захисту, до депутатів міської ради щодо надання одноразової грошової допомоги.

1.3. Депутатський фонд надає змогу кожному депутату підвищити ефективність депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем жителів міста, підтримувати тісніший зв'язок  та виконувати  їх накази, доручення, що випливають з потреб окремого жителя та територіальної громади в цілому.

1.4. Депутатський фонд враховується  у загальному обсязі видатків на реалізацію програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки » у розмірі, визначеному цим положенням.

1.5. Надання матеріальної допомоги соціально-незахищеним жителям   міста вирішує проблемні питання малозабезпечених громадян та надає можливість депутатам міської ради безпосередньо вирішувати соціально-побутові проблеми громадян, за їх зверненнями.

 

                                                 2. Фінансування:

 

2.1  Загальна сума видатків депутатського фонду затверджується на відповідний рік в рамках фінансування програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки» рішенням сесії міської ради при прийнятті та внесенні змін до  міського бюджету у розрахунку 4000 гривень на одного депутата (на один закріплений за депутатом округ).

2.2. Кошти депутатського фонду розподіляються на кожного депутата міської ради  на рік, в розмірі до 4000 гривень, з пропорційним розподілом поквартально. Виплата матеріальної допомоги здійснюється у розмірах та у відповідності до програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки».

-матеріальна допомога на лікування 300 грн.

-матеріальна допомога на операційне втручання 600 грн.

-матеріальна допомога на онкологічні хвороби 600 грн.

-матеріальна допомога на соціально-побутові питання 200 грн.

-одноразова матеріальна допомога учасникам АТО 1000 грн.

-матеріальна допомога на поховання непрацюючих громадян міста 1000 грн.

-матеріальна допомога учасникам ліквідації ЧАЕС 300 грн.

 

Облік витрат депутатського фонду здійснює фінансово-господарський відділ міської ради.

   2.3. Залишок коштів депутатського фонду станом на 31 грудня вважається невикористаним.

2.4. Кошти депутатського фонду скеровуються на виділення матеріальної допомоги окремим громадянам, які належать до найбільш соціально-вразливих верств населення: інваліди, інваліди з психічними розладами, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, малозабезпечені та одинокі громадяни, одинокі пенсіонери; особи які потребують тривалого дороговартісного лікування, а також особи, які потерпіли від стихійного лиха чи наслідків надзвичайних ситуацій,  іншим громадянам, які опинилися в складних або надзвичайних життєвих обставинах.

3.     Порядок надання одноразової грошової допомоги:

3.1. Депутати міської ради надають пакет документів до фінансово-господарського відділу міської ради.

         3.2. У поданні депутата зазначається напрям використання коштів, їх розмір, перелік фізичних осіб, яким передбачається надати кошти, обгрунтування щодо їх використання, залежно від матеріального стану заявника та наявних у фонді депутата коштів.

3.3. Для виділення матеріальної допомоги до подання депутата міської ради додається:

             - заява громадянина, що потребує допомоги;

             - копія паспорта громадянина, який потребує грошової допомоги;

             - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

             - акт обстеження матеріально-побутових умов;

             - довідка про відкриття банківського рахунку;

             - довідка медичного закладу у випадку хвороби;

             - довідка відповідного державного органу з зазначенням суми збитків або майнової шкоди у випадку нещасних випадків чи стихійних лих (пожежа, повінь, та інші).

   3.4. Матеріальна допомога з цього фонду може надаватися одному заявнику один раз на рік.

3.5. Контроль за цільовим витрачанням коштів на виплату одноразової грошової допомоги здійснюється згідно з чинним законодавством.               

 

Секретар міської ради                                                    О.Рижавська