Published using Google Docs
Deltagarhandbok 23/24. online version.
Updated automatically every 5 minutes

DELTAGARHANDBOK

23/24

Reviderad 2023-08-08

Vi hälsar dig välkommen till Tornedalens folkhögskola och hoppas på ett trevligt läsår tillsammans.

I denna handbok har vi samlat en del av den information som du som deltagare kommer att ha nytta av.

Skolan

Profil
Skolan har en Tornedalsprofil, vilket innebär att Tornedalen är ett tema som finns med i samtliga ämnen och kurser. Med Tornedalens natur och kultur visar vi vägar till ett rikare liv!

Kontaktuppgifter
Expeditionen är öppen mån-fre 7-16
Tel: 0927-795 70
E-post:
info@tornedalen.se
Webb:
www.tornedalen.se

Personal

Rektor
Johan Taavo, 0927-795 72, johan.taavo@tornedalen.se

Reception,administration,
Mia Jaako, 0927-795 70 (växel), info@tornedalen.se, 0927-795 71, mia.jaako@tornedalen.se

Ekonomiassistent
Elenor Lejon, elenor@lejonkonsult.com

Husmor
Malin Routovaara,
malin.routovaara@tornedalen.se, 072-4027318

Vaktmästare
Hans Lehto, 073-823 39 91,
hans.lehto@tornedalen.se

Vaktmästare
Magnus Björnfot, magnus.bjornfot@tornedalen.se

IT Tekniker
Erik Sarlin , 072-092 70 22, it@tornedalen.se

Lärare
Tord Niemi, tord.niemi@tornedalen.se

Lärare
Gayle Rolando,
gayle.rolando@tornedalen.se

Lärare
Lena Tano, lena.tano@tornedalen.se

Lärare
Sanna Vähäkangas,
sanna.vahakangas@tornedalen.se

Lärare
Erica Elfström ,
erica.elfstrom@tornedalen.se

Lärare
Anders Bond, anders.bond@tornedalen.se

Lärare
Helene Andersson,
helene.andersson@tornedalen.se

Lärare
Johanna Sandström ,  
johanna.sandstrom@tornedalen.se

Lärare
Pernilla Hellsing,  
pernilla.hellsing@tornedalen.se

Lärare
Joel Huuva,
joel.huuva@tornedalen.se

Lärare
Emilia Aasa,
emilia.aasa@tornedalen.se

Assistent
Marja-Leena Stålnacke, marja-leena.stalnacke@tornedalen.se

Personal Tornedalens Fyndbod
Marlene Ström, atervinning@tornedalen.se

Maria Lehto, atervinning@tornedalen.se

Frånvaro

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs personligen till receptionen direkt på morgonen, telefon 0927-795 70 eller via mail info@tornedalen.se. Efter 7 dagar ska läkarintyg lämnas in. Sjukfrånvaro ska meddelas till Försäkringskassan. Vård av barn (VAB) meddelas skolan, Försäkringskassan samt CSN.

Åtgärder vid hög frånvaro
Vid hög frånvaro (20%) eller upprepad frånvaro tar kursansvarig kontakt med dig personligen, via brev eller telefon och rapporterar vidare till lärarrådet. Vid för hög frånvaro upprättas en åtgärdsplan mellan dig och kursansvarig, följer du inte åtgärdsplanen blir du avskiljd från skolan. 
Om du är frånvarande under en månads tid utan att vi hör av dig så kommer du automatiskt att skrivas ut från utbildningen eftersom att vi bedömer att du inte är studerande vid skolan.

Ledighet
Kortare ledighet (upp till tre dagar/termin) kan beviljas av kursansvarig. Ansökan om längre ledighet beslutas av rektor.

Ekonomi

Betalningar
Alla betalningar till skolan ska ske till bankgiro: 491-2572.
Inbetalningar av hyra, märk betalning med namn och månad. Deltagaravgiften
märks med namn + kurs.

Hyra internatrum
Enkelrum                                                2000 kr/mån
Dubblett (delad toalett)                                1700 kr/mån

Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början mot faktura.

Deltagaravgiften för Naturguideutbildningen  betalas vid följande 3 tillfällen under din studietid mot faktura.

30/9 - 2023 (NG 2022)

27/10 - 2023 (NG 2023)

29/3 - 2024 (NG 2023)

27/9 - 2024 ( NG 2023)

Utebliven betalning leder till avskiljning från utbildningen.

Motorvärmare
200 kr/mån (dygn), 100 kr/mån (dagtid), 50 kr tillfälliga

Avgiftsfri undervisning
All undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Det betyder att skolan inte får ta betalt för lärare och undervisningslokaler. Däremot kan en folkhögskola ta betalt för kostnader för studieresor, material, kost, logi mm.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften är olika beroende på vilken utbildning du går. I denna summa ingår studiematerial, förmiddagskaffe, olycksfallsförsäkring, studiebesök, kopiering, lån av litteratur, skrivmaterial, samt tillgång till dagstidningar.

Kurs                                                Deltagaravgift

Allmän kurs Distans                                Ingen

        Naturguide                                        18 000 kr
        
        Meänkieli                                        Ingen

Hälsa, kost och träning                        Ingen


Försäkringar
Samtliga deltagare på skolan är försäkrade via Folksam med en dygnet-runt-försäkring.


Studiefinansiering (CSN)
Beroende på din ålder, arbetslivserfarenhet, tidigare studier och arbetslöshet finns det olika finansieringsalternativ för dina studier. Vänd dig till CSN, tfn 0771-276 00 eller www.csn.se för mer information. Du kan också vända dig till skolans reception för att få hjälp och svar på frågor:
Mia Jaako, 0927-795 70, mia.jaako@tornedalen.se

OBS! I början av varje termin måste du själv lämna in en studieförsäkran till CSN för att få dina pengar utbetalda. Blanketten kan hämtas:

via talsvar på CSN, tfn 0771-27 68 00 – använd din personliga kod från CSN

via Internet, www.csn.se använd din personliga kod / mobilt bank id från CSN

Du måste meddela CSN om du gör uppehåll i studierna under längre tid än sju dagar, samt all annan förändring som kan påverka din rätt till studiemedel. Exempelvis om du minskar / ökar omfattningen på dina studier eller börjar arbeta.

För mycket frånvaro kan påverka ditt studieresultat.
I slutet av varje termin rapporterar skolan ditt studieresultat till CSN. Det är upp till deltagaren att själv läsa om gällande villkor för bidraget från CSN.

Träning
Skolans deltagare har tillgång till angivna tider till skolans gymnastiksal och gym som en del av elevhälsan

 

Hälsocentralen
Telefontider: Måndag-fredag 07:45-16:00

Telefon: 0927-79755

Växel: 0927-797 00

Öppettider: Måndag-fredag 07:00-16:30

Besöksadress: Bergsgatan 2

Sjukvårdsrådgivning
Telefon: 1177

Nödfall
Telefon: 112

Viktiga datum 2023

14/8  Terminsstart Allmän kurs distans, Meänkieli, Naturguide, Hälsa, kost & träning

V 44 Höstlov

27/10 Examen Naturguide 2022

15/12

Terminsavslutning Naturguide, Allmän kurs, Meänkieli

Examen Hälsa, kost & träning

2024

8/1 Terminsstart Naturguide, Allmän kurs distans, Meänkieli

V 10 Sportlov

V 14 Påsklov

9/5 Kristi himmelfärdsdag

6/6 Nationaldagen

7/6 Examen Allmän kurs distans, Meänkieli,

21/6 Terminsavslutning Naturguide 2023

15/7 Terminsstart Naturguide 2023

Information

Det är din skyldighet att vid frånvaro från lektioner kontakta berörd lärare för att få information rörande ämnet.

Internatet

Vad som ingår:
I månadskostnaden ingår hyra samt internetuppkoppling.

Samtliga rum har toalett med dusch.

Tvättmaskin finns på källarplan. De boende på internatet sköter städning av såväl egna som gemensamma utrymmen. Bastu, gemensamma toaletter och duschar städas av skolans personal.

När du flyttar in i ett elevrum skriver du under ett hyreskontrakt. Skulle det vid din avflyttning visa sig att du på något sätt skadat inredning eller annat debiterar skolan dig för reparationer till självkostnadspris. Skulle du förlora nyckeln anmäler du detta till husmor snarast.

Ordningsregler för internatet
Internatet är ditt hem under skoltiden.
För att alla ska trivas måste det finnas regler vid kollektivboendet.
Den viktigaste regeln är: Visa Hänsyn, Omdöme och Ansvar

Tystnad
Infaller kl 22.00. Samtalstonen dämpas i korridorer och dagrum. Dörrar till elevrum och övriga utrymmen, där aktiviteter förekommer stängs. Onödig spolning, t ex tvätt och dusch upphör. Tvätt-och torkrum används ej efter kl. 22.00 I stora sällskapsrummet dämpas ljudet på TV- och musikanläggningen kl. 22.00 (söndag-torsdag). Fredag och lördag kl 24.00.

Ytterdörrar
Samtliga ytterdörrar låses kl. 16.00 (elevhem + skolbyggnad). Förbjudet att spärra upp ytterdörrar med något föremål. Samtliga inneboendes nycklar passar till ytterdörrarna.

Utomstående
Utomstående får inte vistas utan godtagbar anledning i elevhemmet. Kontakta husmor om du får besök med övernattning.

Djur
Djur tillåts endast på övre boendeplan (våning 2).

Rökning
Rökning inomhus är förbjuden inom skolans lokaler. Rökning tillåten endast på anvisad plats utomhus, ej på balkong.

Lokalvård
Schemalagd tid för städning av internatets gemensamma lokaler.

Varje dag:

Var och en diskar och städar efter sig.

Soppåsar och kompost töms.

Minst en gång i veckan:

Kyl -och matskåp rengörs och töms på rester.

Golven i kök och korridor dammsugs och skuras.

Tvätt och torkrum städas.

Oreglerade hyror
Obetalda hyror kan leda till avstängning från boendet. Se policy Disciplinära åtgärder.

Alkohol/droger
Se skolans alkohol och drogpolicy.        

Eftersändning av post
Vi rekommenderar internat-eleverna att behålla sina hemadresser men att begära tidsbegränsad eftersändning under läsåret. Vänd er till Skatteverket angående detta. När ni slutar läsåret åligger det varje elev att själv anmäla adressändring till Skatteverket. Skolan ombesörjer inte er eftersändning.

Alkohol och drogpolicy

För bruket av alkohol på skolan gäller följande. Man skall vara nykter i skolsammanhang. Med skolsammanhang avses inte bara lektionstid och lektionssalar, utan hela skolans område dygnet runt. Samma regler gäller även för undervisning utanför skolområdet, studieresor etc. För internatet betyder detta att alla utrymmen utom elevrummen är att betrakta som skolsammanhang. Den som finns på skolan i skolsammanhang och är alkoholpåverkad ska omedelbart avvisas. Avvisningen ska ske på ett för personen icke kränkande sätt. Ansvaret ligger ytterst hos rektorn.

Alla som arbetar/studerar/vistas och bor på Tornedalens folkhögskola förbinder sig att respektera skolans drogfria miljö, både på skolan och i samband med Tornedalens folkhögskolas verksamheter på annan ort. Det innebär en försäkran om

– att inte förtära starkare drycker än lättöl (2.25 volymprocent) på skolans område, eller när skolan har verksamhet på annan ort.

– att inte komma påverkad av alkohol till Tornedalens folkhögskolas verksamhet.

– att inte använda någon form av narkotika.

– att respektera att rökning endast sker på rökrutorna utomhus.

Skolan erbjuder en drogfri miljö för såväl vuxna som unga. För att upprätthålla drogfriheten krävs ett ständigt arbete med att få anställda, studerande, gäster och boende på skolan att respektera och upprätthålla de regler som gäller på Tornedalens folkhögskola.

Kursdeltagare
Grundhållning

På Tornedalens folkhögskola anses all icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat som missbruk.

Skolans alkohol-och drogpolicy gäller lika för alla oavsett om deltagaren är före detta missbrukare eller ej.

All verksamhet som äger rum på skolan eller annan plats än Tornedalens folkhögskola (studiebesök, studieresor, lägerveckor, praktik etc.) omfattas av skolans alkohol-och drogpolicy

Information m.m.

Vid antagningsprocessen får den sökande mer information om Tornedalens folkhögskolas drogfria miljö.

I samband med kursstart undertecknar deltagaren ett avtal om att respektera och följa skolans alkohol-och drogpolicy

I deltagarhandboken, som delas ut till samtliga deltagare inför skolstart, finns ett avsnitt om Tornedalens folkhögskolas drogfria miljö.

Information om skolans syn på droger ges under introduktionsveckorna samt på den gemensamma uppropsdagen.

Avtalsbrott
Deltagare, som bryter mot skolans alkohol-och drogpolicy, kallas till rektor. Om överträdelser sker vid studiebesök, studieresa, etc får deltagaren omgående återvända hem på egen bekostnad. Deltagare vid Tornedalens folkhögskola avstår från taxfree inköp av alkohol vid utlandsresor i skolans regi. Drogfriheten gäller naturligtvis även under praktik och annan verksamhet som sker i skolans namn. Deltagare med dolt pågående missbruk som vill underkasta sig behandling eller kontroll måste avsluta studierna men är välkommen att söka till skolan igen efter ett års dokumenterad drogfrihet.

Vid överträdelser som gäller alkohol
Drogtestning kan bli aktuellt. Ett drogtest är frivilligt. Om någon nekar att testa sig kommer detta att betraktas som ett positivt testresultat.

Externatdeltagare
Personen kallas tillsammans med kursansvarig till rektor och får en skriftlig varning. Vid ytterligare en överträdelse måste deltagaren sluta på skolan.

Internatdeltagare
Personen kallas tillsammans med kursansvarig till rektor, skriver på en uppsägning av sitt rum och får en skriftlig varning. Vid ytterligare en överträdelse träder uppsägningen av boendet i kraft och eleven måste sluta på skolan.

Klassen och de som bor i samma uppgång på internatet informeras.

Vid överträdelse som gäller narkotika och andra gifter med berusande effekt
Vid misstanke om narkotikabruk

Personen kallas till samtal med kursansvarig och rektor för att klarlägga fakta. Drogtestning kan bli aktuellt. Ett drogtest är frivilligt. Om någon nekar att testa sig kommer detta att betraktas som ett positivt testresultat.

Vid överträdelse som gäller narkotika och andra gifter med berusande effekt
Externatdeltagare
Personen kallas tillsammans med kursansvarig till avslutande samtal med rektor och får omgående avbryta studierna. Klassen informeras.

Internatdeltagare
Personen kallas tillsammans med klassföreståndaren till avslutande samtal med rektor och får omgående avbryta studierna. Utflyttning från internatet sker så fort som möjligt. Klassen och de som bor i samma uppgång på internatet informeras.

Om en deltagare hävdar att han/hon har blivit felaktigt behandlad går ärendet vidare till skolans styrelse, som beslutar i enlighet med skolans alkohol-och drogpolicy. Styrelsens beslut kan överklagas till studeranderättsliga rådet.

Deltagare på kortare samverkanskurser, uppdragsutbildningar och övriga gäster
Drogfriheten på Tornedalens FHS gäller alla som gästar skolan oberoende av vistelsens längd.

Information
Kursarrangör får tydlig skriftlig information om det alkohol-och drogpolicy när avtal tecknas.

Kursarrangören ansvarar för att kursledaren vet vad som gäller.

Kortkursansvarig tjänsteman/samverkanslärare och kursledare informerar deltagarna om skolans alkohol-och drogpolicy.

Information om drogfriheten finns i samtliga kortkursrum.

Avtalsbrott
Då deltagare bryter mot skolans alkohol-och drogpolicy program kontaktas kursledaren för lämpliga åtgärder. Påverkad deltagare får inte vistas eller bo på skolan. Vid ytterligare en överträdelse av det alkohol-och drogpolicy avbryts samarbetet med kursarrangören.

Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder vad beträffar:

Narkotika

Brott mot skolans regler gällande narkotika leder till:

1. Avskiljande från studier och internat vid Tornedalens folkhögskola.

Alkohol

Brott mot skolans regler gällande alkohol leder till:

1. Samtal med deltagaren och en skriftlig varning.

2. Avskiljande från studier och internat vid Tornedalens folkhögskola.

Datorer och nätverk

Brott mot skolans dataregler leder  till:

1. Samtal med deltagaren och/eller varning.

2. Avstängning från studier eller internat vid Tornedalens folkhögskola.

3. Avskiljande från studier eller internat vid Tornedalens folkhögskola.

Hot och kränkande behandling

Om en elev uppträder kränkande eller hotfullt mot skolans personal eller elever får eleven en skriftlig varning. Om eleven trots varning upprepar uppträdet avstängs eller avskiljs eleven från skolans undervisning.

Avgifter

Deltagare som inte betalt sin deltagaravgift och/eller hyra enligt avtal kan avstängas eller avskiljas från studier och/eller boende vid Tornedalens folkhögskola. Intyg, omdömen och utbildningsbevis utfärdas när deltagaren reglerat sina skulder till skolan.

Frånvaro

Upprepad frånvaro leder till:

1.Samtal med deltagaren och upprättande av åtgärdsplan.

2.Avskiljande från studier och internat vid Tornedalens Folkhögskola.

Uppgår frånvaron till 20 % görs anmälan till CSN

Internatet

Om deltagare inte följer skolans internatregler leder till:

1. Samtal med deltagaren och/eller skriftlig varning.

2. Avhysning från internat vid Tornedalens folkhögskola.

Datorer och internet

Tillgång till dator

Skolans datorsal (PC/CloudReady OS) samt bärbara datorer (Chromebooks) finns tillgängliga på skolan under undervisningstid 8-16. För att få tillgång till datorer måste du logga in med det konto som skolan tilldelat dig.

Tillgång till Internet
Skolan erbjuder en Internet-uppkoppling på internatet med vissa begränsningar. Uppkopplingen mot internet ska inte jämföras med den som levereras av telebolagen utan är en del av skolans intranät och därför kan oannonserade störningar ske vid underhåll av nätverk, även begränsningar i användning av vissa tjänster mot Internet kan blockeras vid behov.

Trådlösuppkoppling (WiFi):
Finns tillgänglig i samtliga byggnader på skolområdet, denna uppkoppling ska
inte användas för nedladdning av stora filer eller andra nätkrävande resurser.

Inloggning (WiFi):

Nätverk: tornedalen_guest

Lösenord: 0123456789

Support
Ges
inte på privat IT-utrustning.

Vid fel av skolans IT resurser gör du en felanmälan via skolans hemsida. Tornedalen.se → Logga in → Felanmälan

Vid akuta problem:

Erik Sarlin, it@tornedalen.se,  072-092 70 22

Skolans policy för datorer och nätverk

Du får inte:

(Alla på skolan delar på en liten bandbredd. Om missbruk i form av omotiverat tung trafik upptäcks kan din uppkoppling mot nätverket tillfälligt begränsas utan förvarning.

Vissa webbplatser och tjänster är blockerade av skolan, för att i första hand säkra bandbredden för skolarbete, men också av säkerhetsskäl)

Du måste:

IT-ansvarig har rätt att utan förvarning övervaka och kontrollera innehåll och trafik i skolans system och nätverk vid misstanke om spridning av skadlig programvara (tex virus) eller lagbrott, och i samråd med rektor stänga av deltagare och vid behov göra polisanmälan.

Brott mot ovanstående kan leda till att deltagare avstängs från användande av skolans datorer och nätverk. Sker grova överträdelser, kan avskiljande från undervisningen bli aktuellt. Den som bryter mot det svenska samhällets lagar riskerar åtal och dom enligt svensk lag. Se skolans policy för Disciplinära åtgärder.

Antagningspolicy

Antagningsprinciper
Vi strävar efter att anta deltagare i olika åldrar, med skilda bakgrunder, nationalitet och kön.

Av två likvärdiga sökande till en kurs ska den som redan är deltagare vid en kurs på Tornedalens folkhögskola ha företräde under förutsättning att han/hon gjort sig känd som skötsam.

Korttidsutbildade prioriteras.

Även studerande som önskar ett boende på skolan ska prioriteras om det inte innebär någon konflikt med ovanstående punkter.

Antagningsprocess
När du skickat ansökan

Inom en vecka bör du ha fått en bekräftelse via e-post att vi mottagit din ansökan. Har du inte hört av oss ber vi dig kontakta skolan snarast.

Antagning
Antagningsbesked får du senast 20 dagar innan kursstart, ibland tidigare beroende på ansökningstid.

Anmälningsavgift
Du bekräftar att du vill ha din plats genom att betala en anmälningsavgift på 500 kr, det är en första avbetalning på deltagaravgiften för kursen du ska gå. Om du avstår bör du meddela det snarast så att någon annan kan få besked i god tid. Alla kurser har inte en anmälningsavgift, se under respektive kurs vad som gäller.

Sena ansökningar
Tveka inte att höra av dig även om ansökningstiden gått ut. Sena återbud kan göra att det finns platser fram till kursstart. Har vi fortfarande lediga platser kvar på utbildningen du söker finns stor chans att du kan bli antagen.

Om en kurs upphör eller ställs in
När en kurs har få sökande får de antagna veta det i antagningsbeskedet. Det framgår då att skolan hoppas på fler sökande och att det finns en risk för att kursen inte blir av. Det finns även ett datum i antagningsbeskedet när den sökande kommer att få ett definitivt besked om kursen ställs in eller ej. Beslut att en kurs inte kommer att genomföras tas av skolans ledningsgrupp.

Arkiv- och sekretesspolicy

Ansökningshandlingar inskickade till Tornedalens Folkhögskola är normalt tillgängliga för lärar- och administrativ personal på skolan.

Handlingar av känslig natur är endast tillgängliga för rektor, administrativ personal samt kursansvarig lärare.

Det är mycket viktigt att deltagare med skyddad identitet talar om detta för skolledningen i samband med skolstart.

Ansökningshandlingar inhämtade vid skolan arkiveras under överskådlig tid. Vi sparar kursintyg/behörighetsintyg i 50 år, på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Under studietiden lämnas information om enskild person endast ut till de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga inför: Den region / landsting du tillhör,  CSN, Försäkringskassan,Folkbildningsrådet och Statistiska Centralbyrån.
Samt till Mecenat för att du som deltagare skall få tillgång till studentrabatter under din studietid.

Studeranderätt

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Rådet har till uppgift att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga ställning. Detta görs genom en kanslifunktion som ger stöd till folkhögskolorna i arbetet med de studeranderättsliga frågorna och ger information om hur det studeranderättsliga arbetet är organiserat inom folkhögskolan. FSR består också av ett rättsligt råd med företrädare för medlemsorganisationerna RIO och SKL, företrädare för de studerande och med en oberoende jurist som ordförande.

Studerande vid folkhögskolekurser som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. Det är folkhögskolornas styrelser som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. När FSR tar sig an ett ärende prövas hanteringen av det mot folkhögskolans egna uppställda regler och villkor.

Du kan ta del av den studeranderättsliga standarden på skolans hemsida: http://tornedalen.se

Att göra en anmälan till FSR
Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter. Om den studerande inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska man vända sig skolans styrelse. Om en folkhögskolestuderande efter att ha vänt sig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan hon eller han göra en skriftlig anmälan till FSR med sitt klagomål. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan är ansluten till FSR eller ej. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR. Se skolans hemsida (www.tornedalen.se) för den senast uppdaterade studeranderättsliga standarden. 

GDPR

EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Tornedalens folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter - särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid på skolan.
Detta för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, bidragsansökningar, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid.

Vi sparar kursintyg/behörighetsintyg i 50 år, på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Läs mer i vår GDPR policy på hemsidan.

Karta över skolområdet

Rökning sker endast på utannonserade platser.