# de bladzijde zal interessant geweest zijn want deze werd door anderen bewerkt - natuurlijk weer om te 'bewijzen' dat 'hij' (ik) een slecht mens is die de meest verschrikkelijke dingen doet en zegt

kinky binky link

- ik kan mij overigens niet anders herinneren dan dat als er eens iets mooi's gemaakt was door mijn handen, of wanneer ik eens iets mooi's hen had verteld, dat dan zo'n klein kunstwerkje waarvoor een mens in het verleden een groot atelier met woonhuis en kantoor nodig had, dat het produkt der artistiek gevormde intelligentie - ja er zijn er die veel mooiere dingen kunnen maken dan de eenvoudige mens die ik gebleken ben die zonder subsidies en zonder opleiding en zonder vergoedingen en zonder contacten door het leven is gegaan, zijn werk afgestolen werd en een ander er zijn naam onder zette en er vervolgens geld voor maakte - tenslotte weten mensen met een écht voorgeslacht en wapenschild en ook veel invloed op de kapitaalmarkt zulke dingen beter

 - en zo is hij, degene die ik nog niet mag zijn omdat zijn tijd nu nog ontbreekt, in de loop der jaren geheel vervreemd geraakt van degene die hij in de spirituele werkelijkheid was en waarvoor hij ook werd aangezien - een mysterie kun je niet een oplossing voor vinden want een mysterie vraagt om een andere vorm van omgaan die al evenmin in het persoonsrecht staat vermeld, namelijk om eerbied voor zijn bestaan - maar die eerbiediging hebben jullie maar snel aan anderen gegeven want dat van mij is al van zijn baan ontnomen voordat het zichtbaar werd: geeft toch eer aan het stellinkje van Pythagoras, je kunt wel zien en horen dat dat een nette jongen is - zoals ik ben bedoeld en zoals ik ben geworden tot iemand, een mens misschien -  maar zolang jullie denken dat je 'erin' moet zitten zal er geen mens zichtbaar zijn - echt, menselijke dingen moet je menselijk over spreken en de overige aangelegenheden van het leven moet je aan God overlaten en die zal altijd aan jou laten de eer om eens erover te denken dat het ook anders kan in het bestaan dat hij aan jou en hem en haar gegeven heeft eenieder naar zijn rechte plaats - deze mens derhalve waarvan niemand weet wie hij is - maar hoe zouden zij ook de vraag kunnen beantwoorden naar wie een mens is die zij al wel erkennen dat hij hen vanwege hun verwordingen door God gezonden werd - de blijde boodschap hebben jullie al dus daar kan 't 'm niet in zitten - hij is wel goed in het openen van de ogen waarmee een tekst gelezen wordt, gek hè, hoe kan zo'n slecht en zondig mens nu... enfin waar waren we gebleven - zonder hem gebleven, bedoelt U dat? - als zij het bestaan van een goede God niet eens kunnen bevestigen en als hen eens gevraagd wordt naar wie zij dan wel mogen zijn ons het antwoord op die vraag schuldig blijven en slechts stamelend kunnen spreken over dat onpersoon waartoe wij hen op hun verzoek hebben benoemd en vervolgens wijzen op die mens die komen zal om te vertellen dat hij ten vrijheid en bevrijding van allen werd benoemd zonder dat zij daarin hem ook maar één strobreed in de weg hebben gelegd - het moet nog een heel werk zijn om de wereld naar je hand te zetten wanneer je eigenlijk geen eigen handen hebt want daarover het recht van beschikking te bezitten ben je wegens diefstal kwijt geraakt - (intermezzo: en als hij nog niet luisteren wil dan sturen wij wel iemand die hem tot een keuze dwingen zal - antwoord: hoe kan ik nu een keuze maken als ik reeds gekozen ben? Op sommige vragen bestaat geen ander antwoord dan het diepste ja dat aan alle dwang een einde maakt

-0 - als ik eens vragen mag: kan iemand zich herinneren dat hij ooit iets in deze wereld waarin wij toch allemaal leven heeft gezegd? Een paar woorden maar, of een herinnering aan zijn stem? En weet hij zelf dan niet wie hij in onze ogen is? Tja, wij moeten hem natuurlijk wel dwingen om sex te maken met een zielsgewonde in zijn eigen huis der zonde - Oh, doet hij het niet- het zal toch eens tijd worden. Dan kunnen wij tenminste weer verder gaan met het invullen van ons T-biljet. Iemand die zegt dat hij zichzelf niet goed kent is een zakkenvuiler., dat weet iedereenn//

-