Поръчайте Вашия УМЕН ДОМ с Оптичен (ПОН) Интернет и безплатен 1G рутер

Интелигентен ДОМ с управление, наблюдение и следене на консумацията на всички уреди.

БЕЗ ПЪРВОНАЧАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ.

Плащате и ползвате САМО когато

 пестите енергия и разходи! ;)

_________________________________

Фиксиран мес. абонамент за Интелигентен Дом от:

  39 лв.

С безплатна електрическа брава и управление

от мобилен телефон!