POSLEDNÍ INFORMACE PŘED PRÁZDNINAMI

organizace posledního týdne školy

pondělí 24.6. Dětský den aneb Rozloučení se školou (info již bylo předáno)

úterý 25.6. Šplhni si na konci ro(c)ku; přinést všechny učebnice – slepené; konec v 11:35

středa 26.6. třídnické práce – konec v 11:35

čtvrtek 27.6. - třídnické práce, rozloučení v tělocvičně; konec cca 11:30

pátek 28.6. rozdání vysvědčení; oběd ve školní jídelně nebude

A PAK UŽ PRÁZDNINY!!

Týdenní plán (10. 6. - 14. 6.)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

test Čajs v úterý 11. 6.

Čj

opakování - souvětí, věta, přímá řeč

PS str 32,37-40

M

opakování

modrý PS 52,53

žlutý PS 59-63

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv-  test vybrané otázky ze souhrnného opakování v učebnici,  dokončení “reklamy” na Stráž

Vl - opakování - hledání na mapách

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krab. ici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

M

Čajs -

Týdenní plán (3. 6. - 7. 6.)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:
6.-7. 6. třídní výlet camp Relax Teplá (záloha 300Kč - přinést do 27.5.)

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

test Čajs v úterý 4. 6.

Čj

základní skladební dvojice - shoda

uč 130,131

PS 31

M

slovní úlohy

51/14,15;53/21;54/27,30

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv + Vl  - test Vl (3.h 4. 6., vybrané otázky ze souhrnného opakování v učebnici), opakování - rostliny (vycházka)

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krab. ici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

M

Čajs -

Týdenní plán (27. 5. - 31.5.)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:
6.-7. 6. třídní výlet camp Relax Teplá (záloha 300Kč - přinést do 27.5.)

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

čtvrtek 30.5.

učivo: písemné +,-,*,/; aritmetický průměr, počítání s desetinnými čísly, celá čísla (i záporná), zobrazování na ose, slovní úlohy, převody jednotek – délky, objemu, času; rýsování – obdélník, čtverec. trojúhelník, výpočty obvodů, obsahů a povrchů

Čj

základní skladební dvojice - shoda

uč 130,131

PS 31

M

slovní úlohy

51/14,15;53/21;54/27,30

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv - pravidla silničního provozu

Vl - duševní hodnoty x konzumní společnost, co je to kultura

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

M

Čajs -

Týdenní plán (20. 5. - 24.5.)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:
6.-7. 6. třídní výlet camp Relax Teplá (záloha 300Kč - přinést do 27.5.)

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

čtvrtletní práce

český jazyk – úterý 28.5.

učivo – všechna i/y, která jsme se již učili, zdvojené souhlásky, mě/mně, ě/je apod., mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, podmět a přísudek – určit, druhy; slovní druhy, velká písmena, práce s textem; sloh: vypravování, popis, dopis

matematika – čtvrtek 30.5.

učivo: písemné +,-,*,/; aritmetický průměr, počítání s desetinnými čísly, celá čísla (i záporná), zobrazování na ose, slovní úlohy, převody jednotek – délky, objemu, času; rýsování – obdélník, čtverec. trojúhelník, výpočty obvodů, obsahů a povrchů

Čj

základní skladební dvojice

PS 28/1,2,3 dole; 29/2

uč 127,128

M

slovní úlohy

PS 3 50/1,2,3,4,5,6; 51/8,10,12,13

UČ2 strana 8/ vypsat do sešitu jednotky objemu; strana 30/ vypsat do sešitu převody jednotek objemu, 13/3,4 vypracovat

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv + Vl reklama, duševní hodnoty a konzumní společnost, spolupráce, finanční gramotnost

http://klarasmolikova.cz/kniha/sporinkova-ucebnice

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

Dú na 27.5. PS 29 celá strana kromě 1d

M

DÚ na 22.5. PS3 dodělat stranu 50

Čajs -

Týdenní plán (13. 5. - 17.5.)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:
6.-7. 6. třídní výlet camp Relax Teplá (záloha 300Kč - přinést do 27.5.)

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Čajs i ve středu 1. vyučovací hodinu

Čj

základní skladební dvojice

uč 123,124,125,126

PS 26,27,28/1,2 nahoře

čítanka 152

M

celá čísla, opakování

vzorečky pro výpočty obvodů, obsahů a povrchů

PS 3 20/celá strana, 21/1

uč 2 vzorce na deskách

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv - Násilí, krizová centra, linka bezpečí

        Chování k dospělým

VL -  Hospodaření s financemi

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

Dú na 20.5. PS dodělat str. 26, a celá strana 27

M

Čajs -

Týdenní plán (6. 5. - 10.5.)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:
6.-7. 6. třídní výlet camp Relax Teplá (záloha 400-500 Kč bude upřesněno)

 

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Organizace následujících týdnů

   5. dopravní hřiště v Tachově ( záloha na vlak 20Kč – přinést do 3.5.) s sebou přilba, svačina, pití
sraz na vlakovém nádraží ve Stráži v 7:30, návrat cca ve 12:05

Čj

slovesa

UČ 95-97

PS 12,13,14

čítanka 123,124,126

M

celá čísla, opakování

PS 3 37/1,2,4,6,; str. 17 a 18; 19/2

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv - základy osobní duševní a intimní hygieny, závislosti,
       opakování (tělo)

VL - Rodina

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

Dú na 13.5. dokončit v PS str. 12,13,14

M

Čajs -

Týdenní plán (29. 4. - 3. 5.. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:
6.-7.6. třídní výlet camp Relax Teplá (záloha 400-500 Kč bude upřesněno)

 

2.5. výlet na Kozel a Radyni - sraz před školou v 7:45, návrat cca kolem 15.hodiny

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Organizace následujících týdnů

29.4. – 30.4. projektové dny Knihy nejen ke čtení (a nejen v březnu...)

2.5. celoškolní výlet na zámek Kozel- záloha 300Kč (přinést do 25.4.)

6.5. sociometrie

7.5. dopravní hřiště v Tachově ( záloha na vlak 20Kč – přinést do 3.5.) s sebou přilba, svačina, pití

Čj

slovesa

PS 11,15

M

přirozená čísla

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv - projektový den (viz výše)

VL - čt - celoškolní výlet, pá - spolupráce, skupina, tým (reflexe projektových dnů a výletu…)

v rámci přírodovědné části možnost zapojit se do návrhu zadní části “Enviropexesa”

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

M

Čajs -

Týdenní plán (22. 4. - 26. 4. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:
6.-7.6. třídní výlet camp Relax Teplá (záloha 400-500 Kč bude upřesněno)

 

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Organizace následujících týdnů

24.4. čtenářská soutěž

25.4. McDonalds Cup

29.4. – 30.4. projektové dny Knihy nejen ke čtení (a nejen v březnu...)

2.5. celoškolní výlet na zámek Kozel- záloha 300Kč (přinést do 25.4.)

6.5. sociometrie

7.5. dopravní hřiště v Tachově ( záloha na vlak 20Kč – přinést do 3.5.) s sebou přilba, svačina, pití

Čj

slovesa

PS 11,15

M

přirozená čísla

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv - základy osobní duševní a intimní hygieny, závislosti

VL - shrnutí části Lidé a čas

https://mladyzdravotnik.cz/

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

M

Čajs -

Týdenní plán (15. 4. - 19. 4. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

 16.4. odpadá šestá hodina

17.4. úklidová akce v obci - 1. a 2. hodina výuka, 3. a 4. hodina úklid v obci, 5. hodina odpadá; s sebou vhodné oblečení a rukavice

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Čj

slovesa

PS str.10

M

PS 31-36

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv - první pomoc, návykové látky (prevence)

VL - (prázdniny, svátek)

https://mladyzdravotnik.cz/

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

dú na15.4. PS dodělat stranu 9 celou

M

Čajs -

Týdenní plán (8. 4. - 12. 4. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

 

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

čtvrtletní práce

český jazyk

úterý 9.4.

pravopis, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovní zásoba, slovní druhy; vypravování, oznámení

Čj

slovesa

PS str. 9 celá

M

PS žlutý 31-36

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv - vývoj jedince

VL - koncentrační tábory


Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

dú na15.4. PS dodělat stranu 9 celou

M

Čajs -

Týdenní plán (1. 4. - 5. 4. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

čtvrtletní práce

český jazyk

úterý 9.4.

pravopis, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovní zásoba, slovní druhy; vypravování, oznámení

 

matematika

čtvrtek 4.4.

písemná +,-,.,:; zlomky, desetinná čísla, jednotky času, aritmetický průměr, grafy, povrch krychle, trojúhelník, šestiúhelník

Čj

slovesa

UČ str.87

PS 8/1,2 dole

Čítanka 119

M

desetinná čísla, diagramy a grafy

Inf

Google prezentace - skupinová práce na sdílené prezentaci na zvolené téma

Čajs

Přv - změny v dospívání, vývoj jedince (nebezpečí zneužívání apod.)

VL - II. světová válka (ve čtvrtek beseda s pamětníkem:
II. světová válka očima dítěte)


Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

dú na 8.4. do domácího sešitu 88/3+a; dodělat PS 8/2+a

M

Čajs -

Týdenní plán (25. 3. - 29. 3. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Photodienst cena za sadu pokud je na fotce jedno dítě 280Kč, pokud je na fotce více dětí - 320Kč

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

změna rozvrhu

Pondělí 25.3. 5. a 6. hodina VV

úterý 26.3. 5. hodina INF 6. hodina není

Čj

číslovky

uč 116,117,86

PS str.23 a 24, 8/1nahoře

M

sčítání a odčítání desetinných čísel, diagramy a grafy

uč. 2. díl druhá tabulka vzadu na deskách

PS s.11

Inf

Google prezentace - Záhadný organismus - dokončení

Čajs

Přv - změny v dospívání

Vl - období mezi I. a II. svět. válkou


Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na další hodinu si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 2.4. PS str.24 vyplnit složenku příjemce je škola a jde o zálohu na školní výlet.

Dú na 1.4. PS dodělat strany 23 a 24.

M

Čajs -

Týdenní plán (18. 3. - 22. 3. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Photodienst cena za sadu pokud je na fotce jedno dítě 280Kč, pokud je na fotce více dětí - 320Kč

19.3. divadelní představení Memento

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

změna rozvrhu

Pondělí 25.3. 5. a 6. hodina VV

úterý 26.3. 5. hodina INF 6. hodina není

Čj

číslovky

uč str. 112,113,114

PS 21,22

čítanka 95,96

M

aritmetický průměr

PS3 21/2,3; 22/2; 23,24/celá

Inf

Google prezentace - Záhadný organismus

Čajs

Přv - Lidské tělo – rozmnožovací soustava

Vl - vznik Československa (přesunuto kvůli dopravní výchově v minulém týdnu)


Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na další hodinu si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 25.3. PS celá strana 22

M

DÚ na 20.3. PS3 22/1

Čajs -

Týdenní plán (11. 3. - 15. 3. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Photodienst cena za sadu pokud je na fotce jedno dítě 280Kč, pokud je na fotce více dětí - 320Kč

19.3. divadelní představení Memento - platba 40Kč do 15.3.

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

zkoušíme vyjmenovávání řad zájmen

diktát tento týden PS 18/7

Čj

zájmena

uč - str. 105,106,107,108

PS 18/5,6; 19/1,2 dole; 20/3,4

čítanka 90-92,94

M

desetinná čísla

jednotky času, čas

pracovní listy

Inf

Google prezentace - Záhadný organismus

Čajs

Přv - Lidské tělo – nervová soustava

Vl - vznik Československa


test - Národní obrození 14. 3.

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na další hodinu si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 18.3. PS 19/1,2,3 nahoře

M

DÚ na 18.3. pracovní list přepsat digitální hodiny na ručičkové

Čajs -

Týdenní plán (4. 3. - 8. 3. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Photodienst (cena za sadu cca 280Kč) - pro zájemce

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

zkoušíme vyjmenovávání řad zájmen

Čj

zájmena

uč str. 103,104,105

PS  18/1,2,3,4

čítanka 88 - 89

M

desetinná čísla

PS 28/1,2,3,4; 29/celá, 30/celá

Inf

Google prezentace - dokončení Turistických zajímavostí,

animace v prezentaci

Čajs

Přv - Co už znám o lidském těle - opakování

Vl - děti ve společnosti, škola dnes a v minulosti (porovnání), hospodářství (vynálezy) konec 19. st.

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na další hodinu si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

v případě vhodného počasí půjdeme ven (pracovní oděv a rukavice)

TV

Domácí úkoly

ČJ

Dú na 11.3. do domácího sešitu 104/4, 105/8

DÚ na 14.3. vypracovat úkoly v sešitě

M

Dú na 11.3. dokončit stranu 29

Čajs -

Týdenní plán (25. 2. - 1. 3. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

25.2. bude na škole Photodienst (cena za sadu cca 280Kč) - pro zájemce

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

27.2. recitační soutěž

28.2. zkoušíme básničku

diktát 27.2. PS 7/5

Čj

přídavná jména, zájmena

uč 101/1,2,3

PS str. 16

M

desetinná čísla

Inf

Tento týden není -> Výměna za HV z minulého týdne

Čajs

Přv - Třídění živých organismů – shrnutí: dobrovolné referáty a prezentace, test formou Kahoot

Vl - Národní obrození

přehledná prezentace ZDE

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na další hodinu si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

TV

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 4.3.  PS celá strana 16

M

DÚ na 4.3. PS celá strana 27

Čajs -

Týdenní plán (18.2. - 22.2. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

25.2. bude na škole Photodienst (cena za sadu cca 280Kč) - pro zájemce

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Čajs již v normálním režimu (úterý 2 hodiny Přv a čtvrtek, pátek Vl)

27.2. recitační soutěž

28.2. zkoušíme básničku

20.2. diktát (PS 4/7)

Čj

přídavná jména - druhy a pravopis

uč s. 77, 92, 79,80

PS 5/12,3,4,(5), 6/1,2, dole; 7/3,4

M

zlomky - sčítání, odčítání, smíšené číslo

PS s.54

Inf

Pokračování práce na prezentaci “Turistické zajímavosti ČR” - postupné dokončování, Příprava formuláře (testíku) pro ostatní

Čajs

Přv - Třídění živých organismů – hmyz, obojživelníci, ryby, ptáci, savci

Vl - začínáme s dějinami - časová přímka

přehledná prezentace ZDE

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na další hodinu si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

TV

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 25.2. PS 6/1,2 nahoře

M

DÚ na 20.2. PS 22/2

DDú na 20.2. PS 212/3,4

Čajs -

Týdenní plán (4.2. - 8.2. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

5.2. den na sněhu - vhodné oblečení, pití; výuka 1. a 2. hodinu, konec vyučování ve 12:30

25.2. bude na škole Photodienst (cena za sadu cca 280Kč) - pro zájemce

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Čajs již v normálním režimu (úterý 2 hodiny Přv a čtvrtek, pátek Vl)

Čj

přídavná jména - druhy a pravopis

PS str. 3 a 4

UČ 75/7,8

M

zlomky - sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, složené číslo

PS str. 20 a 21

Inf

Prezentace Google - Turistické zajímavosti ČR - další kraje - vkládání nových snímků, obrázků, textových polí

Čajs

Přv - viz “den na sněhu

Vl - Turistické zajímavosti ČR - prezentace brožurek z Inf a shrnutí učiva: NEJ v ČR

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

krepový papír v různých barvách, čtvrtka A3, tužka, tekuté lepidlo (herkules), nůžky

na 7.2. si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

TV

bruslení - s sebou brusle, oteplováky, bunda, rukavice, čepice, přilba    

běžky - oteplováky, bunda, rukavice, čepice

                                                       30.1.

Domácí úkoly

ČJ

M

DÚ na 6.2. PS 21/5 a 6

Čajs -

Týdenní plán (28. 1. - 1.2. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Dne 28.1.2019 pojede 1. stupeň do Boru na divadelní představení Čert a Káča. Záloha na dopravu a vstupné činí 100 Kč (po vyúčtování bude přeplatek převeden do třídního fondu). Peníze pošlete po dětech do 21.1.2019. Po návratu do školy pokračuje výuka podle rozvrhu (HV a INF).

25.2. bude na škole Photodienst (cena za sadu cca 280Kč) - pro zájemce

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Až do odvolání platí změny v rozvrhu čajs!!!!!!!!

úterý - Př, Vl

čtvrtek - Vl

pátek - Přl

Čj

přídavná jména - druhy a pravopis

UČ str. 73 a 74

M

zlomky

Inf

Prezentace Google - Turistické zajímavosti ČR - další kraje - vkládání nových snímků, obrázků, textových polí

Čajs

Přv - třídění živých organismů - hmyz, obojživelníci, ryby, ptáci, savci

Vl - Turistické zajímavosti ČR -

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

krepový papír v různých barvách, čtvrtka A3, tužka, tekuté lepidlo (herkules), nůžky

na 7.2. si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

TV

bruslení - s sebou brusle, oteplováky, bunda, rukavice, čepice, přilba    

běžky - oteplováky, bunda, rukavice, čepice

                                                       30.1.

Domácí úkoly

ČJ

na 5.2. dopsat rozpracované vypravování do sešitu na sloh

M

na  30.1. pracovní list

Čajs -

Týdenní plán (21. 1. - 25. 1. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Dne 28.1.2019 pojede 1. stupeň do Boru na divadelní představení Čert a Káča. Záloha na dopravu a vstupné činí 100 Kč (po vyúčtování bude přeplatek převeden do třídního fondu). Peníze pošlete po dětech do 21.1.2019. Po návratu do školy pokračuje výuka podle rozvrhu (HV a INF).

25.2. bude na škole Photodienst (cena za sadu cca 280Kč) - pro zájemce

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Až do odvolání platí změny v rozvrhu čajs!!!!!!!!

úterý - Př, Vl

čtvrtek - Vl

pátek - Přl

Čj

přídavná jména

rozhovor

PS2 celá strana 2, s. 3 cv.4 a 1 celé

PS1 strana 41

UČ 71/1 a žlutý rámeček

M

zlomky

uč str. 48/celá; 49/7

PS 18/3,19/1

Inf

Prezentace Google - Turistické zajímavosti ČR - další kraje - vkládání nových snímků, obrázků, textových polí

Čajs

Přv - třídění živých organismů - hmyz, obojživelníci, ryby, ptáci, savci

Vl - Turistické zajímavosti ČR - kraj Pardubický, Vysočina,

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

krepový papír v různých barvách, čtvrtka A3, tužka, tekuté lepidlo (herkules), nůžky

na 7.2. si přineste sádru, misku na zamíchání, lžíci (klacík), formičku, vodovky, smirglový papír, kelímek na vodu, podložka (noviny)

TV

bruslení - s sebou brusle, oteplováky, bunda, rukavice, čepice, přilba     30.1.

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na sloh na 29.1. vytvořit článek do časopisu podle připravených otázek v PS1 na straně 41. Doplnit na A4 o obrázky, úvod, nadpis, jméno reportéra - možno psát ručně i na PC

DÚ na 29.1. 72/4 + a do domácího sešitu

M

DÚ na 23.1. PS 18/1,2

Čajs -

Týdenní plán (14. 1. - 18. 1. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Dne 28.1.2019 pojede 1. stupeň do Boru na divadelní představení Čert a Káča. Záloha na dopravu a vstupné činí 100 Kč (po vyúčtování bude přeplatek převeden do třídního fondu). Peníze pošlete po dětech do 21.1.2019. Po návratu do školy pokračuje výuka podle rozvrhu (HV a INF).

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Informace ke čtvrtletním písemným pracím:

ČJ (gramatika, sloh)

Termín: 15.1.

Učivo: i/y; předložky a předpony s,z,vz; ě/je, ě/ně; slovní druhy; podstatná jména – mluvnické kategorie, látková, hromadná, pomnožná; vzkaz, inzerát, pozvánka

V úterý 15. 1. - Přv i Vl

Ve čtvrtek 17. 1. - Vl

V pátek 18. 1. - Přv

Čj

opakování na čtvrtletní práci

M

roznásobení

PS 12 a 13 celá

Inf

Prezentace Google - Turistické zajímavosti ČR - Středočeský, Plzeňský, Jihočeský kraj - vkládání nových snímků, obrázků, textových polí

Čajs

Přv - třídění živých organismů - hmyz, obojživelníci, ryby, ptáci, savci

Vl - Turistické zajímavosti ČR - Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký kraj

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

krepový papír v různých barvách, čtvrtka A3, tužka, tekuté lepidlo (herkules), nůžky

Domácí úkoly

ČJ

M

na 16.1. PS 13/1,2

Čajs - knížečka Místa, která jsem navštívil/a nebo chci vidět v ČR - do čt 17. 1.

Týdenní plán (7. 1. - 11. 1. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Dne 28.1.2019 pojede 1. stupeň do Boru na divadelní představení Čert a Káča. Záloha na dopravu a vstupné činí 100Kč (po vyúčtování bude přeplatek převeden do třídního fondu). Peníze pošlete po dětech do 21.1.2019. Po návratu do školy pokračuje výuka podle rozvrhu (HV a INF).

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Informace ke čtvrtletním písemným pracím:

ČJ (gramatika, sloh)

Termín: 15.1.

Učivo: i/y; předložky a předpony s,z,vz; ě/je, ě/ně; slovní druhy; podstatná jména – mluvnické kategorie, látková, hromadná, pomnožná; vzkaz, inzerát, pozvánka

M (aritmetika, geometrie)

Termín: 10.1.

Učivo: písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání; pořadí výpočtů; zaokrouhlování; čísla větší než milion; šestiúhelník; kolmice, rovnoběžky, úsečky; tělesa a geometrické tvary. S sebou: rýsovací potřeby

V úterý 8. 1. - Přv i Vl

Ve čtvrtek 10. 1. - Vl

V pátek 11. 1. - Přv

Stejné rozložení hodin Čajsu bude i příští týden

Čj

podstatná jména

PS 36-40

M

dělení tvouciferným číslem

Inf

Prezentace Google - seznámení se s aplikací

prezentace - Turistické zajímavosti ČR

Čajs

Přv - třídění živých organismů - hmyz, obojživelníci, ryby, ptáci, savci

Vl - Turistické zajímavosti ČR - Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

Vv

není

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

ve třídě stále nechávejte: háček (na háčkování), silnější příze nebo slabší vlna

Domácí úkoly

ČJ

M

Čajs - knížečka Místa, která jsem navštívil/a nebo chci vidět v ČR - do čt 17. 1.

Týdenní plán (3. 1. - 4. 1. 2019)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Opakuji: důsledně procvičujte dělení dvojciferným číslem!!!!!

Čj

podstatná jména

PS str. 35, 37

M

dělení dvojciferným číslem

PS str. 7

Inf

není

možnost stáhnout a nainstalovat software zdarma - https://www.callisto.cz/ 

Čajs

Přv - třídění živých organismů - hmyz, obojživelníci, ryby, ptáci, savci

Vl - přírodní krásy ČR

Vv

není

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

ve třídě stále nechávejte: háček (na háčkování), silnější příze nebo slabší vlna

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 7.1. dodělat stranu 37 v PS

M


Týdenní plán (17. 12. - 21. 12. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

19.12. místo Tv budou dvě hodiny Pč

20.12. místo Pč bude Tv

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

20.12.  básnička ZIMNÍ LÁSKA - Karel Benetka

Čj

podstatná jména

PS str 33 celá a 34 celá

M

dělení dvojciferným číslem

Inf

Grafika - Zoner Callisto - Vánoční přání - dokončení

možnost stáhnout a nainstalovat software zdarma - https://www.callisto.cz/ 

Čajs

Přv - třídění živých organismů - hmyz, obojživelníci, ryby, ptáci, savci

Vl - dopravní síť - druhy dopravy (spojení Stráž - Tachov)

Vv

Domácí úkoly

ČJ

do 19.12. dokončit stranu 33 v PS

M

Týdenní plán (10. 12. - 14. 12. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

13.12. místo Pč bude Tv

19.12. místo Tv budou dvě hodiny Pč

20.12. místo Pč bude Tv

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

v tomto týdnu nás čeká testík na určování slovních druhů - připravte se na něj :-)

20.12.  básnička ZIMNÍ LÁSKA - Karel Benetka

Čj

tvarosloví

učebnice str. 52

PS 29/1,2,3; 23/1; 28/1; 30 a 31 celé strany; 32 celá; 33/1(a,b,c,d,e),4

čítanka 52-54

M

dělení dvouciferným číslem

PS2 3/2; 9/ celá; 10/1,2; 14/ celá, 15/1,2

Inf

Grafika - Zoner Callisto - tvarování křivky, výplně, spojování objektů

možnost stáhnout a nainstalovat software zdarma - https://www.callisto.cz/ 

Čajs

Přv - třídění živých organismů - hmyz, obojživelníci, ryby, ptáci, savci

Vl - přesunutý test - sousední státy ČR,
ČR - oblasti surovinových zdrojů

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

ve třídě stále nechávejte: háček (na háčkování), silnější příze nebo slabší vlna

Domácí úkoly

ČJ

Na 13.12. dodělat strany 29, 30 a 31 v PS, kdo nestihl

M

Týdenní plán (3. 12. - 7. 12. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

V pondělí konec vyučování po 4. vyučovací hodině (Inf), Hv přesunuta na čtvrtek 6. 12. (6. vyuč. hod.)

Změny doučování na tento týden: zrušeno PO, ÚT, ST. Náhrada za ST je ve ČT od 7:00.

v pátek 7.12. píšeme testík z češtiny - stačí si projít stranu 24 v PS

20.12.  básnička ZIMNÍ LÁSKA - Karel Benetka

Čj

stavba slova

PS celá strana 24

M

počítání s čísly většími než milion

PS 55/2,3; 56/2,3; 57/celá strana

Inf

Grafika - Zoner Callisto - tvarování křivky, výplně

možnost stáhnout a nainstalovat software zdarma - https://www.callisto.cz/ 

Čajs

Přv - rozmanitost životních podmínek na Zemi

Vl - test s vlastními otázkami žáků - sousední státy ČR: přesunut na další týden z důvodu celoškolní akce,

      ČR - politické uspořádání

https://docs.google.com/presentation/d/1ilm1GRNmp37ocd9heKlXV7NE2pH5DVpRIoHJanW_VSk/edit?usp=sharing

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na 22.11. a další hodiny: háček (na háčkování), silnější příze nebo slabší vlna

Domácí úkoly

ČJ

M

Týdenní plán (26. 11. - 30. 11. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

V pondělí konec vyučování po 4. vyučovací hodině (Inf), Hv přesunuta na čtvrtek 29. 11. (6. vyuč. hod.)

V úterý konec vyučování po 4. vyučovací hodině - Vv odpadadá.

Změny doučování na příští týden: zrušeno PO, ÚT, ST. Náhrada za ST je ve ČT od 7:00.

Čj

předpony

PS celá strana 21,22

UČ str. 38, 39

M

+, -, x čísla větší než milion

Inf

Grafika - Zoner Callisto - tvarování křivky, výplně

možnost stáhnout a nainstalovat software zdarma - https://www.callisto.cz/ 

Čajs

Přv - rozmanitost životních podmínek na Zemi,

krátký testík na opakování Nerosty a horniny (paliva)

Vl - Rakousko

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na 22.11. a další hodiny: háček (na háčkování), silnější příze nebo slabší vlna

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 3.12. vypracovat pracovní list

M

DÚ  na 28.11. tři příklady v sešitě

Týdenní plán (19. 11. - 23. 11. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Čj

předpony a předložky s/z

učebnice: 35/13, 36/ žlutý rámeček, 2 ;41

PS: celá strana 20

čítanka: 47-49

M

čísla větši než milion

PS s. 50/celá, 51/(1),2,3; 52, 53,54 celá

Inf

Grafika - Zoner Callisto - tvarování křivky

možnost stáhnout a nainstalovat software zdarma - https://www.callisto.cz/ 

Čajs

Přv - paliva

Vl - Německo

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na 22.11. a další hodiny: háček (na háčkování), silnější příze nebo slabší vlna

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 26.11. učebnice 36/4,5 do domácího sešitu

M

Týdenní plán (12. 11. - 16. 11. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

15.11. od 16:00 probíhají ve škole konzultační hodiny (prospěch, chování jednotlivců)

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

V Po 12. 11. není Hv, Inf je 4. vyučovací hodinu - konec vyučování po 4. vyučovací hodině

Ve Čt 15. 11. je 6. vyučovací hodinu Hv - konec vyučování po 6. vyučovací hodině

Čj

předpony s-, z-, vz-; dělení slov

PS 23/1abc; 19/1,2,3

UČ 33/tabulka,5,6,7; 31 celá strana; 34/tabulka

čítanka: 44-46

M

čísla větší než milion

PS 41/1,2,3;42/1,2,3,(4); 47/celé; 48/(2),3,1; 49/1,2,3

Inf

Grafika - Zoner Callisto - základy ovládání, základní nástroje

možnost stáhnout a nainstalovat software zdarma - https://www.callisto.cz/ 

Čajs

Přv - horniny a nerosty

Vl - Polsko - náš severní soused

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na 15.11. a další hodiny: háček (na háčkování), silnější příze nebo slabší vlna

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 13.11. dokončit v PS strany 26 a 27

M

Týdenní plán (5. 11. - 9. 11. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

15.11. od 16:00 probíhají ve škole konzultační hodiny (prospěch, chování jednotlivců)

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

6.11. čtvrtletní práce z českého jazyka

8.11. čtvrtletní práce z matematiky

7.11. je zrušeno doučování, náhrada je 8.11. od 7:00

Čj

opakování na čtvrtletní práci

PS celá strana 25,26,27

UČ 28/6,7

M

opakování na čtvrtletní práci

Inf

Hour of Code - plnění úkolů se základy programování

https://hourofcode.com/cz/learn 

Čajs

Přv - Nerosty a horniny (učebnice str. 10 - 22), prezentace, ukázky  

Vl - dokončení Slovensko

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

na 8.11. a další hodiny: prádelní guma (šířka 1cm) v délce podle osoby,spínací špendlík, nůžky, kalhoty

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 13.11. dokončit v PS strany 26 a 27

M

Týdenní plán (29. 10. - 2. 11. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

15.11. od 16:00 probíhají ve škole konzultační hodiny (prospěch, chování jednotlivců)

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině


do 31.10. přinést čtenářské deníky za říjen

v týdnu od 29.10. do 2.11. jsou zrušena všechna doučování

v pondělí 29.10. a 30.10. jsou podzimní prázdniny 

1.11. 6. hodina HV

Čj

pravopis - zdvojené souhlásky

uč celá strana 30

čítanka 38-40

PS 17/1,2

M

pořadí výpočtů

PS 34/2;39/6;40/3,45/2, 45/1,2,(3)

Inf

Tento týden nebyla - podzimní prázdniny

 

Čajs

Vl - sousední státy ČR - Slovensko

Vv

tento týden nebyla - podzimní prázdniny

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

stále platí: pomůcky na přišívání poutka (jehla, světlá (tmavá) nit - slabá, tkaloun (asi 20 cm), nůžky, špendlíčky, ručník (utěrka)

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 5.11. PS 17/3

M

Týdenní plán (22. 10. - 26. 10. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Ve škole se objevily vši. Prosím o kontrolu hlavy vašich dětí.

 

ZMĚNA ROZVRHU:

22.10. 4. hodina INF, 5. hodina není; 1.11. 6. hodina HV

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině


v úterý 23. 10. - test Čajs - opakování “Vesmír”

příprava na diktát 15/3

do 31.10. přinést čtenářské deníky za říjen

v týdnu od 29.10. do 2.11. jsou zrušena všechna doučování

v pondělí 29.10. a 30.10. jsou podzimní prázdniny

Čj

zdvojené souhlásky

sloh: osnova

UČ: 27/2, 28/3 a modré rámečky, 84

PS 16/1,2,3,4,5 (6)

M

písemná násobení, dělení, pořadí výpočtů

PS: strana 27 a 29 celé (kdo nestihl dodělá doma)

Inf

Ozoboti - pokračujeme

  • řešení problémových úloh - konkrétní zadání, spolupráce, návrh řešení

 https://www.brainpop.com/games/runmarco/ 

Čajs

Vl - Evropa - EU, zajímavosti ve vybraných státech

Přv - test - Vesmír
       Země - voda, vzduch

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

Přineste si: jehla, světlá (tmavá) nit - slabá, tkaloun (asi 20 cm), nůžky, špendlíčky, ručník (utěrka)

Domácí úkoly

ČJ

DÚ na 31.10. do domácího sešitu vypracovat z učebnice na straně 28 cvičení 4 +a, 5+a

M

DÚ na 31.10. PS celá strana 31

Týdenní plán (15. 10. - 19. 10. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Ve škole se objevily vši. Prosím o kontrolu hlavy vašich dětí.

do 15.10. přinést na divadélko ve škole 50Kč

ZMĚNA ROZVRHU:

22.10. 4. hodina INF, 5. hodina není; 1.11. 6. hodina HV

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

Čj

předpony a přípony

popis předmětu

PS 15/6, 13/1,2

UČ 24/8, 25/2,3,4; 26/5,6; 27 celá kromě cv.2

čítanka str.25,26

M

pořadí výpočtů

24/1, celá strana 25

Inf

Code Week EU

  • základny programování ozobota - ozokódy
  • rozhodování
  • řešení problémových úloh

 https://www.brainpop.com/games/runmarco/ 

Čajs

Přv - pohyby planety Země, fáze Měsíce, výroba modelu, viz: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Space-Model-of-Earth-Moons-orbit-565681

Vl - ve čtvrtek zasahuje do hodiny divadlo - hodnocení PL ze shlédnutého filmu fauna a flóra Evropy, státy Evropy - zajímavosti (doplňovačka do mapy), IVP - výroba evropského kvarteta (EU)

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

Přineste si: jehla, světlá (tmavá) nit - slabá, tkaloun (asi 20 cm), nůžky, špendlíčky, ručník (utěrka)

Domácí úkoly

ČJ

PS 15/1 na 22.10.

M

PS 22/2, 24/2 na 17.10.

Týdenní plán (8. 10. - 12. 10. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Ve škole se objevily vši. Prosím o kontrolu hlavy vašich dětí.

do 15.10. přinést na divadélko ve škole 50Kč

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

11.10 zkoušíme básničku Óda na lelky (Emanuel Frynta)

Čj

stavba slova, tvoření slov

PS 10/6,8,9; celá strana 11 a 14

UČ 19/žlutý rámeček; 20/9;celá strana 21 a 22, 23/3

M

násobení, dělení (písemné, pamětné)

PS 22/1,23/1,2,3,4,5

Inf

Code Week EU

Na chvíli se od zpracování informací přesuneme k základům programování v rámci Evropského týdne programování

  • základní kroky
  • kódování
  • podmínky

 https://www.brainpop.com/games/runmarco/ 

Čajs

Přv - Planeta Země, Měsíc - střídání dne a noci,ročních období (úkoly s QR kódy, hra Vesmír)

Vl - Evropa - fauna a flóra (dokument: https://youtu.be/qXzpdb9iGY8)

v učebnici Přv str. 30-32

v učebnici Vl str. 13 -15
Pracovní list k videu (DDÚ)

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

Přineste si: jehla, světlá (tmavá) nit - slabá, tkaloun (asi 20 cm), nůžky, špendlíčky, ručník (utěrka); dále si přineste na výrobu zvířátek: kaštany, žaludy, špejle, nebozez (vrtáček na dírky)

Domácí úkoly

ČJ

na 15.10. PS 12/6a,b (dodělat chybějící věci na straně 11)

M

Týdenní plán (1. 10. - 5. 10. 2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Ve škole se objevily vši. Prosím o kontrolu hlavy vašich dětí.

do 15.10. přinést na divadélko ve škole 50Kč

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině
3.10. není doučování - náhradní termín 4.10. od 7:00

11.10 zkoušíme básničku Óda na lelky (Emanuel Frynta)

V Po 1. 10. není Hv, 4. vyučovací hodinu je Inf - konec vyučování po 4. vyuč. hodině

Ve Čt 4. 10. je 6. vyučovací hodinu Hv - konec vyučování je po 6. vyuč. hodině

Čj

stavba slov

učebnice: 17/žlutý rámeček, 2, 4; 18/8a,b,c

PS: celá strana 9, 10/5

čítanka: 31-33

M

písemné násobení, sčítání se závorkami

PS 21/1,2,3,4

Inf

Dokončení plakátu “Evropské země” - viz inspirace

inspirace:

https://www.canva.com/design/DADDal1NCeg/view 

Čajs

Přv - Sluneční soustava
Vl - Evropa - podnebí a vodstvo

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

Přineste si: jehla, světlá (tmavá) nit - slabá, tkaloun (asi 20 cm), nůžky, špendlíčky, ručník (utěrka); dále si přineste na výrobu zvířátek: kaštany, žaludy, špejle, nebozez (vrtáček na dírky)

Domácí úkoly

ČJ

na 8.10. PS 10/7a,b

M

Týdenní plán (24. 9. - 28. 9.2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

Ve škole se objevily vši. Prosím o kontrolu hlavy vašich dětí.

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku; dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině
čtvrtek - testík Čajs (Vlastivěda)

V Po 1. 10. není Hv, 4. vyučovací hodinu je Inf - konec vyučování po 4. vyuč. hodině

Ve Čt 4. 10. je 6. vyučovací hodinu Hv - konec vyučování je po 6. vyuč. hodině

Čj

slova příbuzná

uč 15/1a, žlutý rámeček,2; 16/3cd,4b

PS str.8 celá

čítanka 15-17

M

sčítání se závorkami

PS 18/1,2,3

19/1,2,3a,b

Inf

Tento týden je místo Inf hudební výchova (za 10. 9.)

Můžete ale zatím hledat informace na plakát ke své vylosované zemi - viz inspirace

inspirace:

https://www.canva.com/design/DADDal1NCeg/view 

Čajs

Přírodovědná část: vesmír a zkoumání Sluneční soustavy s iPady (rozšířená realita aj.), tělesa Sluneční soustavy (Slunce, planety, měsíce)

Vlastivědná část (pouze 1h, v pátek svátek):
- “testík”: pojmy - glóbus, světadíly x oceány, práce s mapou - 3 ostrovy, poloostrovy a pohoří Evropy  
- vyhledávání obecných informací o Evropě doplňovačky, osmisměrky a jiné luštění)

vše máte zapsáno v sešitě

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

Na příští týden si přineste: jehla, světlá (tmavá) nit - slabá, tkaloun (asi 20 cm), nůžky, špendlíčky, ručník (utěrka)

Domácí úkoly

ČJ
na 2.10. vypravování alespoň na ¾ stránky malého sešitu na jedno z těchto témat

  1. V naší škole straší
  2. Zvířata v lese

DDÚ na 27.9. referát na Jiřího Voskovce a Jana Wericha

M

dokončit PS 19/3 a,b (na 1.10.)

Týdenní plán (17. 9. - 21. 9.2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

20.9. od 17:00 rodičovské schůzky

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky; každou matematiku na začátku minutovka na násobilku

dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

opakování na diktát PS 5/9ab

do 20.9. zaplatit 35 Kč na čtvrtky a 20Kč na AŠSK (prosím na AŠSK vyplňte dokumenty)

Čj

opakování- shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, koncovky, vzory podstatných jmen

stavba slova

PS:5/8abc, 7/1,2a,4,3,6

UČ: 13/1,2

M

opakování

PS:s 13 a 15 celá, 14/4,1, s. 16 celá, 17/1,3

Inf

Plakátujeme o Evropě

Vytvoříme plakát v Canvě, který bude obsahovat základní informace o vylosovaném státě Evropy - informace v Google Učebně

Vyhledáváme potřebné  informace a obrázky na internetu

inspirace:

https://www.canva.com/design/DADDal1NCeg/view 

Čajs

Přírodovědná část - začínáme s vesmírem, v učebnici od str. 23

Vlastivědná část - obecně zeměpisná mapa Evropy (poloha, povrch, vyhledávání v mapě)

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

Na příští týden si přineste: jehla, světlá (tmavá) nit - slabá, tkaloun (asi 20 cm), nůžky, špendlíčky, ručník (utěrka)

Domácí úkoly

ČJ

na 24.9. PS 7/5

DDÚ na 27.9. referát na Jiřího Voskovce a Jana Wericha

M

dokončit cvičení 1 na straně 14

Týdenní plán (10. 9. - 14. 9.2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

20.9. od 17:00 rodičovské schůzky

12.9. proběhne celoškolní exkurze u hasičů v Tachově. Doprava vlakem (odjezd v 7:43), návrat ve 12:05. Další výuka nepokračuje. S sebou vlastní svačinu, pití, vhodné oblečení. Platba: 43 Kč (do 14.9.) Sraz na nádraží ve Stráži v 7:30.

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky

dodělávejte úkoly, které nestihnete v hodině

opakování na diktát PS 5/9ab

do 20.9. zaplatit 35Kč na čtvrtky

Čj

opakování

druhy rýmů

PS: 4/3,4,5abcd,6a

3/2abcd

6/1

5/7abc,8

čítanka: 7-8, 18,19, druhy rýmů 195

M

opakování

PS: 3/1,3

4/1,2 (3)

5/1 (3)

6/1,2

9/(1),2

10 a 11  celá strana

12/3,4

Inf

Tentokrát budeme mít Inf dvě hodiny (i v Po místo Hv, takže vlastně jednu dvouhodinovku)

Bezpečí na internetu - co dělat a co nedělat a kam ještě nepatříme

Vzpomeneme si na heslo na školní google?

Tajemná Canva

Čajs

Přírodovědná část - opakování znalostí formou kvízů, soutěží v týmech, 1. kapitola z učebnice Člověk a svět

Vlastivědná část - Evropa, odevzdání dobrovolného DÚ (pracovní list, odpovědi na poslední dvě otázky), práce s atlasem

Vv

Na pracovní činnosti si přineste buď kufřík, nebo pevnou krabici s víkem. Budeme je využívat na uskladnění materiálu ve třídě. Každý si svůj box podepíše.

Na příští týden si přineste: jehla, světlá (tmavá) nit - slabá, tkaloun (asi 20 cm), nůžky, špendlíčky, ručník (utěrka)

Domácí úkoly

ČJ- DDÚ do 14.9. napsat vlastní pověst o strašidle na nějakém hradě (existující hrad, vymyšlené strašidlo)

DÚ na 17.9. PS: 3/1abc

M

na 13.9. PS 3/4, 5/2, 6/3 a dodělat úkoly, které jste nestihli v hodině

Týdenní plán (3. 9. - 7. 9.2018)

Ročník: 5.

Informace pro rodiče:

4. 9. - fotografování tříd

do 7.9. přinést peníze na pracovní sešity

Informace pro děti:

středa- diktát; čtvrtek - pětiminutovka z matematiky

Čj

opakování

sloka, verš

čítanka s.4-6

učebnice 6/1a,b,2

M

opakování

Inf

Tento týden ještě informatiku nemáme - můžete ale doplnit fotky z nějakého prázdninového výletu a popisek k našemu cestovatelskému autíčku: https://www.zsstraz.cz/index.php?a=4404 

Čajs

V tomto týdnu budeme mít jen vlastivědnou část (čt, pá) a také budeme cestovat. Porozhlédneme se nejen po ČR, ale i po Evropě.
Těším se na vaše cestovatelské zážitky ať už po okolí nebo dále.

info: V tomto šk. roce budete mít Čajs s Jaroslavou Pachlovou

Vv

Domácí úkoly

ČJ- DDÚ do 14.9. napsat vlastní pověst o strašidle na nějakém hradě (existující hrad, vymyšlené strašidlo)

M