Published using Google Docs
Szkoła Podstawowa
Updated automatically every 5 minutes

Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Katolicka Szkoła Podstawowa

im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

31-152 Kraków ul. Pędzichów 13

tel. 12-634-50-50 , 12-634-55-35 fax 12-634-30-57

www.kcecak.krakow.pl

e-mail:szkola@kcecak.krakow.pl

Informacje o pracy w roku szkolnym 2021/2022

Dyrekcja

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Zastępca dyrektora

Duszpasterz szkoły

ks. mgr Stanisław Czernik

mgr Krystyna Karkowska – nauczyciel fizyki SP

dr Katarzyna Wójtowicz – nauczyciel

j. polskiego LO

ks. mgr Jacek Ozdoba - katecheta SP, LO

Administracja

Sekretariat

Księgowość

Kasa (w księgowości)

Konto

godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

mgr Renata Gruszecka

godziny pracy:

poniedziałek - piątek 9.00 – 14.00

referent: Grzegorz Sot

tel. 12-634-50-50 w. 41

godziny pracy:

poniedziałek 9.00 - 13.00

środa 9.00 - 13.00

piątek 9.00 - 13.00

mgr Weronika Lelito

Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej

31-152 Kraków ul. Pędzichów 13

Wpłaty z dopiskiem: opłata za zajęcia nadobowiązkowe + imię dziecka + klasa + szkoła

nr rachunku:

 79 8589 0006 0000 0030 6610 0001

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, ul Dunajewskiego 7

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych                        

Data

Wydarzenia

1.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.10.2021

Ślubowanie klas pierwszych SP

październik

Szkolne etapy konkursów i olimpiad

IX - X .2021

Festiwal Anielski

wrzesień 2021

Wewnątrzszkolne testy diagnozujące

3-6.11.2021

Wyjścia klas na cmentarze krakowskie, zajęcia duszpastersko-wychowawcze

8-16.11.2021

Szkole obchody Święta Niepodległości

6.12.2021

Świętego Mikołaja - imprezy w klasach

8-10.12.2021

Próbny egzamin ósmoklasisty (Operon)

22.12.2021

Szkolne uroczystości Bożonarodzeniowe

23.12.2021-2.01.2022

Przerwa na Święta Bożego Narodzenia

styczeń 2022

Dzień Patrona - Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd

17.01.-28.01.2022

Ferie zimowe

10.01.2022

Zakończenie klasyfikacji śródrocznej

12.03.2022

Rozpoczęcie konsultacji dla uczniów klas ósmych m. Krakowa organizowanych przez nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

6-8.04.2022

Szkolne rekolekcje wielkopostne

13.04.2022

Uroczystości szkolne przed Wielkanocą, obchody ustanowienia sakramentu kapłaństwa

4-8.04.2022

Obchody Dni Katyńskich

26-28.04.2022

Próbny egzamin ósmoklasisty

8.05.2022

Procesja na Skałkę

22.05.2022

Pierwsza Komunia Święta w bazylice św. Floriana

24-26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

27.05.2022

Dzień Otwarty w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

maj 2022

Pielgrzymka klas IV z okazji rocznicy Pierwszej Komunii Świętej

2-3.06.2022

Dni Sportu

15.06.2022

Zakończenie klasyfikacji rocznej

22.06.2022

Pożegnanie klas VIII

24.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021-2.01.2022

Ferie zimowe 17-28-01-2022

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów 6-8.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2022

Egzamin ósmoklasisty – język polski - 24 maja 2022

Egzamin ósmoklasisty – język matematyka - 25 maja 2022

Egzamin ósmoklasisty – język angielski - 26 maja 2022

Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022

Wakacje 25.06.2022 - 31.08.2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2021; 12.11.2021; 7.01.2022; 2.05.2022; 24-26.05.2022; 17.06.2022

Harmonogram zebrań rodziców

klasy I-III godzina 16.00 ; klasy IV-VI godzina 17.00  klasy VII-VIII godzina 16.30

I półrocze

II półrocze

zebranie rodziców 23.09.2021. dzień otwarty 16.11.2021, zebranie rodziców 13.01.2022

dzień otwarty 10.03.2022, zebranie rodziców 19.05.2022

Zebrania dla Rodziców rozpoczynają się wspólną modlitwą w Kaplicy Szkolnej

Kadra pedagogiczna                                         

Nauczyciel

Przedmiot

Konsultacje dla uczniów

Kieblesz Agnieszka

język polski

dla kl. 5A - środa, godz. 14.05 - 14.50, s. 7 (po wcześniejszym umówieniu się)

dla kl. 4B, 6B, 7A - czwartek, godz. 14.05 - 14.50, s. 4 (po wcześniejszym umówieniu się)

Mirosława Paleczny

język polski

środa 14.05- 14.50 (po wcześniejszym umówieniu się)
dla klasy 8B w dowolnym terminie ( do uzgodnienia)

Anna Kita

język polski

dla klasy 8a w dowolnym terminie (po umówieniu się)

dla klas: 4a, 5b, 6a - poniedziałek, godz. 14.05 - 14.50, (po wcześniejszym umówieniu się)

Anna Kukuła

matematyka

dla klas 4a,4b,6a i 7b - czwartek, godz. 7.30-8.15, s 16 ( po wcześniejszym umówieniu się)

dla klasy 8B - czwartek 14.05-14.55, s.16 I sem, ( po wcześniejszym umówieniu się) , wtorek, 7.30 - 8.15 s.14 - II sem ) po wcześniejszym umówieniu się)

Urszula Zacharska

matematyka

dla kl. 5a, 5b, 6b - poniedziałek 7:30-8-15, s. 4

dla kl. 7a - środa 7:30 - 8:15, s. 4

dla kl. 8a - wtorek 14:55 -15:40, s. 6

Maria Frączek

język niemiecki

dla kl.8b - wtorek 14.55- 15.40

dla kl.7b- poniedziałek 7.30- 8.15

dla kl.4b, 5b piątek 14.05- 14.50 (po wcześniejszym umówieniu się)

Anna Prochowska-Sularz

język niemiecki

czwartek, 14.05-14.50 (po wcześniejszym umówieniu się)

Joanna Jaworska

język niemiecki

piątek 7.30 - 8.20

czwartek 14.00-14.45

Aneta Nasalska

j. niemiecki

w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu

Marcin Pilch

język angielski

środa 15.00 - 15.45 (po wcześniejszym umówieniu się)

Anna Mikoś

język angielski

poniedziałek 7:30 lub inny termin (po wcześniejszym umówieniu się)

Marta Staniek

język angielski

środa, czwartek 7:30-8:15 (po wcześniejszym umówieniu się)

Beata Radwan

język angielski

piątek 14:05-14:55 - po wcześniejszym umówieniu się lub inny termin ustalony indywidualnie z uczniem; środa 7:30-8:15 - przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

Urszula Legutko

język angielski

termin ustalany z uczniem

Agnieszka Kisielewska-Biedroń

język francuski

termin ustalany z uczniem

Justyna Polony-Poluk

język francuski

wtorek 13.00 - 13.45 (lub inny termin po wcześniejszym umówieniu się)

Wanda Płoskonka

wychowanie fizyczne

Termin ustalany z uczniami w razie potrzeby

Małgorzata Nizio

informatyka/technika

poniedziałek 15.00

Iwona Muszyńska-Gałka

Informatyka/technika

poniedziałek, godz. 15.10-15.55 - po wcześniejszym umówieniu się

Tomasz Łaska

Informatyka/technika

środa, godz. 13.10-13.55 - po wcześniejszym umówieniu się

Klaudia Kubowicz

wychowanie fizyczne

termin ustalany z uczniem

Paweł Szwajdych

wychowanie fizyczne

termin ustalany z uczniem

Karolina Bednarz

wychowanie fizyczne

termin ustalany z uczniem

Ewa Litwin

wychowanie fizyczne

termin ustalany z uczniem

Kamil Wilk

wychowanie fizyczne

termin ustalany z uczniem

Anna Serafin

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek 7:30 - 8:15

Elżbieta Wierzbicka

edukacja wczesnoszkolna

piątek 7.30 - 8.15

Marta Prochacka

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek, 13:00-13:45

Magdalena Kurkiewicz

edukacja wczesnoszkolna

piątek 7.30-8.15

Anna Mroczko

edukacja wczesnoszkolna

czwartek, godz. 7.30 - 8.15

Małgorzata Rolke

edukacja wczesnoszkolna

Beata Szybuńka-Olborska

historia,plastyka

Marta Pilch

historia, WOS

czwartek 14.05 - 14.50

Agnieszka Kowalewska

chemia

termin ustalane z uczniami w razie potrzeb

Katarzyna Zięba

chemia, klasy VIIb i VIIIb

termin ustalany indywidualnie

Urszula Gałuszka

fizyka

czwartek, godz. 7.30-8.15 pokój nauczycielski (pierwszy i trzeci tydzień miesiąca - po wcześniejszym umówieniu się)

Adam Blokesz

fizyka

termin ustalany indywidualnie

Hanna Perdenia

przyroda

biologia

po wcześniejszym umówieniu się - termin ustalany indywidualnie

Dorota Pach

geografia

Środa 14.05-14.50

ks. Jacek Ozdoba

religia (kl. 4-8)

termin ustalany z uczniami w razie potrzeb

s. Danuta Białonowicz

religia (kl. I-III)

termin ustalam z uczniem w razie potrzeby

Dominik Kogut

religia (l. 4-8)

środa i czwartek 7.30-8.15 lub środa od 14.00-14.50, po wcześniejszym umówieniu się

Aneta Nasalska

j. niemiecki

w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu

Zuzanna Kowalówka

muzyka

W szkole w ustalonym z uczniem terminie

Koła zainteresowań (uruchomione od dnia 8.09.2021)

Rodzaj koła

Prowadzący

Termin

Sala

kółko literackie

Anna Mroczko

poniedziałek, 7.30 - 8.15

11

kółko przyrodnicze

Anna Mroczko

poniedziałek, 13.00 - 13.45

11

kultura literacka

Małgorzata Rolke

poniedziałek, 7.30 - 8.15

1a

koło matematyczne

Małgorzata Rolke

środa, 7.30 - 8.15

1a

koło ortograficzne

Małgorzata Rolke

czwartek, 7.30 - 8.15

1a

koło logicznego myślenia

Małgorzata Rolke

piątek, 7.30 - 8.15

1a

koło kroju i szycia

Małgorzata Nizio

poniedziałek 14.00-15.30

7

koło informatyczne (klasa 5a)

Małgorzata Nizio

piątek, 7.30 - 8.15

informatyczna

koło informatyczne - klasa ( 6a/b )

Iwona Muszyńska-Gałka

czwartek, 7.30 - 8.15

informatyczna

zajęcia “Poznaję siebie i swoje emocje”

Marta Prochacka

wtorek (co 2 tygodnie), 13:00 - 13:45

10a

zajęcia matematyczne / “Zdolni matematycy”

Marta Prochacka

środa / czwartek, 7:30 - 8:15

10a

koło logicznego myślenia

Marta Prochacka

czwartek, 13:00 - 13:45

10a

zajęcia polonistyczne

Marta Prochacka

piątek, 7:30 - 8:15

10a

koło historyczne dla klas 4-6

Marta Pilch

piątek 14.05 - 14.50

4

koło historyczne dla klas 7-8

Marta Pilch

wtorek 14.55 - 15.40

14

koło olimpijskie - język polski

Anna Kita

wtorek 7.30 - 8.15

17

koło teatralne dla klasy 8

Anna Kita

piątek 14.05 - 14.50

aula

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 8a

Anna Kita

środa 15.00 - 15.45

17

koło matematyczne dla klas 7 - 8

Anna Kukuła

środa 7.30 - 8.15

16

koło matematyczne dla klas 4a,4b

Anna Kukuła

piątek 7.30 - 8.15

2

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 8b - II sem

Anna Kukuła

wtorek, 7.30 - 8.15

14

koło matematyczne dla klas 5 - 6

Urszula Zacharska

wtorek, 14:05 - 14:50

6

koło wiedzy o Krakowie “Krakusek”

Anna Serafin

wtorek 7;30 - 8:15

1b

zajęcia przyrodnicze dla kl. IIIa

Hanna Perdenia

czwartek 13.50-15.20 (2 godziny lekcyjne, raz w miesiącu, na zmianę z kl.IIIb)

6

zajęcia przyrodnicze dla kl. IIIb

Hanna Perdenia

czwartek 13.50-15.20 ((2 godziny lekcyjne, raz w miesiącu, na zmianę z kl.IIIa)

6

konsultacje przygotowujące do Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla klas 8a i 8b

Hanna Perdenia

umawiamy się na bieżąco ( wtorek. godzina ruchoma)

zajęcia przyrodnicze dla klas III

Dorota Pach

piątek 7.30  -8.15

24

konsultacje przygotowujące do Małopolskiego Konkursu Geograficznego

Dorota Pach

środa 14.55-15.35

24

kultura literacka dla klasy I a

Elżbieta Wierzbicka

wtorek 7.30 - 8.15

10

koło fletowe  dla zaawansowanych

Elżbieta Wierzbicka

środa 7.30 - 8.15

10

koło gitarowe dla zaawansowanych

Elżbieta Wierzbicka

czwartek 7.30 - 8.15

1 b

koło fletowe dla początkujących

Elżbieta Wierzbicka

piątek 13.10 - 13.55

10

kultura literacka dla klasy Ib

Magdalena Kurkiewicz

wtorek 7.30-8.15

12

koło gitarowe dla początkujących

Magdalena Kurkiewicz

piątek 13.10 -13.55

10a

koło olimpijskie klasa 7a-8a

Agnieszka Kowalewska

wtorek 7.30-8.15

15

koło olimpijskie klasy 6 - 7a

Agnieszka Kowalewska

czwartek 14.05-14.50 (2 razy w mieś)

15

Koło chemiczne klasy 3

Agnieszka Kowalewska

czwartek 14.05-15.40 (1 raz w miesiącu)

15

zajęcia dodatkowe i wyrównawcze z chemii dla klasy 7b i 8b

Katarzyna Zięba

 termin ustalany na bieżąco (np. wtorek po godzinie 14, środa godz. 7:30, czwartek po godz.14 lub inny określony indywidualnie)

15

robótki ręczne

Justyna Polony-Poluk

wtorek godz. 15.00 - 16.00

D

świetlicowe zabawy sportowe

Bednarz Karolina

wtorek 15-16.30

sala gimnastyczna/ boisko ( miejsce uzależnione od pogody)

Realizacja trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego

Uczniowie mogą realizować trzecią i czwartą godzinę wychowania fizycznego w zewnętrznych klubach sportowych (indywidualny tok) lub na następujących zajęciach szkolnych:        

Rodzaj zajęć

Prowadzący/Opieka

Termin

Miejsce

Szachy klasy 4-8

Józef Bujak

Czwartek 14.05-15.40

sala nr.12

Szachy klasy I-III

Józef Bujak

Piątek 13.10-14.50

sala nr.12

Tenis stołowy klasy 7-8

Ewa Litwin

Poniedziałek 7.30-8.15

sala tenisowa

Tenis stołowy klasy 7-8

Ewa Litwin

Czwartek 14.05-14.50

sala tenisowa

Piłka nożna klasy I-III

Paweł Szwajdych

piątek, 13:00-14:30

sala gimnastyczna

Piłka nożna klasy IV-VI

Paweł Szwajdych

wtorek, 15:00-16:30

YMCA

Piłka nożna VII-VII

Paweł Szwajdych

piątek, 15:00-16:30

sala gimnastyczna

Gry i zabawy z piłką I-III

Paweł Szwajdych

poniedziałek  7.30-8.15

sala gimnastyczna

siatkówka 4-6

Klaudia Kubowicz

czwartek 15.00-16.30

sala gimnastyczna

siłownia 4-6

Klaudia Kubowicz

wtorek 14.00-15.30

siłownia

siłownia 7-8

Klaudia Kubowicz

poniedziałek 15.00-16.30

siłownia

Koszykówka klasa 7-8

Kamil Wilk

poniedziałek, 15:00-16:30

sala gimnastyczna

Koszykówka 4-6

Kamil Wilk

środa, 7:30-8:15

sala gimnastyczna

Koszykówka 4-6

Kamil Wilk

czwartek, 14:05 - 14:50

sala gimnastyczna

Judo 1-3

Karolina Bednarz

czwartek, 13:00-14:50

sala baletowa

Judo 4-6

Karolina Bednarz

poniedziałek, 7:30 - 8:15

sala baletowa

Judu 4-6

Karolina Bednarz

środa , 7:30 - 8:15

sala baletowa

Judo 7-8

Karolina Bednarz

wtorek 15:00 - 16:30

sala baletowa

Akrobatyka 1-3

Karolina Bednarz

poniedziałek 13:00-13:45

sala baletowa

Akrobatyka 1-3

Karolina Bednarz

wtorek, 13:00-13:45

sala baletowa

Gimnastyka korekcyjna 1-3

Wanda Płoskonka

wtorek 13.00-13.45

sala tenisowa

Gimnastyka korekcyjna 1-3

Wanda Płoskonka

środa 14.00 -14.45

sala baletowa

Badminton 4-6  

Wanda Płoskonka

wtorek 15.00-16.30

 sala gimnastyczna

Badminton 7-8

Wanda Płoskonka

czwartek 15.00.-16.60

YMCA

Siatkówka 7-8

Wanda Płoskonka

środa 15.00-16.30

 sala gimnastyczna

Tenis stołowy 4-6

Wanda Płoskonka

wtorek 7.30-8.15

sala tenisowa

Tenis stołowy 4-6

Wanda Płoskonka

środa 7.30-8.15

sala tenisowa

Gimnastyka korekcyjna I-III

Wanda Płoskonka

czwartek 14.00-14.45

siłownia; aula

Świetlice szkolne

Świetlica dzieci młodszych obejmuje opieką uczniów klas I-II-IIIb

Wychowawcy: Bożena WIsłowska-Stochel (koordynator pracy zespołu); Anna Korzonkiewicz; Izabela Byczek; ; Klaudia Kubowicz (poniedziałek)

Godziny pracy:

zajęcia poranne: 6.45 - 8.15

zajęcia popołudniowe: 11.55/12.50 - 17.00

Świetlica dzieci starszych obejmuje opieką uczniów klas IIIa-IV-VII

Wychowawcy: mgr Ewa Stopińska, mgr Joanna Orecka  

 Godziny pracy świetlicy: zajęcia poranne 06:45-08:20 i zajęcia popołudniowe 12:40-17:00

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna                                         

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Chmielowskiego 1

Opieka pedagogiczna

Pracownicy poradni opiekujący się naszą szkołą:

Psycholog - mgr Krystyna Kahl

 tel. 12/660 07 83        

Pedagog - mgr Irena Chądzyńska

tel. 12/660 07 86                

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.poradnia.oswiata.org.pl

tel. 12 430-50-52, 12 660 07 90   12660 07 70

fax. 12 660 07 91

e-mail: ppp1.krakow@interia.pl

Poradnia czynna w godz: 8.00-19.00

pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej, profilaktyk

mgr Marta Grochowska        

godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 10.30        

wtorek 7.30- 14.00        

środa. : -         

czwartek 7.30 - 14.30        

piątek 7.30- 12.00

dyżur dla rodziców:

poniedziałek  8.15 - 9.15

tel. 12 634 50 50 w. 26

pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej, profilaktyk

mgr Elżbieta Miszczyńska

godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 14.45

wtorek 7.30 - 14.00

środa 7.30 - 14.45

czwartek 7.00 - 12..00

dyżur dla rodziców:

wtorek , 8.15 -9.15

tel. 12 634 50 50 w. 26

……………………………………………………………………….

doradca zawodowy:

mgr Agnieszka Majcher

godziny pracy:

środa 7.30 - 13.00

czwartek 11:45 - 16:15

dyżur dla rodziców:

czwartek 15:00 - 16:15

tel. 12 634 50 50 w. 47

psycholog

mgr Agnieszka Balicka

godziny pracy: po umówieniu się przez dziennik elektroniczny lub pedagoga szkolnego

Proszę pamiętać o uaktualnieniu opinii psychologiczno-pedagogicznej dotyczących dysfunkcji uczniów.

Rodzice, których dzieci posiadają zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

Biblioteka szkolna

Szkolny gabinet medyczny

godziny pracy:

poniedziałek - czwartek 10.00-16.00

piątek 10.00-15.00

bibliotekarki: mgr Iwona Szczerbowska, mgr Anna Wątroba

godziny pracy:

poniedziałek 12.30-16.00

wtorek 8.00-12.00

środa 8.00-12.00

czwartek 12.30-15.30

piątek 12.30-15.30

pielęgniarka - praca rotacyjna

GIEŁDA SZKOLNA

Giełda podręczników i lektur, mundurków szkolnych w formie on line.

Rodzice na bieżąco mogą wpisywać informacje o sprzedaży, chęci zakupu czy oddania za darmo strojów szkolnych codziennych, galowych, komunijnych. Giełda online będzie dostępna cały rok szkolny pod linkiem.:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B397QSEs-OzOgMcM6iR1VgFkiPk9pTRAqeL_fXCFJvo/edit?usp=sharing

Osoba wystawiająca dany przedmiot na giełdzie online, po jego sfinalizowaniu jest odpowiedzialna za usunięcie ogłoszenia.