Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Katolicka Szkoła Podstawowa

im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

31-152 Kraków ul. Pędzichów 13

tel. 12-634-50-50 , 12-634-55-35 fax 12-634-30-57

www.kcecak.krakow.pl

e-mail:szkola@kcecak.krakow.pl

Informacje o pracy w roku szkolnym 2019/2020

Dyrekcja

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Zastępca dyrektora

Duszpasterz szkoły

ks. dr Krzysztof Wilk

mgr Krystyna Karkowska – nauczyciel matematyki SP

dr Katarzyna Wójtowicz – nauczyciel

j. polskiego LO

ks. mgr Tomasz Kołodziejczyk - katecheta SP, G, LO

Administracja

Sekretariat

Księgowość

Kasa (w sekretariacie)

Konto

godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

mgr Renata Gruszecka

godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8.30 – 14.00

referent: Grzegorz Sot

tel. 12-634-50-50 w. 41

godziny pracy:

poniedziałek 8.00 - 12.00

środa 8.00 - 12.00

czwartek 10.00 - 15.30

piątek 8.00 - 12.00

mgr Weronika Lelito

Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej

31-152 Kraków ul. Pędzichów 13

Wpłaty z dopiskiem: opłata za zajęcia nadobowiązkowe + imię dziecka + klasa + szkoła

nr rachunku:

 79 8589 0006 0000 0030 6610 0001

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, ul Dunajewskiego 7

Kadra pedagogiczna                         

                        

Nauczyciel

Przedmiot

Dyżur dla rodziców

Konsultacje dla uczniów

s. lic. Danuta Białonowicz

religia

ks. mgr lic. Tomasz Kołodziejczyk

religia

czwartek 9.15-9.45 pokój nauczycielski
(po wcześniejszym umówieniu się)

czwartek 9.15-9.45 pokój nauczycielski
(po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Hanna Perdenia

przyroda, biologia

wtorek, 10.10-10.55, pracownia na półpiętrze

czwartek, 14.45-15.30 s.4 (po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Magdalena Bem

historia

wtorek, 11.10-11.55, pokój nauczycielski

wtorek, 13.55-14.14.40

mgr Wanda Płoskonka

wychowanie fizyczne

czwartek 14.05-14.5

piątek 10.10-10.55

mgr Anna Kita

j. polski

wtorek 9.15 - 10.00 pracownia  (po wcześniejszym umówieniu się)

po wcześniejszym umówieniu się

mgr Monika Nikiel

j. polski

piątek 10.10- 10.55 pokój nauczycielski

mgr Mirosława Paleczny

j. polski

czwartek, 8.20-9.15, pokój nauczycielski (proszę o wcześniejszą informację o Państwa wizycie)

Piątek, 7.30-8.15, s. 6 (po wcześniejszym umówieniu się),

mgr Helena Dudzik

j. polski

poniedziałek, 10.10-10.55, pokój nauczycielski (po wcześniejszym umówieniu się)

środa lub piątek, 7.30-8.15, sala 14 lub inna - wskazana na tablicy przy pokoju nauczycielskim (po wcześniejszym umówieniu się ucznia)

mgr Agnieszka Kieblesz

j. polski

środa, 11.10 - 11.55; pokój nauczycielski (po wcześniejszym umówieniu się)

poniedziałek, dla kl. 4b, 5a: 14.00 - 14.45, s.4 po wcześniejszym umówieniu się;

 poniedziałek, dla kl. 7b: 14.55 - 15.40, s. 4 po wcześniejszym umówieniu się

mgr Beata Radwan

j. angielski

środa 11:10-11:55 pracownia na półpiętrze

środa 14:05-14:50 ()

mgr Anna Radičević

j. angielski

piątek 13:00-14:00,pracownia na półpiętrze

piątek 13:00-14:00 (po wcześniejszym umówieniu się),pracownia na półpiętrze

mgr Marta Staniek

j. angielski

poniedziałek 11:10- 11:55 (po wcześniejszym umówieniu się)

poniedziałek 7:30- 8:15, sala 30 (po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Marcin Pilch

j. angielski

środa 10.10 - 10.50 , pokój nauczycielski

piątek 14.05 -14.55 (po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Anna Hyk

j. angielski

piątek 12.05 - 12.50 (po wcześniejszym umówieniu się)

poniedziałek 14.50  - 15.40, pokój nauczycielski( po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Anna Mikoś

j. angielski

piątek 11:10 - 11:55 (pracownia na półpiętrze, proszę o wcześniejszą informację o Państwa wizycie)

środa 7:30 - 8:15 (po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Urszula Legutko

j. angielski

poniedziałek 11.15 - 11.45 pokój nauczycielski (po wcześniejszym umówieniu się)

czwartek 14.55 - 15.40 s. 19  (po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Agnieszka Kisielewska

j.francuski

poniedziałek 8:00 pokój nauczycielski

poniedziałek 8:00 s.F

mgr Magdalena Mazur

j.francuski

wtorek 10.10-10.55 pokój nauczycielski

środa 14.55-15.40 sala C

mgr Maria Frączek

j. niemiecki

wtorek 13.00- 13.45 pokój nauczycielski

poniedz. 7.30- 8.15 (kl.VIB, VIIIB) s.B ; środa 7.30- 8.15 (VIIA) s.B ; czwartek 14.05-14.50 (VB)- po wcześniejszym umówieniu się

mgr Joanna Jaworska

j. niemiecki

środa  11.10 - 11.55 pokój nauczycielski

czwartek  14.05 - 14.50 s.B

mgr Anna Prochowska-Sularz

j. niemiecki

środa  11.10 - 11. 55 pokój nauczycielski

środa 14.05 - 14.50 s. 7

czwartek 14.05 - 14. 50 s. 1 (dla klas 5)

po wcześniejszym umówieniu się    

mgr Aneta Nasalska

j. niemiecki

mgr Marta Pilch

historia i WOS

piątek 12.05-12.50 pokój nauczycielski

czwartek 14.55-15.40

mgr Magdalena Bem

historia

mgr Joanna Soczek

wdż

wtorek 10:10-10:55 pokój nauczycielski

wg potrzeb po wcześniejszym umówieniu się

mgr Urszula Zacharska

matematyka

poniedziałek 9.05 -10.00 (lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się)

wtorek 7.30 - 8.15 (kl. VIIA) s. 33; środa 7.30 - 8.15 (kl. VIA) s. 7; czwartek 7.30 - 8.15 (kl. IVB) s. 4; piątek 7.30 - 8.15 (kl. VIIIA, VIIIB) s.33 - po wcześniejszym umówieniu się

mgr Anna Kukuła

matematyka

poniedziałek 11:10 - 11:55 pokój nauczycielski

środa 14:05 - 14:50 (kl.4A, 5AB), s.2 lub piątek 7:30 - 8:15 (6B,7B), s.2 - po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem

mgr Zuzanna Kowalówka

muzyka

wtorek 11:10 - 11:55

mgr inż. Małgorzata Nizio

technika, informatyka

poniedziałek, 14.00-15.00

piątek, 7.30-8.15

mgr inż. Iwona Muszyńska-Gałka

technika, informatyka

wtorek 7:30-8:20 (lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się)

czwartek 14:00-14:50  (lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się)

mgr inż. Tomasz Łaska

technika, informatyka

piątek, 13.00-14.00 (lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się)

czwartek, 14.55-15.40 (lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Klaudia Kubowicz/Paulina Majorek

wychowanie fizyczne

czwartek 13:00-13:45 gabinet wf (po wcześniejszym umówieniu się)

poniedziałek 12:05-12:50 gabinet wf (po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Paweł Minorowicz

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

wtorek, 13.00 - 13.45; gabinet WF  (po wcześniejszym umówieniu się)

poniedziałek , 10.10 - 10.55
środa 11:10 - 11:55 ; gabinet WF  (po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Anna Król

wychowanie fizyczne

mgr Beata Szybuńka-Olborska

plastyka

po wcześniejszym umówieniu się w pracowni plastycznej

po wcześniejszym umówieniu się w pracowni plastycznej

mgr Elżbieta Wierzbicka

nauczanie zintegrowane

czwartek, 8.20 - 9.05, pracownia nauczycielska

ZDW - na zmianę co 2 tygodnie: wtorek 13.00 - 13.45 lub  piątek 14.00 - 14.45

mgr Anna Mroczko

nauczanie zintegrowane

poniedziałek, 11.00-11.45, pracownia nauczycielska

ZDW - wtorek, 7.30 - 8.15, sala 11

mgr Marta Prochacka

nauczanie zintegrowane

poniedziałek, 9:15-10:00 (proszę o wcześniejszą informację), pracownia nauczycielska

ZDW - czwartek 14:30 - 15:15, sala 10A

mgr Magdalena Kurkiewicz

nauczanie zintegrowane

czwartek 9.15-10  pracownia nauczycielska

ZDW czwartek  7.30-8.15  sala 12

mgr Magdalena Napiórkowska

nauczanie zintegrowane

piątek 9:15-10:00

ZDW poniedziałek 7:30 - 8:15

mgr Małgorzata Rolke

nauczanie zintegrowane

wtorek 9.15 - 10.00 (proszę o wcześniejszą informację), pracownia nauczycielska

ZDW - piątek 7.30 - 8.15

mgr Ewa Litwin

wychowanie fizyczne

poniedziałek 9.15-10.00 (gabinet wychowania fizycznego)

wg. potrzeb po wcześniejszym umówieniu się

mgr Adam Blokesz

fizyka

poniedziałek 10.10 - 10.55

poniedziałek 14.05 - 14.50

mgr Marek Jajkiewicz

fizyka

poniedziałek 14.55 (po wcześniejszym umówieniu się)

poniedziałek 14.55 - 15.40  sala 25

mgr Katarzyna Kotarba

chemia

czwartek, 11.10-11.55, pracownia chemiczna

kl.VII - wtorek 7.30-8.15, sala 14

 po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem

kl.VIII - poniedziałek 7.30 - 8.15, sala 15

 po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem

kl.VII, VIII - przygotowanie do konkursów - czwartek, 14.55-15.30, sala 14

mgr Dorota Pach

geografia

poniedziałek 10.10 - 10.55 (po wcześniejszym umówieniu się - pokój nauczycielski)

środa 14.05 - 15.40  sala 24

mgr Paweł Szwajdych

wychowanie fizyczne

piątek 9:15-10:00 gabinet wf (po wcześniejszym umówieniu się)

czwartek 12:05-12:50

                        

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych                        

Data

Wydarzenia

03.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

18.10.2019

Ślubowanie klas pierwszych SP

od 15 października

Szkolne etapy konkursów i olimpiad

27.09-25.10.2019

Festiwal Anielski /Pochód anielski I-III: 30 września, a klas IV-VIII 27 września.

23.10-2.10.2019

Pielgrzymki klas VII i VIII do Włoch i Francji

4-8.11.2019

Wyjście na cmentarz, zajęcia duszpasterskie i lekcje wychowawcze dot. wychowania patriotycznego, wyjazd kl. VIII do Auschwitz

11.11.2020

Święto Niepodległości

12-14.11.2019

Szkolne obchody Święta Niepodległości

06.12.2019

Świętego Mikołaja – imprezy w klasach

20.12.2019

Szkolne uroczystości Bożonarodzeniowe

10.01.2020

Zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej

18-20.03.2020

Szkolne rekolekcje wielkopostne

8.04.2020

Uroczystości szkolne przed Wielkanocą

kwiecień 2020

Obchody Dni Katyńskich

kwiecień 2020

Obchody rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II

10.05.2020

Procesja na Skałkę (obowiązkowa dla klas VI)

17.05.2020

Pierwsza Komunia Święta w bazylice św. Floriana

maj 2020

Pielgrzymka klas IV z okazji I rocznicy Komunii Św.

11.06.2020

Boże Ciało

12.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.06.2020

Klasyfikacja roczna

22.06.2020

Pożegnanie klas VIII

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 - 6.01.2020

Ferie zimowe 27.01.2020 - 9.02.2020

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów  18-20.03.2020

Wiosenna przerwa świąteczna 9.04 - 14.04.2020

Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020

Wakacje 27.06.2020- 1.09.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 i 11.11.2019,1.05.2020, 11.06.2020

Harmonogram zebrań rodziców

klasy I-III godzina 16.00; klasy IV-VI godzina 17.00 klasy VII-VIII godzina 16.30

I półrocze

II półrocze

19.09.2019 – zebranie dla rodziców

14.11.2019 – dzień otwarty

23.01.2020 – zebranie dla rodziców

12.03.2020 - dzień otwarty

21.05.2020 – zebranie dla rodziców

Zebrania dla Rodziców rozpoczynają się wspólną modlitwą w Kaplicy Szkolnej

Koła zainteresowań (uruchomione od dnia 9.09.2019)

Rodzaj koła

Prowadzący

Termin

Sala

Koło teatralne

Koło języka polskiego dla klas piątych

Mirosława Paleczny

wtorek, 14.05-14.55

środa, 14.05- 14.55

6

2

koło plastyczne klasy IV-V sp

koło plastyczne VI-VIII

Beata Szybuńka - Olborska

czwartek 13.00-14.00

czwartek 14.00-15.00

pracownia plastyczna

pracownia plastyczna

koło fletowe dla klas pierwszych, grupa 1

Elżbieta Wierzbicka

wtorek, 14.00 - 14.45

10

koło fletowe dla klas pierwszych, grupa 2

Elżbieta Wierzbicka

piątek, 13.00 - 13.45

10

koło fletowe - kontynuacja  - dla klas drugich i trzecich

Elżbieta Wierzbicka

poniedziałek, 14.00 - 14.45

10

koło matematyczne kl. II a

Elżbieta Wierzbicka

czwartek, 7.30 - 8.15

10

kółko ortograficzne

Anna Mroczko

piątek, 7.30 - 8.15

11

kółko literackie

Anna Mroczko

środa, 7.30 - 8.15

11

kółko przyrodnicze - ekologiczne

Anna Mroczko

środa, 13.00 - 13.45

11

Krakusek

Anna Mroczko

czwartek, 7.30 - 8.15

11

koło języka niemieckiego, klasa II b/ IIa

Anna Prochowska-Sularz/ Joanna Jaworska

koło języka niemieckiego, klasa III b/IIIa

Anna Prochowska-Sularz/ Joanna Jaworska

wtorek, 7.30 - 8.15

10 (dla klasy 3b)

“Ozobocik w akcji” - zajęcia z kodowania i programowania dla klas III

Marta Prochacka

poniedziałek, 13:15 - 14:00, 14:00 - 14:45

10a

Krakusek

Marta Prochacka

poniedziałek, 7:30 - 8:15

10a

koło ortograficzne

Marta Prochacka

środa, 7:30 - 8:15

10a

Myślografia

Marta Prochacka

środa, 13:00 - 13:15

10a

Dla dzieci o Mszy Świętej - krok po kroku

Marta Prochacka

piątek, 7:30 - 8:15

10a

Kultura literacka Ib

Magdalena Napiórkowska

czwartek 7:30 - 8:15

Kółko gitarowe klasy III

Magdalena Napiórkowska

piątek 7:30 - 8:15

1b

koło fizyczne

Adam Blokesz

piątek  7:30 - 8:15

25

koło ministranckie, klasy III

s.Danuta Białonowicz

czwartek 7:30 - 8:15  (od listopada 2019 r. )

kaplica

koło języka francuskiego dla klas IIIa

Magdalena Mazur

wtorek 7.30 -8.15

12

koło języka francuskiego dla klas IIIb

Magdalena Mazur

poniedziałek 7.30 -8.15

12

koło języka francuskiego dla klas IIa i  IIb

Magdalena Mazur

środa 8.30-8.15

13

koło  matematyczne  kl. II  b

Magdalena Kurkiewicz

wtorek  co 2 tygodnie 13.10 - 13.55

12

kółko  gitarowe kl.  II b

Magdalena Kurkiewicz

piątek  7.30-8.15

12

koło literackie, kl. Ia

Małgorzata Rolke

wtorek 7.30 - 8.15

Ia

koło matematyczne, kl. Ia

Małgorzata Rolke

środa 7.30 - 8.15

Ia

koło logicznego myślenia, kl. Ia

Małgorzata Rolke

czwartek 7.30 - 8.15

Ia

koło języka angielskiego dla klas VII

Beata Radwan

wtorek 14:05-14:50

koło olimpijskie języka polskiego dla klas VI, VII, VIII

Anna Kita/Agnieszka Kieblesz/Helena Dudzik/Mirosława Paleczny

/indyw.  termin wg potrzeb lub poniedziałek 14.55 - 15.40

4

koło historyczne dla klas IV-VI

Marta Pilch

czwartek 7.30-8.15

4

koło historyczne dla klas VII

Marta Pilch

wtorek 7.30-8.15

14

koło historyczne olimpijskie dla klas VIII

Marta Pilch

piątek 14.05-14.55

14

koło doświadczalne z chemii dla klas VIII

Katarzyna Kotarba

co drugi poniedziałek 14.55 - 16.30

15

koło olimpijskie z chemii

Katarzyna Kotarba

czwartek 14.55 - 15.40

zajęcia literackie - projekt

Monika Nikiel

piątek 13.10 - 13.55 lub środa 7.30 - 8.15

19

Chór

Zuzanna Kowalówka

wtorek 14.15-15.45

kaplica

koło olimpijskie z matematyki dla klas VII - VIII

Urszula Zacharska

poniedziałek 7.30 - 8.15

s. 33

koło olimpijskie z geografii

Dorota Pach

środa 14.55-15.40

sala 24

koło informatyczne dla klas VIII

Tomasz Łaska

piątek 7.30

pracownia komputerowa

koło informatyczne “MegaMisja”

Małgorzata Nizio

czwartek 7.30

pracownia komputerowa

koło informatyczne programowanie Scratch I kl. 4

Iwona Muszyńska-Gałka

wtorek 7.30

pracownia komputerowa

koło  informatyczne programowanie Scratch II kl. 5

Iwona Muszyńska-Gałka

wtorek 15.00

pracownia komputerowa

koło  informatyczne programowanie Scratch III  kl. 6

Iwona Muszyńska-Gałka

czwartek 14.00

pracownia komputerowa

warsztaty eksperymentalne z przyrody dla klas III

Iwona Kędzior

wtorek  14.00

sala 26

koło matematyczne klasy IV

Anna Kukuła

środa 7:30

s. 1

koło matematyczne klasy V - VI

Anna Kukuła

wtorek 7:30

s. 3

Realizacja trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego

Uczniowie mogą realizować trzecią i czwartą godzinę wychowania fizycznego w zewnętrznych klubach sportowych (indywidualny tok) lub na następujących zajęciach szkolnych:        

Rodzaj zajęć

Prowadzący/Opieka

Termin

Miejsce

Rytmika z elementami tańców ludowych kl.I-III

p. Paulina Majorek

piątek 13.10 - 14:50

sala baletowa

strzelectwo sportowe

p. Paweł Minorowicz

wtorek 15:00 - 16:30
czwartek 15:00 - 16:30

strzelnica pneumatyczna LOK
ul. Pomorska 2

gimnastyka korekcyjna I-III

p. W. Płoskonka

poniedziałek,13.00-13,45,gr 2 14.05-14,55

sala baletowa

rehabilitacja indywidualna

p. Anna Król

wtorek 15.00 - 15.45

mała sala

siatkówka VII-VIII

p. W. Płoskonka

środa 14.55 - 16.30

sala szkolna

gimnastyka sportowa

p. Anna  Król

poniedziałek 15.00 - 15.45, wtorek 14.05 - 14.50

sala baletowa

tenis stołowy IV-VI

tenis stołowy IV-VIII

p. W. Płoskonka

p.Ewa Litwin

Wtorek,środa 14.05-14,55

Wtorek 7.30-8.15: środa 7.30-8.15

sala tenisowa

sala tenisowa

piłka nożna klasy IV - VI

piłka nożna VII-VIII

p. P. Szwajdych

czwartek 14:55-16:25

piątek 14:55-16:25

sala szkolna

piłka nożna klasy I - III

p. P. Szwajdych

czwartek 13:00-14:30

piątek       13:00-14:30

sala szkolna

badminton VII-VIII

p.W.Płoskonka

czwartek 15.30-17.00

sala YMCA

badminton IV-VI

p. W. Płoskonka

wtorek 14:55-16:30

sala szkolna

szachy dla klas I - VI

p. J. Bujak

piątek 13.00 - 14.50

sala 3

basen dla klasy Ia

p. M. Rolke

środa 13.00

YMCA

basen dla klasy Ib, IIa, IIb

p.M. Nikiel, p.E. Wierzbicka, p.M. Kurkiewicz

środa 13.45

YMCA

basen dla klas III - IV - V - VI

środa 14.30

YMCA

środa 15.15

YMCA

basen dla klas III

Marta Prochacka

środa 14.45

KSOS

lodowisko klasy I, II, III

IIIa - Marta Prochacka

IIa - p.E. Wierzbicka

IIb - p.M. Kurkiewicz

Ia - p. M. Rolke

czwartek 13.15

MOSK - Zachód

Fitness klasy VII-VIII

Fitness klasy IV - VI

p. Paulina Majorek

p. Paulina Majorek

środa 14:55 - 16.30

czwartek 14:55 - 16.30

sala baletowa

sala baletowa

Chór

Zuzanna Kowalówka

wtorek 14:15 - 15;45

kaplica

Świetlice szkolne

Świetlica dzieci młodszych obejmuje opieką uczniów klas I-III

Wychowawcy: mgr Anna Serafin, mgr Paulina Majorek, mgr Mirosława Paleczny, mgr Anna Korzonkiewicz,  lic. Jadwiga Kozińska

Godziny pracy:

zajęcia poranne: 6.45 - 8.15

zajęcia popołudniowe: 11.55/12.50 - 17.00

Świetlica dzieci starszych obejmuje opieką uczniów klas IV-VIII

Wychowawcy: mgr Ewa Stopińska, mgr Joanna Orecka  

 Godziny pracy świetlicy: zajęcia poranne 06:45-08:20 i zajęcia popołudniowe 12:40-17:00

                                        

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Chmielowskiego 1

Opieka pedagogiczna

Pracownicy poradni opiekujący się naszą szkołą:

Psycholog - mgr Krystyna Kahl

 tel. 12/660 07 83        

Pedagog - mgr Irena Chądzyńska

tel. 12/660 07 86                

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.poradnia.oswiata.org.pl

tel. 12 430-50-52, 12 660 07 90   12660 07 70

fax. 12 660 07 91

e-mail: ppp1.krakow@interia.pl

Poradnia czynna w godz: 8.00-19.00

pedagog szkolny, terapeuta:

mgr Marta Grochowska        

godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 11.30        

wtorek 7.30- 15.00        

środa. : -         

czwartek 7.30 - 15.00        

piątek 7.30- 9.30

dyżur dla rodziców:

czwartek 8.15 - 9.15

tel. 12 634 50 50 w. 26

pedagog szkolny, terapeuta:

mgr Elżbieta Miszczyńska

godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 14.30

wtorek 7.30 - 15.00

środa 7.30 - 14.30

czwartek 7.30 - 12.00

dyżur dla rodziców:

poniedziałek , 8.15 -9.15

tel. 12 634 50 50 w. 26

doradca zawodowy:

mgr Agnieszka Majcher

godziny pracy:

poniedziałek 15.00 - 16.30

dyżur dla rodziców

środa 10.00 - 13.30

piątek 8.30 - 13.30

tel. 12 634 50 50 w. 47

Proszę pamiętać o uaktualnieniu opinii psychologiczno-pedagogicznej dotyczących dysfunkcji uczniów.

Rodzice, których dzieci posiadają zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

Biblioteka szkolna

Szkolny gabinet medyczny

godziny pracy:

poniedziałek - czwartek 10.00-16.00

piątek 10.00 - 15.00

bibliotekarki: mgr Iwona Szczerbowska, mgr Anna Wątroba

godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

pielęgniarka: p. Danuta Weber