Týdenní plán 28. 11. - 2. 12.

Do školy si, prosím, noste knihu, kterou budete ve škole číst. Dále si noste trojúhelníkové pravítko (s ryskou) na rýsování.

ČJ

Předložka - předpona - psaní zvlášť x dohromady

Kořen slova

Psaní i, y po obojetných souhláskách

Učebnice - str. 42 - 44

Prac. sešit - str. 24 - 26

M

Násobení a dělení

Sudá a lichá čísla

Učebnice - str. 24 - 26

Prac. sešit - str. 18 - 21 (nestihneme vše)

Týdenní plán 21. 11. - 25. 11.

Do školy si, prosím, noste knihu, kterou budete ve škole číst. Pokud jste si nepůjčili z knihovny.

ČJ

Spisovný a nespisovný jazyk

Doplňování i, y po obojetných souhláskách

Učebnice - str. 38 - 40

Prac. sešit - str. 22 - 23

M

Biland - opakování

Násobení a dělení

Učebnice - str. 22 - 23

Prac. sešit - “dodělávky”