Leerlingenbegeleiding

· Elke jongere is uniek
· Focus op de sterktes
· Begeleiding binnen de zorgpiramide

1. LEREN EN STUDEREN
Leren begint in de les. Daarom streven wij ernaar om elke jongere op een gelijkwaardige manier te laten deelnemen aan de lessen. Jongeren met zorgbehoeften krijgen daarom aangepaste begeleiding, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt. Onze leerlingbegeleiding werkt handelingsgericht. Wij nemen de nodige maatregelen en sturen bij waar nodig.

2. PSYCHISCH EN SOCIAAL WELBEVINDEN
Een jongere komt pas tot leren als die zich goed voelt op school. Daarom hechten wij als schoolteam veel belang aan het psychosociaal welbevinden van onze leerlingen. Wij creëren op onze school een aangenaam klimaat en bieden een luisterend oor. Leerlingen die het emotioneel moeilijk hebben, kunnen steeds terecht bij onze leerlingbegeleiding.

3. ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING
Ons schoolteam begeleidt de leerlingen op belangrijke momenten in hun onderwijsloopbaan. Onze leerlingenbegeleiding informeert en geeft advies over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs, in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Samen zoeken wij naar een keuze die aansluit bij de sterktes van de leerling.

4. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG
Op onze school bewaken wij de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van onze leerlingen.

EXTERNE PARTNERS
Wanneer er extra ondersteuning nodig is, doen wij een beroep op externe partners. Zo werken we nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het ondersteuningsnetwerk en het expertisenetwerk.

Zie ook: Centrum voor Leerlingenbegeleiding

SAMEN SCHOOL MAKEN
Samen school maken betekent voor ons dus samenwerken, binnen het eigen team, maar ook met externe partners. Ook ouders spelen een belangrijke rol binnen die samenwerking. Daarom communiceren wij rechtstreeks met ouders en kunnen zij ons ook steeds bereiken.