Opdracht ScratchJR

Gebruik hiervoor de gratis app ScratchJR, beschikbaar voor iOS en Android, maar alleen op tablets!

FASE 1: Maak de opdrachten uit het werkboek van ScratchJR

dat in het lokaal aanwezig is.

(zie ook materialen op Canvas)

FASE 2: Pas de gemaakte opdrachten aan en experimenteer

met de mogelijkheden van ScratchJR.

FASE 3: Kies één van onderstaande creatieve opdrachten

  1. Maak een interactieve vakantie ansichtkaart
  1. Maak eerst op papier een schets van de kaart en wat je wil dat de kaart doet.
  2. Gebruik minimaal twee verschillende programmeerconcepten.
  3. Bedenk welke beeldaspecten je in de kaart naar voren wil laten komen (kleur, compositie, vlakverdeling, ruimte, structuur, vorm, licht)

  1. Maak een beeldverhaal
  1. Maak eerst op papier een storyboard van het verhaal met bijbehorende teksten.
  2. Gebruik minimaal twee verschillende programmeerconcepten.
  3. Hanteer drie verschillende scènes (achtergronden) met de opbouw introductie, probleem, oplossing


Opdracht LEGO WeDo 2.0

Gebruik hiervoor de basisset LEGO WeDo 2.0 en de bijbehorende gratis app, beschikbaar voor iOS en Android, maar alleen voor tablets.

FASE 1: Maak via de app op de iPad het project A.Milo de

wetenschapsrover!, B. Bewegingssensor van Milo
en C. Kantelsensor van Milo.  

FASE 2: Verander de getallen die onder de codeblokken in de

drie gemaakte projecten staan om te zien wat daarvan het effect is.

FASE 3: Bouw het project Ventilator. Gebruik in dit project

de bewegingssensor en/ of de kantelsensor om de ventilator aan en uit te zetten.


Opdracht Python

Download en installeer hiervoor het gratis programma Python, beschikbaar voor Windows, Mac en Linux.

FASE 1: Doorloop pagina 86 t/m 99 van het boek

Programmeren voor kinderen (Vorderman,

2014) Deze is ook als .pdf beschikbaar via Canvas.

FASE 2: Pas de code aan van het spel Ghost Game,

bijvoorbeeld een uitgebreidere introductie geven in het spel, vijf deuren om uit te kiezen of het spel vertalen naar het Nederlands.

FASE 3: Bouw het spel na in Scratch.


Opdracht MicroBit

Hiervoor kun je een echte Microbit gebruiken, maar je kunt de opdracht ook geheel in de browser uitvoeren!

FASE 1: Ga naar https://demicrobit.wordpress.com/

Maak onder het kopje Voorbeelden script 1 (naambutton) tot en met script 6 (bingospel).

Microbit programmeren: https://makecode.microbit.org 

FASE 2: Aanpassen van scripts:

FASE 3: Bouw script 5 na in Scratch.