Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Pondelok Veľkého týždňa

Utorok

Utorok Veľkého týždňa

Streda

Streda veľkého týždňa

Štvrtok

Zelený štvrtok

Piatok

Veľký piatok, Slávenie Pánovho utrpenia a smrti

Sobota

Biela sobota

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Pondelok

Veľkonočný pondelok


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

26.3.2018

18:00

- za pomoc Božiu pre Jozefa s rodinou

Utorok

27.3.2018

18:00

- za pomoc Božiu pre Petra s rodinou

Streda

28.3.2018

8:15

- na úmysel

Štvrtok

29.3.2018

18:00

+ Helena a Mária

Piatok

30.3.2018

15:00

- obrady utrpenia a smrti Pána

Sobota

31.3.2018

19:00

 Veľkonočná vigília – za farnosť

Nedeľa

1.4.2018

9:00

+ Jozef Abrahám, rodičia a príbuzní

Pondelok

2.4.2018

9:00

+ Jozef Vician, rodičia a súrodenci

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

Utorok

27.3.2018

17:00

+ Alžbeta a Ján Cigáň

Streda

Štvrtok

29.3.2018

17:00

+ Peter Valenta a Tibor Lipjansky

Piatok

30.3.2018

16:30

- obrady utrpenia a smrti Pána

Sobota

Nedeľa

1.4.2018

10:30

+ Ján a Anna Repiská, nevesta, dcéra a vnukovia

Pondelok

2.4.2018

10:30

+ Pavel Herko

 

 

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 0000 0000 7433 8063