Published using Google Docs
Generalforsamling 2022 Indkaldelse
Updated automatically every 5 minutes

Indkaldelse til Javagruppens ordinære

generalforsamling 2022

Javagruppens ordinære generalforsamling bliver afholdt onsdag 23. februar 2022 kl 21.00 online via Zoom.

Det er kun muligt at deltage via Zoom, eller ved opmøde på Nytorv 17 efter aftale.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen bedes du tilmelde dig ved at melde sig til på skrive til info@javagruppen.dk, så sender vi et koordinaterne til mødet.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde.

Javagruppens aktuelle vedtægter findes her: 

https://docs.google.com/document/u/1/d/1JDyBvy0gbkhfIn04bNMM8wa5hkEvQmeqyo6d4hp0RnA/pub

Med venlig hilsen

Martin Boel

Formand for Javagruppen

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning + godkendelse
 3. Kassererens beretning + godkendelse

Regnskab:

https://drive.google.com/file/d/15XHzOhbCXQ0XPsCjRNXZ_sXYyLntwU_U/view?usp=sharing


Ledelsens regnskabserklæring:

https://drive.google.com/file/d/1CsyN5qCoyIy9Gx6OnGuNEN2TeAXfZf53/view?usp=sharing

 1. Beretning fra evt. Udvalg

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal fremsendes til info@javagruppen.dk senest den 10. februar 2022.

 1. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslår for nye medlemmer:

 1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ikke på valg:

Bestyrelsen konstituerer sig på ny efter valget.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, bedes du skrive til: info@javagruppen.dk

Ifølge vedtægterne kan du også stille op på selve generalforsamlingen, men vi vil da gerne høre fra dig inden.

 1. Valg af revisor

Nomineret revisor : Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

 1. Valg til evt. Udvalg
 2. Der er p.t. ingen udvalg, men såfremt der er interesse, nedsættes et aktivitetsudvalg.

 1. Eventuelt

http://www.javagruppen.dk - info@javagruppen.dk - Javagruppen, Nytorv 17, 1450 København