Published using Google Docs
INTEREŠU IZGL. GRAFIKS 2023./2024..docx
Updated automatically every 5 minutes

Apstiprināts ar Stalbes pamatskolas direktora rīkojumu

Stalbes pamatskolas

interešu izglītības nodarbību grafiks

2023./2024. m. g. no 01.11.2023.

Nosaukums

Klase

Diena

Laiks

Volejbols

Renāte Hmeļņicka

7. – 9. kl.

Otrdiena

8. stunda

Koris

Megija Līva Ozola

1. – 4. kl

Piektdiena

1. stunda

Teātris

Inese Kozlovska

5. – 9. kl.

Pirmdiena

8., 9. stunda

Floristika

Adrija Fusa

2. – 3. kl.

4. – 9. kl.

Otrdiena

Otrdiena

6., 7. stunda

8., 9. stunda

Keramika

Zane Eihvalde

1. – 2.  kl.

3., 5.  kl.

4., 6 - 9. kl.

Piektdiena

Piektdiena

Piektdiena

6. stunda

7. stunda

8. stunda

“Sporto visa klase”

Renāte Hmeļņicka

4. – 5. kl.

Trešdiena

7. stunda

Sporta pulciņš

Dace Eihenbauma

2. – 3. kl.

4. – 6. kl.

Pirmdiena

Trešdiena

7. stunda

7. stunda

Vides pulciņš “Dzīvo zaļi!”

Adrija Fusa

5. – 9. kl.

Trešdiena

8., 9. stunda

Tautas dejas

Indra Ozola

1. – 2. kl.

3. – 4. kl.

Ceturtdiena

Trešdiena

7. stunda

6. stunda

Jaunsardze

4. – 9. kl.

Ceturtdiena

14.20 – 15.40

Sagatavoja direktora vietniece Sigita Lauga


Fakultatīvo nodarbību grafiks

  2023./2024. m. g.

Mācību stunda

Klase

Diena

Laiks

Koriģējošā vingrošana

Dace Eihenbauma

1. kl.

Piektdiena

5.stunda

Angļu valoda

Kristaps Baltiņš

4. kl.

Ceturtdiena

7. stunda

Sagatavoja direktora vietniece Sigita Lauga