Додаток 2

Робочий навчальний план для учнів  початкової школи 2-4 класи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «УСПЕНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  на 2018-2019 навчальний рік

Мова викладання: українська

наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 ( таблиця 2)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

21

Англійська  мова

2

2

2

6

Математика

Математика

4

4

4

12

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

3

1

1

1

3

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

3

Фізична культура**

3

3

3

12

Усього

20+3

21+3

21+3

62+12

ІІ. Варіативна частина

  1. Додаткові години

1.1 Українська мова

1

1

1

3

1.2 Математика

1

1

1

3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

     22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

    25

26

26

77

Директор                                                                                                         І.Г.Буряк