Prijava udeležencev

8:30-9:00

Uvodni nagovori

9:00-9:15

Pozdravni nagovor predsednika siBIM

dr. Andrej Tibaut

(UM FGPA, Maribor)

9:00-9:05

Uvodni nagovor častnega pokrovitelja

mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

9:05-9:15

Sklop 1: Sistemska implementacija BIMa                                                           

9:15-11:10

Open minds think openBIM

Aidan Mercer buildingSMART International, Marketing Director

9:15-9:35

Swiss BIM culture

Birgitta Schock, buildingSMART Switzerland, Chairwoman

9:35-09:55

Na poti k uresničevanju akcijskega načrta za uvedbo digitalizacije v RS

dr. Samo Peter Medved, Lineal d.o.o

09:55-10:15

Tehnične specifikacije za prometno infrastrukturo

Ksenija Marc, Vodja sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj, DRI d.o.o

10:15-10:30

eGraditev

Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor

10:30-10:50

SIST ISO 19650 in FIDIC EFCA BIM Booklet

Veljko Janjić, Bexel Consulting d.o.o

10:50-11:10

Odmor

11:10-11:30

Sklop 2: BIM rešitve za učinkovito načrtovanje

 11:30-12:45

Oddaja projektne dokumentacije v modelni obliki

Lineal d.o.o

11:30-11:45

Blockchain v gradbeništvu: med modo in priložnostjo

prof. dr. Žiga Turk, FGG

11:45-12:00

BIM ali kako izboljšati uporabniško izkušnjo arhitektov z JUB-om

Katja Štravs in Boštjan Štravs, JUB d.o.o

12:00-12:15

Deltabloc BIM solutions for safety barriers

Miran Klemar, Deltabloc d.o.o

12:15-12:30

BIM - Digitalni dvojček realnih prostorov – Digital twins

Tone Stanovnik, Špica International d.o.o.

12:30- 12:45

Odmor za kosilo

12:45-13:30

Sklop 3: Primeri uporabe BIM-pristopa

 13:30-14:30

BIM sodelovanje na primeru zahtevnega infrastrukturnega projekta

dr. Viktor Markelj, Ponting d.o.o, dr. Vojkan Jovičić, Irgo Consulting d.o.o

13:30-13:50

Raznovrstnost uporabe informacijskega okolja pri podzemnih gradnjah - Razvoj “BIM use cases” baze za podzemne gradnje v okviru ITA 

Marko Žibert, Elea d.o.o

13:50-14:10

BIM procesi pri načrtovanju stanovanjske gradnje – izkušnje in vizija

Borut Hafner mag. inž. arh., sekretar SSRS (Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad) in Denis Simčič univ. dipl. inž. arh. (Protim Ržišnik Perc d.o.o.)

14:10-14:30

BIM projektiranje električnih instalacij: Projektiranje celovitega sistema električnih instalacij v zgradbah,

od točke priklopa na omrežje do končnega porabnika. Nivo projekta BIM 3D

Primož Tarle, Živa Hiša d.o.o

14:30-14:50

Odmor

14:50-15:10

Sklop 4: Programska BIM orodja

 15:10-16:10

Kako učinkovito izmenjavati informacije in upravljati dokumentacijo na BIM projektih

Aleš Korbar, CGS Labs d.o.o

15:10-15:30

ALLPLAN BIM+ delo v projektni skupini

 Lucija Franko, iPROSTOR

15:30-15:50

Integriran 3D/4D/5D/6D pristop v Bexel Manager platformi

Amela Memić, Bexel Consulting d.o.o

15:50-16:10

Družabni zaključek konference

16:10-17:00