NYK tiedote Tilakeskus
Updated automatically every 5 minutes

nurmijarvi_4v_logo

                                                18.11.2016

TIEDOTE

NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJAT JA OPETTAJAT

Nurmijärven yhteiskoulun sisäilma- ja kuntotutkimukset huonoksi koetun sisäilman ja koettujen oireilujen selvittämiseksi ovat valmistuneet 4.11.2016. Tutkimuksen teki Insinööritoimisto TähtiRanta Oy, joka on erikoistunut rakennusten terveydellisten olosuhteiden kartoitukseen ja vauriotutkimuksiin.

Rakennukset tutkittiin laajasti ja huolellisesti useita tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa todettiin, että rakennuksissa on korjausta edellyttäviä vikoja.

Muutamia selkeitä vaurioita lyhyesti lueteltuna:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvonta on terveystarkastajan johdolla perehtynyt tehtyyn tutkimukseen ja antanut sen perusteella 15.11.2016 tarkastuspöytäkirjan, jossa kuntaa kehotetaan 30.5.2017 mennessä laatimaan suunnitelma tilojen korjaamiseksi. Terveystarkastaja ei ole asettanut tiloille käyttörajoitteita.

Nurmijärven kunnan tilakeskus valitsee korjaussuunnitelman tekemiseen ulkopuolisen suunnittelutoimiston. Valinnassa ja suunnittelussa noudatetaan terveystarkastajan ohjeita; korjaus on suunniteltava huolellisesti ja suunnittelu on tilattava asiantuntevalta korjaussuunnittelijalta. Korjaussuunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi jo maaliskuussa 2017.

Varsinainen korjaus tehdään vaiheittain ja aloitetaan kesäkuussa 2017. Korjaustöiden aikataulutus tehdään yhteistyössä koulun kanssa.

Tilakeskus on toimittanut tutkimusraportin 4.11.2016 ja terveystarkastajan tarkastuspöytäkirjan 15.11.2016 koulun rehtorille. Lisäksi koulun henkilökunnalle on 17.11.2016 pidetty informaatiotilaisuus tässä tiedotteessa kerrotuista asioista.

Nurmijärven kunta, Tilakeskus

         alakulma2