Het Beroepsvoorbereidend Leerjaar legt de basis voor een verdere schoolloopbaan in het BSO. Naast een aanzienlijk pakket aan algemene vorming, ligt de nadruk in het lessenrooster op de aanzet tot een praktische beroepsopleiding. Na een geslaagd derde jaar van de derde graad kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.