Avalik kiri akadeemilise vabaduse toetuseks

Akadeemilise maailma ülesandeks on kanda endas vaba vaimu ja tagada sellele ligipääs võimalikult paljudele. Selle rolli tähtsus tuleb eriti teravalt esile kriitilistel aegadel nagu praegu. Leiame ühiselt, et individuaalseid üliõpilaskandidaate kodakondsuse alusel sanktsioneerida on lühinägelik meede nii poliitiliselt kui ka üldinimliku eetika vaatepunktist.

On tähtis vahet teha sanktsioonidel, mis tuleb kehtestada riigi, institutsioonide ja riikliku poliitika vastu, ning sanktsioonidel, mis on suunatud üksikisiku vabaduste piiramiseks. Majanduslikud ja juriidilised sanktsioonid riiklikul tasandil on praegusel süngel ajal möödapääsmatud ja neid tuleb Putini režiimi vastu maksimaalselt rakendada. Eestist euroopalikku haridust otsivaid inimesi kodakondsuspõhiselt akadeemilisest ruumist välja arvata on aga teistlaadi samm, mis seab ohtu inimeste akadeemilise vabaduse ja ligipääsu informatsioonile ning piirab võimalust toetada režiimivastast haritlaskonda ja loomeinimesi Venemaal ja Valgevenes.

See osa Vene ja Valgevene kodanikest, kes meiega samu väärtusi jagab ja oma valitsuste vastu häält tõstab, ei saa niisugustest otsustest tuge riigisiseseks vastuseisuks terroripoliitikale, pigem vastupidi. Seda laadi otsused annavad tahtmatult hoogu Vene riiklikule propagandale ja retoorikale. Vene ja Valgevene kodakondsusega tudengite avalduste automaatne tagasilükkamine ei tähenda pelgalt mõne üliõpilaskandidaadi väljalülitamist: paratamatult saadetakse nii kahetsusväärne sõnum ka Venemaal ja Valgevenes elavale, Putini ja Lukašenka poliitikaga opositsioonis olevale haritlaskonnale. Eesti ja maailma huvides peaks vastupidi olema demokraatia kandepinna ja vaba vaimu toetamine Venemaal ja Valgevenes.


Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud ning töötajad: [allkirjastanute nimekiri]


Открытое письмо в поддержку академической свободы

Задача академического мира – нести в себе дух свободы и делиться им со всеми, с кем возможно. Значимость этой роли проявляется особенно остро в периоды кризиса – подобные тому, который мы переживаем сейчас. Мы единодушно считаем, что санкционирование индивидуальных абитуриентов на основе гражданства является недальновидной мерой как политически, так и с точки зрения общечеловеческой этики.

Принципиально важно различать санкции, установленные против государства, институций и государственной политики, и санкции, направленные на ограничение свобод личности. Экономические и юридические санкции на государственном уровне являются неизбежными мерами в эти суровые дни, в противостоянии путинскому режиму их следует применять максимально. Однако исключение из академического пространства на основе гражданства ищущих в Эстонии европейское образование – совсем иной шаг: он угрожает академической свободе и доступу к информации, ограничивает возможности поддержать представителей научных и творческих сфер в России и Беларуси.

Названное решение отнюдь не окажет поддержку во внутригосударственном противостоянии политике террора граждан России и Беларуси, разделяющих с нами систему ценностей и протестующих против деятельности правительства своих государств, – скорее наоборот. Подобные решения невольно лишь подливают масло в огонь российской государственной пропаганды и риторики. Автоматическое отклонение заявлений на поступление в ВУЗ российских и белорусских граждан означает не просто исключение нескольких абитуриентов: для интеллигенции, оппозиционной к политике Путина и Лукашенко, в России и Беларуси это неминуемо станет достойным сожаления сообщением об изоляции. В интересах Эстонии и всего мира, наоборот, занимать первое место должна поддержка основ демократии и духа свободы в России и Беларуси.

Преподаватели и сотрудники Эстонской академии художеств, Таллиннского университета, Тартуского университета, Таллиннского технического университета и Эстонской академии музыки и театра: [список подписавших]


Open letter in support of academic freedom

The primary task of the academic world is to enable free thinking and ensure access to it for as many people as possible. The significance of this role is highlighted especially during critical moments as the one we are presently experiencing. We collectively find that sanctioning individual prospective students based on their citizenship is extremely short-sighted both politically as well as ethically.

It is crucial to differentiate between sanctions against states, institutions and state policies and sanctions restricting individual freedoms. Economic and legal sanctions on the state level are unavoidable in these dark times and these must be implemented against Putin's regime with maximum force. However, excluding people who are seeking access to European education in Estonia from our academic space is a different kind of decision, which endangers people's academic freedom and access to information and prevents support to intellectuals and creatives opposing the state's actions in Russia and Belarus.

This decision does not offer support to those Russian and Belarusian citizens who share our values and use their voice against the terror imposed by their governments within their own countries, quite the opposite. Decisions like these inadvertently add fuel to the Russian state propaganda and rhetoric. Automatically rejecting applications from students with Russian and Belarusian citizenship does not just mean excluding a few applicants: inevitably, this also sends a regrettable message to the intellectuals living in Russia and Belarus and opposing the political regimes of Putin and Lukashenka. It is in the interest of Estonia and the rest of the world to support democracy and free thinking in Russia and Belarus.


Academic personnel and employees of the Estonian Academy of Arts, Tallinn University, Tartu University, Tallinn University of Technology and Estonian Academy of Music and Theater: [list of the undersigned]


Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud ning töötajad:

Преподаватели и сотрудники Эстонской академии художеств, Таллиннского университета, Тартуского университета, Таллиннского технического университета и Эстонской академии музыки и театра:

Academic personnel and employees of the Estonian Academy of Arts, Tallinn University, Tartu University, Tallinn University of Technology and Estonian Academy of Music and Theater:

Kirke Kangro, dekaan, EKA

Ruth-Helene Melioranski, dekaan, EKA

Andres Ojari, dekaan, EKA

Hilkka Hiiop, dekaan, EKA

Marge Monko, professor, EKA

Indrek Sirkel, professor, EKA

Anu Vahtra, külalisprofessor, EKA

Andres Kurg, professor, EKA

Daniele Monticelli, professor, TLÜ

Linda Kaljundi, professor, EKA

Rein Raud, professor, TLÜ

Karsten Brüggemann, professor, TLÜ

Ellu Saar, professor, TLÜ

Sandra Nuut, lektor, EKA

Ott Kagovere, dotsent, EKA

Taavi Hallimäe, külalislektor, EKA

Sean Yendrys, dotsent, EKA

Else Mare Lagerspetz, õppejõud, EKA

Laura Pappa, külalisdotsent, EKA

Liina Siib, professor, EKA

Hannes Palang, professor, TLÜ

Ene-Liis Semper, professor, EKA

Erik Alalooga, skulptuuri stuudio juhataja, EKA

Elin Sütiste, dotsent, TÜ

Maria Erikson, külalislektor, EKA

Maria Muuk, külalislektor, EKA

Madlen Hirtentreu, labori juhataja, EKA

Hans-Gunter Lock, uusmeedia stuudio juhataja, EKA

Gerhard Lock, lektor, TLÜ

Maarja Mõtus, dotsent, EKA

Natalia Tšuikina, dotsent, TLÜ

Eva Liisa Kubinyi, külalislektor, EKA

Nesli Hazal Oktay, doktorant ja külalislektor, EKA

Tanel Kärp, külalisdotsent, EKA

Laura Kuusk, dotsent, EKA

Eneken Laanes, professor, TLÜ

Meghan Lazier, külalislektor, EKA

Tatjana Kuzovkina, vanemteadur, TLÜ

Piret Hirv, dotsent, EKA

Taavi Talve, dotsent, EKA

Kapitolina Fedorova, professor, TLÜ

Grigori Utgof, dotsent, TLÜ

Irina Belobrovtseva, emeriitprofessor, TLÜ

Julia Kuznetski, professor, TLÜ

Mikhail Trunin, teadur, TLÜ

Irina Külmoja, emeriitprofessor, TÜ

Anu-Laura Tuttelberg, õppejõud, EKA

Tiina Ollesk, dotsent, TLÜ

Renee Nõmmik, dotsent, TLÜ

John Grzinich, dotsent, EKA

Kert Viiart, õppejõud, EKA

Laura Merendi, meister, EKA

Hans Alla, õppeassistent ja üliõpilane, EKA

Neeme Lopp, külalisteadur, EKA

Urmas Lüüs, lektor, EKA

Alexandra Milyakina, teadur, TÜ

Matthias Jost, lektor, EKA

Anneli Porri, lektor, EKA

Merilin Kuklas, koordinaator, EKA

Irina Moissejenko, dotsent, TLÜ

Inna Adamson, dotsent, TLÜ

Keiti Kljavin, külalislektor, EKA

Marek Tamm, professor, TLÜ

Roman Leibov, dotsent, TÜ

Irina Abisogomjan, lektor, TÜ

Silvi Salupere, lektor, TÜ

Epp Lankots, vanemteadur, EKA

Merit Rickberg, Juri Lotmani semiootikavaramu juhataja, TLÜ

Indrek Ibrus, professor, TLÜ

Andree Paat, külalislektor, EKA

Maret Nukke, dotsent, TLÜ

Aimur Takk, külalislektor, EKA

Ljubov Kisseljova, emeriitprofessor, TÜ

Tiina Abel, lektor, EKA

Maros Krivy, professor, EKA

Varje Õunapuu, külalislektor, EKA

Maris Karjatse, lektor, koordinaator, EKA

Tarmo Pikner, vanemteadur, TLÜ

Kristi Kongi, dotsent, EKA

Timo Maran, professor, TÜ

Francisco Martínez, vanemteadur, TLÜ

Tüüne-Kristin Vaikla, professor, EKA

Olga Fraiman, õpetaja, TÜ

Peeter Selg, professor, TLÜ

Tatjana Stepaništševa, lektor, TÜ

Ingrid Ruudi, teadur, EKA

Mihhail Lotman, emeriitprofessor, TLÜ

Rainer Kattel, professor, TTÜ

Lieven Lahaye, õppejõud, EKA

Triin Metsla, õppejõud, EKA

Airi-Alina Allaste, professor, TLÜ

Anders Härm, lektor, EKA

Nelly Mäekivi, teadur, TÜ

Brit Pavelson, õppejõud, EKA

Marten Esko, doktorant, EKA

Lilian Hansar, emeriitprofessor, EKA

Hannes Vinnal, teadur, külalisdotsent, TÜ, EKA

Tanja Muravskaja, õppejõud, EKA

Jelena Raudla, õpetaja, TLÜ

Anastasiia Ryko, dotsent, TÜ

Birgit Poopuu, teadur, TLÜ

Ülar Ploom, professor, TLÜ

Gregor Taul, külalislektor, EKA

Artjoms Šeļa, teadur, TÜ

Yan Asadchy, doktorant, TLÜ

Triin Lauri, dotsent, TLÜ

Nawal Shaharyar, lektor, TLÜ

Nikolai Kunitsõn, lektor, TLÜ

Gerly Elbrecht, lektor, TLÜ

Toomas Tammis, professor, EKA

Liili Abuladze, teadur, TLÜ

Kersti Lust, vanemteadur, TLÜ

Liisa Martma, nooremteadur, TLÜ

Triin Roosalu, dotsent, TLÜ

Luule Sakkeus, teadusprofessor, TLÜ

Katrina Koppel, nooremteadur, TLÜ

Raivo Vetik, professor, TLÜ

Catlyn Kirna, lektor, TLÜ

Madis Kurss, foto- ja videostuudio juhataja, EKA

Joonatan Nõgisto, nooremteadur, TLÜ

Marina Vahter, nooremteadur, TLÜ

Mattias Malk, doktorant ja külalislektor, EKA

Gertha Teidla-Kunitsõn, nooremlektor, TLÜ

Leif Kalev, professor, TLÜ

Mairi Matrov, teadusassistent, TLÜ

Tõnis Saarts, TLÜ

Benjamin Klasche, TLÜ

Katrin Schwanitz, külalisteadur, TLÜ

Mikko Lagerspetz, külalislektor, EKA

Merike Sisask, professor, TLÜ

Katrin Karu, TLÜ

Priit Suve, dotsent, TLÜ

Kadi Kriit, TLÜ

Jelena Helemäe, vanemteadur, TLÜ

Indrek Saar, dotsent, TLÜ

Raido-Riho Laasi, dotsent, EKA

Palwasha Ahmadzai, Taltech

Andrei Špakovs, koordinaator, EKA

Marion Laev, külalislektor, EKA

Sigrid Pavel, koordinaator, EKA

Jelisaveta Kostandi, emeriitdotsent, TÜ

Pauline Baudens,doktorant, Taltech

Alícia Trepat Pont, doktorant, Taltech

Ülly Enn, nooremteadur, TalTech

Gerli Aavik-Märtmaa, doktorant, TalTech

Juss Heinsalu, külalisdotsent, EKA

Liisi Keedus, professor, TLÜ

Elina Steinpilm, külalislektor, EKA

Iuliia Krivonosova, doktorant, Taltech

Asimina Kouvara, nooremteadur, Taltech

Maarja Valk-Falk, külalislektor, EKA

Tiiu Saadoja, doktorant, EKA

Mari Laanemets, vanemteadur, EKA

Tiina Tammet, koordinaator, EKA

Katri-Liis Lepik, dotsent, TLÜ

David Parks, külalislektor, TLÜ

Liivo Niglas, teadur, TÜ

Eve Kask, dotsent,  EKA

Kairit Kall, lektor, TLÜ

Nastassia Harbuzova, TalTech

Siim Tuksam, teadur, EKA

Krista Kodres, professor, EKA

Silver Rattasepp, teadur, TÜ

Jüri Kermik, külalisprofessor, EKA

Maarja Ojamaa, kaasprofessor, TÜ

Helena Tulve, professor, EMTA

Johanna Jõekalda, virtuaalreaalsuslabori juhataja, EKA

Anna Tommingas, projektijuht, EKA

Ulrike Plath, professor, TLÜ

Regina-Nino Mion, vanemteadur, EKA

Kristiina Uslar, dotsent, EKA

Kristaps Ancans, külalisprofessor, EKA

Elise Eimre, doktorant, EKA
Katrin Koov, lektor, EKA
Agur Kruusing, õppejõud, EKA
Pille Epner, juhtivspetsialist, EKA
Ivo Volt, lektor, TÜ
Ele Praks, koordinaator, EKA
Keidi Jaakson, koordinaator, EKA
Liina Keevallik, teadur, EKA
Mart Vainre, õppejõud, EKA        
Kristiina Hansen, õppejõud, EKA
Urmas Nõmmik, professor, TÜ

Marina Grišakova, professor, TÜ
Solveig Jahnke, kommunikatsioonijuht, EKA

Kaija-Luisa Kurik, külalisdotsent, EKA
Reimo Võsa-Tangsoo, dotsent, EKA
Ingrid Allik, dotsent, EKA
Paul Kuimet, külalislektor, EKA

Urmas Puhkan, professor, EKA
Tõnis Saadoja, dotsent, EKA

Karin Kustassoo, teadur, TÜ

Alice Volkonski, õppejõud, TLÜ