Засідання Акредитаційної комісії (протокол № 129)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Державний вищий навчальний заклад «Київський енергетичний коледж»

5.04010601 Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

Донбаська державна машинобудівна академія

для Машинобудівного коледжу

Донбаської державної машинобудівної академії

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

https://goo.gl/x1hz63

5.05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

https://goo.gl/WyixMD

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

https://goo.gl/Cvrsn5

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

https://goo.gl/ng9nMc

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

для Костянтинівського індустріального технікуму

 Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

5.03050401 Економіка підприємства

https://goo.gl/fbCY99

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

https://goo.gl/VKc4EW

для Бахмутського індустріального технікуму

Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

5.05050205 Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

https://goo.gl/MYf31y

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

https://goo.gl/Je5unk

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

для Інгулецького коледжу

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

5.04010602 Прикладна екологія

https://goo.gl/MxVGy9

5.05030101 Відкрита розробка корисних копалин

https://goo.gl/mGjmDM

5.05030103 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

https://goo.gl/hJRF3W

5.05030301 Збагачення корисних копалин

https://goo.gl/9Nzcjq

Національна металургійна академія України для Вільногірського коледжу

Національної металургійної академії України

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

https://goo.gl/EVVSQS

5.05040104 Виробництво кольорових металів і сплавів

https://goo.gl/pnBc3j

Уманський національний університет садівництва

для Відокремленого структурного підрозділу Городищенського коледжу

Уманського національного університету садівництва

5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

-

для Відокремленого структурного підрозділу

Тальянківського агротехнічного коледжу

Уманського національного університету садівництва

5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

https://goo.gl/P3GANQ

Вінницький транспортний коледж

5.17020301 Організація та техніка протипожежного захисту

https://goo.gl/jbJR3V

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

5.06010115 Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

https://goo.gl/i8Dtqy

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький індустріальний коледж»

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

https://goo.gl/GHaCCw

5.05150103 Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

https://goo.gl/6ZV6fN

5.14010301 Туристичне обслуговування

https://goo.gl/CEUxju

Національний університет «Львівська політехніка»

для Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу

Національного університету «Львівська політехніка»

5.03040101 Правознавство

https://goo.gl/K4pTBg

5.03050702 Комерційна діяльність

https://goo.gl/Fm2D62

для Відокремленого структурного підрозділу –

Хмельницького політехнічного коледжу

Національного університету «Львівська політехніка»

5.03050401 Економіка підприємства

https://goo.gl/bBMbLu

5.03060101 Організація виробництва

https://goo.gl/NPfEgw

Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехнічний коледж»

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

https://goo.gl/TSELXZ

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

https://goo.gl/kx9TXE

5.05130101 Виробництво органічних речовин

https://goo.gl/7mW2gE

5.05130102 Виробництво неорганічних речовин

https://goo.gl/VUM4vW

Кременецький лісотехнічний коледж

5.05180102 Обробка деревини

https://goo.gl/y1ttTd

5.09010301 Лісове господарство

https://goo.gl/D9XJTQ

5.10010203 Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

https://goo.gl/UnUv4D

Київський національний університет будівництва і архітектури

для Відокремленого структурного підрозділу Київського індустріального коледжу

Київського національного університету будівництва і архітектури

5.02020501 Образотворче мистецтво

https://goo.gl/vzJAfH

5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво

https://goo.gl/bbtHQi

5.03050901 Бухгалтерський облік

https://goo.gl/AHsTQP

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

https://goo.gl/brtDzT

Державний вищий навчальний заклад

«Кіровоградський будівельний коледж»

5.06010109 Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

https://goo.gl/dPTVvs

5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр

https://goo.gl/aNmhcA

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

для Івано-Франківського коледжу

Державного вищого навчального закладу

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

5.14010101 Готельне обслуговування

https://goo.gl/RNgNkP

Сумський національний аграрний університет

для Глухівського коледжу

Сумського національного аграрного університету

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

https://goo.gl/hwuYLT

Подільський державний аграрно-технічний університет

для Новоушицького коледжу

 Подільського державного аграрно-технічного університету

5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху

https://goo.gl/a936fp

5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва

https://goo.gl/AUesus

5.09010301 Лісове господарство

https://goo.gl/9ci5iQ

для Снятинського коледжу

Подільського державного аграрно-технічного університету

5.03050702 Комерційна діяльність

https://goo.gl/JN3dMm

5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва

https://goo.gl/1sgX8u

5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

https://goo.gl/DruSvi

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

для Гусятинського коледжу

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

https://goo.gl/f12mWS

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

для Маріупольського механіко-металургійного коледжу

Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет

5.05070107 Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

https://goo.gl/QDb1ex

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

для Електромеханічного коледжу

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

-

5.05070201 Виробництво електричних машин і апаратів

-

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький коледж дизайну та економіки»

5.03050801 Фінанси і кредит

https://goo.gl/amgycT

Національний авіаційний університет

для Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування

Національного авіаційного університету

5.03060101 Організація виробництва

-

для Криворізького коледжу

Національного авіаційного університету

5.07010104 Організація авіаційних перевезень

https://goo.gl/xBLmps

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний університет»

для Індустріального коледжу

Державного вищого навчального закладу

«Український державний хіміко-технологічний університет»

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

https://goo.gl/eC62BM

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

https://goo.gl/TdY7bT

5.05130109 Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

https://goo.gl/cth9aB

Черкаський художньо-технічний коледж

5.05150103 Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

https://goo.gl/vJJnGc

Придніпровський державний металургійний коледж

5.05040106 Обробка металів тиском

https://goo.gl/kUDioP

5.05130104 Коксохімічне виробництво

https://goo.gl/t5q5CN

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

https://goo.gl/zCip8k

5.07010501 Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

https://goo.gl/61Hgii

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

для Автотранспортного коледжу

Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

5.07010102 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

https://goo.gl/7jPmjG

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

https://goo.gl/y9BUP9

Красноградський технікум механізації

сільського господарства імені Ф. Я. Тимошенка

5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

https://goo.gl/wcKgbq

https://goo.gl/dw8sUh

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

для Верхньодніпровського коледжу

Дніпровського державного аграрно-економічного університету

5.03040101 Правознавство

https://goo.gl/nSPqRz

5.03050901 Бухгалтерський облік

https://goo.gl/Q91CGA

Національний університет водного господарства та природокористування

для Березнівського лісотехнічного коледжу

Національного університету водного господарства та природокористування

5.09010301 Лісове господарство

https://goo.gl/UFSai5

5.09010302 Мисливське господарство

https://goo.gl/YUaeyR

Харківський державний політехнічний коледж

5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

https://goo.gl/s699sW

Запорізький національний технічний університет

для Токмацького механічного технікуму

Запорізького національного технічного університету

5.05040106 Обробка металів тиском

https://goo.gl/oGfJaC

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

для Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

https://goo.gl/nM6M3B

Комунальний вищий навчальний заклад

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж

ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради»

5.01010201 Початкова освіта

-

5.01010301 Технологічна освіта

-

Київський університет імені Бориса Грінченка

для Університетського коледжу

Київського університету імені Бориса Грінченка

5.02010201 Бібліотечна справа

https://goo.gl/URCXQi

5.02010501 Діловодство

https://goo.gl/THFCQz

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

5.01010201 Початкова освіта

https://goo.gl/EsVYbD

5.01010601 Соціальна педагогіка

https://goo.gl/X5ZcJp

5.02020501 Образотворче мистецтво

https://goo.gl/f1Jsyc

Херсонський базовий медичний коледж Херсонської обласної ради

5.12010106 Стоматологія ортопедична

https://goo.gl/23btKM

5.12010201 Лабораторна діагностика

https://goo.gl/BrQCoc

5.12020101 Фармація

https://goo.gl/gxYPZi

Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

5.14010102 Ресторанне обслуговування

https://goo.gl/9adtSx

Івано-Франківський фінансово-комерційний

кооперативний коледж імені С. Граната

5.03050901 Бухгалтерський облік

https://goo.gl/a2cXJE

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

-

Хустський технічний коледж Товариства сприяння обороні України

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

https://goo.gl/51af1b

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

https://goo.gl/oSDBiA

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет»

для Економіко-правового коледжу Приватного вищого навчального закладу

«Вінницький фінансово-економічний університет»

5.03050801 Фінанси і кредит

https://goo.gl/3D75fb

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж

Чернівецької обласної спілки споживчих товариств

яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України

5.03040101 Правознавство

https://goo.gl/PDGRVH

5.03050801 Фінанси і кредит

https://goo.gl/hoat4e

5.14010102 Ресторанне обслуговування

https://goo.gl/xgBikq

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

для Коледжу електронних приладів

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

5.03050401 Економіка підприємства

https://goo.gl/Ybb2mE

Державний вищий навчальний заклад «Маріупольський будівельний коледж»

5.03050901 Бухгалтерський облік

https://goo.gl/DWLrfW

Житомирський національний агроекологічний університет

для Технікуму землевпорядкування

Житомирського національного агроекологічного університету

5.03050702 Комерційна діяльність

https://goo.gl/Xxgmmz

Вінницький національний аграрний університет

для Немирівського коледжу будівництва та архітектури

Вінницького національного аграрного університету

5.06010113 Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

https://goo.gl/wz3sXq

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства

https://goo.gl/CzQvFF

Одеський державний екологічний університет

для Херсонського гідрометеорологічного технікуму

Одеського державного екологічного університету

5.04010502 Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

-

Білоцерківський національний аграрний університет

для Тульчинського коледжу ветеринарної медицини

Білоцерківського національного аграрного університету

5.11010101 Ветеринарна медицина

https://goo.gl/4SE6W5

Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету

5.12010101 Лікувальна справа

https://goo.gl/4kYZRJ

Коломийський медичний коледж імені І. Франка

5.12010101 Лікувальна справа

https://goo.gl/ZqKzX7

5.12010102 Сестринська справа

https://goo.gl/DKYqqk

5.12020101 Фармація

https://goo.gl/ETDyHw

Івано-Франківський базовий медичний коледж

5.12010102 Сестринська справа

https://goo.gl/KoY48W

Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна»

для Миколаївського коледжу

Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна»

5.03060101 Організація виробництва

https://goo.gl/Q3kHWy

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький будівельний коледж»

5.06010107 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій

https://goo.gl/H5DqmN

Національний університет фізичного виховання і спорту України

6.140103 Туризм

https://goo.gl/6cW9wk

Національна академія внутрішніх справ

для Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ)

6.030401 Правознавство

https://goo.gl/1vvSLf

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

6.030501 Економічна теорія

https://goo.gl/t4x3Pf

6.030506 Прикладна статистика

https://goo.gl/p3jdbT

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

6.020204 Музичне мистецтво

https://goo.gl/8kWexk

6.040102 Біологія

https://goo.gl/gtn9j6

6.040104 Географія

https://goo.gl/AkEFgp

6.040201 Математика

-

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

6.030503 Міжнародна економіка

https://goo.gl/1a5eyS

6.030504 Економіка підприємства

https://goo.gl/eaSVms

6.170102 Системи технічного захисту інформації

https://goo.gl/VgCPDu

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

https://goo.gl/aupvP3

Сумський державний університет

6.030401 Правознавство

https://goo.gl/yUU4cx

Національний університет «Острозька академія»

6.030502 Економічна кібернетика

https://goo.gl/v592i4

Національний університет біоресурсів і природокористування України

для Відокремленого підрозділу

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Ніжинський агротехнічний інститут»

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

https://goo.gl/QQpaor

Одеська державна академія будівництва та архітектури

6.060102 Архітектура

-

Рівненський державний гуманітарний університет

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

https://goo.gl/EgDB6V

6.030104 Політологія (за сферами політичної діяльності)

https://goo.gl/xp79Mh

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний університет»

6.030504 Економіка підприємства

https://goo.gl/FCp633

6.050101 Комп’ютерні науки

https://goo.gl/JfxzKN

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

https://goo.gl/tHWKei

6.050502 Інженерна механіка

https://goo.gl/SGKs3k

6.050601 Теплоенергетика

https://goo.gl/pSqoNz

6.051401 Біотехнологія

https://goo.gl/nnCqK8

6.120201 Фармація

https://goo.gl/mk5k4p

Бердянський державний педагогічний університет

6.010101 Дошкільна освіта

https://goo.gl/Ep5RT4

6.010102 Початкова освіта

https://goo.gl/7VjNLp

6.010103 Технологічна освіта

https://goo.gl/EfpgM4

6.030401 Правознавство

https://goo.gl/b7PQ2W

6.030502 Економічна кібернетика

https://goo.gl/WW8ujB

Житомирський державний технологічний університет

6.050902 Радіоелектронні апарати

https://goo.gl/EDBw8H

Дніпровський державний технічний університет

6.030508 Фінанси і кредит

-

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

6.030507 Маркетинг

https://goo.gl/S2roGG

6.030509 Облік і аудит

https://goo.gl/cmQZjc

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

6.030508 Фінанси і кредит

https://goo.gl/2CkL8G

6.030509 Облік і аудит

https://goo.gl/sBoesU

Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

для Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

6.030102 Психологія

https://goo.gl/aQ3t35

6.030301 Журналістика

https://goo.gl/yJKRQW

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

6.170103 Управління інформаційною безпекою

https://goo.gl/5aUmee

6.030601 Менеджмент

https://goo.gl/jD7e2w

для Черкаської філії

Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"

6.030504 Економіка підприємства

https://goo.gl/EP5GYu

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

7.12010004 Медична психологія

-

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія

Міністерства охорони здоров’я України»

7.12010002 Педіатрія

https://goo.gl/iAoTXY

7.12020101 Фармація

https://goo.gl/s4oC2k

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

8.16010104 Бойове застосування та управління діями військових частин Військово-Морських Сил

https://goo.gl/srA6pz

Інформаційна довідка щодо справ

з первинної акредитації освітньо-професійних програм, які

внесені в порядок денний чергового засідання

 Акредитаційної комісії ( протокол № 128)

 

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Київський національний університет будівництва і архітектури

для Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»

Менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/xK52Xz

Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

-

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Міжнародне право

082 (293) Міжнародне право

-

Подільський державний аграрно-технічний університет

Охорона навколишнього середовища

101 Екологія

https://goo.gl/bBu7mC

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

https://goo.gl/ZJNzkx

Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський державний аграрний університет»

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/TweQHK

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/xSdSh1

Менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/2ZSLVw

Публічне управління та адміністрування

074 (281) Публічне управління та адміністрування

https://goo.gl/HSUJeb

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

https://goo.gl/2bnYTz

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

https://goo.gl/kAdXaQ

Агрономія

201 Агрономія

https://goo.gl/BBZ3h7

Водні біоресурси та аквакультура

207 Водні біоресурси та аквакультура

https://goo.gl/RupnTc

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Середня освіта: мова і література (французька)

014 Середня освіта (Мова і література (французька))

https://goo.gl/Fyu9gi

Середня освіта: мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

https://goo.gl/xv4b96

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Психологія

053 Психологія

https://goo.gl/9s4hFQ

Соціологія

054 Соціологія

https://goo.gl/55brSj

Миколаївський національний аграрний університет

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/XHBsBk

Менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/Xj5SHi

Агрономія

201 Агрономія

https://goo.gl/KqCTjN

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

https://goo.gl/zq21F6

Агроінженерія

208 Агроінженерія

https://goo.gl/YqjmMX

Державний університет телекомунікацій

Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент

https://goo.gl/mih5bM

Управління інноваційною діяльністю

073 Менеджмент

https://goo.gl/rZZQnJ

Публічне управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

https://goo.gl/qskkDm

Комп’ютерні системи та мережі

123 Комп’ютерна інженерія

https://goo.gl/HK3WKb

Управління інформаційною безпекою

125 Кібербезпека

https://goo.gl/fCfQXc

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

172 Телекомунікації та радіотехніка

https://goo.gl/mP9Aay

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

https://goo.gl/PzA5cL

Телекомунікаційні системи та мережі

https://goo.gl/QhD8ti

Інформаційні мережі зв’язку

https://goo.gl/23fW1Z

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І. К. Карпенка-Карого

Організація кінотелевиробництва

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

https://goo.gl/s7SF4M

Драматургія кіно і телебачення

Кінознавство

Організація театральної справи

026 Сценічне мистецтво

Театрознавство

026 Сценічне мистецтво

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Міжнародне право

082 (293)Міжнародне право

https://goo.gl/4FVCwh

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Морально-психологічне забезпечення

294 Забезпечення військ (сил)

-

Херсонський державний університет

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

https://goo.gl/zKigwg

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Екологія

101 Екологія

https://goo.gl/WrgrFb

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Соціологія

054 Соціологія

https://goo.gl/6yHpED

Національна академія Служби безпеки України

Право

081 Право

-

Національна академія Державної прикордонної служби України

ім. Богдана Хмельницького

Право

081 Право

https://goo.gl/kHiWTU

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп’ютерні науки)

https://goo.gl/wtmHzs

Національний університет водного господарства та природокористування

Фізична реабілітація

227 Фізична реабілітація

https://goo.gl/XnSDCs

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

272 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

https://goo.gl/kPR4Z9

Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»

Психологія

053 Психологія

https://goo.gl/jWk7Bj

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/C2fd3Q

Банківська справа

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент

Маркетинг

075 Маркетинг

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

181 Харчові технології

Курортна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Львівський торговельно-економічний університет

Право

081 Право

https://goo.gl/cBfZTi

Приватний вищий навчальний заклад

«Університет сучасних знань»

Право

081 Право

https://goo.gl/JdgGwh

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Туризм

242 Туризм

https://goo.gl/v8mvJM

для Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/JtjDwu

Приватне акціонерне товариство

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/9Hwsda

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/rNo95d

28.

Національний авіаційний університет

для Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету

«Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету»

Управління повітряним рухом

272 Авіаційний транспорт

https://goo.gl/gw1jbB

29.

Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

https://goo.gl/MxsjMr

Електроніка

171 Електроніка

https://goo.gl/i2Pgvi

30.

Сумський національний  аграрний університет

Технологія та якість перевезень

208 Агроінженерія

https://goo.gl/RXHzM7

31.

Тернопільський національний економічний університет

для Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Тернопільського національного економічного університету

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

-

32.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Історія. Історичне туризмознавство

032 Історія та археологія

https://goo.gl/H4CSqZ

33.

Закарпатська академія мистецтв

Дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/C8w94J

Живопис

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

https://goo.gl/JqrQCB

34.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Публічне управління та адміністрування

074 (281)Публічне управління та адміністрування

https://goo.gl/uWg19Y

Туризм

242 Туризм

https://goo.gl/no8RDf

35.

Сумський державний університет

Електронні інформаційні системи

171 Електроніка

https://goo.gl/8UHfdg

Електронні системи та компоненти

https://goo.gl/ZQEDLC

36.

Приватний вищий навчальний заклад

«Університет економіки і підприємництва»

Менеджмент підприємницької діяльності

073 Менеджмент

https://goo.gl/8cfn28