Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

ED PONSI

Chia sẽ Ebook: http://www.downloadsach.com

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/caphebuoitoi

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Table of Contents

LỜI TỰA

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU TRONG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

CHƯƠNG II: TO[N CẢNH THỊ TRƯỜNG FOREX

CHƯƠNG III: NHỮNG CÂU HỎI VÀ LỜI Đ\P

CHƯƠNG IV: PH]N TÍCH KỸ THUẬT VÀ THỊ TRƯỜNG FOREX

CHƯƠNG V: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI KINH DOANH FOREX

CHƯƠNG VI: NHẬN BIẾT C\C XU HƯỚNG VÀ XU THẾ

CHƯƠNG VII: GIẢI PHẨU MỘT XU HƯỚNG

CHƯƠNG VIII: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH FOREX TRONG NHIỀU KHUNG THỜI

GIAN

CHƯƠNG IX: KỸ THUẬT KINH DOANH THEO XU HƯỚNG FX-ED

CHƯƠNG X: CHỈ B\O CƠ BẢN

CHƯƠNG XI: NHỮNG CHỈ BÁO CHỦ YẾU CHO CÁC BÙNG NỔ GIÁ TRONG NGÀY

CHƯƠNG XII: C\C MÔ HÌNH CỜ V[ ĐUÔI NHEO

CHƯƠNG XIII: ĐỌC VỊ THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG XIV: LỘ TRÌNH VÒNG TRÒN

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

CHƯƠNG XV: CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT

CHƯƠNG XVI: BOOMERANG

CHƯƠNG XVII: L[M THẾ N[O ĐỂ TẠO RA CÁC MỨC LÃI NGOẠN MỤC

CHƯƠNG XVIII: S]N CHƠI FOREX

CHƯƠNG XIX: NHỮNG BÀI HỌC KINH DOANH TỪ CUỘC SỐNG

CHƯƠNG XX: NHỮNG GÌ BẠN KHÔNG BIẾT CÓ THỂ HẠI BẠN

CHƯƠNG XXI: MỘT CÂU CHUYỆN VỀ HAI NHÀ KINH DOANH

CHƯƠNG XXII: MỘT V[I SUY NGHĨ CUỐI

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com LỜI TỰA

Trong vòng hơn một thập niên trở lại đ}y, cuộc cách mạng công nghệ thông tin và

những tiện ích mà nó mang lại đ~ tạo nên những thay đổi lớn lao trên hầu hết các

lĩnh vực liên quan đến đời sống Nhân loại. Một trong những thay đổi chóng mặt đó

có thể thấy rất rõ trên thị trường ngoại hối (thị trường Forex).

Ngày nay, khái niệm kinh doanh trên thị trường ngoại hối hầu như đ~ thay đổi hoàn

toàn cả về quy mô thị trường, hình thức kinh doanh, cách thức vận hành, quản lý thị

trường và đối tượng tham gia kinh doanh trên thị trường này. Cùng với sự phát triển

của công nghệ thông tin, nhiều phạm trù truyền thống của thị trường ngoại hối đ~

không còn tồn tại; thay v{o đó l{ những phạm trù mới với những cách tiếp cận mới.

Tuy nhiên, thay đổi mang tính cách mạng nhất trong kinh doanh thị trường ngoại

hối có lẽ vẫn l{ thay đổi về đối tượng tham gia thị trường.

“S}n chơi” Forex c|ch nay mới hơn một thập kỷ vốn chỉ dành cho những “ông lớn”

gồm c|c ng}n h{ng thương mại lớn, các quỹ bảo trợ và các nh{ đầu tư có tổ chức

khác kinh doanh với số vốn khổng lồ, thì nay nó là thị trường của tất cả mọi người

gồm các nhà kinh doanh có tổ chức và các cá nhân. Thay vì phải có vốn hàng tỷ đôla,

ngày nay các cá nhân có thể tham gia thị trường Forex với chỉ vài trăm đôla trong t{i

khoản cá nhân của mình. Thay vì thực hiện kinh doanh ở những sàn giao dịch tập

trung với những rào cản thủ tục cực kỳ phức tạp, ngày nay mọi người đều có thể dễ

dàng tham gia thị trường ở bất cứ đ}u qua chiếc máy tính cá nhân kết nối mạng

Internet, với đầy đủ các công cụ kỹ thuật và thông tin hỗ trợ.

Khái niệm thời gian trong thị trường Forex cũng đ~ thay đổi. Thị trường Forex hiện

đại hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày trong tuần. Mặt khác, do chênh lệch múi giờ trên

c|c điểm kh|c nhau trên Địa cầu, thị trường Forex chỉ có một khoảng nghỉ cuối tuần

rất ngắn. Tính về khối lượng và giá trị giao dịch, thị trường ngoại hối không có đối

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

thủ để so sánh, với hàng nghìn tỷ đôla được trao đổi mỗi ngày. Nhờ khối lượng giao

dịch cực lớn, độ thanh khoản trên thị trường này gần như l{ tuyệt đối. Mặt khác,

không một tổ chức, c| nh}n n{o có đủ nguồn lực để thao túng được thị trường này.

Kinh doanh trên thị trường Forex đang ph|t triển chóng mặt, với sự tham gia ngày

c{ng đông đảo các nhà kinh doanh có tổ chức cũng như c|c c| nh}n.

Ở Việt Nam, vì một số lý do, tạm thời thị trường Forex chưa mở cửa với tất cả mọi

người. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không tìm hiểu, nghiên cứu về

thị trường năng động và lớn bậc nhất địa cầu này. Cuốn sách bạn đang cầm trên tay

có thể là cuốn sách chuyển ngữ đầu tiên ở Việt Nam đặt vấn đề chi tiết về một trong

hai trường phái kinh doanh trên thị trường Forex: Trường phái phân tích kỹ thuật.

“Mô hình v{ x|c suất trong thị trường ngoại hối”, được tiến sỹ Hoàng Hùng dịch và

hiệu đính từ nguyên bản “Forex Patterns and Probabilities” của tác giả Ed Ponsi, do

nhà John Wiley & Sons, Inc. ấn hành là cuốn sách phối hợp nhuần nhuyễn lý thuyết

và thực hành trong việc chuyển tải đến người đọc các hiểu biết cơ bản và sâu rộng về

thị trường Forex và kỹ thuật kinh doanh trên thị trường này.

Việc đọc cuốn sách này sẽ dễ d{ng hơn đối với những người đ~ có một vốn hiểu biết

nhất định về thị trường Forex và về phân tích kỹ thuật trong kinh doanh hiện đại

trên các thị trường chứng khoán, thị trường tương lai (thị trường giao sau) và thị

trường Forex. Đối với những bạn đọc lần đầu tiên tiếp cận các khái niệm về thị

trường Forex và phân tích kỹ thuật, sẽ là tốt hơn nếu các bạn đọc cuốn sách này sau

khi đ~ nghiên cứu các công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong kinh

doanh trên các thị trường nói trên.

Cuối cùng, chúng tôi xin nhắc lại với bạn đọc một nhận định trong cuốn s|ch n{y, đó

l{: “...việc dành thời gian để học cách kinh doanh trên thị trường Forex có thể sẽ là

một quyết định kinh doanh sáng suốt nhất mà bạn từng có trong cuộc đời”.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một cuốn sách bổ ích, một tác phẩm dịch thuật

dày công và nghiêm túc.

Hà Nội, ng{y 16 th|ng 11 năm 2010

GS., TS. Vũ Văn Ho|

Nhà giáo Nhân dân

Nguyên Gi|m đốc Học viện Tài chính

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com LỜI NÓI ĐẦU

Phần lớn các cuốn sách nói về kinh doanh thường chỉ đưa ra c|c kh|i niệm chung

chung mà không nói về những khía cạnh cụ thể. Có rất nhiều sách nói về xuất xứ và

các vấn đề lịch sử của thị trường kinh doanh tiền tệ nhưng rất ít trong số đó cung

cấp được các thông tin kinh doanh mang tính thực tiễn và có ích. Tuy nhiên cuốn

sách bạn đang cầm trên tay sẽ đưa đến cho bạn cảm nhận rõ nét về những cơ chế cụ

thể của thị trường kinh doanh ngoại hối, những chiến lược giao dịch trên thị trường

thật có thể gợi ý cho người học thời điểm tham gia và thời điểm rút khỏi thị trường,

cũng như c|ch thức quản lý các giao dịch của họ.

Cuốn sách này cung cấp cho c|c nh{ kinh doanh c|c phương ph|p giao dịch theo

từng bước gắn với các xu thế của thị trường thực tế. Những chiến lược kinh doanh

trong cuốn s|ch n{y được trình bày rõ ràng và cực kỳ chi tiết, đủ cho bất cứ ai mong

muốn đều có thể hiểu được cách thức giao dịch một cách chuyên nghiệp. Cuốn sách

được viết cho cả những nhà kinh doanh mới lẫn những nhà kinh doanh đ~ có kinh

nghiệm khi họ cần đến các thông tin chi tiết, bổ ích để giao dịch trên thị trường ngoại

hối.

Mô hình và xác suất trong thị trường ngoại hối, được bắt đầu bằng một tua khám

phá nhanh về cuộc sống ở một sở giao dịch tại thị trường Phố Wall, đưa bạn đọc vào

thế giới sôi động của thị trường giao dịch chuyên nghiệp. Tác giả lý giải về “s}n chơi”

của thị trường ngoại hối thông qua việc sử dụng các ví dụ cụ thể, liên kết các kịch

bản giao dịch khác nhau với các hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống thường ngày.

Chỉ sau khi cảm thấy người đọc đ~ được chuẩn bị đầy đủ, tác giả mới đưa ra một vài

chiến lược giao dịch đặc trưng được xây dựng cho các thị trường giao dịch. Xu

hướng là yếu tố tạo nên một trong số những tình huống lợi nhuận kinh doanh cao

nhất, do đó bạn đọc được trang bị một kho vũ khí gồm những kỹ thuật đặc dụng để

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

thu lợi từ những tình huống đó. Những giải thích chi tiết, được hỗ trợ bởi hơn 160

biểu đồ, sẽ xóa tan mọi nghi ngờ của bạn đọc về mục đích v{ động cơ của tác giả

cuốn sách này. Tác giả chia sẻ với bạn đọc mọi ngóc ng|ch trong dòng suy nghĩ của

mình mà không hề để lại bất cứ điều gì bắt bạn đọc phải tưởng tượng.

Tiếp theo đó, cuốn s|ch đi s}u v{o c|c dạng khác nhau của kỹ thuật giao dịch, tất cả

đều được đặt trong các xu thế thị trường riêng biệt. Tác giả sẽ giới thiệu với bạn đọc

các Chỉ b|o cơ bản, cũng như c|c tín hiệu đột biến giao dịch trong ngày. Bạn đọc

cũng được giải thích về cách sử dụng phù hợp các mô hình tam giác, các công cụ lọc

nhiễu thị trường, đồng thời trình bày phương ph|p giao dịch đúng đắn trong các mô

hình ổn định như c|c mô hình cờ hoặc mô hình cờ đuôi nheo.... Có đến hàng chục

biểu đồ giải thích hay minh họa có thể cho phép bạn đọc “học lỏm” c|ch thức giao

dịch của những nhà kinh doanh chuyên nghiệp trong những tình huống khó.

Ở phần tiếp theo, tác giả giới thiệu kỹ thuật “đ|nh nhanh” trên thị trường giao động

mạnh; kỹ thuật giao dịch “số tròn”. Bên cạnh đó, chiến thuật “thặng dư l~i suất” giới

thiệu với bạn đọc cách thức giao dịch như một quỹ hỗ trợ, là kỹ thuật và triết lý kinh

doanh được những ông chủ của “những đồng tiền thông minh” |p dụng để làm giàu.

Sau khi được trang bị kho vũ khí ấn tượng gồm những chiến lược và chiến thuật giao

dịch, bạn đọc sẽ được hướng dẫn cách thức để biến những hiểu biết đó của mình

thành sức mạnh và lợi nhuận. Trong phần “C|ch thức tạo ra thu nhập ấn tượng”, t|c

giả cho thấy chính xác cách thức những nhà kinh doanh ngoại hối chuyên nghiệp thu

lợi một c|ch đều đặn, năm n{y qua năm kh|c. T|c giả cũng giới thiệu việc áp dụng lý

thuyết trò chơi trong thực tiễn thị trường ngoại hối, một vấn đề cực kỳ quan trọng

và là chìa khóa thành công trong kinh doanh ngoại hối.

Trong phần “Những gì bạn không biết có thể làm hại bạn”, t|c giả - với tư c|ch l{

người trong cuộc - đ~ đề cập đến những cạm bẫy của thị trường ngoại hối cũng như

cách thức để phòng tr|nh chúng. Sau đó, trong phần “Một câu chuyện về hai nhà

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

kinh doanh” bạn đọc sẽ được học hỏi cách thức kiềm chế các hình thái hành vi khác

nhau của các nhà kinh doanh chuyên nghiệp cũng như c|ch thức để thoát khỏi

những định kiến chủ quan của những người kinh doanh nghiệp dư.

Cuốn Mô hình và xác suất trong thị trường ngoại hối hàm chứa những thông tin bổ

ích của một nhà kinh doanh chuyên nghiệp Phố Wall, nhưng được viết ra dưới giọng

văn bình dị, dễ hấp thụ, do đó nó cũng rất dễ hiểu với gần như tất cả mọi người.

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Ed Ponsi là Chủ tịch của FXEducator.com; nguyên là giảng viên chính về kinh doanh

của Forex Capital Markets (FXCM). Ông là một nhà quản lý tiền tệ đồng thời là một

nhà kinh doanh ngoại hối chuyên nghiệp. Ông từng là cố vấn cho các quỹ hỗ trợ, cho

các nhà kinh doanh tổ chức và các cá nhân ở các cấp trình độ và kinh nghiệm khác

nhau. Tác giả đồng thời là cộng t|c viên thường xuyên của trang FXStreet.com,

TradingMarkets.com và Tạp chí tài chính SFO Magazine.

Bộ DVD nổi tiếng “FXEducator: Forex Trading with Ed Ponsi” của ông hiện đang lưu

hành tại trang www.fxeducator.com và tại các nhà phân phối được lựa chọn ở trên

khắp thế giới. Để biết thêm thông tin, có thể liên hệ qua email info@fxeducator.com.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG KINH DOANH NĂNG ĐỘNG NHẤT THẾ GIỚI

Kinh doanh trên thị trường ngoại hối là một trong những việc hấp dẫn với tiềm năng

lợi nhuận cao nhất mà ta có thể thực hiện. Phạm vi kinh doanh là toàn cầu với “h{ng

hóa” chính là các nền kinh tế của Thế giới. Thị trường ngoại hối rất rộng lớn, lớn hơn

nhiều lần bất cứ một thị trường chứng khoán hay thị rường giao sau nào. Trên trái

đất này không có một thị trường n{o tương tự như thế.

Độ cược của thị trường cũng rất cao: cả một gia tài có thể thắng hoặc thua trong chốc

l|t. Để thắng trong lĩnh vực n{y, trước hết chúng ta buộc phải học để hiểu nó.

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU TRONG THỊ

TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Bạn có thể đ~ l{ một nhà kinh doanh kinh nghiệm, hoặc có thể bạn vừa mới bắt đầu.

Dù là ai, có một điều bạn cần nhớ: Tất cả mọi người đều bắt đầu từ một điểm xuất

phát giống nhau. Tất cả mọi nhà kinh doanh, những người l{m ra đồng tiền ở bất cứ

thị trường n{o cũng đều bắt đầu từ một tay mơ. Không ai sinh ra l{ đ~ có được sự

hiểu biết sâu rộng và bẩm sinh về thị trường.

Có thể bạn cho rằng để thành công trong kinh doanh thì cần phải có trí thông minh

siêu việt. Tuy nhiên, trong khi thừa nhận sự sáng dạ là không thừa, chằng có gì đảm

bảo nó sẽ đưa đến thành công. Nhiều khi những nhà kinh doanh quá thông minh lại

phân tích các tình huống thị trường quá mức cần thiết.

Cũng có thể bạn cho rằng bạn cần phải đọc tất cả những cuốn sách dạy kinh doanh.

Tôi cũng đ~ từng đọc hàng chục cuốn s|ch như vậy và nhận ra rằng phần lớn trong

số đó không đ|ng để bạn phí thời gian. Phần lớn những cuốn s|ch tôi đ~ đọc thường

chỉ chứa một phần nhỏ những thông tin bổ ích, được chôn chặt dưới một núi những

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

thông tin vô thưởng vô phạt kh|c. Tôi đ~ đi đến quyết định rằng nếu được yêu cầu

viết một cuốn sách về kinh doanh, thì nó sẽ phải khác hẳn so với những cuốn tôi đ~

đọc. Thay vì trình b{y dưới dạng “phức tạp hóa vấn đề”, tôi sẽ trình bày một lượng

lớn thông tin có ích theo cách mà phần lớn mọi người đều có thể hiểu v{ đ|nh gi|

được.

Tôi cho rằng mọi thông tin sẽ vô dụng trừ khi chúng được giải thích kỹ càng, và cách

tốt nhất để hoàn thành mục đích của tôi trong việc giúp bạn th{nh công đó l{ gắn kết

những khái niệm mà bạn sẽ nghiên cứu dưới đ}y với cuộc sống thường ng{y. Đ}y l{

phần chủ đạo trong kỹ thuật giảng dạy của tôi, và bạn sẽ thấy nó được lặp lại nhiều

lần trong những trang sách tới.

Có lẽ giờ thì bạn đang tự hỏi: “Ta phải bắt đầu từ đ}u?”

TỪ CHỨNG KHO\N ĐẾN NGOẠI HỐI

Giống như phần lớn những nhà kinh doanh ở nước Mỹ, những kinh nghiệm đầu tiên

của tôi gắn liền với kinh doanh chứng khoán. Giao dịch đầu tiên của tôi, 100 cổ phần

của một công ty kỹ thuật sinh học niêm yết trên s{n NASDAQ, đ~ đưa đến một khoản

lỗ nho nhỏ.

Tôi may mắn bắt đầu kinh doanh trong thời kỳ giữa những năm 1990, một trong

những thời gian thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử. Trong môi trường

đó, một nh{ kinh doanh đi theo xu hướng của thị trường thường không quá khó

khăn để có lợi nhuận. Thị trường thời đó qu| dễ dãi ngay cả với những nhà kinh

doanh không giỏi. Bí quyết lúc đó chỉ là sự phân biệt giữa sự giỏi và sự may mắn.

Nhiều nhà kinh doanh tôi tin là tài giỏi đ~ bắt đầu nao núng khi c|c điều kiện kinh

doanh trở nên khó khăn hơn. Tôi nhận ra rằng, cũng như họ tôi đ~ gặp may, và sự

may mắn đó chỉ là tạm thời và ngắn ngủi. Tôi đã không muốn mình gặp may; tôi chỉ

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

muốn mình trở thành một nhà kinh doanh giỏi, một nhà kinh doanh có thể làm ra

tiền trong mọi hoàn cảnh thị trường. Tôi đ~ mong muốn được làm việc tại Phố Wall.

THÂM NHẬP PHỐ WALL

Sau khi đ~ gửi hàng chục đơn xin việc, cuối cùng tôi cũng được phỏng vấn và nhận

vào làm việc tại một công ty ở Phố Wall với tư c|ch l{ một nhân viên kinh doanh.

Vào thời đó, việc không cư trú ở New York không thành vấn đề: tôi thường thức dậy

lúc 4 giờ s|ng để bắt đầu con đường đến công sở.

Tôi thường xuống t{u ngay dưới dưới tầng ngầm của Trung t}m Thương mại Thế

giới1, gặp gỡ và cà phê với một v{i đồng nghiệp, nghiến ngấu tờ Wall Street Journal

và tờ Investor Business Daily. Khi đ~ ở trong công sở, chúng tôi phải xem qua hàng

chục biểu đồ, tranh luận về c|c xu hướng hiện tại của thị trường, nghiên cứu các chỉ

báo kinh tế... Nói tóm lại, chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho

một cuộc chiến tổng lực bắt đầu từ 9h30 mỗi ngày.

Việc sử dụng thời gian trong môi trường Phố Wall là một trải nghiệm vô giá và

không gì thay thế được. Ở đó có biết bao là thông tin, biết bao những con người cuốn

theo công việc, cùng với biết bao năng lượng sáng tạo mà bạn có thể cảm nhận được

từ trong bầu không khí như thể trong một môi trường tĩnh điện. Chúng tôi đ~ sống

và hít thở bầu không khí kinh doanh 24 giờ mỗi ngày, và học được các khái niệm làm

thay đổi c|ch chúng tôi đ~ nghĩ trước đó về thị trường, về kinh doanh, cũng như về

thế giới nói chung. Phần lớn những gì tôi đ~ học được trong môi trường n{y đ~ được

chuyển hóa rất thành công sang các thị trường kinh doanh kh|c, như thị trường

ngoại hối chẳng hạn, và trở th{nh cơ sở cho phần lớn kiến thức trong cuốn sách này.

Cuối cùng thì tôi cũng bị quyến rũ bởi một hãng khác và bắt đầu làm việc ở một trụ

sở kinh doanh khác ở khu Manhattan. Tôi chuyển về sống ở thành phố New York, rút

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

ngắn qu~ng đường đi về hàng ngày từ 2 tiếng mỗi chiều thành khoảng cách của hai

dãy phố.

Phòng kinh doanh mới khá rộng, với h{ng trăm điểm đặt và gom lệnh. Việc có rất

nhiều nhà kinh doanh cùng làm việc m{ không có tường hay bất cứ vật gì ngăn c|ch

giữa họ đ~ tạo điều kiện cho sự trao đổi kiến thức và thông tin.

Tôi đ~ chọn cho mình những nhà kinh doanh giỏi nhất và luôn học hỏi họ không

ngưng nghỉ, thu nạp và áp dụng các thông tin theo cách nhanh nhất có thể. Tôi cũng

được họ dạy cho những khái niệm vượt xa bất cứ điều gì đ~ có trước đó, v{ dần dà

những miếng ghép đ~ bắt đầu vào vị trí của mình. Tôi bắt đầu tạo ra cho mình một

mức ổn định trong kinh doanh, khác với những phiên giao dịch tuy có l~i nhưng thất

thường trước đó.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MÊ CUNG

Tôi cũng học được một số nhược điểm của kinh doanh trong môi trường n{y, đó l{

có quá nhiều người làm việc trong cùng một phòng v{ cùng lúc đưa ra qu| nhiều ý

tưởng và chính kiến.Về cơ bản, họ là những con người ưu tú, tham vọng và luôn cạnh

tranh. Một v{i người trong số họ đôi khi không kiểm so|t được bản thân mình, họ

hét to những gì nảy sinh trong đầu của họ. Một số kh|c thì đơn thuần chỉ để bộc lộ sự

giận dữ hoặc nỗi thất vọng của mình. ]m thanh đặc trưng của những tiếng gõ mạnh

vào bàn phím máy tính, cùng với tiếng đ|nh m|y đều đều luôn ngập tràn trong

không gian, tất cả khắc đậm trong trí nhớ của tôi.

Thói ganh ghét cũng lộ diện khi mà những người kinh doanh thua lỗ tìm cách phân

tâm và gây rối những người kinh doanh có lãi. Một trong số những người như vậy đ~

luôn thích thú khi làm cho tôi mất tập trung, chỉ vì anh ta cho rằng thành công của

tôi đ~ l{m cho anh ta bị xem là kẻ bất tài. Giá mà anh ta bỏ thời gian để cải thiện hiệu

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

quả kinh doanh của mình thay vì gây rối cho tôi, có lẽ anh ta đ~ không đến nỗi thất

bại. Về sau thì anh ta cũng rời khỏi hãng và nhận làm một chân bán hàng.

Cuối cùng thị trường cũng đi đến thời điểm khi mà những đồng tiền dễ đ~ được thu

nhặt hết. Những người kinh doanh không hiệu quả lần lượt theo nhau bỏ cuộc. Môi

trường kinh doanh thay đổi kéo theo sự thay đổi của các nhà kinh doanh nếu họ

không muốn đối mặt với thất bại.

BÓNG Đ\ V[ KINH DOANH NGOẠI HỐI

Một trong số rất nhiều lợi ích khi bạn sống và làm việc ở New York đó l{ được tiếp

xúc nhiều người và nhiều nền văn hóa đến từ khắp nơi trên Thế giới. Một trong các

khái niệm mới (ít nhất l{ đối với tôi lúc bấy giờ) m{ tôi được tiếp xúc là thị trường

ngoại tệ.

Tôi đ~ thật sự bị sốc khi biết rằng kinh doanh ngoại hối, hay còn gọi là Forex, là

mảng kinh doanh sôi động vô cùng trên phần còn lại của Thế giới, v{ đ~ diễn ra

nhiều năm trước đó. Đối với phần lớn c|c nơi trên Thế giới, Forex mới là thị trường

đ|ng để kinh doanh, chứ không phải thị trường chứng khoán. Ta có thể so sánh forex

với bóng đ|, một môn thể thao được khắp nơi ưa chuộng nhất, trừ nước Mỹ, nơi

bóng đ| ít được chú ý v{ còn được gọi bằng một tên kh|c l{ “soccer”. Đó l{ một thời

tồn tại một thị trường kinh doanh rất được c|c nước kh|c ưa chuộng nhưng lại nằm

“ngo{i tầm phủ sóng” của nước Mỹ.

Một người bạn kinh doanh đ~ cho tôi biết rằng anh ta quyết định rời bỏ kinh doanh

chứng kho|n để chuyển sang lĩnh vực ngoại hối, và rằng phong cách kinh doanh của

tôi rất phù hợp với lĩnh vực mới n{y. Lúc đó tôi đ~ cười lớn mà không biết rằng

không l}u sau chính tôi cũng l{m một cuộc thay đổi tương tự. Vậy vì can cớ gì mà tôi

lại muốn từ bỏ kinh doanh chứng khoán?

Những nỗi đau đầu trên thị trường chứng khoán

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Trên đời này có một v{i điều nhất định n{o đó không lấy gì làm thú vị nhưng ta buộc

phải học cách sống chung với chúng. Chúng ta phải đến trường, phải trả c|c hóa đơn,

phải chú ý đến sức khỏe, v}n v}n... Chúng ta chấp nhận những điều đó với suy nghĩ

“đ{nh vậy” hoặc “đời là thế”. Sau một thời gian, chúng ta không còn xem chúng là

những gánh nặng, thậm chí chúng còn trở thành các chuẩn mực cuộc sống.

Đối với những người kinh doanh cổ phiếu, có rất nhiều điều khó chịu mà họ coi là

bình thường, l{ “một phần của cuộc chơi”. Họ không phân vân gì về những điều khó

chịu đó vì chúng đ~ trở thành một phần tất yếu trong đời sống thường ngày.

Lệnh nhập một phần (Partial Fill)

“Partial fill” l{ một hiện tượng bình thường trong kinh doanh chứng kho|n. Điều này

xuất hiện khi một nh{ kinh doanh đặt một lệnh mua một số lượng nhất định cố

phiếu n{o đó, ví dụ 2.000 cổ phiếu A chẳng hạn, nhưng chỉ nhập lệnh được một phần

của số cổ phiếu định mua, ví dụ chỉ mua được 300 cổ phiếu A. Điều này luôn xảy ra

và cách giải thích logic nhất là do chỉ có 300 cổ phiếu A được bán ở giá mà nhà kinh

doanh đặt mua.

Trong thuật ngữ kinh doanh, chúng tôi nói rằng thị trường qu| “mỏng” để có thể hấp

thụ hết toàn bộ lệnh đặt mua, có nghĩa l{ không có đủ số cổ phiếu A để bán ở mức giá

được đặt. Điều này có thể gây thất vọng lớn cho c|c nh{ kinh doanh, đặc biệt khi họ

muốn đặt các lệnh lớn. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh chứng khoán chấp nhận

khiếm khuyết n{y v{ coi đó chỉ là một trong nhiều chướng ngại vật bình thường phải

vượt qua trên con đường đi đến thành công.

Ngược lại, thị trường Forex có độ thanh khoản rất cao, hay nói cách khác là thị

trường Forex rất “d{y”. Hiện tượng “Partial fill” hiếm khi xảy ra với đa số các nhà

kinh doanh, trừ những nhà kinh doanh lớn nhất.

Trượt gi| đặt lệnh (Slippage)

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Hiện tượng trượt gi| đặt lệnh là một vấn đề khác mà các nhà kinh doanh chứng

khoán hoặc kinh doanh trên thị trường giao sau buộc phải đối mặt mỗi ngày. Hiện

tượng n{y được định nghĩa l{ “sự khác biệt giữa giá dự kiến và giá thực trả”.

Ví dụ, giả sử bạn đ~ mua 1.000 cổ phiếu A ở mức giá $50 mỗi cổ phiếu. Để bảo vệ

mình phòng khi giá xuống, bạn đặt lệnh cắt lỗ (tức là lệnh bán) số cổ phiếu trên ở

mức giá $49/cổ phiếu. Như vậy, với kịch bản xấu nhất khi giá cổ phiếu đi xuống, bạn

sẽ lỗ $1/cổ phiếu, tức là tổng cộng khoản lỗ tối đa của bạn sẽ l{ $1.000. Đúng vậy

khôngSai! Vì nếu gi| đi xuống dưới $49/cổ phiếu nhưng không có lúc n{o chạm

chính xác mức giá $49/cổ phiếu (nên nhớ là thị trường chứng kho|n “mỏng” hơn rất

nhiều thị trường Forex) thì có hai trường hợp xảy ra: hoặc là lệnh cắt lỗ của bạn

không được thực hiện, hoặc là lệnh được thực hiện chỉ ở vùng giá lân cận $49/cổ

phiếu. Điều đ|ng ngạc nhiên là giá khớp lệnh cắt lỗ trong những trường hợp này gần

như luôn luôn thấp hơn gi| m{ bạn đ~ đặt! Hiện tượng “Slippage” ăn v{o lợi nhuận

của bạn và là nỗi đau đầu của các nhà kinh doanh thị trường chứng khoán và thị

trường giao sau.

“Slippage” rất hiếm khi xảy ra trên thị trường ngoại hối. Rất nhiều nh{ điều hành thị

trường áp dụng chính s|ch “không có trượt gi|”, đưa đến cho các nhà kinh doanh

ngoại hối độ ăn chắc trong định gi| cao hơn.

Chuyên gia (the specialist)

Một trở ngại kh|c ngăn bạn thành công trong kinh doanh chứng khoán chuyên

nghiệp chính l{ c|c chuyên gia. Chuyên gia l{ người kiểm so|t theo nghĩa đen to{n

bộ các hoạt động mua bán các cổ phiếu niêm yết. Trong thời gian đầu sự nghiệp kinh

doanh của tôi tại Phố Wall, tôi đ~ từng có một trải nghiệm không thể quên liên quan

đến chuyên gia của một loại cổ phiếu “đỉnh” v{o thời kỳ đó mặc dù hiện nay nó đ~ bị

loại bỏ vì bất tín và tai tiếng.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Hôm đó, trong lúc đang mua bán các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán

New York, tôi “đ|nh lên” 4.000 cổ phiếu nhưng ngay sau đó gi| cổ phiếu n{y đi

xuống theo hướng giá cắt lỗ m{ tôi đ~ đặt. Theo lẽ thường, khi giá giảm xuống chạm

đến mức giá cắt lỗ, tôi sẽ chịu lỗ một khoản m{ tôi đ~ định trước cho 4.000 cổ phiếu

n{y. Đấy l{ tôi nghĩ vậy...

Bạn h~y tưởng tượng nỗi ngạc nhiên của tôi khi nhìn vào màn hình thấy giá vẫn tiếp

tục đi xuống phía dưới mức cắt lỗ của tôi trong khi tôi vẫn còn là chủ nhân bất hạnh

của 3.900 cổ phiếu chưa b|n cắt lỗ hết. Đó l{ ng{y m{ tôi đ~ ngộ ra rằng chuyên gia

môi giới đ~ tự ý tạo ra một “Partial Fill” trên lệnh cắt lỗ. Có thể vị chuyên gia này

nhận định xu hướng giá tiếp tục đi xuống nên ông/bà ta chỉ nhập lệnh cho một phần

cổ phiếu của tôi (chỉ 100 cổ phiếu).

Trên thị trường Forex không có các chuyên gia.

Mức chênh giá mua và bán (Spread)

Trong thị trường chứng khoán, các chuyên gia còn kiểm soát cả mức chênh lệch giữa

gi| mua v{o v{ gi| b|n ra v{ điều chỉnh mức chênh lệch này theo ý muốn. Vì lý do

các chuyên gia là những người kinh doanh chống lại bạn, họ có thể khiến cho cuộc

đời bạn trở nên khốn khổ bằng việc nới rộng chênh lệch giữa giá mua và giá bán

đúng khi bạn muốn thoát ra và tất toán một lệnh đang có l~i.

Trên thị trường Forex, chênh lệch giữa gi| mua v{ gi| b|n thường cố định, tạo tính

ổn định cao hơn cho nh{ kinh doanh.

Luật “đ|nh lên” (the “uptick rule”)

Một cản trở lớn kh|c trên con đường thành công của các nhà kinh doanh chứng

kho|n đó l{ luật “đ|nh lên”. C|c nh{ kinh doanh có thể đ|nh lên (tức là vào một lệnh

với hy vọng sẽ có lãi nếu giá cổ phiếu giao dịch tăng) bất cứ lúc nào họ muốn. Tuy

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

nhiên, nếu họ muốn đ|nh xuống (tức là vào lệnh chỉ có lãi nếu giá của cổ phiếu giao

dịch đi xuống) thì lại phải tuân theo một số quy định vừa gây phí tổn, vừa gây bực

mình.

Luật n{y quy định rằng tất cả các lệnh giao dịch bán xuống chỉ được nhập ở mức giá

ít nhất bằng, hoặc cao hơn mức giá của giao dịch trước đó. Luật “đ|nh lên” ngăn

không cho các nhà kinh doanh chuyển hướng theo xu thế xuống giá trên thị trường

của một loại cổ phiếu n{o đó. Luật này gây ra hậu quả l{ nh{ kinh doanh để vuột mất

cơ hội bán xuống chỉ vì gi| đảo chiều vào lúc lệnh bán xuống không được công nhận

là hợp lệ.

Để vượt qua quy định này, nhiều nhà kinh doanh chứng khoán sử dụng các biện

pháp kết hợp khác nhau. Những công cụ này có thể giúp thực hiện được mục đích

bán xuống khi cần của nhà kinh doanh. Tuy nhiên không phải lúc n{o cũng có thể sử

dụng được các công cụ n{y, đồng thời chúng không phải là các công cụ miễn phí.

Luôn có một mức chi phí nhất định kèm theo từng loại công cụ, góp phần làm giảm

lợi nhuận của các nhà kinh doanh.

Trên thị trường Forex không có luật “đ|nh lên”. Bạn có thể mua hay bán tùy ý thích

mà không phải chi phí cho bất cứ loại công cụ hỗ trợ nào.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THỊ TRƯỜNG FOREX

Cho dù những trở ngại nói trên có làm cho việc kinh doanh chứng khoán trở nên khó

khăn hơn chúng ta mong muốn, một số nhà kinh doanh chứng khoán vẫn có khả

năng vượt qua và thực tế cũng đ~ vượt qua những khó khăn n{y. Tuy vậy tôi thường

xuyên nghe họ ca thán về cách các chuyên gia làm hỏng việc kinh doanh của họ

(bằng một thứ ngôn ngữ có thể làm chối tai người nghe), về lý do làm cách nào mà

họ lại bị “trượt” khỏi lợi nhuận, hoặc họ đ~ v{o một lệnh tuyệt vời nhưng lại hỏng ăn

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

chỉ vì lệnh nhập một phần, hay hoặc họ đ~ bỏ lỡ cơ hội bán xuống ra sao chỉ vì luật

“đ|nh lên”.

Điều gì sẽ xảy ra nếu các trở ngoại kể trên không tồn tại? nếu chúng được dỡ bỏ khỏi

s}n chơi để các nhà kinh doanh thoải mái không phải lo lắng, thay v{o đó chỉ tập

trung cho việc giao dịch kinh doanh? Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà kinh doanh chỉ

việc kinh doanh? điều gì?

Tôi sắp đưa ra c}u trả lời cho các bạn. Một lần sau giờ đóng cửa, tôi nán lại nhâm nhi

với một người bạn kinh doanh đ~ bỏ thị trường chứng kho|n để chỉ tập trung vào thị

trường Forex. Cuộc đối thoại giữa chúng tôi đại loại như sau:

.... Nó có tên là Forex, tên gọi tắt của Thị trường ngoại hối. Tôi đ~ v{o được xu hướng và

bám nó suốt đến nay.

Có phải c|i tôi đ~ thấy trên TV? Đại loại những mũi tên xanh v{ đỏ?

Đừng “quê” như thế chứ! Lần gần nhất anh thấy một người kinh doanh trên sàn nhìn

c|c mũi tên xanh, đỏ là vào lúc nào vậy?

Thôi được, thế thì Forex là cái gì?

Này Ed, Anh cần phải thử thị trường này! Nó cực lớn, thanh khoản cực cao và nó mở

cửa 24 giờ trong ngày.Chắc chắn Anh chưa bao giờ thấy một thị trường n{o tương

tự.

Đó đúng l{ điều tôi đang |y n|y. Tôi đang l{m kh| trôi chảy với chứng khoán vậy cớ

gì phải chuyển sang Forex?

Vì tính thanh khoản cao! tôi luôn có thể vào lệnh, tôi luôn có thể thoát lệnh và tôi

không bao giờ bị “nhập lệnh một phần”.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Anh không bao giờ bị “nhập lệnh một phần” {? Có thực vậy không?

Chưa bao giờ xảy ra. Tôi cũng chưa bao giờ bị “trượt giá lệnh đặt”, lệnh của tôi luôn

được thực hiện chính xác tại mức gi| tôi đ~ đặt.

Anh nói đùa đấy chứ! Vậy thì Anh kinh doanh ở Disneyland à?

Anh khó mà giải thích được mức độ thanh khoản của Forex. Nó gần như không có

khoảng cách giá!

Thôi được, vậy phải chơi nó như thế nào? Cứ vào bất kỳ hay phải theo xu hướng?

Ấy, đ}y chính l{ c|i hay nhất đấy! c|c xu hướng liên tục được hình thành.

Đại loại l{ chúng cũng ở dạng như Anh chứ gì?

Kỳ cục thật! nếu Anh không tin tôi thì hãy mở một tài khoản chơi thử và tự Anh sẽ

thấy.

Anh đang nói về cái gì vậy?

Người ta cho phép anh chơi thử trên các tài khoản này. Anh có thể kinh doanh trên

thời giá thật của thị trường được người ta cung cấp mà không phải lo lắng gì về rủi

ro. Đ}y l{ c|ch hay để Anh cảm nhận được thị trường này. Nó miễn phí.

Vậy là tôi sẽ phải đến trụ sở của họ, kinh doanh trên tài khoản thử trong khi họ sẽ

b|n cho tôi đủ thứ, đúng không? Nghe m{ khiếp!

Không phải thế đ}u nh{ thiên t{i ạ! Anh sẽ chơi trên t{i khoản thử tại nhà của Anh.

Anh tải c|i đó v{o m|y tính của Anh.

Ái chà! Sẽ không còn ỏm tỏi, không còn vứt ghế, xô bàn, không còn tiếng máy chữ inh

tai nhức óc trong khi tôi đang phải nghĩ c|ch n}ng mức dừng lỗ đ}y! Có lẽ tôi sẽ thử

một lần cho biết!

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

V{ như vậy, cuộc chơi bắt đầu. Vì tôi đ~ quen với niềm vui trong kinh doanh chứng

khoán, không thiếu những vấp váp ban đầu tôi phải đối mặt. Cần một thời gian để tôi

quen với cảm nhận về Forex vì kinh doanh trên thị trường này rất khác với kinh

doanh trên thị trường chứng kho|n. Ban đầu, tôi giao dịch theo đúng c|ch đ~ l{m với

thị trường chứng khoán và trong vòng một v{i th|ng tôi đều bị lỗ. Sau khi có những

điều chỉnh phù hợp những tốc độ khác nhau của Forex, cuối cùng mọi việc cũng dần

dần được giải quyết ổn thỏa. Như bạn thấy, các cổ phiếu đơn lẻ trên thị trường cũng

giống như những con thỏ vậy, có những khi chúng đứng yên, lại có khi chúng lại

ngược xuôi nhảy múa.

Thị trường Forex rất rộng lớn so với thị trường chứng kho|n, do đó nó thường

chuyển động trong một thời gian d{i hơn. Một khi có cặp ngoại tệ n{o đó bắt đầu

chuyển động, nó có thể tiếp tục hướng chuyển động đó trong một thời gian khá dài.

Có một điểm thuận lợi là phần lớn những gì tôi đ~ biết về chứng kho|n đều có thể

chuyển sang sử dụng cho thị trường ngoại hối: biểu đồ vẫn vậy v{ xu hướng vẫn như

xưa. Những khái niệm quan trọng của quản trị rủi ro m{ tôi đã học được trong thời

gian làm việc trên ghế giao dịch chứng khoán ở New York vẫn áp dụng được cho thị

trường Forex.

Thoạt đầu, việc kinh doanh Forex cho ta cảm gi|c như đang du ngoạn ở nước ngoài.

Bản thân tôi thì lo lắng như thể tôi đ~ du h{nh đến một hành tinh xa xôi n{o đó. Sự

khác biệt trong cách mà hai thị trường phản ứng lại các tin tức kinh tế là rất đ|ng

kinh ngạc. Những nhà kinh doanh ở môi trường trường m{ tôi đ~ tham gia trước đó

gần như chỉ có tích tắc thời gian để phản ứng lại các tin tức kinh tế. Khi bạn tham gia

thị trường kinh doanh chứng khoán trong thời điểm công bố các bản tin, nếu bạn

không vào lệnh ngay thì bạn sẽ không kịp nữa.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Trong thị trường Forex, ban đầu tôi có cảm gi|c như thể có quá nhiều thời gian để

phản ứng lại với các tin tức và sự kiện. Thực tế l{ tôi đ~ có thời gian để nghiền ngẫm

rằng c|i gì đ~ xảy ra và phân tích các số liệu. Bù lại, các phản ứng của thị trường

Forex đối với các bản tin sự kiện thường rất có ý nghĩa. Với tư c|ch một người được

mệnh danh l{ “nghiện tin tức”, những tưởng tôi đ~ tìm ra cho mình một cách thức để

kinh doanh.

Vậy nhưng điều đó qu| ho{n hảo để có thể trở thành hiện thực. Forex là một thị

trường mới và lạ lẫm, cho dù một v{i điều xung quanh nó xem ra có vẻ rất quen...

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com CHƯƠNG II: TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

FOREX

Nếu bạn đ~ từng đi du lịch ra ngo{i đất nước của mình thì đấy chính là dịp tốt để bạn

thực hiện một vụ giao dịch ngoại hối. Trong phần lớn trường hợp, du khách cần phải

đổi đồng tiền “bản địa” để lấy đồng tiền của đất nước mà họ viếng thăm. Cần lưu ý

rằng ở đ}y có hai loại tiền tệ tham gia vào giao dịch, nhưng chỉ có một tỷ giá hối đo|i

mà thôi.

Ví dụ, khi một du kh|ch người Mỹ vượt qua biên giới để đến Canada, người này phải

đổi đồng đôla Mỹ để lấy đồng đôla Canada. Về bản chất, người n{y đ~ b|n đồng đôla

Mỹ v{ mua đồng đôla Canada.

ĐỒNG ĐÔLA CANADA V[ ĐỒNG ĐÔLA MỸ

V{o năm 2002, du kh|ch nói trên có thể nhận được khoảng 1,6 đôla Canada cho mỗi

đồng đôla Mỹ. Ta có thể nói rằng tỷ giá hối đo|i tại thời điểm đó của đôla Mỹ/đôla

Canada là khoảng 1,6 đôla Canada trên một đôla Mỹ. Nếu muốn chính x|c hơn,

chúng ta có thể thêm vào vài số thập phân và thể hiện tỷ giá bằng con số 1,6000.

Trong những năm tiếp theo, tỷ gi| trên đ~ thay đổi một cách mạnh mẽ và giảm

xuống còn 1,10 v{o năm 2006. Điều n{y có nghĩa l{ du khách từ Mỹ sang Canada

trong năm 2006 sẽ chỉ nhận được 1,1 đôla Canada cho mỗi đôla Mỹ mà họ chuyển

đổi.

Nếu muốn đo những thay đổi nhỏ hơn trong tỷ giá hối đo|i, chúng ta có thể thể hiện

tỷ giá hối đo|i n{y bằng con số 1,1000. Chúng ta có thể nói chắc rằng đồng đôla Mỹ

đ~ bị hạ giá mạnh so với đồng đôla Canada trong những năm đầu của Thế kỷ 21

(xem Biểu đồ 2.1).

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Điều này ảnh hưởng như thế n{o đến nhà du lịch của chúng ta? Khi mà tỷ gi| đôla

Mỹ/đôla Canada giảm thì đồng đô Mỹ sẽ mua được ít hơn h{ng hóa và dịch vụ ở

Canada so với trước.

Một công dân Mỹ khi hạ cánh xuống Toronto trước đó thường thích nhận một cọc

tiền mặt lớn ở quầy thu đổi ngoại tệ tại sân bay. Họ có thể chi tiêu thoải mái vì hàng

hóa và dịch vụ ở đ}y được xem là rẻ hơn khi so s|nh với giá cả ở nhà của họ.

Biểu đồ 2.1 Tỷ gi| đôla Mỹ/đôla Canada giảm trong giai đoạn 2002 – 2006

Nhưng khi đồng đôla Canada mạnh lên so với đồng đôla Mỹ, tất cả những điều trên

đ~ thay đổi. Cuối cùng thì đồng đôla Canada đ~ đạt đến sự cân bằng so với đồng đôla

Mỹ.

Trong khi điều n{y có t|c động tiêu cực đến những du kh|ch đến từ Mỹ thì ở chiều

ngược lại, những du kh|ch đến Mỹ từ Canada vui mừng nhận thấy hàng hóa và dịch

vụ ở Mỹ bây giờ đ~ tương đối rẻ hơn. Khi đồng đôla Mỹ yếu đi, sức mua so sánh của

đồng đôla Canada tăng lên.

Du khách Mỹ giờ đ}y sẽ ít đi du lịch đến Canada hơn. Nếu có đi, họ sẽ chi tiêu ít hơn

so với trước đó khi m{ tỷ giá hối đo|i còn thuận lợi. Du kh|ch Canada thì ngược lại,

sẽ đi du lịch Mỹ nhiều hơn vì đồng đôla Canada có thể mua được nhiều hơn h{ng hóa

và dịch vụ Mỹ so với trước.

ĐỒNG EURO V[ ĐỒNG ĐÔLA MỸ

Sự mạnh lên của đồng Euro cũng đ~ tạo nên một hoàn cảnh tương tự. Đồng Euro đ~

tăng mạnh so với đồng đôla Mỹ trong c|c năm 2002, 2003 v{ 2004 từ US$0,85 cents

lên đến US$1,35 (xem Biểu đồ 2.2).

Biểu đồ 2.2 tỷ gi| Euro/US đôla tăng từ năm 2002 đến năm 2005

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Do có sự thay đổi này trong tỷ giá hối đo|i, du kh|ch Mỹ thấy rằng kỳ nghỉ ở Châu Âu

trở nên đắt đỏ hơn, trong khi những người từ Ch}u ]u đến Mỹ nhận thấy sức mua

của họ đ~ tăng lên đ|ng kể.

Điều n{y đ~ tạo nên một làn sóng lớn của những người mua sắm từ Châu Âu tràn

sang Mỹ, đặc biệt vào dịp kỳ nghỉ lễ Noel. Một nhà kinh doanh Châu Âu giải thích với

tôi rằng đối với ông ta việc bay sang New York, ở khách sạn, mua sắm và trở về nhà

tính ra còn rẻ hơn l{ ở nh{ để mua sắm.

Bên cạnh sự thật hiển nhiên về việc của cải được và mất trong những sự chuyển

động lớn lao kể trên, chúng ta sẽ còn thấy ngay cả những thay đổi nhỏ trong tỷ giá

hối đo|i cũng có c|ch tạo ra những được, mất đ|ng kể. Đấy chính là cách mà các nhà

kinh doanh Forex kiếm tiền.

THUẬT NGỮ KINH DOANH FOREX

Các nhà kinh doanh có ngôn ngữ riêng của họ. Họ sử dụng những từ có thể làm cho

người ngoài cuộc hoặc người mới nhập cuộc bối rối. Ngôn ngữ kinh doanh gần như

là một cái bắt tay ngầm cho phép những nhà kinh doanh khác nhận ra bạn là một

thành viên trong cộng đồng của họ.

Đó l{ phương ph|p d{nh cho sự điên đầu của thuật ngữ kinh doanh. Rất nhiều thuật

ngữ cho phép một nhà kinh doanh thể hiện chính x|c suy nghĩ của mình thông qua

một hai từ nhanh gọn. Trong bất cứ cuộc tranh luận nào về kinh doanh, bạn sẽ

thường được nghe những khái niệm như long, short v{ flat. Trong thực tế, mọi nhà

kinh doanh đều luôn ở trạng thái long, short hoặc flat. Vậy những thuật ngữ này có

nghĩa l{ gì?

Đánh lên (going long): Khi một nhà kinh doanh nói rằng anh ta đang đ|nh lên, đó l{

lúc anh ta vào một lệnh giao dịch mà lệnh đó sẽ chỉ có lãi nếu tỷ giá hối đo|i tăng lên.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Đánh xuống (going short): Khi một nhà kinh doanh nói rằng anh ta đang b|n

xuống, đó l{ lúc anh ta vào một lệnh giao dịch mà lệnh đó chỉ có lãi nếu tỷ giá hối

đo|i giảm xuống.

Chờ (flat): Khi một nhà kinh doanh nói rằng anh ta đang chờ, đó l{ lúc anh ta không

đ|nh lên, cũng không đ|nh xuống. Tại thời điểm đó nh{ kinh doanh n{y không ở

trong trạng thái của một lệnh giao dịch nào trên thị trường.

Vậy tại sao các nhà kinh doanh sử dụng các thuật ngữ này? Tại sao họ không dùng từ

mua thay từ đ|nh lên, hoặc dùng từ bán thay từ đ|nh xuống?

Câu trả lời sẽ rất đơn giản khi ta biết rằng các nhà kinh doanh Forex có thể kiếm tiền

kể cả khi tỷ giá lên hoặc xuống. Ví dụ, giả sử bạn bước vào phòng làm việc của tôi và

hỏi tôi sẽ kinh doanh như thế nào trong ngày hôm nay và câu trả lời của tôi l{ “hôm

nay tôi sẽ b|n”. Có đúng l{ từ “b|n” có thể có hai nghĩa không? Có thể tôi sẽ bán cặp

ngoại tệ m{ tôi đ~ mua tuần trước nhằm thu một ít lợi nhuận; hoặc cũng có thể tôi sẽ

vào một lệnh bán một cặp ngoại tệ mới trong ngày hôm nay với kỳ vọng sẽ có lãi do

tỷ giá hối đo|i của chúng sẽ đi xuống.

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi tôi cùng một c}u như trên v{ c}u trả lời của tôi l{ “tôi sẽ đ|nh

xuống” thì sẽ không có sự nhầm lẫn n{o như đ~ nói ở trên. Nếu tôi “đ|nh xuống”, có

nghĩa chắc chắn là tôi sẽ có lãi nếu tỷ gi| đi xuống và chắc chắn tôi sẽ lỗ nếu tỷ gi| đi

lên. Sẽ không có sự nhầm lẫn nào hết.

Giả sử bạn hỏi tôi rằng tôi định làm gì trong ngày hôm nay và câu trả lời của tôi dành

cho bạn l{ tôi định “mua” thì từ “mua” ở đ}y cũng h{m chứa hai nghĩa. Có thể tôi sẽ

mua vì tôi ngĩ rằng tỷ giá sẽ đi lên; cũng có thể tôi đ~ từng vào một lệnh bán vào tuần

trước và tỷ giá từ đó đến nay đ~ đi xuống. Để thu lợi nhuận v{ đóng lệnh mua cũ, tôi

cần mua trả lại cặp ngoại tệ tôi đ~ b|n tuần trước. Giao dịch n{y được gọi l{ “ho{n

lệnh đ|nh xuống”.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Nếu tôi hoàn một lệnh n{o đó v{ không còn lệnh mở nào trên thị trường, thì tức là

tôi đang ở trạng th|i “chờ”.

Nếu tôi trả lời bạn l{ “tôi sẽ đ|nh lên trong ng{y hôm nay” thì c}u n{y chỉ có một

nghĩa duy nhất. Nó có nghĩa l{ nếu tỷ giá hối đo|i đi lên, tôi sẽ có lãi; nếu trỷ giá hối

đo|i đi xuống, tôi sẽ bị lỗ. Việc sử dụng các thuật ngữ này sẽ loại bỏ sự không rõ ràng

nhờ chúng mô tả chính xác hoạt động kinh doanh.

PIP là gì?

PIP là mức thay đổi giá nhỏ nhất trên thị trường Forex. Đ}y l{ từ viết tắt của cụm từ

“điểm phần trăm” (percentage in point). Bạn có thể trở lại ví dụ trước: tỷ giá hối đo|i

giữa cặp ngoại tệ US đôla/Canada đôla l{ 1,10 v{ chúng ta đ~ thêm c|c số thập phân

th{nh 1,1000 l{ để nhằm tính to|n chính x|c hơn.

Lý do làm cho tỷ gi| chính x|c hơn ở chỗ nó cho phép chúng ta thể hiện sự thay đổi

nhỏ nhất có thể trong tỷ giá hối đo|i. Ví dụ, giả sử tỷ gi| tăng từ 1,1000 lên 1,1001.

Chúng ta nói rằng tỷ gi| đ~ tăng lên 1 pip, l{ mức tăng nhỏ nhất có thể.

Những loại ngoai tệ chủ yếu

Dưới đ}y l{ danh mục một số loại ngoai tệ được kinh doanh sôi động nhất kèm theo

các chữ viết tắt (code) của mỗi loại ngoai tệ đó. Lưu ý rằng đ}y chỉ là một phần của

bảng danh mục vì ngày nay trên thị trường thế giới có rất nhiều loại ngoai tệ được

đưa v{o kinh doanh.

EUR = Euro

GBP = Bảng Anh

USD = Đôla Mỹ

JPY = Yên Nhật

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

CHF = Frăng Thụy Sỹ

CAD = Đôla Canada

AUD = Đôla Úc

NZD = Đôla New Zealand

Những tên lóng

Nhiều loại ngoại hối mang những tên long khác nhau. Các nhà kinh doanh thích dùng

tiếng lóng, do vậy bạn cần biết những tên lóng n{y để hiểu họ muốn nói gì. Sau đ}y l{

một số ví dụ.

Đôla Mỹ: “Greenback” hoặc “Buck”

Bảng Anh: “Cable” hoặc “Sterling”

Euro: “Single Currency”

Frăng Thụy Sỹ: “Swissy”

Đôla Canada: “Loonie”

Đôla Úc: “Aussie”

Đôla New Zealand: “Kiwi”

Nguồn gốc của những tên lóng n{y cũng l{ chủ đề tranh luận thú vị. Ví dụ, Euro được

gọi l{ “Single currency” vì nó l{ loại một tiền được nhiều nước sử dụng. Còn “Kiwi” l{

lo{i chim ăn đêm, không bay được, và là biểu tượng quốc gia của New Zealand.

Trước đ}y đ~ l}u đồng Bảng Anh từng được xem l{ đồng tiền chủ chốt v{ nó được

chuyển qua lại liên tục giữa Châu Âu và Bắc Mỹ thông qua điện tín (cable). Nhiều

năm sau, c|i tên lóng “cable” vẫn tồn tại. Xét về nguồn gốc, đồng Bảng vốn ngang giá

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

với một pound2 Bạc nguyên chất (sterling silver), do đó nó được gọi l{ “Pound

Sterling” hoặc đơn giản l{ “Sterling”.

“Loonie” l{ tên gọi không chính thức nhưng rất thông dụng đồng xu 1 đôla m{u v{ng,

có khảm bạc của Canada. Tên lóng xuất phát từ bức hình con chim lặn gavia (Loon),

là một loài chim hiếm, trên một mặt của đồng xu.

C|c ng}n h{nh trung ương

Mọi nước (trong trường hợp Châu Âu là một nhóm nước) đều có một mức lãi suất

tín dụng tương ứng và mức lãi suất n{y được ng}n h{ng trung ương (Central Bank)

x|c định. Những người kinh doanh Forex theo dõi rất cẩn thận các mức lãi suất này

vì chúng có t|c động rất lớn đến tỷ suất hối đo|i. Sau đ}y l{ một số ngân hàng trung

ương của một số nước v{ nhóm nước:

Liên minh Châu Âu : European Central Bank (ECB)

Vương quốc Anh : Bank of England (BoE)

Mỹ : Federal Reserve (Fed)

Nhật : Bank of Japan (BoJ)

Thụy Sỹ : National Bank (SNB)

Canada : Bank of Canada (BoC)

Úc : Reserve Bank of Australia (RBA)

New Zealand : Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)

Những ng}n h{ng trung ương n{y thường nâng mức lãi suất để chống lạm phát, hạ

mức lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hoạt động của chúng tạo ra các biến

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

động trong tỷ giá hối đo|i v{ đó l{ những công cụ hỗ trợ cho nhiều chiến lược kinh

doanh Forex khác nhau.

Những cặp ngoại tệ thông dụng

Sau đ}y l{ những cặp ngoại tệ thông dụng nhất:

EUR/USD Euro- đôla Mỹ

USD/JPY Đôla Mỹ – Yên Nhật

GBP/USD Bảng Anh – đôla Mỹ

USD/CHF Đôla Mỹ – Frăng Thụy sỹ

AUD/USD Đôla Úc – đôla Mỹ

USD/CAD Đôla Mỹ - đôla Canada

NZD/USD Đôla New Zealand – đôla Mỹ

EUR/JPY Euro – Yên Nhật

EUR/GBP Euro – Bảng Anh

GBP/CHF Bảng Anh - Frăng Thụy sỹ

EUR/AUD Euro – đôla Úc

Loại ngoại tệ đứng đầu trong một cặp ngoại tệ được gọi là ngoại tệ cơ sở, ngoại tệ

đứng sau trong cặp ngoại tệ được gọi là ngoại tệ đối ứng hoặc ngoại tệ đặt giá. Ví dụ

trong trường hợp cặp ngoại tệ Euro/đôla Mỹ (Eur/USD), đồng euro được gọi l{ đồng

tiền cơ sở của cặp ngoại tệ n{y, còn đồng đôla Mỹ được gọi l{ đồng tiền đối ứng.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Vậy ai l{ người quy định loại ngoại tệ n{o l{ đồng tiền cơ sở và loại ngoại tệ nào là

đồng tiền đối ứng hoặc đồng tiền đặt giá? Nhiệm vụ này là của Tổ chức Định chuẩn

Quốc tế (International Organization for Standardization –ISO). ISO l{ người x|c định

các cụm từ viết tắt tên các ngoại tệ và thứ tự của các loại ngoại tệ trong từng cặp

ngoại tệ.

Bất cứ khi nào một cặp ngoại tệ trong biểu đồ biến động tăng, điều đó có nghĩa l{

đồng ngoại tệ cơ sở mạnh lên so với đồng ngoại tệ đối ứng. Điều n{y đúng với tất cả

các cặp ngoại tệ (xem Biểu đồ 2.3).

Biểu đồ 2.3 Đồng ngoại tệ cơ sở mạnh lên so với đồng ngoại tệ đối ứng

Điều n{y cũng đúng với hướng ngược lại: nếu đồng ngoại tệ cơ sở có mức tăng

trưởng yếu hơn so với đồng ngoại tệ đối ứng, biểu đồ sẽ cho thấy tỷ giá hối đo|i của

cặp ngoại tệ đó đi xuống (xem Biểu đồ 2.4).

Lot là gì?

Trong thị trường chứng khoán, các nhà kinh doanh mua và bán các cổ phiếu. Trong

thị trường tương lai (thị trường giao sau) các nhà kinh doanh mua và bán các hợp

đồng. Còn trong thị trường Forex, các nhà kinh doanh mua và bán các lot. Một lot là

khối lượng giao dịch nhỏ nhất để các nhà kinh doanh có thể vào lệnh giao dịch.

Mỗi một lot bao gồm 100.000 đơn vị ngoại tệ. Nếu bạn đ|nh lên một lot của cặp

Eur/USD tức là trên thực tế bạn đ~ đ|nh lên 100.000 đơn vị ngoại tệ cơ sở v{ đồng

thời đ|nh xuống 100.000 đơn vị ngoại tệ đối ứng. Như vậy, một nhà kinh doanh

đ|nh lên một lot của cặp Eur/USD thì cũng có nghĩa l{ anh ta đ|nh lên 10.000 Euro,

đồng thời anh ta cũng đ|nh xuống một số lượng tương ứng đôla Mỹ.

Vào lệnh (Entry)

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Vào lệnh hoặc điểm vào lệnh là thời điểm lệnh đ|nh lên hoặc đ|nh xuống được mở.

Đ}y l{ lúc giao dịch bắt đầu.

Biểu đồ 2.4 Đồng ngoại tệ cơ sở yếu đi so với đồng ngoại tệ đối ứng

Lệnh dừng hoặc lệnh dừng lỗ (Stop hoặc Protective Stop)

Một lệnh dừng là lệnh được đặt để thoát ra khỏi giao dịch khi tỷ giá hối đo|i biến

động theo hướng bất lợi cho nhà kinh doanh. Lệnh n{y được đặt nhằm kiểm soát lỗ

ở mức tối thiểu và có thể kiểm so|t được.

Mục tiêu (Target)

Mục tiêu được đặt nhằm thoát ra khỏi giao dịch trong trường hợp tỷ gi| đang biến

đổi theo hướng có lợi cho nhà kinh doanh. Lệnh mục tiêu còn được gọi là lệnh thu lợi

(take-profit order).

Thị trường giao ngay hoặc thị trường tiền mặt (Spot Market hoặc Cash Market)

Giá giao ngay là giá trị của một vật, hay một mặt hàng ngay tại thời điểm hiện tại. Giá

này khác với hợp đồng tương lai, khi gi| trị của một vật hay mặt hàng được tính

trong tương lai.

Giả dụ bạn muốn mua một chai nước. Bạn đang kh|t v{ bạn muốn có ngay chai nước.

Người b|n h{ng tính 1 đôla cho chai nước bạn mua. Như vậy, 1 đôla l{ gi| giao ngay

của chai nước tại cửa hiệu đó; nói c|ch kh|c đó l{ gi| được trả ngay tại thời điểm đó.

Ở một khía cạnh khác, giả sử bạn muốn trả gi| chai nước mà bạn muốn trong tương

lai. Bạn thỏa thuận với chủ hiệu, có tính đến lạm phát, quan hệ cung cầu và yếu tố

bất định của tương lai. Bạn đồng ý mua chai nước với gi| 1,05 đôla. Như thế, bạn đ~

thỏa thuận một hợp đồng tương lai cho chai nước.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Khi bạn thấy nhắc đến thị trường “spot” hoặc thị trường “cash” thì đấy l{ để phân

biệt giữa thị trường giao ngay và thị trường giao sau.

Thanh khoản (liquid)

Một thị trường có tính thanh khoản, hay một thị trường “d{y” l{ thị trường mà trong

đó mọi hoạt động mua v{ b|n đều diễn ra dễ dàng. Thị trường Forex có được điều

này vì ở đó có nhiều hơn người mua và nhiều hơn người bán. Một thị trường ít

người mua v{ b|n được gọi là thị trường kém thanh khoản (Illiquid market).

Đòn bẩy (Leverage)

Đòn bẩy là khả năng kiểm soát một lượng vốn kinh doanh lớn bởi một lượng vốn

đầu tư ban đầu tương đối nhỏ.

Ví dụ, một lot của một cặp ngoại tệ có giá trị 100.000 đơn vị tiền tệ, tức là 100.000

euro hoặc 100.000 đôla Mỹ chẳng hạn. Vậy liệu bạn có cần phải có số vốn đặt trong

tài khoản ít nhất là 100.000 euro hoặc 100.000 đôla Mỹ để có thể giao dịch 1 lot của

cặp ngoại tệ EUR/USD không?

Không cần, bạn có thể kiểm soát một lot với một số vốn trong tài khoản thậm chí chỉ

bằng 1/200 giá trị của lot giao dịch. Ta nói rằng nhà kinh doanh giao dịch 1 lot theo

c|ch trên đang sử dụng đòn bẩy 1 ăn 200. Số lần của đòn bẩy được các nhà kinh

doanh sử dụng dựa trên nhu cầu cá nhân của họ, cũng như “vùng an to{n” do họ xác

định.

Hỗ trợ (Support)

Hỗ trợ là một vùng ở trên biểu đồ gi| nơi m{ xu hướng giảm giá ngừng lại. Điểm hỗ

trợ không không phải là một điểm giá chính xác nào, mà nó là một vùng. H~y nghĩ

rằng điểm hỗ trợ l{ s{n nh{ dưới chân bạn (xem Biểu đồ 2.5).

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Biểu đồ 2.5 Tỷ giá cặp ngoại tệ EUR/USD được hỗ trợ liên tục ở mức 1.2700

Kháng cự (Resistance)

Kháng cự là một vùng ở trên biểu đồ gi| nơi m{ xu hướng tăng gi| dừng lại. Giống

như điểm hỗ trợ, điểm kháng cự là một vùng giá chứ không phải là một mức giá

chính x|c n{o đó. H~y nghĩ rằng điểm kháng cự như l{ trần nh{ trên đầu bạn (xem

Biểu đồ 2.6).

Phá xu thế (Breakout)

Phá xu thế xuất hiện khi giá của cặp ngoại tệ vượt xuống dưới điểm hỗ trợ hoặc vượt

lên trên điểm kháng cự (xem Biểu đồ 2.7).

Xu hướng (Trend)

Một xu hướng xuất hiện khi tỷ giá hối đo|i giao động cố định theo một hướng, hoặc

thấp dần, hoặc cao dần (xem Biểu đồ 2.8).

Biểu đồ 2.6 Tỷ giá cặp ngoại tệ USD/JPY gặp điểm kháng cự tại 119.00

Biểu đồ 2.7 Phá xu thế ở cặp ngoại tệ USD/CAD

Biều đồ 2.8 Một xu thế được hình thành ở cặp ngoại tệ AUD/USD

Dải giá (Range)

Dải giá xuất hiện khi tỷ giá hối đo|i không có một hướng rõ r{ng n{o, đồng thời

được giới hạn trong một khoảng hỗ trợ và kháng cự tương đối rõ r{ng n{o đó (xem

Biểu đồ 2.9).

Tích lũy (Consolidation)

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Hiện tương tích lũy xảy ra khi tỷ giá hối đo|i bị giới hạn giữa mức hỗ trợ và kháng cự

hẹp dần. Hiện tượng tích lũy thường dẫn đến hiện tượng phá xu thế (Breakout)

(xem Biểu đồ 2.10).

Tính biến động (Volatility)

Tính biến động là mức độ giao động tỷ giá kỳ vọng của một cặp ngoại tệ trong một

khoảng thời gian định trước. Một cặp ngoại tệ có tính biến động cao có xu hướng tạo

những thay đổi nhanh và mạnh, trong khi một cặp ngoại tệ có tính biến động thấp

thường được giao dịch trong một khoảng giá dễ dự đo|n hơn.

C|ch để hiểu về tỷ giá hối đo|i một cách dễ d{ng hơn

Tỷ giá sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn cho rằng đồng ngoại tệ cơ sở là ứng với số “một”. Giả

dụ tỷ giá hối đo|i của cặp EUR/USD l{ 1,2904. Đồng ngoại tệ cơ bản l{ đồng Euro vì

nó nằm ở vị trí đầu tiên của cặp ngoại tệ. H~y xem đồng Euro ứng với số 1 theo cách

nghĩ “một Euro bằng 1,2904 đôla Mỹ”. Điều n{y có nghĩa l{ 1 Euro có gi| trị bằng

1,2904 đôla Mỹ.

Biểu đồ 2.9 Cặp USD/JPY giao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự

Biểu đồ 2.10 Cặp ngoại tệ GBP/USD tích lũy trước khi phá xu thế

Hãy thử cách này với bất cứ cặp ngoại tệ nào. Nếu cặp GBP/USD có tỷ giá là 1,9012

thì ta có thể nói rằng một Bảng Anh bằng 1,9012 đôla Mỹ. Nếu cặp USD/JPY có tỷ giá

là 115,00 thì ta có thể nói một đôla Mỹ bằng đúng 115 Yên Nhật.

Vậy làm thế n{o để chuyển tải những giao động tỷ giá này thành kiến thức cơ bản

của nhà kinh doanh Forex?

Khi giao dịch cặp EUR/USD, nhà kinh doanh ở Mỹ sẽ lưu ý rằng cặp này có một mức

giá cố định l{ 10 đôla cho mỗi pip. Trên thực tế, điều n{y đúng với tất cả các cặp

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

ngoại tệ m{ trong đó đồng đôla Mỹ giữ vai trò đồng ngoại tệ đối ứng. GBP/USD,

AUD/USD v{ NZD/USD cũng đều có mức giá cố định l{ 10 đôla Mỹ trên 1 pip. Do đó,

trong bất cứ cặp ngoại tệ n{o có đôla Mỹ với tư c|ch l{ đồng đối ứng, nếu tỷ giá

chuyển động cứ 10 pip theo hướng có lợi thì có nghĩa l{ 100 đôla đ~ được tạo ra,

ngược lại nếu tỷ giá chuyển động cứ 10 pip theo hướng bất lợi thì có nghĩa l{ nó tạo

ra một khoản lỗ 100 đôla Mỹ. Do cặp EUR/USD dao động trung bình khoảng 100 pip

mỗi ngày, việc lỗ hoặc lãi 10 pip có thể dễ dàng xảy ra.

Nếu kịch bản này tạo nên mức rủi ro lớn hơn mong muốn của một nhà kinh doanh

Forex, anh ta có thể mở một tài khoản “mini”. Trong một tài khoản mini, cặp

EUR/USD có giá trị pip cố định l{ 1 đôla Mỹ. Trong trường hợp này, một sự chuyển

động 10 pip theo hướng có lợi sẽ tạo ra lợi nhuận 10 đôla Mỹ, một sự chuyển động

10 pip theo hướng bất lợi sẽ tạo khoản lỗ 10 đôla Mỹ.

Đến đ}y thì bạn đ~ học được kha khá về Forex, Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ có một vài câu

hỏi....

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com CHƯƠNG III: NHỮNG CÂU HỎI VÀ LỜI

ĐÁP

Thị trường Forex khác biệt với bất cứ thị trường n{o kh|c v{ nh{ kinh doanh trước

hết cần hiểu biết về nó để có thể kinh doanh th{nh công. Trong qu| trình đó, một số

câu hỏi hiển nhiên sẽ được đặt ra. Trong chương n{y, tôi sẽ trả lời một số những câu

hỏi thường thấy nhất về Forex.

TẠI SAO NHỮNG TỔ CHỨC TIỀN TỆ LỚN LẠI KINH DOANH FOREX?

Thị trường Forex (còn được gọi bằng nhiều tên kh|c nhau như FX, Thị trường hối

đo|i, thị trường ngoại hối) có thể được xem như l{ một thị trường mới, nhưng nó đ~

là thị trường được các quỹ hỗ trợ (hedge funds) quốc tế v{ c|c nh{ đầu tư có tổ chức

lựa chọn từ nhiều năm qua. Những “dòng tiền lớn” luôn kinh doanh Forex vì cầm cỡ

lớn lao của thị trường này cho phép những nhà kinh doanh này tham gia vào và rút

ra khỏi những thương vụ lớn mà không tạo ra những xáo trộn hoặc phá vỡ các tỷ giá

hối đo|i. Tuy vậy, thị trường này lại là mới toanh với rất nhiều nhà kinh doanh cá

nhân vì những rào cản đối với những người kinh doanh nhỏ lẻ chỉ mới được dẹp bỏ

trong thời gian gần đ}y.

Trong những năm qua, tính phổ biến của kinh doanh Forex đ~ được n}ng lên đ|ng

kể vì những lý do hoàn toàn hợp lý. Doanh số giao dịch hàng ngày vào khoảng 1,9

nghìn tỷ đôla Mỹ của thị trường Forex vẫn đang tiếp tục gia tăng đưa thị trường này

vào vị thế không có đối thủ trên thế giới.

Những nhà kinh doanh Forex còn có khả năng sử dụng đòn bẩy rất lớn, có thể lớn

hơn mức 1/200. Đòn bẩy cho phép một người kinh doanh “khuyếch đại” c|c thương

vụ của mình, đồng thời cũng “khuyếch đại” mức lãi hoặc lỗ. Hãy so sánh đặc điểm

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

này với một tài khoản chứng kho|n đặc trưng với mức đòn bẩy khoảng 2 lần! Bởi

mức siêu đòn bẩy như vậy, giới hạn vào lệnh của những nhà kinh doanh ngoại hối là

rất thấp. Họ có thể mở tài khoản kinh doanh với chỉ một v{i trăm đôla.

TẠI SAO FOREX LẠI ĐỘT NHIÊN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG?

Trước đ}y, việc tham gia vào thị trường ngoại hối chỉ được dành riêng cho các tập

đo{n lớn, các quỹ bảo trợ hoặc c|c nh{ đầu tư có tổ chức khác. Phần lớn các ngân

hàng có tiếng tăm trên thế giới đều tham gia rất sâu vào thị trường ngoại hối trong

rất nhiều năm. Cho đến gần đ}y, c|c nh{ đầu tư c|c nh}n nhỏ lẻ không có cách gì có

thể tham gia v{o được thị trường n{y vì không có c|ch gì để họ có thể cạnh tranh với

những “ông lớn” trên một sân chới sòng phẳng.

Cho đến thập kỷ 90 của thế kỷ trước, cuối cùng thì thị trường ngoại hối cũng mở cửa

đối với những khách hàng nhỏ lẻ. Những người tạo nên thị trường ngoại hối trên

mạng internet đ~ mở cánh cửa n{y (đồng thời cũng tạo ra sự giàu có) bằng cách chia

nhỏ những giao dịch vốn rất lớn thành những “miếng nhỏ” để các cá nhân có thể

mua và bán.

Điều n{y có nghĩa l{ bắt đầu từ đó, c|c c| nh}n có thể kinh doanh cùng những ngân

hàng lớn nhất trên Thế giới và thậm chí sử dụng cùng một kỹ thuật cũng như chiến

lược giao dịch mà những nhà kinh doanh chuyên nghiệp sử dụng. Tự nhiên bức

tranh toàn cảnh được thay đổi, và các nhà kinh doanh có thêm một lựa chọn mới

ngoài thị trường chứng khoán và thị trường giao sau.

C\C NH[ ĐẦU TƯ KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO TRÊN THỊ TRƯỜNG FOREX?

Những nhà kinh doanh ngoại hối tìm kiến lợi nhuận đơn giản từ sự thay đổi tỷ giá.

Nhờ v{o đòn bẩy tài chính cực lớn, một thay đổi nhỏ về tỷ giá có thể tạo ra một

khoản lớn lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Những gia tài có thể được hoặc mất rất nhanh trong thị trường này; một thay đổi chỉ

đ|ng gi| v{i phần trăm xu có thể được phóng đại thành những khoản lỗ hoặc lãi rất

lớn.

Phần lớn các nhà kinh doanh tự xem mình là thành viên của một trong hai nhóm

kinh doanh, nhóm kinh doanh kỹ thuật v{ nhóm kinh doanh cơ bản. Nhóm kinh

doanh kỹ thuật chú trọng các phân tích kỹ thuật, đó l{ việc nghiên cứu các biểu đồ

(biến đổi giá cả trong quá khứ) và các chỉ b|o để kinh doanh forex. Họ tin rằng tất cả

c|c thông tin đúng đắn cần cho một giao dịch ẩn chứa trong các biểu đồ giá.

Những nh{ kinh doanh cơ bản sử dụng c|c ph}n tích cơ bản, cái chúng ta có thể hiểu

tương đối là nghiên cứu kinh tế (đặc biệt là các mức lãi suất) để kinh doanh forex.

Họ cho rằng các loại ngoại tệ bất kỳ cuối cùng sẽ mạnh lên hay yếu đi theo sự mạnh

lên hay yếu đi của nền kinh tế sử dụng chúng; đồng thời biến động theo sự thay đổi

mức lãi suất cũng như c|c chính s|ch tiền tệ.

Phần lớn c|c nh{ kinh doanh c| nh}n quan t}m đến các yếu tố kỹ thuật trong kinh

doanh ngoại hối v{ đều có xu hướng cảm thấy bất an khi chuyển sang ph}n tích cơ

bản. Có lẽ vì các biểu đồ là những phương tiện hữu hình cho phép nhận ra các mô

hình và chuyển chúng thành các nhận định một cách nhanh chóng nhờ vào kinh

nghiệm. Trong khi đó, kinh tế học là một bộ môn thường được thể hiện tốt nhất bằng

ngôn từ khô khan. Đó cũng chính l{ lý do tại sao kinh tế học còn được gọi l{ “môn

khoa học buồn tẻ”.

Bạn h~y đừng để bị cảm giác bất an với kinh tế học v{ ph}n tích cơ bản. Thông

thường, lỗi ở đ}y không phải l{ lĩnh vực, mà là cách thức thể hiện.

Trong khi cuốn sách này sẽ chủ yều nói về các chiến lược kỹ thuật giao dịch mang

tính kỹ thuật, tôi muốn khuyến khích bạn xem xét cả các khía cạnh kỹ thuật lẫn cơ

bản của forex như l{ một cặp sinh đôi. Nói c|ch kh|c, bất cứ những gì bạn nhìn thấy

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

trên biểu đồ (kỹ thuật) thì không phải tình cờ m{ nó như thế, nó phải có một nguyên

nh}n (cơ bản).

Điều không may là phần lớn c|c nh{ kinh doanh có xu hướng chỉ nhìn vào phân tích

kỹ thuật hoặc ph}n tích cơ bản. Từ bây giờ tôi muốn khuyên skhcish bạn hãy xem

chúng không phải là các yếu tố tách biệt nhau. Chúng ta sẽ bàn về khái niệm này chi

tiết hơn khi chúng ta nghiên cứu quan một số kỹ thuật giao dịch.

TẠI SAO CÁC LOẠI NGOẠI TỆ ĐƯỢC GIAO DỊCH THEO CẶP?

Đ}y l{ một khái niệm rất nhiều sinh viên bị nhầm lẫn mặc dù nó rất đơn giản. Bất cứ

khi nào bạn thực hiện một giao dịch ngoại hối thì đều cũng có một cặp ngoại hối

tham gia vào giao dịch đó. H~y nghĩ lại ví dụ của chúng ta trên đ}y về người đi du

lịch, người đ~ đổi đồng tiền bản tệ để lấy đồng tiền của đất nước m{ người n{y đến

du lịch. Bạn sẽ nhớ lại rằng có hai loại tiền tham gia vào giao dịch, nhưng chỉ có một

tỷ giá mà thôi.

Mọi giao dịch ngoại hối hoặc kinh doanh ngoại hối đều sử dụng hai loại ngoại tệ với

một tỷ gi|. Để minh họa tốt nhất cho lý do tại sao lại như vậy ta hãy lấy ví dụ một

giao dịch tiền tệ chỉ có một loại tiền. Giả dụ bạn sống ở Mỹ, bạn vào một cửa hàng

bán rau quả và hỏi nh}n viên thu ng}n “ông/b{ sẽ trả cho tôi bao nhiêu đôla để đổi

một tờ 20 đôla?”. Sau khi nguýt qua bạn, nhân viên thu ngân chắc chắn sẽ cho rằng

bạn muốn đổi tờ 20 đôla để lấy 20 đôla tiền lẻ và số tiền tổng cộng 20 đôla sẽ được

chuyển cho bạn, không hơn, không kém. Không ai chuyển cho bạn hơn 20 đôla lẻ để

đổi lấy một tờ 20 đôla. Do đó bạn không thể kiến được lợi nhuận từ giao dịch này.

H~y tưởng tượng khó khăn của việc cố kinh doanh chỉ với một loại tiền. Liệu có ai có

đầu óc bình thường lại chịu đổi cho bạn hơn một Bảng để lấy một Bảng kh|c? Lưu ý

là chúng ta không bàn về việc sưu tầm xu hoặc về các khoản nợ có lãi mà chỉ b{n đến

trao đổi ngoại hối thông thường. Ngược lại, một nhà kinh doanh thông minh có thể

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

muốn đổi cho mình một Bảng với số tiền bỏ ra ít hơn một Bảng. Tuy nhiên, chỉ có kẻ

n{o đó dở hơi mới chấp nhận thương vụ n{y. Điều này giải thích tại sao chúng ta

không thể kinh doanh ngoại hối chỉ với một đồng tiền ở một thời điểm.

Đấy là vì giá trị của bản thân một đồng tiền không thay đổi, giá trị của đồng tiền chỉ

thay đổi trong mối quan hệ với một đồng tiền khác. Nói cách khác, một đồng đôla

trong túi của bạn vẫn sẽ là một đôla v{o ng{y mai, tuy nhiên giá trị của nó thì thay

đổi liên tục trong tương quan với c|c đồng tiền kh|c. Đấy là lý do tại sao chúng ta

kinh doanh ngoại hối theo cặp.

LÀM THẾ N[O ĐỂ KINH DOANH HAI LOẠI TIỀN TRONG MỘT THỜI ĐIỂM?

Nhiều nhà kinh doanh cho rằng sẽ rất tiện lợi nếu ta xem một cặp ngoại tệ như l{

một công cụ đơn nhất như l{ một loại chứng khoán. Ví dụ, nếu một nhà kinh doanh

cho rằng giá trị cổ phiếu IBM sẽ tăng, anh ta sẽ “đ|nh lên” cổ phiếu IBM. Tương tự

như thế, nếu nhà kinh doanh Forex cho rằng đồng Euro sẽ lên giá so với đồng Đôla

Mỹ, anh ta sẽ “đ|nh lên” cặp Euro/US đôla. Còn nếu cũng nh{ kinh doanh đó lại nghĩ

rằng Euro sẽ yếu đi so với đồng Đôla Mỹ, thì anh ta sẽ “b|n xuống” cặp Euro/US đôla.

Bạn có thể nghe một nhà kinh doanh ngoại hối nói rằng “tôi đang mua đôla” hoặc

“tôi đang b|n euro”. Thoạt nghe cứ như thể anh ta đang kinh doanh với chỉ một loại

tiền. Tuy nhiên trên thực tế anh ta đang kinh doanh hai loại tiền khác nhau. Nếu bạn

kinh doanh đồng đôla Mỹ, đồng Euro hay bất cứ đồng tiền nào khác thì tức là bạn

đang kinh doanh đồng tiền đó với một đồng tiền khác.

LÀM SAO CÓ THỂ KINH DOANH 24 GIỜ TRONG NGÀY?

Một trong những ưu điểm chủ yếu của thị trường Forex giao ngay là thị trường hoạt

động 24 giờ trong ng{y v{ không gi|n đoạn. Thay vì phải tuân theo một lịch trình

cứng nhắc, các nhà kinh doanh có thể quyết định cho bản thân họ thời điểm kinh

doanh, bất luận đấy là buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Thậm chí những người kinh doanh bán thời gian có nghề nghiệp cố định kh|c cũng

có thể kinh doanh Forex. Việc bạn sống ở đ}u trên Thế giới không thành vấn đề, việc

bạn dành bao nhiêu thời gian cho kinh doanh Forex không thành vấn đề, bạn đều có

thể tham gia thị trường Forex.

Khi chúng ta tiếp xúc với một thị trường rộng lớn và thanh khoản cao như Forex,

một điều quan trọng cần hiểu là thời gian nào trong ngày là thời gian sôi động nhất.

Điều n{y đặc biệt quan trọng khi ta tham gia các giao dịch trong ngày, là những giao

dịch có thời gian giao dịch ngắn.

NGÀY GIAO DỊCH ĐƯỢC CƠ CẤU NHƯ THẾ NÀO?

Vì thị trường Forex mở 24 giờ trong ngày, trên thực tế ta không thể nói thị trường

mở cửa hoặc đóng cửa tại một thời điểm n{o đó trong ng{y được. Không giống như

thị trường chứng khoán hoặc thị trường giao sau, thị trường Forex không có “tiếng

chuông mở phiên”. Nhưng bởi các nhà kinh doanh Forex làm việc với các biểu đồ cần

có một giá mở cửa v{ gi| đóng cửa, họ cần phải đặt ra một thời điểm n{o đó trong

ng{y để làm mốc.

Đối với phần lớn các nhà kinh doanh, một ngày kinh doanh Forex bắt đầu vào lúc

5h00 sáng giờ bờ Đông nước Mỹ (New York), tức 10h00 sáng giờ Lu}n Đôn. Bởi thị

trường Forex mở cửa 24 giờ trong ng{y, do đó một ng{y kinh doanh Forex đóng cửa

vào 5h00 chiều giờ New York, tức 10h00 tối giờ Lu}n Đôn.

Tại sao người ta lại sử dụng mốc thời gian trên? Thực tế là khi New York đang l{

5h00 chiều Chủ nhật, thì ở Úc v{ New Zealand đang l{ s|ng Thứ Hai. Theo múi thời

gian Quốc tế, sáng Thứ Hai bắt đầu từ phần này của Thế giới trước bất cứ thị trường

Forex nào khác còn lại, do đó nó được định mốc là khởi đầu một ngày kinh doanh

Forex.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Trên tổng thể, lượng giao dịch vào thời gian bắt đầu ngày Forex là thấp vì cả 3 trung

tâm kinh doanh Forex (Anh, Mỹ và Nhật) còn đang chưa hoạt động vào khoảng thời

gian n{y. Tuy nhiên, đ}y l{ khoảng thời gian đồng Đôla Úc v{ New Zealand có thể có

những giao động.

Phiên Châu Á

Trong một vài giờ tiếp theo, tức khoảng 7h00 chiều giờ bờ Đông nước Mỹ, hoặc là

giờ nửa đêm tại Luận Đôn, thị trường Nhật Bản thức giấc và bắt đầu tăng nhiệt. Đ}y

là thời điểm được coi là bắt đầu của Phiên Châu Á.

Nhật Bản là trung tâm Forwex lớn thứ 3, chiếm khoảng 10% tổng lượng giao dịch

của thị trường Thế giới. Nhiều ngân hàng và quỹ bảo trợ lớn trên Thế giới đặt văn

phòng tại Tokyo. Hoạt động của các cặp ngoại tệ có đồng Yên Nhật tham gia cũng bắt

đầu tăng tốc trong khoảng thời gian này.

Phiên Châu Âu

Khi ngày kinh doanh ở Châu Á lắng xuống vào khoảng 3h00 sáng giờ bờ Đông nước

Mỹ, thị trường Châu Âu bắt đầu mở và ngày kinh doanh ở Lu}n Đôn bắt đầu. Đ}y l{

thời điểm được coi là mở đầu Phiên Châu Âu.

Anh là thị trường Forex quan trọng nhất trên địa cầu v{ Lu}n Đôn được coi là thủ đô

của kinh doanh Forex Thế giới. Khoảng 30% trong tổng lượng giao dịch ngoại hối

đến từ các trung tâm giao dịch ở Lu}n Đôn.

Phiên Mỹ

Khoảng 8h00 sáng giờ New York, tức khoảng giữa phiên giao dịch Luân Đôn, c|c nh{

kinh doanh Forex Mỹ bắt đầu vào cuộc. Đ}y được xem là khởi đầu của Phiên giao

dịch Mỹ. New York là thị trường quan trọng thứ hai, chiếm khoảng 15% tổng lượng

giao dịch Forex toàn cầu.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Giao dịch đặc biệt sôi động ở đầu Phiên Mỹ vì lúc đó đang trùng với phiên Châu Âu.

Lúc này cả hai thị trường Forex khổng lồ l{ Lu}n Đôn v{ New York đang cùng ở

trong phiên giao dịch.

Các tin tức kinh tế Mỹ được thông b|o v{o đầu phiên này và tạo nên những biến

động rất lớn. Các tỷ gi| có độ giao động dữ dội khi thị trường hấp thụ các tin tức mới.

Giao dịch thường trở nên thiếu định hướng v{ giao động “nhảy múa” sau giờ trưa ở

New York khi m{ Phiên Lu}n Đôn đóng cửa, tính thanh khoản và biến động giá bắt

đầu giảm xuống. Từ giữa chiều đến tối giờ New York, những nhà kinh doanh ở Luân

Đôn đ~ trở về nhà, kết thúc ngày giao dịch, đồng thời cũng l{ giờ khuya ở Nhật Bản.

Những nhà kinh doanh New York, mặc dù vẫn tiếp tục giao dịch, nhưng cũng đ~

hoàn thành một lượng lớn mục tiêu của mình.

Chiều Thứ Sáu ở Mỹ thường là khi giao dịch trầm lắng nhất vì với phần lớn các nhà

kinh doanh trên Thế giới lúc n{y đ~ l{ tối Thứ Sáu hoặc đ~ l{ ng{y Thứ Bảy. Tính

thanh khoản giảm thường dẫn đến c|c giao động gi| “nhảy múa” vì trong môi trường

thanh khoản thấp, những lệnh giao dịch lúc bình thường không đủ sức t|c động tới

các tỷ gi| thì đ}y l{ lúc chúng có khả năng l{m được việc này.

Cuối cùng, khi thị trường Mỹ đóng cửa, một ngày giao dịch mới lại sắp sửa bắt đầu ở

vùng T}y Th|i Bình Dương. C|c thị trường Úc và New Zealand bắt đầu sôi động lặp

lại một chu trình. Chu trình này tiếp tục suốt cả tuần với phần lớn trung tâm giao

dịch đóng cửa vào chiều Thứ S|u cho đến chiều Chủ Nhật, giờ bờ Đông nước Mỹ.

Mốc thời gian GMT

Làm thế nào mà những nhà kinh doanh Forex có thể theo dõi được tất cả các mốc

thời gian khác nhau này? Do các nhà kinh doanh sống ở những nơi kh|c nhau trên

Thế giới, họ sử dụng múi giờ GMT để cho mọi người cùng có một mốc chung tham

chiếu.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Bảng 3.1 Các mốc thời gian hoạt động của thị trường Forex ở các phần khác nhau

của Thế giới

Thị trường Forex Mở cửa Đóng cửa

Úc/New Zealand

Nhật/Châu Á

Anh/Châu Âu

Mỹ/Canada

21h00 GMT

23h00 GMT

7h00 GMT 12h00 GMT 5h00 GMT 7h00 GMT

16h00 GMT

21h00 GMT

Phụ thuộc vào từng thời gian kh|c nhau trong năm, giờ GMT có thể đi trước giờ bờ

Đông nước Mỹ 4 hoặc 5 tiếng. Sở dĩ như vậy vì GMT không áp dụng khái niệm “múi

giờ tiết kiệm ánh sáng mặt trời”.

Sẽ dễ dàng theo dõi giờ GMT khi bạn đ~ quen với nó. Nhiều trung tâm giao dịch có

trang bị bảng giao dịch hiển thị đồng hồ giờ GMT để bạn tham chiếu. Bảng 3.1 trên

đ}y cho thấy các thời gian giao dịch khác nhau theo GMT.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ

THỊ TRƯỜNG FOREX

Tại sao có rất nhiều người đ~ từng kinh doanh trên thị trường chứng khoán và thị

trường giao sau lại chuyển sang kinh doanh trên thị trường ngoại hối? Nhiều người

đ~ nhận ra rằng phân tích kỹ thuật đưa đến hiệu quả rất cao trong thị trường Forex,

cho phép họ tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường toàn cầu. Nhưng tại sao phân tích kỹ

thuật lại hiệu quả đến vậy trong thị trường Forex? Phân tích kỹ thuật đơn giản là

phân tích các biến động giá trong quá khứ nhằm giúp dự đo|n c|c biến động giá

trong tương lai. Trong nhiều trường hợp, một nhà kinh doanh sử dụng phân tích kỹ

thuật chỉ đơn giản là tìm kiếm sự lặp lại của những biến động trong quá khứ.

Chương n{y sẽ giải thích việc các nhà kinh doanh sử dụngh kỹ thuật n{y ra sao để

hướng đến hiệu quả tối ưu trên c|c thị trường ngoại hối.

LÝ THUYẾT CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Các biến động dài hạn trên thị trường ngoại hối thường đi kèm với các chu kỳ kinh

tế. Những chu kỳ kinh tế n{y có xu hướng lặp lại chính chúng v{ do đó ta có thể dự

đo|n trước được chúng với một mức độ chính xác khá cao. Sự lặp lại chính là chìa

khóa, bởi toàn bộ công việc của phân tích kỹ thuật chính là sử dụng các biến động giá

trong lịch sử để dự đo|n những biến động gi| trong tương lai.

Trong thị trường chứng khoán, các chỉ số cơ bản của một công ty n{o đó có thể biến

động rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này làm cho việc dự đo|n gi| cổ

phiếu trong tương lai dựa trên giá cả cổ phiếu trong quá khứ trở nên không thích

hợp. Không có một chu kỳ kinh tế n{o trong vòng đời của một công ty hoặc một cổ

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

phiếu. Do đó ph}n tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán trở nên không chăc

chắn.

Trong thị trường Forex, chúng ta kinh doanh các nền kinh tế của toàn cầu. Các chỉ số

cơ bản của c|c nước thay đổi rất chậm dẫn đến dấu hiệu bùng nổ hoặc suy thoái của

chu kỳ kinh tế có thể dễ dàng dự đo|n hơn.

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Giữa số liệu điều tra 5 người và số liệu điều tra 5000 người thì theo bạn con số nào

chính x|c hơn? Nếu cuộc điều tra được tiến hành một cách sòng phẳng và minh

bạch, số mẫu điều tra càng lớn thì càng kết quả đưa ra c{ng chính x|c.

Quy mô v{ độ thanh khoản rất lớn của thị trường Forex đưa đến cho phân tích kỹ

thuật một lượng thông tin mẫu rất lớn để cân nhắc. So với bất cứ thị trường chứng

khoán hay thị trường giao sau nào, thị trường Forex có nhiều hơn nhiều các giao

dịch diễn ra với số lượng tiền chu chuyển cũng lớn hơn rất nhiều. Thị trường ngoại

hối chứa đựng nhiều dữ liệu tạo điều kiện cho việc lấy mẫu phân tích kỹ thuật chính

x|c hơn.

Đồng thời, độ thanh khoản cực cao trên thị trường ngoại hối còn hạn chế tối đa việc

các nhà kinh doanh nhỏ có thể lũng đoạn thị trường, bóp méo các chỉ số kỹ thuật vốn

là hiện tượng khá phổ biến trong những thị trường có độ thanh khoản thấp. Một nhà

kinh doanh chứng khoán có thể dễ dàng can thiệp vào giá của một cổ phiếu có độ

thanh khoản thấp, tuy nhiên việc can thiệp vào các tỷ giá sẽ khó hơn v{ với chi phí

cao hơn rất nhiều. Ví dụ, hãy giả định một loại cổ phiếu được giao dịch với lượng

giao dịch bình quân hàng ngày chỉ là 20.000 cố phiếu. Nếu một nh{ đầu tư n{o đó

vào một lệnh mua 10.000 cổ phiếu đó, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Vì lệnh mua bằng

50% lượng giao dịch trung bình hàng ngày, giá của cổ phiếu sẽ tăng đột biến khi lệnh

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

mua được thực hiện. Theo một nghĩa ho{n to{n thực tế là một nh{ đầu tư với một

t|c động duy nhất có thể thay đổi thị trường của loại cổ phiếu đó.

Trong khi kịch bản này là khá phổ biến trên thị trường chứng khoán, thì điều tương

tự không xảy ra với thị trường ngoại hối. Quy mô cực lớn của thị trường Forex làm

cho hiện tượng này gần như không thể xảy ra. Trong thực tế từng có nhiều lần các

quốc gia v{ c|c ng}n h{ng trung ương đ~ thử |p đặt ảnh hưởng của họ lên các mức

tỷ gi| nhưng đều thất bại.

NỖI SỢ HÃI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG BIẾT

Một lẽ hoàn toàn tự nhiên là ta sợ h~i trước những gì ta không thể biết v{ đó l{ h{nh

vi bình thường của con người. Tôi nhớ lần đầu khi quyết định tham gia thị trường

Forex, có bao nhiêu là lo lắng trĩu nặng trong đầu tôi. Biểu đồ là cái gì? Tôi có cần từ

bỏ cách kinh doanh hiện tại để học những phương thức kinh doanh bí hiểm mới hay

không?...

Đ}y cũng l{ mối quan tâm chung của các nhà kinh doanh muốn trải nghiệm những

đặc tính ưu việt của Forex nhưng lại không muốn rời bỏ môi trường “quen thuộc”

của mình. Khi ta nhìn qua các biểu đồ của tỷ gi| Forex, điều đầu tiên có thể thấy là

chúng không khác mấy so với các biểu đồ của c|c phương tiện kinh doanh khác, ví

như kinh doanh chứng khoán hoặc kinh doanh hàng hóa.

KINH DOANH DỰA TRÊN CÁC MÔ HÌNH VÀ CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT

Điều thuận lợi đối với những nhà kinh doanh chứng khoán và thị trường giao sau có

kinh nghiệm là gần như to{n bộ những gì họ biết về phân tích kỹ thuật ở hai loại thị

trường trên đều có thể áp dụng cho thị trường Forex. Các biểu đồ Forex cũng bao

gồm những mô hình quen thuộc như “đầu v{ vai”, “hai đỉnh”, “hai đ|y”, “tam gi|c đều

v{ tam gi|c không đều”...

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Các nhà kinh doanh Forex sử dụng c|c trung bình động, các giải Bollinger, trung bình

đông hội tụ và phân kỳ (MACD)... tất cả các chỉ báo mà các nhà kinh doanh chứng

khoán và thị trường giao sau sử dụng, kể cả các hiện trượng như ph| xu thế, hồi

phục, tích lũy, c|c dải giá và các xu thế,... Ví dụ, biểu đồ 4.1 cho thấy một mô hình rất

quen thuộc đối với những nhà kinh doanh sử dụng phân tích kỹ thuật: mô hình hai

đỉnh của cặp ngoại tệ Euro/USD.

Biểu đồ 4.1 Mô hình hai đỉnh của cặp ngoại tệ Euro/USD

Những nhà kinh doanh hàng hóa và chứng khoán sẽ còn thấy rất nhiều các mô hình

quen thuộc khác trong các biểu đồ tỷ giá các cặp ngoại tệ. Ví dụ, hãy xem xét mô hình

“đầu v{ vai” được thiết lập trong một khoảng thời gian 3 năm của cặp ngoại tệ

USD/JPY (đôla Mỹ/yên Nhật) tại biểu đồ 4.2.

Biểu đồ 4.2 Mô hình “đầu v{ vai” của cặp ngoại tệ USD/JPY

Các nhà kinh doanh thị trường Forex sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác

định điểm vào lệnh v{ điểm dừng lỗ tốt nhất, đúng theo c|ch c|c nh{ kinh doanh

chứng khoán và thị trường giao sau vẫn làm. Tại Biểu đồ 4.3, cặp ngoại tệ USD/CAD

(đôla Mỹ/đôla Canada) liên tiếp gặp hỗ trợ tại mức giá 1,2000. Những nhà kinh

doanh quen với các mô hình của biểu đồ cây nến sẽ nhận ra một loạt những dạng

thức kh|c nhau như “búa”, “Doji”, “đầu cù” v{ c|c nến đảo ngược khác tại mức hỗ trợ

này.

Biểu đồ 4.3 Cặp USD/CAD liên tục chạm ngưỡng hỗ trợ tại ku vực giá 1.2000

Các chiến lược giao dịch sử dụng c|c đường xu thế, kênh xu thế cũng rất phổ biến

trong thị trường Forex. Ví dụ, tại biểu đồ tính theo ngày của cặp ngoại tệ USD/CHF

(đôla Mỹ /frăng Thụy sỹ) chúng ta có thể thấy hai kênh xu thế tách biệt nhau và rất

rõ ràng: một kênh chuyển động ng{y c{ng cao hơn, kênh còn lại chuyển động ngày

càng thấp hơn. Lưu ý rằng khi kênh thứ nhất kết thúc, xu hướng tăng gi| chuyển

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

thành một mô hình hai đỉnh trước khi tiếp nối bằng xu hướng giảm (xem Biểu đồ

4.4).

Biểu đồ 4.4 Hai kênh xu thế gi| được tạo ra bởi cặp USD/CHF

YẾU TỐ TÂM LÝ ẨN SAU SAU THỊ TRƯỜNG

Một trong những lợi thế lớn của phân tích kỹ thuật là nó cho phép ta quan sát nếp

suy nghĩ của những người tham gia thị trường này. Khi chúng ta thấy một mô hình

nhất định n{o đó được hình thành trên biểu đồ giá, chúng ta hiểu rằng đó l{ hiện

thân của yếu tố tâm lý ẩn sau thị trường. Nguyên nhân của điều n{y l{ cho dù người

tham gia kinh doanh có thể thay đổi, bản chất con người là bất biến. Tâm lý con

người tạo nên các mô hình kỹ thuật trong các biểu đồ giá chứng khoán và hàng hóa

giao sau cũng biểu hiện tương tự như trong thị trường Forex, do đó m{ mô hình biến

động gi| tương tự được hình thành.

Ví dụ, c|c nh{ đầu tư chứng kho|n quan t}m đến mô hình chén v{ quai cũng sẽ tìm

thấy mô hình này trong thị trường Forex. Biểu đồ 4.5 cho chúng ta thấy một mô hình

chén và quai lớn trước khi có sự bùng nổ giá của cặp AUD/USD (đôla Úc/đôla Mỹ).

Biểu đồ 4.5 mô hình ấm và quai lớn của cặp AUD/USD

CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Điều quan trong cần ghi nhớ là các yếu tố cơ bản là tác nhân tạo nên bức tranh kỹ

thuật mà chúng ta nhìn thấy trên biểu đồ giá. Khi chúng ta kinh doanh ngoại hối,

chúng ta không kinh doanh c|c công ty (như kinh doanh chứng khoán – ND) mà

chúng ta kinh doanh các nền kinh tế. Các yếu tố cơ bản của nền kinh tế của một quốc

gia cụ thể n{o đó thường thay đổi chậm hơn rất nhiều so với sự thay đổi của một

công ty.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Nếu cổ phiếu của một công ty n{o đó yếu, sẽ có nhiều phản ứng có khả năng xảy ra.

Ví dụ như công ty đó có thể thay đổi gi|m đốc, t|i cơ cấu lại công ty, bổ sung các

thành viên mới cho hội đồng quản trị, vv... để nhanh chóng cải thiện năng lực của

công ty.

Việc cải thiện tình hình kinh tế một đất nước là một quá trình phức tạp và tốn thời

gian hơn nhiều. Vì lý do này, hiện tượng lặp lại của các mô hình kỹ thuật mà chúng ta

tìm kiếm thường dễ xảy ra trên biểu đồ giá các cặp ngoại tệ hơn l{ trên biểu đồ

chứng kho|n. Đ}y cũng l{ lý do tại sao c|c xu hướng giá lại có xu thế kéo dài hàng

tháng, thậm chí h{ng năm trên thị trường Forex.

XU HƯỚNG GIÁ

Các cặp ngoại tệ có xu thế tạo ra c|c c|c xu hướng mạnh và bền vững. Thị trường

Forex nổi tiếng bởi c|c xu hướng này và chính chúng là lý do chính hấp dẫn những

nh{ kinh doanh theo xu hướng. Ví dụ, đồng euro có xu hướng vững chắc là luôn cao

hơn đồng đôla Mỹ trong một khoảng thời gian 3 năm. Xu hướng tăng n{y xuất hiện

trong thời kỳ suy yếu của nền kinh tế Mỹ (xem Biểu đồ 4.6).

Biểu đồ 4.6 Xu hướng tăng d{i hạn ở cặp ngoại tệ EUR/USD

QUY TẮC THỨ TỰ

Có một c|ch để x|c định xem một cặp ngoại tệ có đang ở xu thế hay không bằng cách

sử dụng c|c trung bình động và thông qua một khái niệm được gọi là quy tắc thứ tự

của c|c trung bình động. Hãy thử x|c định quy tắc thứ tự cho một xu hướng tăng

như sau: đường trung bình động đơn giản (SMA) 10 kỳ nằm trên đường SMA 20 kỳ,

đường SMA 20 kỳ nằm trên đường SMA 50 kỳ, còn đường SMA 50 kỳ nằm trên

đường SMA 200 kỳ.

10 ààà

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Thứ tự sẽ ngược lại trong trường hợp có xu hướng giảm:

200 ààà

Một lần nữa, chúng ta lại xem xét biểu đồ ngày của giá cặp EUR/USD (Biểu đồ 4.7). Ở

phía tr|i, c|c đường trung bình động gần như nằm ngang v{ đan xen với một thứ tự

không rõ ràng; trong khi ở phía phải của Biểu đồ, c|c đường trung bình động đ~ sắp

xếp theo thứ tự đúng của một xu hướng tăng. Lưu ý rằng c|c đường trung bình động

có chu kỳ ngắn (10 ng{y v{ 20 ng{y) đi theo đường dốc hơn ở phía phải Biểu đồ.

Biểu đồ 4.7 C|c đường trung bình động của cặp EUR/USD được sắp xếp theo quy tắc

thứ tự trong một xu hướng tăng

Sự chồng chéo ở phía trái Biểu đồ chỉ ra rằng cặp ngoại tệ đang ở trong thời kỳ ít

biến động, do đó chỉ có thể sử dụng các kỹ thuật phù hợp cho thời kỳ này. Khi các

đường trung bình động sắp xếp theo quy tắc thứ tự, đường trung bình động có kỳ

ngắn hơn sẽ bắt đầu chuyển động theo đường chéo thay vì đi ngang, lúc n{y, cặp

ngoại tệ đ~ có hướng định hướng. Nhà kinh doanh sẽ phải chuyển từ chiến lược kinh

doanh theo giá ổn định sang chiến lược kinh doanh theo gi| xu hướng.

Ở phía trái (phía thị trường ổn định) của Biểu đồ, có thể chấp nhận đ|nh lên tại mức

hỗ trợ v{ đ|nh xuống tại mức kháng cự. Nhưng đó không phải là cách tốt ở phía phải

của Biểu đồ. Khi cặp ngoại tệ đ~ chọn một hướng, người kinh doanh chỉ nên kinh

doanh theo hướng đó m{ thôi, tức là chỉ chấp nhận các giao dịch đ|nh lên và tránh

các giao dịch đ|nh xuống. Như vậy, người kinh doanh phải đảm bảo giao dịch theo

xu hướng và tránh những giao dịch đi ngược lại xu hướng. Việc kinh doanh chống lại

xu hướng là việc làm dại dột v{ không được khuyến khích ở bất cứ thị trường nào,

đặc biệt là thị trường thường hình thành những xu hướng mạnh như thị trường

Forex.

Các kỹ thuật sử dụng Fibonacci

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Việc đ|nh gi| ph}n tích kỹ thuật sẽ không hoàn thiện nếu không b{n đến các kỹ

thuật sử dụng Fibonacci. Có thể bạn cũng đ~ biết, Fibonacci là một nhà toán học nổi

tiếng người Ý, gắn liền với nhiều ph|t minh trong đó có việc phát hiện ra một dãy số

có thể tìm thấy ở bất cứ sự vật nào của tự nhiên. Các tỷ lệ Fibonacci có thể tìm thấy

bất cứ đ}u, từ kiến trúc, âm nhạc đến hình học. Dãy tỷ lệ này có thể tìm thấy trong số

lượng cánh hoa của một bông hoa, hay trong cách thức các khóm lá nảy sinh trên

một th}n c}y n{o đó bất kỳ.

Tỷ lệ Fibonacci 61,8 % cùng với tỷ lệ nghịch đảo của nó là 38,2% (100 – 61,8 = 38,2)

và tỷ lệ giữa 61,8% và 38,2% (tức l{ 50%) được xem là các mức hỗ trợ hoặc kháng

cự quan trọng. Những nhà kinh doanh sử dụng Fibonacci tin rằng sau khi khi có một

biến động mạnh theo xu hướng, tỷ giá sẽ phục hồi lại một mức tương đương một tỷ

lệ Finbonacci, thông thường là 38,2% hoặc 50% hoặc 61,8%.

Trong khi kỹ thuật n{y không được thông dụng lắm trong kinh doanh chứng khoán

hay hàng hóa giao sau, nó lại là một phần của văn hóa Forex v{ được sử dụng rộng

rãi bởi các ngân hàng, các nhà kinh doanh có tổ chức và các quỹ hỗ trợ cũng như c|c

nhà kinh doanh đơn lẻ. Do mức độ được chấp nhận rộng rãi của nó trong kinh doanh

Forex, các kỹ thuật sử dụng Fibonacci tạo nên một dạng dự b|o mang tính ước

nguyện.

Ở Biểu đồ 4.8, cặp ngoại tệ USD/CAD bị khóa chặt trong xu hướng giảm. Giá của cặp

n{y sau đó đi cho đến khi chạm v{o đường kháng cự tại điểm hồi phục 38,2% của xu

hướng giảm.

Có phải đ}y chỉ là tình cờ? Bạn hãy tin rằng bản thân tôi vốn bản chất cũng l{ một

người hay nghi ngờ. Tuy nhiên có một thực tế là từ khi tôi bắt đầu kinh doanh Forex

và sử dụng Fibonacci, tôi đ~ nhận ra rằng nó có độ chính x|c đến huyền bí trong việc

dự đo|n c|c mức hỗ trợ và kháng cự của các cặp ngoại tệ.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

H~y đưa ra một ví dụ khác: Tỷ giá cặp ngoại tệ GBP/USD (bảng Anh/đôla Mỹ) đ~

tưng 2.000 pip trước khi đạt đỉnh. Cặp n{y sau đó phục hồi về đúng 38,2% gặp

đường hỗ trợ trước khi tăng trở lại 400 pip trong 3 kỳ giao dịch tiếp theo (xem Biểu

đồ 4.9).

Biểu đồ 4.8 Tỷ giá cặp USD/CAD hồi phục đến mức 38,2% của mức kháng cự

Fibonacci v{ sau đó tiếp tục đi xuống

Biểu đồ 4.9 Xu hướng tăng của cặp GBP/USD phục hồi 38,2% về hỗ trợ Fibonacci sau

đó tăng trở lại

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com CHƯƠNG V: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

TRƯỚC KHI KINH DOANH FOREX

Trong môn bóng chày, có những cầu thủ giành chiến thắng cho đội nhà thông qua

tốc độ của bước chạy. Được mệnh danh l{ “speed demonds”, những cầu thủ n{y đe

dọa đối thủ bằng t{i năng của họ để chiếm c|c căn cứ v{ ghi điểm. Lại có những cầu

thủ kh|c được biết đến nhờ khả năng đ|nh bóng ra ngo{i s}n. Họ được mệnh danh

l{ “power hitters”, có khả năng xoay chuyển thế trận chỉ với một cú ra gậy. nhóm các

cầu thủ kh|c được biết đến nhờ khả năng phòng ngự. T{i năng của họ trong việc

đ|nh bại c|c đợt tấn công của đối thủ bằng các kỹ thuật bắt mắt trên s}n đưa đến

cho những cầu thủ này danh hiệu “golden glove”.

Có nhiều cầu thủ điêu luyện trong từng khu vực của họ, tuy nhiên chỉ có những cầu

thủ tinh hoa thực sự mới có thể giỏi trong cả ba khu vực nói trên. Cầu thủ hiếm hoi

giỏi ở tất cả các khu vực của môn thể thao bóng ch{y như vậy được gọi là cầu thủ

“triple threat”.

NH[ KINH DOANH “TRIPLE THREAT”

Trong thế giới Forex, những nhà kinh doanh làm chủ được kỹ năng ph}n tíc kỹ thuật

và các chiến lược kinh doanh có thễacs định được thời điểm tham gia và rút khỏi thị

trường có lợi nhất. Người làm chủ được kỹ năng ph}n tích cơ bản có thể dự đo|n

được các thời điểm bước ngoặt trên thị trường khi các nền kinh tế có sự chuyển đổi.

nhà kinh doanh hiểu biết về quản trị rủi ro có khả năng bảo vệ tài khoản tránh khỏi

bị lỗ trong bất kỳ môi trường kinh doanh nào.

Chỉ có nhà kinh doanh làm chủ được cả ba – phân tích kỹ thuật, phân tích co bản và

quản trị rủi ro – mới thực sự là một nh{ kinh doanh “triple threat”.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Mong muốn chân thành của tôi là giúp bạn trở thành một nhà kinh doanh tốt nhất

mà bạn có thể. Bạn có thể đạt được điều đó bằng cách làm chủ được ba khía cạnh

quan trọng nhất của kinh doanh.

Thứ nhất, hãy nghiên cứu kỹ những kỹ thuật sẵn có để có thể giúp bạn thành công

trên thị trường n{y. Đó cũng l{ mục đích của cuốn sách này. Hãy học c|ch x|c định

bối cảnh thị trường hiện hữu, áp dụng các chiến lược giao dịch phù hợp và tuân thủ

theo c|c thay đổi của thị trường.

Thứ hai, hãy học càng nhiều càng tốt về các yếu tố cơ bản của thị trường Forex. Hãy

đừng sợ hãi khi phải ph}n tích cơ bản! Sự hiểu biết vững chắc các yếu tố cơ bản

chính là sự phân biệt giữa nhà kinh doanh giỏi và nhà kinh doanh thiên tài.

Thứ ba, đó l{ quản trị rủi ro, một yếu tố mà tất cả những nhà kinh doanh thành công

đều phải có. Quản trị rủi ro tốt sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối và cho phép bạn

vượt qua những thời điểm khó khăn, đồng thời giúp tích lũy thêm kinh nghiệm.

TÍCH LŨY KINH NGHIỆM

Trong số hai tài xế ô tô sau đ}y ai l{ người dễ bị tai nạn hơn: một người là tay lái có

kinh nghiệm, từng trải và một người là một tay mơ còn chưa thông thạo cách sử

dụng chân ga và chân phanh?

Tất nhiên câu trả lời sẽ l{ người thứ hai. Tài xế mới thường dễ gặp trục trặc trên

đường, trong khi tài xế có kinh nghiệm có thể dự đo|n trước những sự cố để tránh.

Trong việc lái xe và trong kinh doanh, không gì có thể thay thế được kinh nghiệm.

Điều may mắn là bất cứ ai đều có thể tích lũy kinh nghiệm kinh doanh Forex mà

không phải tốn tiền bằng cách sử dụng tài khoản kinh doanh thử, hay còn gọi là tài

khoản “demo”. Phần lớn c|c đầu mối thị trường Forex đều cung cấp các tài khoản

loại n{y v{ thường kèm theo các biểu đồ sống, bảng giá và các loại tin tức liên quan.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Tôi ước giá mà những điều n{y có được khi tôi mới bắt đầu khởi nghiệp! Vào thời

đó, người kinh doanh phải học – và gặp không ít sai lầm – bằng tiền thật của mình.

Một trong những nơi tôi đ~ l{m việc cũng từng có một dạng sơ khai của tài khoản

thử được gọi l{ “t{i khoản mô phỏng”, tuy nhiên c|i đó không thể s|nh được với

những chương trình demo ng{y nay chúng ta đang có.

Kinh doanh demo là cách tuyệt nhất để những nhà kinh doanh Forex tiềm năng l{m

quen với thị trường này. Tôi rất ủng hộ việc bất cứ người kinh doanh tiềm năng n{o

cũng nên sử dụng tài khoản demo ít nhất v{i th|ng trước khi thử kinh doanh trên tài

khoản thật. Nếu bạn đ~ kinh doanh trên t{i khoản thật, thì cũng đừng sợ phải quay

lại một tài khoản demo khi bạn gặp phải một thời điểm khó khăn.

Các tài khoản mini cũng được chấp nhận để các nhà kinh doanh Forex mới vào nghề

có thể tham gia những lệnh với độ rủi ro tối thiểu. Những tài khoản mini này có thể

mở chỉ với một v{i trăm đô la, tạo nên một rào cản thấp nhất so với việc tham gia bất

cứ thị trường kinh doanh nào.

Việc kinh doanh thành công trên tài khoản demo ít nhất một v{i th|ng trước khi tiến

đến một tài khoản mini không đồng nghĩa với sự may mắn. Nếu bạn thành công với

một tài khoản demo nhưng lại tạo cho mình một mức độ rủi ro lớn hơn mức cần

thiết thì bạn vẫn chưa đủ điều kiện để chuyển sang kinh doanh trên tài khoản thật.

Một khi bạn đ~ tích lũy được kinh nghiệm, kinh doanh th{nh công đồng thời đạt đến

“độ chín” thì bạn hãy mở một tài khoản mini. Nếu bạn tiếp tục thành công với tài

khoản mini trong một vài tháng mà không phải đ|nh đổi bằng sự mạo hiểm quá

đ|ng n{o, bạn có thể nghĩ đến việc mở một tài khoản đầy đủ để kinh doanh.

Đừng bao giờ vội vàng trong quá trình này. Nếu bạn càm thấy không thoải mái ở một

gia đoạn n{o đó của qu| trình n{y thì h~y chưa vội bước sang giai đoạn kế tiếp. Hãy

sử dụng thời gian vì thị trường vẫn còn đó khi bạn đ~ sẵn sàng.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Hãy nhớ rằng, cho đến khi bạn đ~ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, bạn vẫn như l{ đứa

trẻ đằng sau tay lái chiếc ô tô của bố, với tai nạn luôn rình rập.

KINH DOANH VỚI CẶP NGOẠI TỆ NÀO?

Khi bắt đầu kinh doanh Forex, bạn chỉ nên chọn một cặp ngoại tệ mà thôi. Cách tốt

nhất để bắt đầu là với một cặp có chênh lệch giá nhỏ, ví dụ như cặp EUR/USD. Chênh

lệch giá là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp ngoại tệ.

Chênh lệch gi| l{ đối thủ ghê gớm nhất và những cặp ngoại tệ có chênh lệch giá cao

thường chỉ thích hợp cho những giao dịch dài hạn. Một khi bạn đ~ vượt qua được

chênh lệch giá tức là bạn đ~ đạt đến “điểm hòa vốn” của kinh doanh. Điều này sẽ đạt

được dễ d{ng hơn khi chênh lệch giá nhỏ.

Hãy bắt đầu với cặp EUR/USD (tất nhiên là với tài khoản demo) cho đến khi bạn cảm

thấy thoải mái với cách thức giao động của cặp này thì bạn có thể mở rộng sang cặp

GBP/USD. Bạn sẽ thấy rằng các giao dịch của cặp n{y cũng tương tự như cặp

EUR/USD, chỉ khác là mức độ biến động của chúng cao hơn. Một số nhà kinh doanh

thích thú với độ giao động lớn hơn n{y, trong khi một số khác lại không chịu đựng

được.

Bởi không có hai người kinh doanh nào giống nhau hoàn toàn, nên việc chọn cặp nào

hợp với tính cách của bạn nhất để kinh doanh là quyền của bạn. Bất cứ lúc nào bạn

thử một cặp ngoại tệ mới hay một kỹ thuật kinh doanh mới bạn đều phải chắc chắn

rằng bạn đã thử chúng trong một tài khoản demo. Việc tìm ra cặp ngoại tệ nào là phù

hợp với bạn nhất là một phần của tiến trình học hỏi để trở thành một nhà kinh

doanh Forex.

Một khi bạn đ~ quen với c|c giao động của hai cặp kể trên, hãy thử thêm cặp

USD/JPY và USD/CAD. Bạn sẽ thấy hai cặp này chuyển động theo cách hoàn toàn

khác so với cặp EUR/USD và GBP/USD. Cặp USD/JPY có “tính c|ch” riêng của chúng

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

v{ thường có mức hỗ trợ và kháng cự là những con số tròn. Nếu bạn thích kinh

doanh với cặp USD/JPY thì hãy thử luôn cặp EUR/JPY vì cặp n{y tương tự với cặp

USD/JPY, chỉ kh|c l{ giao động của chúng có xu hướng nhanh hơn, với độ biến động

lớn hơn.

NHỮNG CẶP NGOẠI TỆ HÀNG HÓA

Tiếp theo, hãy thử xem cặp USD/CAD có phải là cặp bạn thích hay không. Cặp n{y đ~

từng là cặp ưa thích của tôi vì xu hướng dài hạn và bền vững của chúng. Sự liên hệ

giữa cặp ngoai tệ này với giá dầu mỏ là rất mạnh: đồng đô la Canada thường mạnh

lên khi gi| năng lượng tăng v{ giảm xuống cùng với sự giảm giá các mặt h{ng năng

lượng. Những loại ngoại tệ có liên hệ chặt chẽ với giá hàng hóa, ví dụ như gi| dầu

mỏ, được gọi l{ “c|c ngoại tệ h{ng hóa” (xem Biểu đồ 5.1).

Nếu bạn muốn kinh doanh một cặp ngoại tệ có mối liên hệ còn mạnh hơn nữa với giá

dầu mỏ thì hãy chọn cặp CAD/JPY. Canada và Nhật bản là hai cực đối lập trong lĩnh

vực sản xuất và tiêu thụ xăng dầu v{ điều n{y được phản ảnh qua tỷ giá của cặp

CAD/JPY (xem Biểu đồ 5.2).

Canada l{ nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn, do đó đồng đô la Canada hưởng

lợi từ gi| năng lượng tăng cao. Điều n{y đối lập hoàn toàn với Nhật bản, l{ nước

nhập khẩu gần như to{n bộ lượng dầu mỏ mà nó tiêu thụ. Vì thế đồng Yên bị ảnh

hưởng nặng nề khi gi| năng lượng tăng cao.

Biểu đồ 5.1 Hồi giá mô hình bấc đèn trên biểu đồ giá 5 phút của cặp USD/CAD khớp

với thông báo tuần về mức dự trữ của Bộ Năng lượng Mỹ. B|o c|o đ~ ch}m ngòi cho

biến động của giá dầu mỏ v{ được phản ảnh qua cặp USD/CAD.

Biểu đồ 5.2 Trên biểu đồ tuần tỷ giá cặp CAD/JPY tăng v{ sau đó v{o giai đoạn tích

lũy theo đúng gi| dầu mỏ giai đoạn 2005 – 2006

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Một cặp ngoại tệ khác có mối liên hệ mạnh mẽ với giá hàng hóa là cặp AUD/USD.

Đồng đô la Úc thường tăng hoặc giảm theo giá vàng. Mối liên hệ này có thể vô cùng

giá trị đối với những nhà kinh doanh ngoại hối, những người thường xuyên chứng

kiến cảnh gi| v{ng điều khiển tỷ giá của đồng đô la Úc (xem Biểu đồ 5.3).

Biểu đồ 5.3 Cặp AUD/USD tăng cùng gi| v{ng trong mùa Xu}n 2006. Sau khi cùng

đạt đỉnh, cả giá vàng lẫn tỷ giá cặp AUD/USD lần lượt giảm

H~y đừng tự giới hạn bản thân bạn

Như đ~ nói ở phần trước, những nhà kinh doanh mới vào nghề nên bắt đầu với một

cặp ngoại tệ và từ đó mở rộng dần ra. Tuy nhiên, có những nhà kinh doanh – kể cả

những nhà kinh doanh có kinh nghiệm – chỉ kinh doanh một cặp ngoại tệ hết ngày

này sang ngày khác, bất kể c|c điều kiện của thị trường.

Nếu điều này là phong cách của bạn, thì tùy. Có điều là, không phải tất cả các cặp

ngoại tệ đều luôn tạo những cơ hội tốt để bạn tham gia thị trường. Mọi cặp ngoại tệ

đều phải qua c|c giai đoạn để đạt đến một hướng rõ ràng và tạo điều kiện tương đối

dễ dàng cho việc kinh doanh, ở giai đoạn khác thì việc kinh doanh cùng cặp ngoại tệ

đó lại trở nên khó khăn hơn. Một khi bạn đ~ nhận thức được điều này, rõ ràng là việc

tự giới hạn mình ở một cặp ngoại tệ n{o đó l{ việc làm thiếu khôn ngoan.

H~y nghĩ theo c|ch thế n{y: h~y tưởng tượng bạn có một gara đầy ắp các loại xe và

bạn thoải mái lựa chọn việc dùng xe nào ở mọi thời điểm. Có ngày bạn muốn phóng

nhanh trên xa lộ, bạn có thể chọn chiếc Porsche hoặc Ferrari. Nếu bạn muốn đi off-

road, bạn có thể chọn Jeeep hoặc Land Rover. Lựa chọn của bạn phản ảnh những

điều kiện hiện hữu. Chắc chắn bạn sẽ không chọn một chiếc mui trần để lái trong

trời mưa!

Bạn sẽ nghĩ sao về một người, trong điều kiện cho phép đó, lại chỉ chọn lái duy nhất

một chiếc xe cho mọi ngày, bất kể thời tiết, đướng s| ra sao? Người có một gara đầy

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

xe, nhưng chỉ lái duy nhất một chiếc bất kể nắng hay mưa. Anh ta thậm chí vẫn lái

chiếc xe đó khi lốp xe đ~ xẹp!

Các cặp ngoại tệ kh|c nhau cũng giống như những chiếc xe ở trong gara. Chắc chắn

là khi mới tập lái, bạn chỉ nên l|i thường xuyên với một chiếc n{o đó để làm quen với

xe và những thao tác của người cầm lái. Một khi bạn đ~ học được cách lái, bạn cần đa

dạng hóa sự lựa chọn xe dựa trên những hoàn cảnh khác nhau.

Kinh doanh cũng tương tự như thế, chúng ta luôn phải sử dụng c|c phương tiện tốt

nhất cho từng hoàn cảnh. Nếu có một cặp ngoại tệ cho thấy một xu hướng bền vững

v{ tương đối dễ cho kinh doanh, thì ta nên chọn cặp đó thay vì một cặp kh|c đang

trong giai đoạn kinh doanh may rủi, không định hướng.

Cuối cùng rồi cặp ngoại tệ ta chọn cũng sẽ đến hồi kết thúc xu hướng và ta lại phải

thay đổi chiến lược giao dịch hoặc chọn một cặp ngoại tệ kh|c để kinh doanh. Tóm

lại, ta nên kinh doanh cặp ngoại tệ n{o đưa đến cơ hội kinh doanh tốt nhất tại một

thời điểm.

Kinh doanh và nghiệp chướng

Người ta thường nói không có nơi n{o tốt hơn để quan sát hành vi của con người

bằng sàn giao dịch của thị trường. Khi lần đầu tiên tôi làm việc tại New York, tôi đ~

nghe một lời bình luận mà tôi cho là khó hiểu. Một người kinh doanh tương đối trẻ

bước vào phòng, khệnh khạng và kiêu hãnh, lớn tiếng khoe khoang về những thành

công của mình vừa đạt được:

“Tôi lại vừa thắng! vừa có tiền lại vừa vui! thật tuyệt! tôi thật sự là tuyệt vời!”

Anh ta thao thao về những cách thức mình đ~ dùng để “luôn tính to|n đúng mục

tiêu” đồng thời không khi nào chịu lỗ.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Lắc đầu với cảnh chướng tai gai mắt trên, một nhà kinh doanh từng trải ngồi cạnh đó

quay sang người ngồi ghế kế bên mà rằng : “Rồi quyền năng của thương trường sẽ

không chấp nhận chuyện n{y”.

Mặc dù ngay lúc đó tôi đ~ không hiểu, ngụ ý của ông ta nhanh chóng trở nên rõ ràng:

Thị trường có xu hướng trừng phạt những kẻ hợm hĩnh v{ anh ch{ng kho|c l|c kia

đ~ liều lĩnh khi khoe khoang về những thành quả của mình. Những nhà kinh doanh

thành công có thâm niên ít ai tự mãn về thành tích của họ, vì trong kinh doanh cũng

như trong cuộc sống, tự đắc thường là dấu hiệu của sự đổ vỡ. H~y xem đ}y như l{

một dạng nghiệp chướng buộc các nhà kinh doanh tuân thủ mỗi khi họ có dấu hiệu

trở nên tự mãn.

Trong thực tế môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, những nhà kinh doanh quá

th{nh công thường được yêu cầu phải giảm cường độ giao dịch của họ. Sau nhiều

năm kinh nghiệm trong việc theo dõi các nhà kinh doanh, bộ phận quản lý rủi ro của

các sàn giao dịch hiểu rằng tiếp sau những thành công lớn thường là những thất bại

lớn.

Có phải số phận của các nhà kinh doanh ngoại hối bị một thế lực bên ngo{i n{o đó

kiểm so|t? Hay c|c đấng quyền năng của thị trường vẫn theo sát họ, chờ họ sai lầm

khi phạm vào những điều cấm kỵ?

Không! Chính những nhà kinh doanh làm hại bản thân mình khi tự đ|nh mất tiền đồ

của chính họ. Những người kinh doan th{nh đạt đôi khi trở nên tự tin quá mức để

rồi quên đi những yếu tố cơ bản nhất đ~ đưa đến cho họ th{nh công ban đầu. Nghiệp

chướng thị trường, hay luật Âm – Dương, hay bạn có thể gọi bằng một c|i tên n{o đó

tương tự, là một cách thể hiện, một cách cá biệt hóa xu hướng tự hại này.

Hãy tôn trọng thị trường theo cách các thủy thủ tôn trọng biển cả. Giống như đại

dương, thị trường cũng là một thế lực tự nhiên rộng lớn, ta chỉ có thể chèo lái theo

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

nó chứ không thể chế ngự nó. Hãy ghi nhớ trong đầu bạn điều đó khi bạn kinh doanh

th{nh công để không tự cho rằng mình đ~ chiến thắng thị trường.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

PHẦN II: CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG

Thị trường Forex gần như l{ một thế lực tự nhiên. Nó tạo nên những xu hướng mạnh

mẽ và bền l}u kéo d{i h{ng năm trời. Nó tạo nên những mô hình bền bỉ như sóng vỗ

bờ. Vậy những nhà kinh doanh phải làm thế n{o để sử dụng c|c xu hướng và mô

hình này vào việc sinh lợi trong thị trường Forex?

CHƯƠNG VI: NHẬN BIẾT CÁC XU

HƯỚNG VÀ XU THẾ

Khi bạn lái xe, có phải lúc nào bạn cũng l|i theo một cách nhất định? Có phải bạn

không hề thay đổi cách lái cho dù bạn đi trong th{nh phố đông người hay đi trên xa

lộ với sáu làn xe trống vắng?

Tất nhiên là không. Bạn sẽ lái xe theo các phong cách lái khác nhau ở những thời

điểm khác nhau. Nếu bạn lái xe trong thành phố theo cách bạn đi trên xa lộ thì thật

khủng khiếp! Khi ta thay đổi cách lái xe tức là bạn đ~ thừa nhận rằng có những cách

lái phù hợp cho từng hoàn cảnh, nhưng sẽ không có một cách lái nào phù hợp cho

mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta phải sử dụng c|ch l|i đúng nhất cho từng hoàn cảnh cụ

thể.

Kinh doanh cũng tương tự ở chỗ không có một cách thức kinh doanh nào có thể

thành công ở mọi lúc, mọi nơi. Cũng giống như l|i xe, bạn phải thay đổi cách thức

kinh doanh bằng cách sử dụng các kỹ thuật kinh doanh thích hợp cho từng hoàn

cảnh thích hợp.

C\C ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH NGOẠI HỐI THEO XU HƯỚNG VÀ XU THẾ

Có 3 điều kiện cơ bản sau đ}y cho kinh doanh ngoại hối:

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

1. Xu hướng: Tỷ giá của cặp ngoại tệ phải có một hướng nhất định (xem Biểu đồ 6.1);

2. Ổn định: Tỷ giá cặp ngoại tệ giao động giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự (xem

Biểu đồ 6.2);

3. Tích lũy: Tỷ giá cặp ngoại tệ bị kẹp giữa một khu vực giao động hẹp dần (xem Biểu

đồ 6.3).

Các nhà kinh doanh cần tiếp cận mỗi hoàn cảnh bằng một kỹ thuật kinh doanh phù

hợp. Các kỹ thuật kinh doanh thị trường xu hướng sẽ không phù hợp khi thị trường

đang trong thời kỳ ổn định hoặc đang ở thời kỳ tích lũy; ngược lại các kỹ thuật cho

thị trường ổn định sẽ không hiệu quả trong thị trường xu hướng hoặc thị trường

đang tích lũy.

Biểu đồ 6.1 Cặp EUR/USD trong xu hướng giảm của biểu đồ ngày

Biểu đồ 6.2 Cặp AUD/CAD bị kẹp giữa một dải giá trong biểu đồ ngày

Biểu đồ 6.3 cặp USD/JPY tích lũy theo một tam gi|c hướng lên trong biểu đồ ngày

Có một điều bạn cần nhận thức rõ, đó l{ sự thay đổi của thị trường. Một cặp ngoại tệ

hiện đang ở giai đoạn xu hướng rồi sẽ đến lúc đi v{o giai đoạn ổn định hoặc tích lũy.

Các nhà kinh doanh cần nhanh chóng nhận ra điều này và chuyển hướng kinh doanh

bằng việc áp dụng kỹ thuật kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn.

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC GIỮ SỰ KHÁCH QUAN

Khi bạn lần đầu sử dụng một kỹ thuật kinh doanh mới, bạn có thể gặp may và thành

công ngay từ khi bắt đầu. Có thể bạn đ~ tình cờ sử dụng đúng kỹ thuật kinh doanh

v{o đúng thời điểm thích hợp nên có được th{nh công đó. Tuy nhiên, một số người

mới vào nghề lại trở nên phởn chí vì họ cảm tưởng rằng họ đ~ “thuần phục được thị

trường”.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Mặt trái của những th{nh công ban đầu là nhà kinh doanh có thể tiếp tục sử dụng kỹ

thuật tương tự ngay cả khi thị trường đ~ có những thay đổi rõ ràng và kỹ thuật đó

không còn phù hợp nữa. Các nhà kinh doanh gọi hiện tượng n{y l{ “phải lòng” một

lối kinh doanh, dẫn đến những hậu quả vô cùng tai hại.

Nếu hiện tượng này xảy ra với bạn, tôi khuyên bạn nên cố gắng giữ th|i độ khách

quan v{ nên x|c định rằng những thành công trong ngắn hạn không phải là mục tiêu

cuối cùng của việc kinh doanh ngoại hối. Bất cứ ai đều có thể gặp may, tuy nhiên may

mắn không ở mãi với bất cứ ai.

Để ví dụ, trong khoảng thời gian 2002-2003, đồng đôla Mỹ mất giá trầm trọng so với

phần lớn các ngoại tệ chủ chốt kh|c. Điều n{y đ~ tạo nên một môi trường kinh doanh

tương đối dễ dàng vì các kỹ thuật kinh doanh theo xu hướng phát huy rất tốt hiệu

quả trong khoảng thời gian này (xem Biểu đồ 6.4).

Biểu đồ 6.4 Cặp USD/CHF trong xu hướng giảm giai đoạn 2002-2003

Rất nhiều học trò của tôi trong giai đoạn này là những người mới vào nghề, chưa có

kinh nghiệm với các kỹ thuật kinh doanh theo xu hướng. Nhưng nhiều người trong

số những tay mơ n{y tự nhiên kiếm được bộn tiền bằng cách sử dụng các kỹ thuật

kinh doanh theo xu hướng trong giai đoạn lý tưởng này. Trong khi tôi vừa mừng cho

học trò kiếm được tiền, tôi lại vừa lo họ sẽ vướng vào một sự kỳ vọng phi thực tế về

thị trường Forex và về kinh doanh nói chung. “không phải lúc n{o cũng thuận lợi”,

tôi nói với họ, “h~y học thêm các kỹ thuật kinh doanh khác nữa để khi thị trường

thay đổi, các bạn đ~ sẵn s{ng”. Một số đ~ nghe tôi, một số khác thì không.

Quả thật, đầu năm 2004, đồng đôla Mỹ bắt đầu tăng gi| v{ xu hướng thị trường bắt

đầu thay đổi (xem Biểu đồ 6.5). Những nhà kinh doanh nhận thức được rằng xu

hướng thị trường không bao giờ là bất tận đ~ có sự chuẩn bị cho thay đổi n{y để

điều chỉnh chiến thuật kinh doanh của họ. Điều không may với những người đ~ “phải

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

lòng” với kỹ thuật theo xu hướng là tiếp tục sử dụng các kỹ thuật này kể cả khi thị

trường đ~ thay đổi. Họ đ~ l~nh đủ vì sự thay đổi của thị trường.

Biểu đồ 6.5 Trong năm 2004, cặp USD/CHF kết thúc xu hướng v{ đi v{o thời kỳ tích

lũy: Lưu ý tam gi|c tích lũy ở phía phải của biểu đồ

Là một nhà kinh doanh, bạn đừng bao giờ xa xỉ để “phải lòng” một lối kinh doanh,

một chỉ số kỹ thuật hay một cặp ngoại tệ nào. Hãy hiểu rằng thị trường không bao

giờ tĩnh tại và việc thay đổi theo c|c thay đổi của thị trường là tùy thuộc vào nhà

kinh doanh.

HÃY BẮT ĐẦU VỚI XU THẾ

Gần như mọi chiến lược kinh doanh tốt để xoay quanh xu thế của thị trường. Nếu

chúng ta quan sát thị trường đủ lâu, chúng ta sẽ nhận thấy các xu thế này. Ví dụ, thị

trường Forex có xu thế tạo nên những xu hướng mạnh mẽ và dài lâu. Một ví dụ nữa,

đó l{ thị trường n{y thường có xu thế chạm mức hỗ trợ và kháng cự ở những số

tròn, một xu thế tâm lý chung ở bất cứ thị trường giao dịch nào khác (xem Biểu đồ

6.6). Thêm một ví dụ nữa, đó l{ xu thế đột biến giá rất mạnh ngay sau thời kỳ tích lũy

(xem Biểu đồ 6.7). Bất cứ xu thế nào trong số n{y cũng đều có thể là yếu tố cơ bản để

xây dựng một chiến lược kinh doanh.

Biểu đồ 6.6 Tỷ giá cặp EUR/USD chạm mức hỗ trợ liên tiếp ở con số tròn 1,2700

Biểu đồ 6.7 Tỷ giá của cặp GBP/USD tăng vọt sau thời gian tích lũy hẹp trong mùa

Xuân 2006

Mọi xu thế thường được hỗ trợ bởi một lý do n{o đó. Ví dụ, các mức hỗ trợ và kháng

cự thường có xu thế là số tròn vì người ta thường đặt các mức giá vào lệnh, giá dừng

lỗ và giá thoát khỏi thị trường là những số tròn.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Vậy tại sao người ta lại có xu thế hành vi này? Có một thực tế là không phải nhà kinh

doanh n{o cũng nghiên cứu biểu đồ gi| trước khi đặt lệnh giao dịch. Có nhiều nhà

kinh doanh có sự hiểu biết rất chung chung về các thời điểm đặt lệnh giao dịch.

Những nh{ kinh doanh n{y thường đặt các lệnh giao dịch, lệnh dừng lỗ, lệnh thoát ở

những mức giá là số tròn, và những lệnh này của họ tập hợp lại thành các mức giá

nói trên. Ví lý do này, các con số tròn thường trùng với các mức kháng cự và hỗ trợ

chủ yếu trong các thị trường chứng khoán, thị trường giao sau và thị trường Forex.

Đối lập với hiện tượng trên là xu thế giả hoặc xu thế yếu, thường là kết quả của một

sự quan sát hời hợt. Những nhận định kiểu như “Đồng Euro thường mạnh vào ngày

Thứ Năm”, hoặc “Đồng đôla Canada thường giao động vào kỳ trăng tròn” l{ những ví

dụ về xu thế giả. Những nhận xét như vậy thường chỉ tồn tại một thời gian ngắn vì

không có một cơ sở logic nào cho chúng cả. Thực ra bản thân tôi hoàn toàn không

xem đ}y l{ những xu thế, mà chỉ xếp chúng vào dạng những trùng hợp tình cờ. Xác

suất thành công khi chúng ta kinh doanh dựa vào những xu thế giả hoặc xu thế yếu

cũng giống như x|c suất tung đồng xu (thậm chí còn tệ hơn nếu chúng ta tính cả mức

chênh lệch giá mua và bán).

SỬ DỤNG XU HƯỚNG VÀO KINH DOANH

Hãy phân tích một ví dụ về cách thức nhà kinh doanh sử dụng c|c xu hướng vào việc

sinh lợi. Giả dụ khi một thị trường đang ở trong xu hướng đi lên, nó sẽ có một hướng

rõ ràng. Ta cho rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục vì quá khứ đ~ chỉ cho ta biết rằng

trong thị trường Forex, xu hướng có thể kéo d{i h{ng năm. Nếu chúng ta “v{o thế”

hợp với xu hướng (đ|nh lên trong xu hướng tăng v{ đ|nh xuống trong xu hướng

giảm), ta có thể có cơ hội hưởng lợi lớn.

Có thể bạn đ~ nghe th{nh ngữ “H~y để cho những lệnh thắng của bạn tiếp tục cuộc

chơi”. Đ}y cũng chính l{ lời khuyên tốt vì nhiều người trong chúng ta có xu thế thoát

khỏi lệnh đang thắng quá sớm, đồng thời giữ lại lệnh đang thua qu| l}u.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Trong một thị trường xu hướng tăng, việc giữ lại các lệnh đang thắng dễ d{ng hơn

rất nhiều (v{ cũng sinh lợi hơn rất nhiều) vì tỷ giá các cặp ngoại tệ có hướng rõ ràng.

Chừng nào tỷ giá các cặp ngoại tệ còn dịch chuyển theo hướng cũ, thì c|c lệnh dừng

lỗ càng ít bị chạm đến hơn.

Giờ ta hãy so sánh thị trường xu hướng với thị trường ổn định hoặc thị trường “đi

ngang”. Do c|c cặp ngoại tệ không có hướng rõ ràng, tỷ giá có xu thế quay trở lại

điểm ban đầu. Điều n{y l{m cho c|c nh{ đầu tư khó khăn hơn trong việc giữ lại các

lệnh giao dịch của họ; buộc họ phải xử lý nhanh việc thoát ra khỏi thị trường. Thị

trường đi ngang vẫn có thể giao dịch được, nhưng phải dùng đến những kỹ thuật

khác so với thị trường xu hướng.

PHÉP TIÊN TRI TỰ LÀM NÊN

Mỗi xu hướng có một kiểu hình th{nh kh|c nhau. Xu hướng tốt nhất là những xu

hướng đi thẳng về các góc phía phải của biểu đồ, chỉ cần thoáng qua ta có thể nhận

thấy ngay.

Cũng giống như nhiều khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật, c|c xu hướng rõ ràng

thường cho hiệu quả cao hơn vì nhiều nhà kinh doanh có thể nhận thấy v{ x|c định

được chúng. Nếu có đủ số lượng c|c nh{ đầu tư đặt lệnh trên cơ sở niềm tin rằng cặp

ngoại tệ đang đi v{ xu hướng, thì đó chính l{ năng lượng tăng thêm cho xu hướng

hình thành.

Đó cũng chính l{ một ví dụ về “phép tiên tri tự l{m nên”, dự đo|n về một thứ đang

hình thành cuối cùng trở thành hiện thực nhờ vào chính bản thân những dự đo|n về

nó. Nói theo cách khác, nếu các nhà kinh doanh tin rằng một cặp ngoại tệ n{o đó

đang ở xu hướng tăng, nhiều người trong số họ sẽ đ|nh lên để đón đầu cơ hội do xu

hướng n{y đưa lại. Lực mua này sẽ đẩy tỷ giá cặp ngoại tệ lên cao hơn, dẫn đến việc

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

hình th{nh xu hướng mạnh hơn. Phép tiên tri tự làm nên là hiện tượng lặp đi lặp lại

trong phân tích kỹ thuật và trong thị trường Forex.

H^Y CHO TÔI ĐẾN VỚI DÒNG SÔNG

Tôi thích so sánh một xu hướng với dòng chảy của một con sông. Nếu bạn đ~ từng

tham gia môn thể thao vượt thác, bạn sẽ biết rằng phần lớn c|c con sông được xếp

hạng dựa trên độ dốc của chúng. Tại điểm cuối sông, dòng chảy chậm v{ ít có điểm

n{o để bạn có thể thả bè vượt th|c. Nhưng nếu bạn đi dần lên thượng nguồn, tức là

phía trên dốc, dòng chảy sẽ mạnh hơn nhiều và bạn tha hồ chọn điểm thả bè.

Giống như người vượt th|c, nh{ đầu tư n{o cũng muốn đạt được mục tiêu của mình.

Sử dụng một xu hướng yếu để kinh doanh tất sẽ dẫn đến một kết quả yếu do tỷ giá

của cặp ngoại tệ không theo một hướng nào cụ thể. Một xu hướng mạnh thưởng đi

kèm một cơ hội lớn và sẽ đưa những nh{ kinh doanh đến đích nhanh hơn, xa hơn.

Một vấn đề không kém phần quan trọng đó l{ nh{ kinh doanh n{o đi ngược lại xu

hướng thì sẽ sớm nhận ra rằng chiếc bè của mình “phơi bụng giữa dòng sông” vì đ~

chống lại dòng chảy của nó. Đi ngược lại xu hướng là lý do phổ biến của những thất

bại của các nhà kinh doanh dài hạn. Do đó bạn phải quyết tâm chỉ giao dịch theo xu

hướng và không bao giờ đi ngược lại nó.

Liệu có xu hướng nào là quá mạnh? Một biến động tăng gi| mạnh của cổ phiếu, hàng

hóa hay ngoại hối thường ẩn chứa tiềm năng dẫn đến một biến động điều chỉnh đột

ngột. Hãy cẩn thận với những thời điểm khi mà thị trường đ~ tích lũy được một

lượng lợi nhuận lớn. Tuy nhiên nếu nhà kinh doanh có một chiến lược quản lý rủi ro

tốt, đang sử dụng lệnh dừng lỗ một cách hữu hiệu v{ đang kinh doanh trong một môi

trường có độ thanh khoản cao như thị trường Forex thì mức độ rủi ro trong mọi

trường hợp đều có thể giảm thiểu và kiểm so|t được.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Dòng chảy của con sông có thể quá mạnh. Nếu bạn có dịp thấy chiếc bè bị dòng chảy

của thác dữ kéo căng ra như kéo một sợi cao su, bạn có thể thấy hiệu ứng đ{n hồi có

thể hất người ngồi ra khỏi bè hoặc tung họ lên không như quả bóng. Bạn tự hỏi tại

sao tôi lại học được điều n{y? Đó l{ vì những người đi bè vượt th|c cũng như những

nh{ kinh doanh đều phải sử dụng tất cả những sự chuẩn bị tự vệ cần thiết cho

chuyến đi của mình.

CÁCH THỨC ĐỂ X\C ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐANG Ở TRONG XU HƯỚNG

Có một số kỹ thuật chung dùng để x|c định xu hướng. Một trong những phương

pháp thông dụng nhất là sử dụng c|c đường trung bình động, thường được nhắc đến

dưới cái tên Quy tắc thứ tự của c|c đường trung bình động, như đ~ nói đến ở phần

trên.

Một c|ch kh|c để x|c định một cặp ngoại tệ có đang ở trong xu hướng hay không

bằng cách sử dụng Chỉ số hướng giá trung bình (ADX). Chỉ số ADX, do J. Welles

Wilder đưa ra, cho biết cường độ của một xu hướng m{ không tính đến hướng (tăng

hay giảm) của xu hướng đó. C|c chỉ số ADX cao sẽ cho ta biết c|c xu hướng mạnh. Ví

dụ chỉ số ADX trên 35 là dấu hiệu chỉ báo thị trường đang có xu hướng mạnh (xem

Biểu đồ 6.8).

Biểu đồ 6.8 Chỉ số ADX trên 35 và tiếp tục tăng đưa ra chỉ báo về thị trường xu

hướng mạnh

Còn một c|ch kh|c để x|c định thị trường có đang trong xu hướng hay không, đó l{

sử dụng c|c đường xu hướng. Một đường xu hướng đơn giản l{ đường được vẽ ở

dưới một xu hướng tăng, hoặc ở trên một xu hướng giảm, đồng thời chỉ b|o hướng

chung của một cặp ngoại tệ (xem Biểu đồ 6.9).

Chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng c|c đường xu hướng để x|c định c|c điểm chính

xác cho các mức hỗ trợ và kháng cự, vì những đường này mang tính chủ quan. Nếu

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

bạn đề nghị mười nh{ đầu tư kh|c nhau vẽ đường xu hướng, bạn sẽ nhận được 10

đường xu hướng khác nhau. Do chúng ta vẽ đường xu hướng có đôi chút kh|c nhau,

chúng ta có những điểm vào lệnh giao dịch và thoát lệnh giao dịch khác nhau. Khái

niệm về một “mục tiêu mềm” được sử dụng cho c|c đường xu hướng cũng như c|c

dạng khác của mức hỗ trợ và kháng cự.

Biểu đồ 6.9 Đường xu hướng cho thấy cặp EUR/JPY đang trong một xu hướng tăng

liên tục, mùa Hè 2006

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com CHƯƠNG VII: GIẢI PHẨU MỘT XU

HƯỚNG

Có thể bạn đ~ từng nghe c}u nói “xu hướng là bạn”. Đ}y l{ một trong những câu

thành ngữ l}u đời nhất ở Phố Wall và có những lý do chính đ|ng cho sự nổi tiếng của

c}u n{y. Kinh doanh theo xu hướng là một trong những phương thức kinh doanh

sinh lợi nhất v{ đỡ tốn thời gian nhất ở mọi thị trường. Hơn thế, trong thị trường

Forex nó còn đặc biệt hiệu quả. Lý do là thị trường Forex có xu thế hình thành các xu

hướng mạnh, có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí h{ng năm.

Tại sao xu hướng trong thị trường Forex lại mạnh hơn, kéo d{i l}u hơn so với xu

hướng ở các thị trường khác? Hãy xem xét sự khác biệt giữa c|c xu hướng trên thị

trường chứng kho|n v{ c|c xu hướng trên thị trường Forex. Trong thị trường chứng

khoán, nếu cổ phiếu không sinh lợi thì một loạt các biện pháp sẽ được áp dụng để cải

thiện tình hình. Ví dụ, công ty phát hành có thể sẽ được cơ cấu lại, tổng gi|m đốc có

thể bị thay thế. những biện pháp này có thể tạo ra những thay đổi nhanh chóng cho

hình ảnh cơ bản của công ty v{ sơm hay muộn sẽ được phản ảnh qua giá trị của cổ

phiếu. Tiến trình này có thể diễn ra nhanh chóng, đôi khi chỉ trong một vài tháng mà

thôi.

TẠI SAO XU HƯỚNG ĐƯỢC HÌNH THÀNH

Khi chúng ta kinh doanh trong thị trường Forex, tức chúng ta kinh doanh các nền

kinh té của tất cả các quốc gia. Như bạn biết, khi một nền kinh tế mạnh hoặc yếu,

tình trạng đó sẽ kéo d{i như thế h{ng năm trời. Bạn không thể cải thiện nền kinh tế

của một quốc gia đơn giản chỉ bằng việc thay người l~nh đạo, hoặc bằng việc thay đổi

một vài thủ thuật kế toán.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Sự mạnh, yếu của nền kinh tế diễn ra theo các chu kỳ được tính bằng năm. C|c chu

kỳ kinh tế truyền thống diễn ra theo bốn giai đoạn: tăng trưởng, sung túc, suy giảm,

và suy thoái. Các chỉ số kinh tế như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vốn dùng để đo

quy mô và tỷ lệ tăng trưởng của một nền kinh tế, cũng l{ công cụ để đo đếm các biến

động này.

Các chu kỳ tăng trưởng thường kết thúc với những sai lầm trong các mục đầu tư

mang tính chất đầu cơ, được đặt trên bong bóng của niềm tin bị xẹp hoặc bị vỡ. Sau

thời kỳ suy thoái, nền kinh tế sẽ lấy lại đ{ của nó và lại bước vào thời kỳ tăng trưởng

mới.

Sự mạnh, yếu của một nền kinh tế thường được phản ảnh qua đồng bản tệ. Vì việc

kinh doanh Forex chính là việc kinh doanh sự khác nhau giữa hai đồng tiền, một

hiện tượng thường xuyên diễn ra là một trong hai đồng tiền này mạnh lên nhiều so

với đồng tiền còn lại. Kết quả là một xu hướng có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng

năm, trong niềm vui của những người kinh doanh sử dụng kỹ thuật kinh doanh theo

xu hướng.

Một ví dụ về hiện tượng này là mối quan hệ giữa đồng đôla Mỹ v{ đồng Yên Nhật

Bản. Trong khoảng cuối năm 2005, cặp ngoại tệ có tên viết tắt USD/JPY n{y đ~ có xu

hướng tăng trong mấy tháng liền như trình b{y ở Biểu đồ 7.1.

Biểu đồ 7.1 Các yếu tố cơ bản đ~ dẫn đến xu hướng tăng của cặp USD/JPY cuối năm

2005

Năm 2005 l{ một năm tốt đối với đồng đôla Mỹ nhờ phục hồi kinh tế dẫn đến tăng

trưởng cao. Vì tăng trưởng của Mỹ quá mạnh, Cục Dự trữ Liên bang, vốn có vai trò

của một ng}n h{ng trung ương chuyên l{m ra c|c chính s|ch tiền tệ, đ~ khởi động

một chiến dịch tăng l~i suất nhằm cố gắng làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế về

một mức bền vững hơn. Sức mạnh n{y đ~ được phản ảnh qua tỷ gi| đôla Mỹ với mức

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

tăng cao so với đồng Euro (Biểu đồ 7.2), đồng Bảng Anh (Biểu đồ 7.3) v{ đồng Yên

Nhật trong năm 2005.

Biểu đồ 7.2 Kinh tế tăng trưởng mạnh đ~ n}ng gi| đồng đôla Mỹ so với đồng Euro

v{o năm 2005

Biểu đồ 7.3 Tăng trưởng của đồng đôla Mỹ so với đồng Bảng Anh trong năm 2005

tạo nên xu hướng giảm của cặp GBP/USD

Trong khi đó, l~i suất của Nhật Bản bị đưa về mức gần bằng 0, v{ không có cơ hội cho

việc tăng l~i suất trong một tương lai gần. Nhật Bản đ~ phải hạ mức tăng trưởng GDP

của mình trong năm 2005 về 1,7% từ mức tăng trưởng 2,3% trong năm trước đó. Sự

ngược chiều nói trên của hai nền kinh tế đ~ tạo điều kiện chín muồi cho một kịch

bản xu hướng tăng của cặp USD/JPY.

ĐỪNG CHỐNG LẠI XU HƯỚNG

Bài học nằm lòng đầu tiên của nh{ kinh doanh theo xu hướng l{ “không chống lại xu

hướng”. Việc cố đo|n thời điểm xu hướng đảo chiều là việc cực kỳ hấp dẫn, nhưng

chính vì thế mà chúng ta phải tr|nh điều này.

Bản chất tự nhiên của con người là việc tưởng tượng giá sẽ đảo chiều để trở về một

mức cũ n{o đó dễ d{ng hơn nhiều so với việc tưởng tượng giá sẽ tăng đến một mức

n{o đó m{ trong qu| khứ ta chưa hề biết. Mặc dù đấy chính xác là những gì đ~ xảy ra

với xu hướng của cặp USD/JPY.

Có một điều bạn luôn có thể chắc chắn, đó l{: trong bất kỳ xu hướng n{o cũng đều có

nhiều người kinh doanh chống lại xu hướng và phần lớn trong số họ đều bị thua lỗ.

Trong khi vẫn có thể kiếm được một khoản lợi lớn nếu thị trường đổi hướng, những

người thường xuyên kinh doanh theo phương thức này sẽ gặp phải xác suất rủi ro và

tự rước họa vào thân.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Trong khi đó, nh{ kinh doanh theo xu hướng tìm kiếm cơ hội để vào lệnh đ|nh lên

cặp ngoại tệ đang có xu hướng tăng, đồng thời từ chối những giao dịch đi ngược lại

xu hướng chủ đạo. Mặc dù muốn v{o lênh đ|nh lên, không phải những nhà kinh

doanh này vào lệnh ở bất cứ thời điểm nào. Họ thường chờ những thời điểm hồi

phục của tỷ gi| để vào lệnh.

Trong một xu hướng tăng, sự hồi phục thường xuất hiện khi tỷ giá giảm về mức cũ ở

mức hỗ trợ, hoặc về mức hồi phục của đường Fibonacci. Các số tròn lớn cũng thường

đóng vai trò l{ mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự tâm lý vì các lệnh giao dịch có xu thế

tập trung vào những mức này. Tại Biểu đồ 7.4 chúng ta có thể thấy 3 mức hỗ trợ

được hình th{nh trong xu hướng tăng. Lưu ý rằng nhiều mức hỗ trợ trùng với các số

tròn lớn.

Biểu đồ 7.4 Các mức hỗ trợ của cặp USD/JPY hình th{nh trong xu hướng tăng tại các

con số tròn

Biểu đồ 7.5 Các mức hồi phục Fibonacci đóng vai trò mức hỗ trợ trong xu hướng

tăng của cặp USD/JPY

Fibonacci cũng có thể là công cụ hữu hiệu để x|c định một điểm vào lệnh trong thị

trường xu hướng tăng. Ý tưởng của Fibonacci là một thay đổi gi| có xu hướng

thường hồi phục ở một mức % nhất định. Theo Fibonacci, các mức hồi phục quan

trọng nhất là 38,2%, 50% và 61,8%. Chúng ta có thể thấy điều này trong quá trình

tăng của cặp USD/JPY: đ~ xuất hiện nhiều lần hồi phục đến mức 38,2%. Những lần

hồi phục n{y l{ cơ hội tuyệt vời để tham gia v{o xu hướng vì tỷ gi| thường chạm hỗ

trợ ở những mức này (xem Biểu đồ 7.5).

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com CHƯƠNG VIII: CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH FOREX TRONG NHIỀU KHUNG

THỜI GIAN

Hãy nhớ những gì đ~ nói trong Chương 6 về xây dựng chiến lược kinh doanh: mọi

chiến lược kinh doanh đều bắt đầu với một xu hướng. Một trong những yếu tố đ|ng

tin cậy nhất trong thị trường Forex là xu thế tạo nên xu hướng trong nhiều khung

thời gian kh|c nhau. C|c xu hướng Forex có thể tiếp tục hàng tuần, hàng tháng hoặc

thậm chí h{ng năm v{ những nh{ kinh doanh b|m theo c|c xu hướng này có thể cải

thiện được cơ hội thành công của họ. Hãy xem qua một số kỹ thuật tiêu biểu để áp

dụng cho xu hướng thị trường Forex.

Khi chúng ta kinh doanh, chúng ta thường xuyên xem xét các biểu đồ giá của các cặp

ngoại tệ và nhận được nhiều tín hiệu tr|i ngược nhau từ những chỉ báo khác nhau.

Chúng ta phải theo những tín hiệu nào và bỏ qua những tín hiệu n{o đ}y? Khi chúng

ta ở trong trạng thái phân vân, thì việc chuyển sang một khung thời gian d{i hơn để

xem xét các chỉ số trên một toàn cảnh lớn hơn l{ việc rất hữu ích. Giả dụ chúng ta

vào lệnh giao dịch trên biểu đồ của khung thời gian 1 giờ:

Trước hết, hãy xem biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn, ví dụ khung thời gian 1 ngày,

để xem cặp ngoại tệ có ở trong xu hướng hay không. Có nhiều c|ch để làm việc này;

đơn giản là vẽ một đường xu hướng, hoặc sử dụng một chỉ số cho phép x|c định xu

hướng thị trường. Ví dụ, chỉ số ADX có thể sử dụng để xác định thị trường có đang

trong xu hướng hay không. Hoặc chúng ta có thể xem xét c|c đường trung bình để

x|c định theo nguyên tắc thứ tự.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Xu hướng thường hiển thị mà không cần đến việc sử dụng bất cứ đường xu hướng

hay chỉ báo nào. Những xu hướng tốt là những xu hướng hiển thị, vì mọi nhà kinh

doanh kh|c đều nhìn thấy xu hướng và hành xử theo xu hướng đó để tạo ra “Phép

tiên tri tự l{m nên”.

Nếu cặp ngoại tệ có xu hướng tăng, h~y chỉ giao dịch với các lệnh đ|nh lên; nếu cặp

ngoại tệ có xu hướng giảm, hãy chỉ giao dịch với các lệnh đ|nh xuống. Nếu không có

một xu hướng rõ r{ng n{o thì đừng vào lệnh giao dịch theo phương thức sử dụng kỹ

thuật kinh doanh theo xu hướng vì kỹ thuật này chỉ dùng cho thị trường xu hướng

mà thôi.

Trước hết cần x|c định hướng giao dịch từ biểu đồ giá có khung thời gian d{i; sau đó

chúng ta sẽ xem xét biểu đồ giá có khung thời gian ngắn hơn để vào lệnh giao dịch,

lệnh dừng lỗ và lệnh thoát.

Nếu chúng ta x|c định rằng chúng ta đang ở trong xu hướng tăng ở khung thời gian

1 ngày, chúng ta có thể đ|nh lên khi gi| rớt về mức hỗ trợ trong biểu đồ khung 1 giờ.

Hoặc ta có thể đ|nh lên nếu một chỉ số giao động n{o đó, ví dụ như Chỉ số cường độ

tương đối RSI chỉ báo rằng cặp ngoại tệ đang ở trạng thái bán quá trên biểu đồ 1 giờ.

Hãy vào lệnh đ|nh lên với mức dừng lỗ phía dưới mức hỗ trợ.

Trong trường hợp xu hướng giảm trong biểu đồ 1 ngày, chúng ta sẽ bán xuống tại

mức kháng cự trên biểu đồ 1 giờ, hoặc khi chỉ số giao động chỉ báo rằng cặp ngoại tệ

đang ở trong trạng thái mua quá trên biểu đồ 1 giờ.

Nên nhớ rằng, nếu biểu đồ 1 ng{y đang trong xu hướng tăng, chúng ta chỉ nên đ|nh

lên. Nếu biểu đồ 1 ng{y trong xu hướng giảm, ta chỉ nên đ|nh xuống. Nếu chúng ta

không thể nói được thị trường đang có xu hướng hay không thì không nên sử dụng

kỹ thuật giao dịch theo xu hướng như đang nói đến.

Cộng đồng chia sẽ sách hay: http://www.downloadsach.com

Như bạn sẽ thấy, có rất nhiều biến thể liên quan đến kỹ thuật này. Quan trọng nhất là

phải sử dụng những gì có thể để tìm điểm vào lệnh tốt nhất đồng thời để lệnh giao

dịch hài hòa với xu hướng của ngày.

TẠI SAO PHẢI DÙNG KỸ THUẬT NÀY?

Kỹ thuật này cho phép chúng ta giao dịch chỉ theo hướng của xu hướng toàn cục,

đồng thời nó đòi hỏi các giao dịch chỉ có thể đặt sau khi tỷ gi| đ~ phục hồi trở về đến

một điểm vào lệnh có lợi. Nói cách khác, kỹ thuật này không cho phép nhà kinh

doanh vào lệnh đ|nh lên tại c|c đỉnh hoặc đ|nh xuống tại c|c đ|y.

Kỹ thuật n{y cũng có thể sử dụng trong các khung thời gian ngắn hơn. Ví dụ một nhà

kinh doanh theo ngày có thể sử dụng biểu đồ 4 giờ như l{ khung thời gian dài và

biểu đồ 15 phút như là khung thời gian ngắn trong giao dịch.

H~y xem xét xu hướng kéo dài của cặp USD/CAD tại Biểu đồ 8.1. Như bạn thấy, tỷ giá

hối đo|i của cặp này giảm đều đặn qua h{ng năm trời, từ 1,60 trong năm 2002 đến

dưới 1,10 trong năm 2006.

Trong suốt những năm đó, giá các loại h{ng hóa như v{ng v{ dầu thô đ~ có mức tăng

ngoạn mục. Canada, một nước sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm năng lượng và

kim loại, được hưởng lợi từ nguồn ngoại tệ thu được nhờ xuất khẩu. Đấy là lý do vì

sao đồng “Loonie” thường được nhắc đến như l{ “đồng tiền h{ng hóa”.

Biểu đồ 8.1 Xu hướng giảm lâu dài của cặp USD/CAD

Nguồn thu tăng dần n{y đ~ l{m đồng đôla Canada mạnh lên khi mà những nước

nhập khẩu như Mỹ buộc phải chuyển nhiều hơn tiền bạc của mình cho Canada để đổi

lấy các loại vật tư, nguyên liệu.

Xu hướng trở nên đặc biệt rõ r{ng hơn trong mùa Xu}n năm 2006, được hỗ trợ bởi

sự tăng gi| khủng khiếp của các kim loại như v{ng, bạc v{ đồng. Đợt tăng gi| n{y đ~