Published using Google Docs
Висновки АК 136
Updated automatically every 5 minutes

   Засідання Акредитаційної комісії (протокол № 136)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Державний університет інфраструктури та технологій

для Коледжу морського і річкового флоту

Державного університету інфраструктури та технологій

5.07010407 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден

https://kmrf.kiev.ua/files/pdf/exp_vus/exp_vus_elektroobl_2019.pdf

5.03040101 Правознавство

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

для Бізнес-коледжу Приватного вищого навчального закладу

«Європейський університет»

5.03040101 Правознавство

https://tinyurl.com/yxsoem6r

5.04010602 Прикладна екологія

Державний вищий навчальний заклад

«Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

5.06010109 Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

Державний вищий навчальний заклад

«Слов’янський коледж транспортної інфраструктури»

5.05090302 Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки

https://tinyurl.com/y6xkkb7p

Державний університет інфраструктури та технологій

для Київського транспортно-технологічного коледжу

5.06010108 Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

https://tinyurl.com/yyxrdwjt

Одеський національний морський університет

для Чорноморського морського коледжу

5.07010105 Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

https://tinyurl.com/y6k3a7du

5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних  і дорожніх машин і обладнання

Одеський національний політехнічний університет

для Одеського автомобільно-дорожнього коледжу

5.05070107 Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

Національний транспортний університет

для Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу

5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху

https://tinyurl.com/y2clvbtf

Національний університет харчових технологій

для Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості

5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

https://tinyurl.com/y6h2befo

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»

5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5.05070103 Електропостачання

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.08010102 Землевпорядкування

Маріупольський електромеханічний технікум

5.05070103 Електропостачання

https://tinyurl.com/yyz2zpst

Сторожинецький лісовий коледж

5.08010102 Землевпорядкування

Луганський національний аграрний університет

для Відокремленого структурного підрозділу

«Костянтинівський коледж Луганського національного аграрного університету»

5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство

Комунальний заклад вищої освіти

«Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

5.01010101 Дошкільна освіта

https://tinyurl.com/y4vlm8jg

5.01010201 Початкова освіта

5.02020401 Музичне мистецтво

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

для Відокремленого структурного підрозділу Приватного вищого навчального закладу

«Київський міжнародний університет» -

«Коледж Київського міжнародного університету»

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

https://tinyurl.com/yyau8x62

Київський національний університет культури і мистецтв

для Відокремленого підрозділу «Львівська філія

Київського національного університету культури і мистецтв»

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

Державний заклад

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

для Відокремленого підрозділу

«Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

5.01010201 Початкова освіта

https://tinyurl.com/y3ewwwjl

Національний авіаційний університет

для Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету

Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Дніпрорудненський індустріальний коледж

5.05030102 Підземна розробка корисних копалин

https://tinyurl.com/y2n6orx7

5.05030103 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Державний вищий навчальний заклад

«Мелітопольський промислово-економічний коледж»

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

https://tinyurl.com/y5aa2sv3

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Слов’янський хіміко-механічний технікум

5.04010602 Прикладна екологія

https://tinyurl.com/y35rae4q

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж»

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Дніпровський політехнічний коледж

5.05140101 Біохімічне виробництво

https://tinyurl.com/y3n6r3wr

5.04010101 Аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.051301010 Виробництво високомолекулярних сполук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

для Відокремленого підрозділу

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Ніжинський агротехнічний коледж»

5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Національний університет біоресурсів і природокористування України

для Відокремленого підрозділу

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бережанський агротехнічний коледж»

5.04010602 Прикладна екологія

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Луцький національний технічний університет

для Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету

5.05010101 Обслуговування програмних систем  і комплексів

https://tinyurl.com/y5jrwszo

Луцький національний технічний університет для Любешівського технічного коледжу

Луцького національного технічного університету

5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

https://tinyurl.com/y4dd89uc

Національний університет «Львівська політехніка»

для Відокремленого структурного підрозділу - Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка»

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Запорізький авіаційний коледж  ім. О. Г. Івченка

5.05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

https://tinyurl.com/y2tv6dfp

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

для Івано-Франківського коледжу

Державного вищого навчального закладу

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

5.03040101 Правознавство

Чернігівський національний технологічний університет

для Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Державний вищий навчальний заклад

«Калуський політехнічний коледж»

5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

https://tinyurl.com/yyubmqm9

Вищий навчальний комунальний заклад

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області

5.01010201 Початкова освіта

https://tinyurl.com/y6ko8gkr

5.02020401 Музичне мистецтво*

Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

5.01010101 Дошкільна освіта

https://tinyurl.com/y4yrjque

5.01010201 Початкова освіта

5.01020101 Фізичне виховання*

Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича

5.02020101 Акторське мистецтво

https://tinyurl.com/y23rnooz

5.02020201 Хореографія

5.02020401 Музичне мистецтво

Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське педагогічне училище»

5.01010101 Дошкільна освіта

https://tinyurl.com/y5mwp6he

5.01010201 Початкова освіта

Комунальний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський лісогосподарський коледж»

5.09010301 Лісове господарство

https://tinyurl.com/y33yo6so

Коледж хореографічного мистецтва

«Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

5.02020201 Хореографія

https://tinyurl.com/y3k2co3p

Комунальний вищий навчальний заклад

«Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського»

5.01020101 Фізичне виховання

https://tinyurl.com/y6auztm6

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Політико-правовий коледж «АЛСКО»

5.03040101 Правознавство

Бакалаври, спеціалісти

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Національний університет фізичного виховання і спорту України

6.020202 Хореографія

https://tinyurl.com/yyf3eg35

«Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ»

6.040101 Хімія*

6.140103 Туризм

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

для Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

6.040303 Системний аналіз

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

6.030102 Психологія

https://tinyurl.com/yxnn2acj

6.050501 Прикладна механіка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

6.051401 Біотехнологія

https://tinyurl.com/y2zda3nk

6.010203 Здоров’я людини

6.030401 Правознавство

6.140103 Туризм

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6.051401 Біотехнологія

https://tinyurl.com/y3gwajer

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство

6.120102 Лабораторна діагностика

Херсонський національний технічний університет

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

https://tinyurl.com/y2bp8cuy

6.051702 Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Київський національний торговельно-економічний університет

для Вінницького торговельно-економічного інституту

 

6.030401 Правознавство

Тернопільський національний економічний університет

6.030102 Психологія

https://tinyurl.com/y4nq3sw5

Житомирський державний технологічний університет

6.050102 Комп’ютерна інженерія

https://tinyurl.com/yyydwvbw

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний університет»

6.030508 Фінанси і кредит

https://tinyurl.com/y6bphjsf

6.050102 Комп’ютерна інженерія

Маріупольський державний університет

6.030104 Політологія

https://tinyurl.com/yxsfmgau

Університет митної справи та фінансів

6.170103 Управління інформаційною безпекою

https://tinyurl.com/y4jsbwcf

Харківський національний медичний університет

6.010203 Здоров’я людини

https://tinyurl.com/y2gq34y5

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

6.030102 Психологія

https://tinyurl.com/y56rnc4c

6.030601 Менеджмент

 

Мукачівський державний університет

6.010104 Професійна освіта (Дизайн)

https://tinyurl.com/y54uu497

6.050503 Машинобудування

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

6.030501 Економічна теорія

https://tinyurl.com/y5nfz4ae

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

6.140103 Туризм

https://tinyurl.com/y44rnq4y

Рівненський державний гуманітарний університет

6.010104 Професійна освіта (Туристичне обслуговування)

https://tinyurl.com/y5zlrldg

6.010104 Професійна освіта (Охорона праці)

6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

6.010106 Соціальна педагогіка

6.030103 Практична психологія

6.040102 Біологія*

6.040104 Географія*

6.020302 Історія*

6.030502 Економічна кібернетика

6.040102 Біологія

6.040203 Фізика*

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

6.051402 Біомедична інженерія

https://tinyurl.com/yxelnm9w

6.020303 Філологія

6.060101 Будівництво

Національний університет харчових технологій

6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

Центральноукраїнський національний технічний університет

6.170103 Управління інформаційною безпекою

https://tinyurl.com/y4ct558q

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Миколаївський національний аграрний університет

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

https://tinyurl.com/y4kf9d8k

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

6.050101 Комп’ютерні науки

https://tinyurl.com/y6bp3ugu

Запорізький національний технічний університет

6.030104 Політологія

https://tinyurl.com/y55g76zx

Чернігівський національний технологічний університет

6.170103 Управління інформаційною безпекою

https://tinyurl.com/y63g2b7c

Полтавська державна аграрна академія

6.030507 Маркетинг

Житомирський державний університет імені Івана Франка

6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

https://tinyurl.com/y2m3oz3h

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

6.010105 Корекційна освіта (Логопедія)

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

6.040104 Географія*

https://tinyurl.com/yx8vzlgr

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

6.010203 Здоров’я людини

https://tinyurl.com/y4ofxg9l

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

6.020101 Культурологія

https://tinyurl.com/y4afu2hb

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

6.010104 Професійна освіта (Дизайн)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

6.020103 Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

https://tinyurl.com/y5tqth4b

6.130101 Соціальна допомога

Хмельницький національний університет

6.020303 Філологія* Прикладна лінгвістика

https://tinyurl.com/y3yaqmrw

6.010106 Соціальна педагогіка

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

6.050201 Системна інженерія

https://tinyurl.com/yxq2nw6x

6.170201 Цивільний захист

6.140101 Готельно-ресторанна справа

Київський національний університет технологій та дизайну

6.051401 Біотехнологія

https://preview.tinyurl.com/y53fwwmc

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

6.010101 Дошкільна освіта

https://tinyurl.com/y63rqqu3

6.130102 Соціальна робота

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»

6.010104 Професійна освіта (дизайн)

https://tinyurl.com/y5o4nbuo

6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності

6.030101 Соціологія

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

https://tinyurl.com/y4p7ltu5

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

6.010201 Фізичне виховання*

https://tinyurl.com/yxap7m9g

6.020301 Філософія*

6.030201 Міжнародні відносини

6.030204 Міжнародна інформація

6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030503 Міжнародна економіка

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

6.030507 Маркетинг

6.040302 Інформатика

6.140101 Готельно-ресторанна справа

Київський національний університет будівництва і архітектури

6.050501 Прикладна механіка

https://tinyurl.com/yxg5ljxs

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

6.040101 Хімія*

https://tinyurl.com/y6rp3qjf

 

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

6.010104 Професійна освіта (Економіка)

https://tinyurl.com/y56sf8n4

6.140103 Туризм

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський державний аграрний університет»

6.051701 Харчові технології та інженерія

https://tinyurl.com/y26q5vwj

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

6.010203 Здоров’я людини

https://tinyurl.com/y324lfnl

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

6.050101 Прикладна механіка

https://tinyurl.com/y2jko7f2

Сумський державний університет

6.010203 Здоров’я людини

https://tinyurl.com/y3wxjdqs

6.130102 Соціальна робота

Національний університет «Львівська політехніка»

6.030102 Психологія

6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

Вінницький національний технічний університет

6.051402 Біомедична інженерія

https://tinyurl.com/yxpwbmla

Одеський державний університет внутрішніх справ

для Херсонського факультету

6.030401 Правознавство

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

6.050201 Системна інженерія

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

6.020207 Дизайн

https://tinyurl.com/y62j72e7

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

6.020101 Культурологія

https://tinyurl.com/y2mlh8f4

6.030103 Практична психологія

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

6.130102 Соціальна робота

https://tinyurl.com/y3td3e4n

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»

6.140103 Туризм

https://tinyurl.com/y3cqwmsu

Львівський торговельно-економічний університет

6.030202 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

https://tinyurl.com/y4yrq4wr

6.030503 Міжнародна економіка

6.050101 Комп’ютерні науки

6.140103 Туризм

Приватний вищий навчальний заклад

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

6.130102 Соціальна робота

https://tinyurl.com/y456pxd4

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»

6.030101 Соціологія

https://tinyurl.com/y6t2d3v5

6.050101 Комп’ютерні науки

Приватний вищий навчальний заклад

Університет Короля Данила

6.020303 Філологія

https://tinyurl.com/y52wtj3v

Київський національний університет культури і мистецтв

для Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія

Київського національного університету культури і мистецтв»

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

6.020202 Хореографія

6.020207 Дизайн

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

6.051101 Авіа- та ракетобудування

https://tinyurl.com/y56tnuee

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

6.040101 Хімія*

https://tinyurl.com/y6cwrt4b

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

6.170201 Цивільний захист

https://tinyurl.com/y3nm5dad

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

https://tinyurl.com/y2vp6l8s

Національний авіаційний університет

6.030301 Журналістика

https://tinyurl.com/yywd5wv7

Національний авіаційний університет для Льотної академії

Національного авіаційного університету

6.070102 Аеронавігація

6.070103 Обслуговування повітряних суден

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

6.020202 Хореографія*

https://tinyurl.com/y5wjmzoy

6.020204 Музичне мистецтво*

Національний університет біоресурсів і природокористування України

6.030401 Правознавство

6.050503 Машинобудування

6.051401 Біотехнологія

6.051701 Харчові технології та інженерія

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

Національний університет біоресурсів і природокористування України для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.0901030 Лісове і садово-паркове господарство

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

6.030503 Міжнародна економіка

https://tinyurl.com/y5juma4v

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050503 Машинобудування

6.060101 Будівництво

6.060102 Архітектура

6.070106 Автомобільний транспорт

Українська медична стоматологічна академія

7.12010001Лікувальна справа

7.12010005 Стоматологія

Сумський національний аграрний університет

6.030401 Правознавство

https://tinyurl.com/y38u9v53

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Національна академія Національної гвардії України

6.030601 Менеджмент

https://tinyurl.com/y3bh7nxs

6.070106 Автомобільний транспорт

Харківська державна зооветеринарна академія

6.051401 Біотехнологія

https://tinyurl.com/y5tushhr

Запорізький національний університет

6.020201 Театральне мистецтво

https://tinyurl.com/y5rkmoym

6.030102 Психологія

6.030104 Політологія

6.040204 Прикладна фізика

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050503 Машинобудування

6.050601 Теплоенергетика

6.050802 Електронні пристрої та системи

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

6.020302 Історія*

https://tinyurl.com/yxqpuk7d

6.030601 Менеджмент

Дніпровський державний технічний університет

6.050701 Електротехніка та електротехнології

https://tinyurl.com/yxc2bnmj

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

6.050103 Програмна інженерія

https://tinyurl.com/y29fr76n

6.050403 Інженерне матеріалознавство

6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності

6.140103 Туризм

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

https://tinyurl.com/y2hnngnh

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

6.030103 Практична психологія

https://tinyurl.com/y34o9b42

Національний транспортний університет

6.010104 Професійна освіта (транспорт)

https://tinyurl.com/yyqyphg3

6.050101 Комп’ютерні науки

Вінницький національний технічний університет

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

https://tinyurl.com/y5dfk6n7

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

6.020205 Образотворче мистецтво

https://tinyurl.com/yyxknxxd

6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво

6.030503 Міжнародна економіка

6.030601 Менеджмент

Одеський національний політехнічний університет

6.050702 Електромеханіка

https://tinyurl.com/y3unm6mf

Харківський національний університет радіоелектроніки

6.030502 Економічна кібернетика

https://tinyurl.com/y6k4lg3j

Львівський національний університет імені Івана Франка

6.020101 Культурологія

https://tinyurl.com/y6kkvf6n 

    https://tinyurl.com/y2om2gnw

6.040206 Астрономія

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

Київський національний торговельно-економічний університет

для Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

6.030509 Облік і аудит

https://tinyurl.com/y5q9udgm

6.030601 Менеджмент

Українська інженерно-педагогічна академія

6.010104 Професійна освіта (Дизайн)

https://tinyurl.com/y4hqfo7s

Українська інженерно-педагогічна академія для Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту

6.010104 Професійна освіта (Економіка)

https://tinyurl.com/yye6fuda

https://tinyurl.com/yy2tbo5h

https://tinyurl.com/y5dbbprt

6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

6.010104 Професійна освіта (Енергетика)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

6.020205 Образотворче мистецтво*

https://tinyurl.com/yxcc8jgm

6.040301 Прикладна математика

6.140103 Туризм

Національний університет «Одеська морська академія»

для Інституту Військово-Морських Сил

Національного університету «Одеська морська академія»

6.050901 Радіотехніка

https://tinyurl.com/yxsdb2le

https://tinyurl.com/y5on4mfs

6.070104 Морський та річковий транспорт

Військова академія (м. Одеса)

6.010201 Фізичне виховання

Приватне акціонерне товариство

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

6.030402 Правоохоронна діяльність

https://tinyurl.com/yxt4v9a6

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»

для Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»

6.140103 Туризм

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

6.030401 Правознавство

https://tinyurl.com/y6b8t79j

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»

6.030102 Психологія

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

6.020207 Дизайн

https://tinyurl.com/y2hnw6va

6.050102 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Таврійський державний агротехнологічний університет

для Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://tinyurl.com/y4jendc4

Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко-технологічний коледж»

Оціночна діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y5985xwu

Вищий навчальний заклад Київський міський медичний коледж

Стоматологія

221 Стоматологія

Вищий навчальний комунальний заклад

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://tinyurl.com/y6ko8gkr

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

для Економіко-правового коледжу

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Право

081 Право

https://tinyurl.com/yyg4kxoo

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Кропивницький коледж харчування та торгівлі

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Харчові технології

181 Харчові технології

Миколаївський національний аграрний університет

для Технолого-економічного коледжу

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yyc8ng2r

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Білоцерківський національний аграрний університет

для Технолого-економічного коледжу

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державний вищий навчальний заклад

«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

192 Будівництво та цивільна інженерія

https://tinyurl.com/y5jyczhh

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

для Маріупольського машинобудівного коледжу

Розробка програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

131 Прикладна механіка

Зварювальне виробництво

Новокаховський приладобудівний технікум

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Національна металургійна академія України

для Коледжу Національної металургійної академії України

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

133 Галузеве машинобудування

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Тернопільський національний економічний університет

для Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Право

081 Право

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Львівський національний аграрний університет

для Івано-Франківського коледжу

Право

081 Право

https://tinyurl.com/yxp6wdb2

Екологія

101 Екологія

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Агрономія

201 Агрономія

для Вишнянського коледжу

Право

081 Право

https://tinyurl.com/y6kzyqzw

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Горохівського коледжу

Виробництво і переробка продукції рослинництва

201 Агрономія

https://tinyurl.com/y4qmppa9

Чернігівський національний технологічний університет

для Коледжу економіки і технологій

Маркетинг

075 Маркетинг

https://tinyurl.com/y63g2b7c

Полтавська державна аграрна академія

для Коледжу управління, економіки і права

Оціночна діяльність

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yyy8gmjm

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Організація і технологія ведення фермерського господарства

201 Агрономія

Національний авіаційний університет

для Кременчуцького льотного коледжу

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y4kg6mxl

https://tinyurl.com/y5znnraf

Льотна експлуатація повітряних суден  

272 Авіаційний транспорт

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж»

Маркетинг

075 Маркетинг

https://tinyurl.com/y6cm2mg9

Херсонський морський коледж рибної промисловості

Експлуатація суднових енергетичних установок

271 Річковий та морський транспорт

https://tinyurl.com/y5swzkhy

Судноводіння на морських шляхах

Державний вищий навчальний заклад

«Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

https://tinyurl.com/y6grtrc4

Державний вищий навчальний заклад

«Червоноградський гірничо-економічний коледж»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y6gzros2

Самбірський технікум економіки та інформатики

Економіка підприємства

051 Економіка

https://tinyurl.com/y5d6ww2v

Комерційна діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Розробка програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Національний університет біоресурсів і природокористування України

для Відокремленого підрозділу

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Немішаївський агротехнічний коледж»

Економіка

051 Економіка

https://tinyurl.com/y2334sgy

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Відокремленого структурного підрозділу

 «Рівненський коледж

Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

https://tinyurl.com/yxvrdgbn

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Відокремленого підрозділу

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Ніжинський агротехнічний коледж»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yyghs8ro

Полтавський комерційний технікум

Ресторанне обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

https://tinyurl.com/y4v7trsr

Таврійський державний агротехнологічний університет

для Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський коледж

Таврійського державного агротехнологічного університету»

Право

081 Право

https://tinyurl.com/y2pqlrjy

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж

Підземна розробка корисних копалин

184 Гірництво

https://tinyurl.com/yybrodtg

Українська медична стоматологічна академія

Стоматологія ортопедична

221 Стоматологія

Сестринська справа

223 Медсестринство

Фармація

226 Фармація, промислова фармація

Київський національний торговельно-економічний університет

для Харківського торговельно-економічного коледжу

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y5q9udgm

Ресторанне обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Сумський національний аграрний університет

для Роменського коледжу

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агроінженерія

208 Агроінженерія

для Охтирського коледжу

Сумського національного аграрного університету

Економіка

051 Економіка

https://tinyurl.com/yyyhoen9

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

192 Будівництво та цивільна інженерія

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Київський технікум електронних приладів

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y24c24dk

Національний університет водного господарства та природокористування

для Технічного коледжу

Оціночна діяльність

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y2kbugjn

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Прикладна екологія

101 Екологія

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

133 Галузеве машинобудування

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

192 Будівництво та цивільна інженерія

для Березнівського лісотехнічного коледжу

Національного університету водного господарства та природокористування

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yyxcpkyu

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

для Відокремленого підрозділу університету

«Коледж економіки та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y44rnq4y

Дніпровський державний коледж технологій та дизайну

Дизайн

022 Дизайн

https://tinyurl.com/yxgh5v9b

Ізмаїльський агротехнічний коледж

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yxj989tf

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської області

Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів

131 Прикладна механіка

https://tinyurl.com/y4tzv99l

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

133 Галузеве машинобудування

Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Київський національний університет будівництва і архітектури

для Житомирського технологічного коледжу

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/yyw92q5e

Державний вищий навчальний заклад «Новороздільський політехнічний коледж»

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

274 Автомобільний транспорт

https://tinyurl.com/y3qz57hd

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»

Економіка підприємства

051 Економіка

https://tinyurl.com/y2aknkew

Державний університет телекомунікацій

для Харківського коледжу

Організація та експлуатація поштового зв’язку

172 Телекомунікації та радіотехніка

https://tinyurl.com/y52w4a3y

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

для Коледжу

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y2bt5beh

Одеська національна академія харчових технологій

для Одеського технічного коледжу

Економіка підприємства

051 Економіка

https://tinyurl.com/y3c2crp8

Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Вище професійне училище № 41 м. Тульчина

Агроінженерія

208 Агроінженерія

https://tinyurl.com/y3bdkfj8

Ордена «Знак Пошани» вище професійне училище № 75

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

https://tinyurl.com/y3kak72r

Вінницький національний аграрний університет

для Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y23cvcaj

Комерційна діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Малинський лісотехнічний коледж

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y4b7wngs

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

для Природничо-гуманітарного коледжу

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y2rj4vw6

Харківське державне вище училище фізичної культури № 1

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

https://tinyurl.com/y58nl7qv

Національний транспортний університет

для Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y2clvbtf

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

192 Будівництво та цивільна інженерія

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

274 Автомобільний транспорт

Одеський національний морський університет

для Чорноморського морського коледжу

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://tinyurl.com/y6k3a7du

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Медсестринство

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y6e96xbb

Національний університет «Львівська політехніка»

для Львівського техніко-економічного коледжу

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y3wey7fh

Каховський державний агротехнічний коледж

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y4s66wrz

Київський коледж транспортної інфраструктури

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://tinyurl.com/y2esd2ty

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y2tv6dfp

Ржищівський будівельний технікум

Економіка підприємства

051 Економіка

https://tinyurl.com/y3abo2ep

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Борщівський агротехнічний коледж

Комерційна діяльність

075 Маркетинг

https://tinyurl.com/y5kjjlne

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

208 Агроінженерія

Національний університет харчових технологій

для Смілянського коледжу харчових технологій

Маркетинг

075 Маркетинг

для Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму

Національного університету харчових технологій

Маркетинг

075 Маркетинг

Харчові технології

181 Харчові технології

Дніпровський державний технічний університет

для Технологічного коледжу

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

133 Галузеве машинобудування

https://tinyurl.com/y3ld4484 

https://tinyurl.com/y5dnpnlb

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

192 Будівництво та цивільна інженерія

Запорізький національний технічний університет

для Запорізького гуманітарного коледжу

Фізичне виховання

017 Фізична культура і спорт

Правознавство

081 Право

Туризмознавство

242 Туризм

Комунальний заклад вищої освіти «Кам’янський медичний коледж»

Дніпропетровської обласної ради»

Стоматологія ортопедична

221 Стоматологія

Лікувальна справа

223 Медсестринство

Сестринська справа

Черкаська медична академія

Стоматологія ортопедична

221 Стоматологія

https://tinyurl.com/y3v5jyeg

Лікувальна справа

223 Медсестринство

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Полтавської обласної ради «Лубенське медичне училище»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y58vppah

Комунальний заклад вищої освіти «Криворізький медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y5uzecbv

Сестринська справа

Лабораторна діагностика

224 Технології медичної діагностики та лікування

Фармація

226 Фармація, промислова фармація

Комунальний заклад вищої освіти

«Павлоградський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y6yk9795

Сестринська справа

Комунальний вищий навчальний заклад

«Дніпровський базовий медичний коледж»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y5fz5vc3

https://tinyurl.com/y45sm3wr

Сестринська справа

Комунальний вищий навчальний заклад

«Нікопольський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y54r9cp7

Сестринська справа

Комунальний заклад вищої освіти

«Житомирський базовий фармацевтичний коледж»

Житомирської обласної ради

Лабораторна діагностика

224 Технології медичної діагностики та лікування

https://tinyurl.com/y2qm8rlf

Фармація

226 Фармація, промислова фармація (Фармація)

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради

«Чорнобильський медичний коледж»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y29b99op

Сестринська справа

Вищий навчальний заклад «Перший Київський медичний коледж»

Технології медичної діагностики та лікування

224 Технології медичної діагностики та лікування

https://tinyurl.com/y2lfroma

Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний коледж»

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://tinyurl.com/yy5behjm

Комунальний вищий навчальний заклад

«Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради»

Соціальна робота

231 Соціальна робота

https://tinyurl.com/yxvc3ke9

Комунальний заклад охорони здоров’я «Красноградський медичний коледж»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y5u9tkza

Сестринська справа

Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж

Лікувальна справа

223 Медсестринство

 https://tinyurl.com/y6k2xfsz

Сестринська справа

Комунальний заклад охорони здоров’я «Вовчанський медичний коледж»

Харківської обласної ради

Сестринська справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y3s6o9pq

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський коледж культури і мистецтв»

Народна хореографія

024 Хореографія

https://tinyurl.com/y3676pqg

Видовищно-театралізовані заходи

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/yybszv8o

Сестринська справа

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

Естрадний спів

025 Музичне мистецтво

https://tinyurl.com/y2gdazo6

Сучасний естрадний танець

026 Сценічне мистецтво

Циркові жанри: циркова акробатика, циркова гімнастика, еквілібристика, жонглювання

Циркові жанри: пантоміма, клоунада, ілюзія та маніпуляція

Ляльки на естраді

Комунальний вищий навчальний заклад

«Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради

Фармація, промислова фармація

226 Фармація, промислова фармація

https://tinyurl.com/yxg327r2

Миколаївський базовий медичний коледж

Стоматологія ортопедична

221 Стоматологія

https://tinyurl.com/y5u8kmdn

Сестринська справа

223 Медсестринство

Комунальний заклад вищої освіти

«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y68cbaph

Сестринська справа

Фармація

226 Фармація, промислова фармація

для Відокремленого підрозділу «Костопільський медичний коледж

Комунального закладу вищої освіти

«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради»

Акушерська справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/y22mgmvq

Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж»

Лікувальна справа

223 Медсестринство

https://tinyurl.com/yyjbjjpr

Тульчинський коледж культури

Туристичне обслуговування

242 Туристичне

https://tinyurl.com/y52zk2qg

Вищий навчальний заклад

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М. П. Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Право

081 Право

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Ізмаїльський технікум економіки і права

Економіка підприємства

051 Економіка

https://tinyurl.com/y3jdf2kh

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

https://tinyurl.com/y5pugqzy

Приватний вищий навчальний заклад

«Вінницький фінансово-економічний університет»

для Економіко-правового коледжу

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Вінницький кооперативний інститут

для Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

Маркетинг

075 Маркетинг

https://tinyurl.com/y2jchgrs

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

для Відокремленого структурного підрозділу

Приватного вищого навчального закладу «Київський міжнародний університет» -

«Коледж Київського міжнародного університету»

Економіка підприємства

051 Економіка

https://tinyurl.com/y5n3nubq

Міжнародний гуманітарний університет

для Економіко-правового коледжу

Початкова освіта

013 Початкова освіта

https://tinyurl.com/yyh8akt4

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»

для «Дніпровського коледжу Київського університету культури»

Дизайн

022 Дизайн

Приватний вищий навчальний заклад

«Львівський університет бізнесу та права»

для Структурного підрозділу Приватного вищого навчального закладу

«Львівський університет бізнесу та права» -

Коледж Львівського університету бізнесу та права

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y5zo9fd5

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

для Первомайського коледжу

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y5effrqj

Право

081 Право

для Київського коледжу

Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y5effrqj

Право

081 Право

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

для Структурного підрозділу «Коледж економіки та інформаційних технологій»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://tinyurl.com/y2w9rzo9

Маркетинг

075 Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Харківський кооперативний торгово-економічний коледж

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/yy3u5cas

Товарознавство в митній справі

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y4mwlurh

Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

https://tinyurl.com/yyjruem8

Львівський торговельно-економічний університет

для Луцького кооперативного коледжу

Львівського торговельно-економічного університету

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://tinyurl.com/y2w499lc

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Харчові технології

181 Харчові технології

Перший (бакалаврський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Українська інженерно-педагогічна академія

Практична психологія

053 Психологія

https://tinyurl.com/y4hqfo7s

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Агрономія

201 Агрономія

https://tinyurl.com/yylua6d8

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

https://tinyurl.com/y4p7ltu5

Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

https://tinyurl.com/y4yrjque

Міжнародний гуманітарний університет

Менеджмент

073 Менеджмент

https://tinyurl.com/y3846mmo

Міжнародне право

293 Міжнародне право

Таврійський державний агротехнологічний університет

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

https://tinyurl.com/y2b6zmyt

Донбаська державна машинобудівна академія

Економіка та бізнес-аналітика

051 Економіка

https://tinyurl.com/y5cv783n

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Запорізький національний технічний університет

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Українська інженерно-педагогічна академія

для Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту

Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

Професійна освіта. Електроенергетика

015 Професійна освіта (Енергетика)

Львівський національний університет ветеринарної

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Туризм

242 Туризм

Житомирський агротехнічний коледж

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Лісове господарство

2015 Лісове господарство

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Тернопільський національний економічний університет

Менеджмент соціокультурної діяльності

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Психологія

053 Психологія

Маркетинг

075 Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Економічна безпека та фінансові розслідування

262 Правоохоронна діяльність

Міжнародне право

293 (082) Міжнародне право

для Вінницького коледжу економіки та підприємництва

Тернопільського національного економічного університету

Право

081 Право

Одеська національна академія харчових технологій

Електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

для Одеського технічного коледжу

Одеської національної академії харчових технологій

Економіка

051 Економіка

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

Право

081 Право

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Тренерсько-викладацька діяльність

017 Фізична культура і спорт

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Право

081 Право

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

132 Матеріалознавство

Українська інженерно-педагогічна академія

для Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту

Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта. Початкова освіта

Дошкільна освіта. Психологія

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Національний фармацевтичний університет

для Коледжу Національного фармацевтичного університету

Фармація

226 Фармація (Фармація, промислова фармація)

Українська академія друкарства

Графічний дизайн

022 Дизайн

Книжкова та станкова графіка, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рекламні та ПР-комунікації

061 Журналістика

Видавнича справа та медіакомунікації

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Маркетинг

075 Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв

131 Прикладна механіка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Мультимедійні видавничо-поліграфічні технології

186 Видавництво та поліграфія

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Менеджмент соціокультурної діяльності

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Соціальне забезпечення

232 Соціальне забезпечення

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кібербезпека

125 Кібербезпека

Миколаївський національний аграрний університет

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Менеджмент

073 Менеджмент

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агрономія

201 Агрономія

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»

Газонафтопроводи та газонафтосховища

185 Нафтогазова інженерія та технології

Одеський національний політехнічний університет

для Херсонського політехнічного коледжу

Економіка

051 Економіка

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Київський національний університет будівництва і архітектури

для Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти

Київського національного університету будівництва і архітектури»

Архітектура будівель та споруд

191 Архітектура та містобудування

Вінницький національний технічний університет

Системний аналіз

124 Системний аналіз

Управління інформаційною безпекою

125 Кібербезпека

Хмельницький національний університет

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Львівський національний аграрний університет

Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Захист і карантин рослин

202 Захист і карантин рослин

Сумський державний університет

Фінанси та облік в підприємництві

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Шосткинського інституту

Економіка і бізнес

051 Економіка

Сумський національний аграрний університет

для Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Агроінженерія

Агроінженерія

Державний університет інфраструктури та технологій

Вагони та вагонне господарство

273 Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

Центральноукраїнський національний технічний університет

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Агрономія

201 Агрономія

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Національний університет водного господарства та природокористування

для Технічного коледжу

Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Національний транспортний університет

Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)

073 Менеджмент

Логістика

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

192 Будівництво та цивільна інженерія

Мости і транспортні тунелі

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Інформаційно-вимірювальні технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Черкаський державний технологічний університет

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Національна академія Національної гвардії України

Психологічне забезпечення службово-бойової діяльності підрозділів НГУ

053 Психологія

для Київського факультету

Національної академії Національної гвардії України

Правове забезпечення службово-бойової діяльності частин та підрозділів

081 Право

Національної гвардії України

Київський національний університет технологій та дизайну

Індустрія моди

182 Технології легкої промисловості

Херсонський національний технічний університет

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Комунальний заклад вищої освіти «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради

Фармація,

226 Фармація, промислова фармація (226 Фармація)

Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Комунальний заклад вищої освіти

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Комунальний вищий навчальний заклад

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка»

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Комунальний заклад вищої освіти

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»

Запорізької обласної ради

Графічний дизайн

022 Дизайн

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Луцький педагогічний коледж

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола

Право

081 Право

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

241 Готельно-ресторанна справа

Економіка та організація туристичної діяльності

241 Туризм

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Право

081 Право

Другий (магістерський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

для Інституту Управління державної охорони України

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Охоронна діяльність та безпека

251 Державна безпека

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Інформатика)

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний університет бізнесу і права»

Маркетинг

075 Маркетинг

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Сценографія і кіносценографія

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Державний університет телекомунікацій

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Національний університет цивільного захисту України

для Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Право

081 Право

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічна та соціальна географія

106 Географія

Одеський національний медичний університет

Психологія

053 Психологія

Національна академія Державної прикордонної служби України

ім. Богдана Хмельницького

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Військова культурологія

034 Культурологія

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Озброєння та військова техніка

255 Озброєння та військова техніка

Державний вищий навчальний заклад

«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

Фізична терапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Центральноукраїнський національний технічний університет

Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки

Адміністрування податків та митних платежів

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Середня освіта (Музичне мистецтво). (Художня культура)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Практичне богослов’я

041 Богослов’я

Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

Військове управління у міжнародних відносинах

253 Військове управління (за видами збройних сил)

Національна академія Національної гвардії України

Тилове забезпечення Національної гвардії України

073 Менеджмент

Технічне забезпечення військових частин Національної гвардії України

274 Автомобільний транспорт

Військова академія (м. Одеса)

Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби

255 Озброєння та військова техніка

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Черкаська медична академія

Медсестринство

223 Медсестринство

Комунальний заклад вищої освіти

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»

Запорізької обласної ради

Психокорекційна педагогіка та психологія

016 Спеціальна освіта

Соціальна педагогіка

231 Соціальна робота

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини

ім. Андрея Крупинського»

Медсестринство

223 Медсестринство

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»

у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

Міжнародне право

293 Міжнародне право

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Журналістика

061 Журналістика

Приватне акціонерне товариство

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

для Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира,

Митрополита Київського і всієї України

Психологія

053 Психологія

Херсонський державний університет

Біологія

091 Біологія

Науки про Землю

103 Науки про Землю

Чернігівський національний технологічний університет

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Дніпровський державний технічний університет

Металургія чорних металів

136 Металургія

Сумський державний університет

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Інформаційні технології проектування

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Нанотехнології та біомедичні системи

153 Мікро- та наносистемна техніка

Електронні інформаційні системи

171 Електроніка

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Державний заклад

«Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Екологія

101 Екологія

Прикладне матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

Промислове та цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Системний аналіз і управління

124 Системний аналіз

Системний аналіз фінансового ринку

Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

125 Кібербезпека

Системи технічного захисту інформації

Інформаційні управляючі системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Інтегровані інформаційні системи

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний університет»

Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Психологія

053 Психологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічна та соціальна географія

106 Географія

Політична географія та геополітика

Географія еногастрономічної рекреації та туризму

Географія рекреації та туризму

Природнича географія

Геоморфологія та палеогеографія

Українська академія друкарства

Рекламні та ПР-комунікації

061 Журналістика

Видавнича справа та медіакомунікації

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

011 Освітні, педагогічні науки

Київський національний університет технологій та дизайну

Технології легкої промисловості

182 Технології легкої промисловості

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Сучасне християнське богослов’я

041 Богослов’я

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології