Wiskunde, wetenschappen en techniek boeien je. Je hebt er aanleg voor en studeren schrikt je niet af. Met een hogere studiebelasting aan brede algemene en technische vorming bereiden we je voor om na het SO door te stromen naar alle vormen van Hoger Onderwijs.