Published using Google Docs
Протокол 08/04.docx
Updated automatically every 5 minutes

 П Р О Т О К О Л

от заседание  на Управителния съвет на

“АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ”

25.03.2022 год.

 1. КОНСТИТУИРАНЕ

 • Място и време на провеждане:

Семинарна зала по микробиология, 25.03.2022г., 17:30 часа

 • Председател на заседанието:

1. Антоана Гочева

 - Председател на сдружението

 • Присъстващи или представени членове:

2. Мирослава Грозева

3. Любен Яков

4. Стиляна Аврамова

5. Румяна Чилингирова

6. Гергана Дерменджиева

7. Дарина Стоянова

8. Деница Ченголова

 • Присъствали лица - нечленове на Управителния съвет

 • Напуснали членове

 • Дневен ред на заседанието:
 1. Национална среща
 2. Up-to-date with ICMS
 3. Работа по комитети
 4. Други

 • Констатации на председателя на заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет - лично присъстват десет от неговите единадесет членове, представляващи 91% от членовете на УС.

Процедурно предложение въз основа на констатациите на председателя на заседанието: Гласуване за откриване на заседание на Управителния Съвет на АСМБ-София.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Начало на Заседанието: 17:30 часа

 1. РАЗСИСКВАНИЯ

 • Възражения - по свикването, конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието на Управителния съвет

Няма

 • Предложения по същество по предварително раздадения проект за решение

Няма

 1. РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. EMSA

Ще има записване за пролетната среща на ЕМСА - 07.05-10.05 онлайн. Записването отваря на 10.04.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Национална среща

Ако още не сте си платили таксата - понеделник, вторник най-късно.

За НС - носете си тениските на АСМБ-София; научете добри практики от останалите клонове; препоръчително е да присъствате на сесиите на комитета си; запишете се за трейнинги

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Работа по комитети

 • SCORP

център Танитус - статия за аутизъм; 14.04, 15:30 - трейнинг Time management с Йоли; идея за постове за mental health;

 • SCOPE / SCORE

CP-тата са готови и намерени; на тиймбилдинга се говори за национална социална кампания - 12-14.08 в София, който може да помага; нова промяна - точките се броят до 30 септември; събитието за утре - 8 записани; договорите за Египет и за Тайван са взети вече

 • SCOPH

13.04 - събитието с д-р Велев; постчета за малария на 25.04; д-р Лобошка се съгласи за присъствено събитие за алергиите - седмицата на 18.04; уоикенда ще се проведе тиймбилдинга

 • SCORA

присъствено събитие с д-р Брайнова - “През погледа на съдебния лекар” - 20.04 от 14:00;

 • SCOME

анатомия нътшел - предстои окончателно решаване на датите; Лекари за Пример - доц. Мазнейкова иска втората половина на май, присъствено, в Св. София

 • Председателски комитет

АСМБ е партьор с фондация Практикум - целта е да се водят доктор със студенти за прегледи в села; има идея да се създаде работна група, за да се координират нещата, ще има предварителна обучителна среща;

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Други

Любен Яков отправя процедурно предложение за приемане на новопостъпилите молби за членство на:

 1. Иво Масларски
 2. Стефани Краевска
 3. Никола Цветанов

За: 10

Против:0

Въздържали се: 0

Дарка - готини

Тити - да сме живи и здрави

Следваща среща - 28.04 - 17:30 часа

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито.

Процедурно предложение на председателя на заседанието за закриване на заседанието.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Заседанието се закрива в  18:30 часа.