Till den det berör:

De undertecknande organisationerna jobbar individuellt med en mängd olika livsmedelsföretag. Dessa företag frågar ibland om inte alla djurrätts- och djurskyddsorganisationer kan tala med en och samma röst. Generellt sett så är det inte möjligt då vi ofta har olika uppfattningar om vilka frågor som ska lyftas, vilken taktik som ska användas och så vidare.

Med det sagt så finns det alltid undantag och det här är ett av dem. För även om det är så att vi ibland inte är helt eniga så är kycklingfrågan unik på så sätt att samtliga organisationer är överens om vilka välfärdsproblem som är de mest brådskande och vad som behöver göras för att minska dessa. Det är med detta som bakgrund som vi tagit fram en gemensam policy för kycklingarna, ett minimum som varje europeiskt företag ska uppnå. Policyn ska även offentliggöras på varje företags hemsida. Kriterierna som policyn innefattar finns här nedan, tack för visat intresse!

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt (Germany)
Anima International (Global)

Animal Equality/Igualdad Animal (Germany, Italy, Spain, UK, global)
Center for the Ethical Attitude Towards Nature (Belarus)
Çiftlik Hayvanlarını Koruma Platformu (Turkey)
Compassion in World Farming (UK, EU, Global)
Deutscher Tierschutzbund (Germany)
Djurens Rätt (Sweden)

Dyrenes Beskyttelse (Denmark)
Een DIER Een VRIEND (Netherlands)

Equalia (Spain)

Essere Animali (Italy)
Eurogroup for Animals (Pan-European)

Freedom and Respect for Every Earthling , F.R.E.E (Romania)
Fundacja Alberta Schweitzera (Poland)

GAIA (Belgium)
Humane Society International (global)

Humánny Pokrok (Slovakia)
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Ireland)
L214 (France)
Menschen für Tierrechte (Germany)

OABA (France)

OBRAZ - Obránci zvířat (Czech Republic)
Oikeutta eläimille (Finland)
Otwarte Klatki / Open Cages (Poland, Ukraine)
Pro iure animalis (Germany)
PROVIEH (Germany)
ProVeg International (Germany, global)
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (UK)

SEY SUOMEN ELÄINSUOJELU (Finland)

Slepice v Nouzi (Czech Republic)
SOS Animal (Portugal)

The Humane League (UK, global)
VGT (Austria)
Vier Pfoten / Four Paws (Austria, Germany, UK, Bulgaria & Switzerland)
Welfarm (France)
World Animal Protection (UK, global)

****

År 2026 ska våra leverantörer möta följande krav för 100 % av (färsk, frusen och processad) kyckling i leverantörskedjan:

  1. All produktion ska vara förenlig med EU:s djurskyddslagstiftning och regelverk, oavsett kycklingens ursprungsland.

  1. Implementera en maximal beläggningsgrad på 30 kg/m2 eller mindre. Uttunning (s.k. ”thinning”) undanbeds att användas som metod. Om det ändå används får det endast ske en gång per flock.

  1. Endast använda hybrider som uppvisar högre välfärd: antingen följande hybrider, Hubbard Redbro (enbart inomhusbruk); Hubbard Norfolk Black, JA757, JACY57, 787, 957 eller 987, Rambler Ranger, Ranger Classic, Ranger Gold, eller andra som möter kriterierna för RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.

  1. Möta dessa kriterier för stallklimat och inredning:

  1. Införa kontrollerad gasbedövning (”Controlled Atmosphere Stunning”, CAS) med användning av inert gas (ädelgaser eller kvävgas) eller ett flerfasigt system, alternativt användning av en effektiv elbedövning utan att vända kycklingarna upp och ned vid medvetande.

  1. Visa efterlevnad av ovanstående kriterier via tredjepartsgranskning och en årlig offentlig rapport om hur arbetet för måluppfyllelse framskrider.