“Dobeles novada Jauniešu gada balva 2018”  ieguvēji”

1.      Nominācija „Jauniešiem draudzīgākais uzņēmums”

·        Gada Balva: A/S „Dobeles Dzirnavnieks” par materiālu atbalstu un sadarbību  jauniešu organizāciju rīkotajos pasākumos un projektos Dobeles novadā

 

2.      Nominācija „Jaunietim atsaucīgākais darba devējs”

·          Atzinības raksts: Zemnieku saimniecībai „Rūķīšu tēja” par iespēju jauniešiem gūt jaunas prasmes un pirmo darba pieredzi skolēnu brīvlaikos

·          Gada Balva: SIA „Baltic Candles Ltd.” jaunietim atsaucīgākajam darba devējam, kas sniedz  jauniešiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi un apgūt jaunas prasmes.

 

3.      Nominācija „Jaunietim draudzīgākais deputāts”

·          Atzinības raksts: deputātei Sarmītei Dudei par aktīvu iesaistīšanos darbā ar jaunatni un atbalstu jaunatnes politikas veidošanā Dobeles novadā

·          Atzinības raksts: deputātam Edgaram Gaigalim par aktīvu iesaistīšanos darbā ar jaunatni un atbalstu jaunatnes politikas veidošanā Dobeles novadā

·          Gada Balva: deputātam un novada domes priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam par atbalstu jaunatnes darba organizēšanā un jaunatnes politikas veidošanā Dobeles novadā

 

4.      Nominācija „Populārākā ēdināšanas iestāde jauniešu vidū”

·          Atzinības raksts: picērijai „Frum Pica” un tās darbiniekiem par gardajām picām un pozitīvo attieksmi pret jauniešiem

·          Atzinības raksts: SIA „DREAM” un Dobeles Sporta halles kafejnīcai par gardu maltīti un patīkamas vides radīšanu jauniešiem

·          Atzinības raksts: kafejnīcai „Gardi gan” par gardu maltīti un patīkamas vides radīšanu jauniešiem

·          Gada balva : picērijai „Picu darbnīca” par gardajām picām, pozitīvo attieksmi un patīkamas vides radīšanu jauniešiem

 

5.      Nominācija „Populārākā jauniešu brīvā laika pavadīšanas un  atpūtas vieta”

·          Atzinības raksts: Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centram par  iespēju jauniešiem daudzveidīgi un saturīgi  pavadīt brīvo laiku

·          Gada Balva: Dobeles Sporta centram par iespēju veselīgi un sportiski pavadīt brīvo laiku

 

6.      Nominācija „Gada jauniešu organizācija”

·          Atzinības raksts:  „Dobeles 511. jaunsardzes vienībai” par fizisko spēju sekmēšanu un  patriotisma, biedriskuma, drošsirdības kā vērtību popularizēšanu

·          Atzinības raksts: Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles Jaunatnes nodaļai par  brīvprātīgā darba popularizēšanu jauniešuvidū, pasākumu organizēšanu un  iesaistīšanos projektos, kas veicina starppaaudžu sadarbību

·          Gada balva: Biedrībai „Dobeles Jauniešu dome”, organizācija, kas pēdējo trīs gadu laikā ir bijusi visaktīvākā, organizējot apmācības un pasākumus jauniešiem, piedaloties jauniešu apmaiņas projektos un līdzdarbojusies jaunatnes politikas veidošanā.

 

7.      Nominācija „Gada cilvēks darbā ar jauniešiem”

·          Gada Balva: Penkules pamatskolas skolotājai Agnesei Krūmiņai, par atbalstu jauniešu iniciatīvām un personīgo ieguldījumu darbā ar jauniešiem.

 

8.      Nominācija „Gada pasākums jauniešiem”

·        Atzinības raksts: Dobeles pilsētas kultūras namam par Dobeles novada svētku un Putu ballītes jauniešiem organizēšanu

·        Gada balva: Sporta klubam “Gold Barbell” par pasākumu “Gold Barbell jubilejas kauss” organizēšanu

 

9.      Nominācija „Jaunietis jaunietim”

·          Atzinības raksts: Kristai Kristianai Kristapsonei par aktīvu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, par Dobeles Evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu grupas “Štābiņš” vadīšanu un pasākumu organizēšanu jauniešiem

·          Atzinības raksts: Gunai Unai Jāzepai par aktīvu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā un tā popularizēšanā  Dobeles novadā

·          Atzinības raksts: Viktorijai Makarovai par aktīvu līdzdalību jaunatnes politikas veidošanā un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, darbojoties skolēnu pašpārvaldē un Dobeles Jauniešu domē.

·          Atzinības raksts: Alisei Štālei par aktīvu līdzdalību Dobeles novada jaunatnes politikas veidošanā, darbojoties Dobeles Jauniešu domē un  iesaistīšanos jaunatnes politikas plānošanas pasākumos Latvijā.

·          Atzinības raksts: Beātei Annai Valdmanei par aktīvu līdzdalību  jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, darbojoties skolēnu pašpārvaldē.

·          Gada Balva: Dāvim Gudzovskim, par aktīvu iesaistīšanos Dobeles Jauniešu domē, dažādu jauniešu pasākumu organizēšanā, brīvprātīgajā darbā, skautu kustības popularizēšanā un kurš ar savu darbošanos, atbildīgu rīcību ir piemērs citiem novada jauniešiem.

 

10.   Nominācija „Caur ērķšķiem uz zvaigznēm”

Pretendentus nominācijai  “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm” varēja izvirzīt Dobeles novada nevalstiskās organizācijas, pašvaldības iestādes un uzņēmumi, kā arī ikviens pilngadīgs Dobeles novada iedzīvotājs. Pretendents varēja būt  ikviens Dobeles novada jaunietis, kurš, lai sasniegtu savus mērķus, ir pārvarējis dažādas grūtības, nav padevies tām un ir pozitīvs piemērs citiem.

 

·          Atzinības raksts: Kristai Ivanovskai 16 gadi

ü  par iesaistīšanos Edinburgas hercoga starptautiskajā pašaudzināšanas programmā Award, sasniedzot bronzas un sudraba līmeni,

ü  par brīvprātīgo darbu Bikstu bērnu pieskatīšanas grupā “Laimiņa” un pagasta bibliotēkā, kur veikts ne tikai ikdienas darbs, bet organizēti dažādi pasākumi bērniem un jauniešiem

ü  par savu izvirzīto mērķu  sasniegšanu piedaloties taku skrējienā “Stirnu buks”, Lattelecom Rīgas maratonā un Jelgavas pusmaratonā 2017. gadā

·          Atzinības raksts: jauniešiem ar īpašam vajadzībām Reinim Denafam (24 gadi), Haraldam Rikunam (23 gadi) un Sandim Rītelim (25 gadi)

ü  Par brīvprātīgo darbu un nesavtīgo ieguldījumu  Pētera Upīša muzejā un Ceriņu dārzā

ü  Attīstot savas prasmes un apgūstot dārznieka palīga profesiju  Pētera Upīša muzejā un Ceriņu dārzā, puiši ir aktualizējuši jautājumus par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu vietu mūsu sabiedrībā

ü  Ar  savu vēlmi un motivāciju darboties, iekļauties sabiedrībā, puiši ir piemērs citiem Dobeles novada jauniešiem, kā arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

·          Atzinības raksts: Martai Grigužauskai (19 gadi)

ü  Martas dzīves ceļš nav bijis rozēm kaisīts, jo agri palika bez vecāku gādības. Marta auga aizbildņa ģimenē, pieticīgos  apstākļos.  Tomēr neskatoties uz to, viņa 2017. gadā ir pabeigusi Dobeles 1. vidusskolu, uzsākusi studijas Latvijas Universitātē, kur apgūst sociālā pedagoga profesiju. Paralēli studijām no novembra Marta ir iesaistījusies Nodarbinātības Valsts aģentūras projektā “Jauniešu garantija” atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, kur brīvprātīgi darbojas Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra brīvā laika pavadīšanas telpās.

ü  Marta ir atvērta, komunikabla, pozitīva un atsaucīga jauniete, kura ikdienā darbojoties ar bērniem  un jauniešiem ar savu neatlaidību un gribasspēku ir piemērs tam, ka viss ir atkarīgs no mums pašiem. Lai arī kādas grūtības mūs neskartu, mēs paši varam veidot savu dzīves ceļu.

·          Atzinības raksts: jaunietei ar īpašām vajadzībām Katrīnai Megijai Briedei (13 gadi)

Katrīna ir liela cīnītāja, lai cik grūti nebūtu – viņa nekad nepadodas un  mērķtiecīgi iet uz priekšu. Katrīna mācās Dobeles Kristīgajā pamatskolā, iekļaujas vispārizglītojošā klasē. Neskatoties uz veselības problēmām, valodas traucējumiem, kustību traucējumiem, divām operācijām un nepārtrauktu rehabilitāciju, Katrīnai ir ļoti labas sekmes, augsta motivācija mācīties, iesaistīties klases dzīvē un pasākumos. Viņa vienmēr ir pozitīva un smaidīga. Ar savu neatlaidību, drosmi  un mērķtiecību Katrīna ir piemērs citiem jauniešiem, ka neskatoties uz dzīves piespēlētajām grūtībām, šķēršļiem un veselības problēmām,  ir iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, iekļauties sabiedrībā un  sasniegt savus mērķus.

 

·          Gada Balva: Lindai Osei (22 gadi)

Linda mācības uzsākusi Zebrenes pamatskolā vēlāk tās turpināja Dobeles Valsts ģimnāzijā. Meitene ir uzaugusi daudzbērnu, trūcīgā, ar atkarībām plosītā ģimenē. Viņas vecāki dzīvoja šķirti. Lindas tētis nomira, kad viņa mācījās Dobeles Valsts ģimnāzijā, mamma nomira 2017. gadā. Jauniete  Latvijā ir viena, jo brālis un māsa ilgstoši dzīvo Anglijā. Apstākļi, kādos viņa ir uzaugusi un dzīvojusi nav likuši viņai padoties, bet agri pieaugt un cīnīties par sevi, savu izglītību un sasniegt savus mērķus.

Pēc DVĢ absolvēšanas Linda ar  prioritāti tika uzņemta LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, budžeta grupā.

Bakalaura studiju programmas laikā Lindai tika piešķirta Vītolu fonda stipendija. Par savu bakalaura darbu Linda saņēma visaugstāko novērtējumu – 10 balles, kas nozīmē izcili.

Šobrīd Linda turpina studijas Vides zinātnē un ir Latvijas Valsts Mežu stipendiāte. Jauniete ne tikai mācās, bet arī strādā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā un pēta melnos stārķus un mežizstrādes ietekmi un aizsargājamiem dzīvniekiem.

Lindas dzīves pieredze liecina, ka viņa ir ļoti centīga,  mērķtiecīga un neatlaidīga. Linda ir lielisks piemērs tam, ka grūtībām un pārbaudījumiem piemīt arī attīstošs spēks, kas mūs norūda, palīdz augt un attīstīties, pilnveidoties kā pesonībām un sasniegt aizvien jaunas virsotnes.