ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLAS 1 -3

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Rodzaj zajęć

Nauczyciele prowadzący

dzień

godzina

sala

BLOK JĘZYKOWY

Koło ortograficzne

Anna Bejger

Środa

13.40 - 14.25

50A

Koło języka francuskiego

Beata Jasiukiewicz

kl. III b

Wtorek

12.40-13.25

29B

Koło języka nemieckiego

"W świecie bajek" 

Anna Hennig

Poniedziałek

12.40-13.25

52A

Koło języka angielskiego

Natalia Zubrewicz

Poniedziałek

Czwartek

10.45-11.30

8.55- 9.40

13C

41A

Koło języka angielskiego

Maciej Strzałkowski

Wtorek

15.30-16.15

41A

Koło redakcyjne

Gabriela Tomaszewska

kl. II, III

Piątek

8.00- 8.45

22B

Koło teatralne z języka angielskiego

Izabela Wąsiewicz

Środa

13.40-14.25

24B

Koło czytelnicze „Zaczytani”

Katarzyna Grabowska

Wtorek

10.45-11.30

Koło edytorskie – redakcyjne gazetki

Katarzyna Grabowska

Piątek

14.35-15.20

Miłośnicy bajek -Koło czytelnicze

Marianna Marszał

Środa

10.35-11.30

10B

Marianna Marszał

Środa

12.40- 13.25

10B

Zajęcia relaksacyjno-czytelnicze

Joanna Chwałek

Środa

11.40-13.25

9B

10B

Koło ortograficzne

Monika Fodemska

Czwartek

11.40-12.25

21B

BLOK MATEMATYCZNO -  INFORMATYCZNY

Koło matematyczne

Marzena Andersohn

kl. III

Piątek

9.50-10.35

7A

Koło matematyczne

Lidka Kasprzycka

Czwartek

14.35-15.20

43A

Koło komputerowe

Marzena Andersohn

kl. III b

Środa

12.00-13.25

48A

Koło logicznego myślenia

Monika Żelazek

Czwartek

10.45-11.30

8B

Koło logicznego myślenia

Małgorzata Uszyńska

Poniedziałek kl.II

Poniedziałek                  kl. III

12.40-13.25

13.40-14.25

43A

22B

Omnibusek

Malwina Szwedzka

kl. III

Wtorek

10.45-11.30

10B

Karty matematyczne

Monika Fodemska

Środa

11.40-12.25

13C

Matematyka z supełkiem

 Magdalena Dudkowska

Wtorek

10.45-11.30

34B

Koło komputerowe

Marta Surmaczyńska

Wtorek

14.35-15.20

21

BLOK ARTYSTYCZNY

Koło plastyczne

Małgorzata Linek

Poniedziałek

Poniedziałek

9.50-10.35

10.45-11.30

7A

7A

Koło Plastyczne

Anna Gaweł

Czwartek

9.40-11.30

31A

Koło taneczno-gimnastyczne

Kasia Ossowska-Janeczko

Poniedziałek

Czwartek

12:40-13:25

9:50-10:35

Sala taneczna

Zajęcia z elementami arteterapii

Irena Łęczycka

Wtorek

10.00-12.00

31A

Warsztaty plastyczne

Małgorzata Kikun

Poniedziałek

9.50-10.35

7B

Koło flażoletowe

Ewa Bukowska

Poniedziałek

13.40-14.25

43A

BLOK PRZYRODNICZO - KRAJOZNAWCZO - EKOLOGICZNY

Pierwsza pomoc

Ewa Półtorzycka

według harmonogramu

Koło przyrodnicze

Urszula Grobelska

Czwartek

Koło edukacji regionalnej

Dorota Pundyk

Według harmonogramu

Koło turystyczne

Lidia Kasprzycka

Wtorek

11.40 - 12.25

13C

Koło ekologiczno -przyrodnicze

Gabriela Tomaszewska

kl. I

Poniedziałek

11.55-12.40

14C

Szkolne koło krajoznawcze

Beata Żabierek

Soboty

9.00-15/16

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE ESUKACYJNE DZIECI

Zajęcia
dydaktyczno - wyrównawcze

Anna Bejger

Poniedziałek

9.50-10.35

10B

Monika Żelazek

kl. III f

Czwartek

9.50-10.35

8B

Bożena Mielcarek

Wtorek

Środa

10.45-11.30

10.45-11.30

34B

13C

Lidka Kasprzycka

Środa

12.40-13.25

13C

Ewa Półtorzycka

Środa

14.35-15.20

52A

 Magdalena Dudkowska

Wtorek

9.50-10.35

10B

Zajęcia wyrównawcze z angielskiego

Maciej Strzałkowski

kl. III

Poniedziałek

13.40 - 14.25

24B

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Marianna Marszał

Środy

10.45-11.30

8B

Zajęcia logpoedyczne

Marianna Marszał

Czwartki

12.40-13.25

8B

Rewalidacja

Izabela Wilklisz

Poniedziałek

Wtorki

Czwartki

8.55-9.40

8.55-10.35

13.40-15.20

8B

Rewalidacja

Katarzyna Kułasiewicz

Poniedziałek

11.40-12.25

9B

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Ewa Bukowska

Środa

10.45-11.30

11.40-12.25

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA KLAS 4 - 7

BLOK JĘZYKOWY

Koło polonistyczne

Redakcja gazetki szkolnej

 Grażyna

Kacprzak

Czwartek

Środa

14.35-15.20

14.35-15.20

25B

25B

Kolorowe gry

Dorota Motyl

Środa

Czwartek

14.35-15.20

14.35-15.20

29B

29B

Koło misyjne

Wioletta Górska

Środa

13.40-14.25

29B

Koło języka niemieckiego

Anna Hennig

Piątek

14.35-15.20

31B

Koło języka hiszpańskeigo

Katarzyna Łapczuk

Poniedziałek

16.20-17.05

25B

Koło języka angielskiego

Alicja Szewczyk

Poniedziałek

14.30-15.20

34B

Koło biblijne

Małgorzata Sabuda

Środa

14.35-15.20

32B

Koło języka niemieckiego

Maria Salska-Rybak

Poniedziałek

14.35-15.20

15.35-6.15

33B

33B

„Gramatyka i ortografia na wesoło”

Perdek Elżbieta

Poniedziałek

8.00-8.45

7B

BLOK MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNY

Koło matematyczne

Waldemar Dąbrowski

Środa

12.40-13.25

Koło fizyczne

Agnieszka Szafrańska

Wtorek

8.00-8.45

24B

Koło gier logicznych

Anna Misiak

Środy

Piątek

13.40-14.25

8.00-8.45

Koło gier logicznych

Krystyna Poławska

Piątek

14.35-16.00

24B

Koło nowoczesnych gier planszowych

Marek Urbński

Poniedziałek

14.35-15.20

15.30-16.15

16B

Koło rozrywek matematycznych

Jolanta Listkowska

Poniedziałek

14.35-15.20

14B

Koło matematyczne

Jolanta Listkowska

Wtorek

13.40-14.25

14B

Koło komputerowe

Marta Surmaczyńska

Piątek

13.40-14.25

21

BLOK ARTYSTYCZNY

Warsztaty plastyczne

Małgorzata Kikun

Poniedziałek

9.50-10.35

7B

Koło teatralne

 Anita Laskowska

Środy

14.35-15.20

26B

Koło plastyczne

Gabriela Tomaszewska

kl. IV

Czwartek

14.35-15.20

7B

Zajęcia wokalne

Adrianna Wyroślak

Środa

13.40-14.25

14.35-15.20

22B

Zajęcia artystyczne

Katarzyna Topczewska

kl.IV

Czwartek

16.20-17.05

15B

BLOK PRZYRODNICZO - KRAJOZNAWCZO - EKOLOGICZNY

Koło przyrodnicze

Małgorzata Jarska

Czwartek

12.40-13.25

13C

Spotkania z przyrodą

Koło przyrodnicze

 Monika Półtorak

Poniedziałek

Piątek

12.40-13.25

8.55-9.40

13C

Koło biologiczno-chemiczne

 Elżbieta

Kwiatkowska

Piątek

14.35-15.20

30B

BLOK HISTORYCZNY

Zakątek historyczny

Daria Jobska

Czwartek

14.35-15.20

34B

Poznajemy historię

Małgorzata Kikun

Środa

13.40-14.25

7B

BLOK SPORTOWY

Koło lekkoatletyczne

Dariusz Bilski

Według harmonogramu

Piłka nożna

Robert Kikun

Piątek

15.30-17.00

Boisk szkolne

Szkolne koło sportowe. Piłka siatkowa

Beata Jasinska

kl. VI, VII

Piątek

16.15-17.00

Sala gimnastyczna

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Waldemar Dąbrowski

Czwartek

14.35-15.20

Zajęcia wyrównawcze

Anita Laskowska

Piątek

11.40-12.25

13C

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Agnieszka Styczyńska-Słuka

Poniedziałek

15.20-16.15

15B

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Styczyńska-Słuka

Środa

15.30-16.15

8B

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Perdek Elżbieta

Czwartek

8.00-8.45

26B

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Alicja Szewczyk

kl. VI d

Poniedziałek

9.50-10.35

29B

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Katarzyna Topczewska

Wtorek

14.30-15.20

25B

Zajecia wyrównawcze z języka angielskiego

Katarzyna Łapczuk

Poniedziałek

15.30-16.15

25B

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Boguszewska Agnieszka

Poniedziałek

8.00-8.45

14B

Zajeci wyrównawcze z niemieckiego

Anna Hennig

Piątek

14.35-15.20