Published using Google Docs
На сайт. Витяг зі Статуту КЗ.doc
Updated automatically every 5 minutes

Права    

учнів Комунального закладу «Лозівський ліцей №3»

Лозівської міської ради Харківської області

            Статут закладу освіти. Розділ 3. Учасники освітнього процесу

3.3. Учні мають право на:  

    Особи з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

    Учні можуть брати участь:

Обов’язки

учнів Комунального закладу «Лозівський ліцей №3»

Лозівської міської ради Харківської області

 Статут закладу освіти. Розділ 3. Учасники освітнього процесу

  1. Учні зобов'язані:

3.5.  Учні КЗ «Лозівський ліцей № 3» залучаються, за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.