Parakkisanomat

UUTISIA                -        TIEDOTTEET        -        TOIMINTAOHJEET

AIKATAULU


Tässä julkaisusta löytyy uutisia, tiedotteita ja toimintaohjeita, jotka liittyvät korjauksiin, parakkeihin ja niissä toimintaan.

HUOMIO

Ensimmäinen askel oireiden ilmentyessä on  olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan tai työterveyshuoltoon.  

Jos oppilaalla on sisäilman takia tarvetta erityisiin järjestelyihin, lue kohdasta Toimintaohjeet “Periaatteet parakkiopiskeluun”. Nuoren ja huoltajan pitää olla aloitteellinen luokanvalvojan/ryhmänohjaajan suuntaan ja yhdessä laittaa liikkeelle prosessi, jossa nopeasti tehdään suunnitelma oppimisen käytänteistä.

Uutisia

4.12.2017 Tiedotustilaisuus opettajille

Urakka etenee suunnitelmien mukaan. Tiedotustilaisuus huoltajille on 11.1.2018.

16.11.2017 Tänään on työmaan aloituskokous

Rehtori on sairauslomalla koko viikon, joten apulaisrehtori tiedottaa tästä kokouksesta.

Remontti Törmässä on nyt aloitettu. Urakoitsijan tekemien kosteusmittausten mukaan Törmä on kauttaaltaan märkä keskeltä ja reunoilla on vähän kuivempaa. Tilanteesta on raportoitu remontin tilaajalle.

Neljä lisäparakkia saadaan käyttöön tammikuun 2018 alussa.

Joillakin oppilailla on vielä tavaraa Törmässä sijaitsevissa lokeroissaan. Urakoitsija järjestää pari ajankohtaa, jolloin oppilaat voivat käydä tyhjentämässä kaappinsa. Ajankohdista tiedotetaan luokanvalvojien kautta ja koulun info-tv:ssä.

31.10.2017 Aikataulua, muuttoa, järjestelyjä, tiedotusta

Aikataulu on päivitetty viimeisen rehtorille tiedoksi tulleen mukaiseksi.

Törmän muutto on täydessä käynnissä ja työmaa perustetaan huomenna.

Kaikenlaisia järjestelyjä tehdään koko ajan ja pidetään koulun toiminta mahdollisimman normaalina - siinä on tähän asti onnistuttu hyvin.

Huomenna 1.1.2017 on tiedotustilaisuus koulun henkilöstölle, Sen jälkeen on varmastikin saatavilla tilakeskuksen ja urakoitsijan yhteinen tiedote oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille.

20.10.2017 Urakkaneuvottelu

Keskiviikkona 18.10.2017 pidetyssä palaverissa käytiin seikkaperäisesti läpi tulevaan remonttiin liittyviä asioita. Aikataulun suhteen selvisi tässä vaiheessa se, että työmaa perustetaan marraskuun alussa. Työt Törmässä aloitetaan marraskuun puolivälissä. Koko remontti valmistuu 10,5 kuukaudessa lokakuun 2018 puolen välin jälkeen - siis huomattavasti nopeammin  kuin olimme odottaneet.   

10.10.2017 Rakennusliike Jusmar tutustuu kiinteistöön

Tiedoksi, käymme kiertelemässä koululla muutaman logistiikkaa hoitavan aliurakoitsijan kanssa keskiviikkona 8.00 – 10.30.Olemme tarvittaessa huoltomieheen yhteydessä, tiloihin pääsyn suhteen.

Terveisin Jussi Airaksinen

Rakennusliike Jusmar Oy”

 

4.10.2017 Toisen parakin wlan puuttuu

Ymmärtääkseni urakoitsija on valittu viime viikolla, lisätietoa koululle ei ole tullut. Kakkosparakin toimintaa haittaa vakavasti se, että sieltä puuttuu WLAN. Asia ei valitettavasti ole koulun keinoin nopeutettavissa. Tietenkin nykyisessä vahvasti tietoverkon varassa toimivassa koulussa kyse on inhottavasta tilanteesta.

PuhdasParakin ja Reserviluokan käytössä ei ole tapahtunut mitään suuria muutoksia. Sen sijaan monilla opettajilla on huolta sekä sisäilmatilanteen terveyshaitoista että myös remontin ja muuttojen aiheuttamasta paineesta.

Tilakeskus järjestää läjänä olevien opettajienpöytien kasauksen, ensi viikon alusta tulee henkilö hommiin. Toiseen parakkiin oli tulut sateella tänään vettä, kiinteistönhoito on järjestänyt huollon paikalle.

29.9. AV-varustus

Parakkiin saadaan 10 kpl isoja siirrettäviä näyttöjä. Ne eivät ole sama asia kuin pääkoulussa olevat projektorit, mutta ne mahdollistavat myös uudenlaisia tapoja toimia. Hienoa, että koulutuspalvelut on halunnut tukea hyvin toimivaa opetusta tällaisella panostuksella!

27.9. Väliaikatietoja

Valtuusto tekee rahoituspäätöksen ja urakoitsijan valinnan tämän viikon lopulla. Sen jälkeen alkaa 14 vrk valitusaika, jonka aikana käydään ensimmäiset urakkaneuvottelut käyttäjän kanssa. Tämä tarkoittanee sitä, että 14 vrk + töiden valmisteluaika johtaa siihen, että työt alkavat suurin piirtein syysloman jälkeen Törmästä; siis Törmän tilat on tyhjennettävä mieluiten ennen syyslomaa, mutta viimeistään sen aikana. Tästä tulee tarkempaa tietoa heti kun sitä kouluun saamme.

Kakkos Parakki on nyt saatu käyttöön ja av-laitteita saadaan myös vähitellen, mutta hankalia katkoksia wlanin toiminnassa ja laitteiden saamisessa on varmasti jonkin aikaa.

21.9. Kakkos Parakin ensimmäisten luokkien T01 ja T03 kalusteet on puhdistuksessa. Opetus siirtyy parakkiin mahd. pian, kun saamme luvan ja avaimet. Välittömästi sen jälkeen alkavat luokkien T04, T05 ja T06 kalusteiden puhdistukset ja siirrot. Opettajilla on tieto tästä aiheutuvista opetustilojen vaihdoksista. Säätöä on luvassa. Tsemppiä!

Remonttiaikataulua päästään päivittämään vasta kun valtuusto on hyväksynyt urakoitsijan, joten sen suhteen odotellaan. Luokkien muuttoa varten saamme maanantaina 150 muuttolaatikkoa.  

21.9.2017 Urakkakilpailu päättynyt ja esitys lähtenyt lautakuntaan

15.9.2017 Toisen parakin käyttöönotto siirtyy päivällä

Saadaan toinen parakki käyttöön vasta 21.9. torstain tarkastuksen jälkeen. Näin ollen muuttoa tehdään sitten perjantaina ja tila tulee käyttöön maanantaista 25.9.2017 alkaen. Tänään yritän vielä saada aikaan aikataulun koko projektin ajalle sekä vastuuhenkilölistan. Aikataulusta näkee sitten jatkuvasti ja ajantasaisesti missä mennään. Alkuvaiheessa se on hyvin luonnosmainen ja sitä täydennetään koulun porukan, tilakeskuksen ja urakoitsijan yhteistyöllä.

 

14.9.2017 Ensimmäisen parakin neljä luokkaa otettu käyttöön

Nyt ensimmäinen parakki on otettu kokonaisuudessaan käyttöön.

Siellä on siis a) erillisen ulko-oven kautta PuhdasParakki-luokka, jossa opiskelevat ne, jotka ovat kokonaan siirtyneet ao. tilaan opiskelemaan. Lisäksi siellä on b) Reservi luokka, jossa opiskellaan osa-aikaisesti kun opiskelu pääkoulussa on osittain estynyt. Tähän luokkaan opiskelemaan siirtyminen edellyttää apulaisrehtorin päätöstä ja sen pohjaksi  henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Kolmanneksi parakkiin on siirtymässä tilojen T2 ja E06 opetus. Käytännössä parakkiin siirtyy tässä opettajien Pekka Linna, Alpo Forsström ja Miso Orava opetus. Näistä järjestelyistä tiedotetaan tarkasti opettajia ja oppilaat koulun  sisällä.

Toinen parakkirivi luovutetaan 20.9. ja kalusteet sinne siirtyvät 21.9. alkaen. Koko tämän siirtymisen ajan luvassa on terveitä tiloja, mutta puutteellisia opetusvälineitä yms. Tilanne vaatii siis joustavuutta - erityisesti opettajilta, jotka joutuvat järjestämään opetuksen puutteellisilla välineillä ja materiaaleilla muuton ajan.

 

12.9.17 TÄNÄÄN TIISTAINA KOKOUS AIKATAULUSTA

Päivitys klo 14:45: Tässä linkki tiedotteeseen - Tänään klo 12 pidetään palaveri, jossa käydään läpi NYKin sisäilmatilanne ja korjausten aikataulutus. Sen jälkeen täältä löytyy tarkempi tiedote asiasta. Paikalla on sivistystoimen ja tilapalvelun johto, turvallisuuspäällikkö, työterveyshoitaja ja terveystarkastaja sekä koulusta rehtori ja apulaisrehtori. Kokouksen perusteella rehtori päättää, mitkä oppilaat/luokat/opettajat siirtyvät parakkiin. Sen voi jo nyt sanoa, että tarvetta on enemmän kuin tiloja. Ongelmia on tulossa myös siitä, että vain pöydät ja tuolit siirtyvät nyt. Joissain aineissa (esim. fy-ke) opetus ei voine toteutua kuten normitilassa.

 

7.9.2017 KALUSTEIDEN PUHDISTUS ALKAA HUOMENNA

Delete Oy aloittaa kalusteiden puhdistuksen huomenna perjantaina. Puhdistus tehdään entisessä tekstiililuokassa. Ensimmäisenä siirretään siellä olevat seisomakorkuiset pulpetit ns. “reserviluokkaan”, jossa voi opiskella silloin kun ei pysty osallistumaan tiettyyn tuntiin pääkoululla. Seuraavana puhdistetaan ja siirretään T2-luokan kalusteet ja opetus.Sitten siirretään kahden muun luokan kalusteet myöhemmin päätettävistä tiloista. Näin saadaan käyttöön koko uudempi parakki.

Kuun puolivälistä alkaen aletaan puhdistaa ja siirtää kalusteita Törmästä, niin että marraskuun alussa koko Törmän opetus on siirretty parakkeihin ja Törmä on valmis remonttiin  

7.9.2017 OPETUS PUHDAS PARAKISSA

Nyt aletaan vihdoin, jo monen kouluviikon jälkeen, pääsemään siihen että PuhdasParakin opetus saadaan rullaamaan. Viimeisenä luokkaan siirtynyt ysiluokan tyttö on parhaassa asemassa - olimme valmistautuneet siihen, että oman koulun  oppilaita siirtyy PP-opiskeluun ja homma pelaa. Oppilas on saanut käyttöönsä Chromebookin ja hän opiskelee niin, että hän itse hankkii tehtävät parin vuoden aikan tutuiksi tulleilta opettajiltaan. Helppoa ei tämäkään ole, mutta mahdollista.

Kasiluokalla olevilla muualat tulleilla pojilla tilannen on haastavampi. OPettajat eivät tunne heitä ja he eivät tunne opettajia. Ohjaaja HAnna onkin joutuntu toimimaan väsymättömänä opiskelun organisaattorina. Nyt ollaan vähitellen pääsemässä siihen, että oppilaille on saatu tehtäviä sähköisiin ympäristöihin ( Classroom, Muikku) ja joku opettaja on jopa kuvannut kirjan sivuja saadakseen siten oppilaille sähköistä materiaalia. Mitään päärakennuksessa ollut materiaaliahan ei PP-tilaan ole saanut viedä ja siksi kekseliäisyyttäkin on tarvittu, kun valmiita sähköisiä materiaaleja tai uusia kirjoja ei ole ollut käytettävissä.

Tiedotteet

2017-09-12 NYK tilannekatsaus ja aikataulu

Tilakeskuksen tiedote 18.11.2016

Tiedote NYKin sisäilmatilanteesta ja toimenpiteistä syksyllä 2017 (30.8.2017)

Toimintaohjeet

Oppilas/opiskelija: Periaatteet parakkiopiskeluun

Hakemus / HOPS-lomake Reservitilaan oppilas/opiskelija

Puhtaan parakin (PP) opettajille tietoa ja ohjeita

Puhdas Parakki, opetusjärjestelyt ja vastuuopettajat

Opinto-ohjelmat / PuhdasParakki