PLÁN AKCÍ  ZŠ 2020/2021

Září

-        1. 9. zahájení školního roku

-        16. 9. T-Mobile olympijský běh (všechny ročníky)

-        24.9. projektový den v ŠD

Říjen

-        sběr papíru?

-           6. 10. dopravní hřiště Uh. Hradiště - 4. ročník

-        Záložka do knihy spojuje školy (všechny ročníky)

-         23.10. Matematický klokan 2.- 5. třída

Listopad

-        24.11. pedagogická rada

-        24.11. – 1.12. individuální třídní schůzky?

Prosinec

-        rozsvěcování stromečku?  

-        25.1. uzavření klasifikace a docházky

Únor

Březen

-        Sazka olympijský víceboj (všechny ročníky - odevzdání zapsaných výsledků)

Duben

-        Velikonoční dílničky?

-        6.4. zápis do 1. třídy

-        20.4. pedagogická rada

-        20.4.- 30.4. individuální třídní schůzky

-        Den země?            

Květen

-        Sběr?

Červen

-        1.6. Den dětí pro MŠ – 5. třída

-        22.6. pedagogická rada

-        28.6. Loučení s páťáky